logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Stedelijke ontwikkeling > Monumentale gebouwen

St. Jorisdoele


Eeuwen geleden waren er in Schiedam twee instellingen met de naam 'Doelen', één gewijd aan Sint Joris, en een ander gewijd aan Sint Sebastiaan. Beide gebouwen dienden een gelijksoortige bestemming. Arent Vinck zegt in zijn 'Beschrijving van Schiedam' daarover: 'In deze twee Doelens, die ieder een ruim veld of plein besloegen bekwaam om een grootte meenigte van menschen te bevatten wierden de Burgers der stad van allen ouden tijden onderweezen en geoeffend, als in de Sint Joris doelen in het schieten met de voetboog, en in de Sint Sebastiaans Doelen met de handboog naar een wit, als in later tijden met de Kolven of Bussen met Koogels".Van ouds werden de Doelen dus gebruikt voor de samenkomst van de schutterij.

Op het einde van de zestiende eeuw kwam een einde aan de Sint Sebastiaans Doelen. Op 7 mei 1588 verkochten Melchior Willemz Coronel ende Capiteijnen van de schutterij binnen deser stede met cosent ende believen van de heeren Burgemeesteren ende Regierders der selver stede aan de lijndraaier Servaes Ruttensz de Sint Sebastiaans Doelen. De voormalige Sint Sebastiaans Doelen moeten wij zoeken op de gronden waar nu de huizen van de Lange Kerkstraat en het laatste stuk van de Broersvest bij elkaar komen. Nadien kwamen de schutters bijeen alleen in de Sint Joris Doelen. Niet alleen echter de schutters. Ook wel voorziene schotels, schuimend bier en wijn kwamen er op tafel. In de Doelen was een logement en een café, door de stad aan een kastelein verhuurd.

De schuttersmaaltijden werden er gehouden, maar ook de jaarlijkse maaltijden van de verschillende regeringscolleges en van de gilden. Officiéle en hooggeplaatste personen vonden in de Doelen bij hun bezoek aan Schiedam een goede herberg. In de rekeningen van vrijwel alle stedelijke instellingen komen posten voor van verteringen 'in den Doel', door Schiedamse functionarissen voorgeschoten bij daar gehouden besprekingen met personen van buiten Schiedam.

Toen in 1604 het Stadhuis door brand werd geteisterd, werden tijdelijk de vergaderingen, die anders ten stadhuize werden gehouden, verdeeld over de consistoriekamer van de Grote Kerk en de Sint Joris Doelen. Ook alle openbare verkopingen werden er gehouden. In de veertiger jaren van de achttiende eeuw bleek de Sint Joris Doelen zeer bouwvallig geworden. Eensgezind besloot het stadsbestuur het gebouw af te breken en een nieuw pand te bouwen. Op het plein bij de oude Doelen verrees in 1743 een nieuwe Stads Doelen met een koetshuis en een paardestal, naar een ontwerp van stadsarchitect Arij van Bol'Es. In de laatste helft der vorige eeuw zijn er door de Holl. Mij van Landbouw, afd. Rotterdam, Schiedam en omstreken, telkenjare Vee- en Pluimveetentoonstellingen gehouden.

In onze eeuw heeft de Sint Joris Doelen o.a. nog gediend als bewaarplaats van de verzameling van het Stedelijk Museum tot 1941. Tot zover dhr. de Graaff. Dhr. Paul de Graaff, mode fotograaf, kocht het pand in 1989. Hij restaureerde het en zo kreeg het pand een nieuwe, particuliere, bestemming.


Bron

Bewerking van artikel van Paul de Graaff in Scyedam, dec.1993

Trefwoorden> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Stedelijke ontwikkeling > Monumentale gebouwen