logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Stedelijke ontwikkeling > Kerkgebouwen in Schiedam (selectie)

Havenkerk (St. Jan de Doperkerk)


foto: fbr 2000

Van der Feijst schrijft over de Havenkerk:
'De omwenteling van 1795 bracht gelijkstelling van alle kerken met zich. De Roomsen haalden spoedig de politieke winst binnen en gaven hieraan in het jaar 1824 uiting, toen zij op 14 november de nieuwe parochiekerk aan de Lange Haven in gebruik namen. Het hoefde geen schuilkerk meer te zijn, en misschien wel om die reden is het gebouw zo hoog en zo groot geworden, aan een ieder verkondigend de aardse triomf van de tot dan verdrukte geloofsgemeenschap.'

Het is een voormalig RK-kerkgebouw, een neo-classisistische hallenkerk, gebouwd in de periode 1822-1824. De Havenkerk is géén 'Waterstaatskerk'. De bouwmeester was A. Tollus.

De kerk, met een neo-barok interieur, werd op 11 november 1824 ingewijd. Na de ingebruikname werd het inwendige van het gebouw geleidelijk aan meer verfraaid. Het hoofdaltaar is een ontwerp van de Belgische architect Durlet. Het orgel werd gebouwd door de firma Maarschalkerweerd in Utrecht. In oktober 1967 celebreerde pastoor E. Robben voor de laatste maal de mis en werd het gebouw voor de RK-eredienst gesloten. De kerk werd na een aantal jaren buiten gebruik geweest te zijn, op oktober 1976 heropend na een overname door de Stichting Johan Maasbach Wereldzending met als voorwaarde dat het onderhoud van in- en exterieur door de stichting wordt uitgevoerd.

Trefwoorden

Trefwoorden> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Stedelijke ontwikkeling > Kerkgebouwen in Schiedam (selectie)