logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam

Personen en families


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
Families
Personen en Families geeft de geïnteresseerde bezoeker van de website kennis van en gegevens over de bevolking van Schiedam. Die begint met de belangrijkste: Vrouwe Aleida, de stichteres van de stad, die in 1275 haar zegel hechtte aan het document waarin de nog kleine nederzetting aan de Scye stadsrechten verkreeg en die enige tijd in haar kasteel woonde waarvan het nog bestaande deel bij iedere Schiedammers bekend is als "de ruïne van Mathenesse". Met haar werden Schiedam en haar inwoners op de kaart van de zich langzaam ontwikkelende Lage Landen gezet dat later als Nederland de geschiedenis inging.

Na die voor de stad belangrijke gebeurtenis begint ook de kennis over de inwoners van de stad. Zo wordt er niet alleen vermeld over welke personen en/of families tot de belangrijke ingezetenen van Schiedam behoorden, ook "de gewone man" komt aan bod. Er wordt ingegaan op het dagelijks leven van de haringvisser, de harpoenier bij de walvisvangst, de tijkwerker, de kuipers- en touwbaansknecht, de brandersknecht en de glasblazer, de ijzerwerker en scheepstimmerman, de lasser en de kantoorbediende. Ook komen ook de mannen en (een enkele keer de) vrouwen aan bod waarvan de namen bekend werden omdat hun daden in de annalen van de stad, de archiefstukken, of in de dagbladen, pamfletten en andere gedrukte stukken, vastgelegd werden. Uit dit alles valt in ieder geval de conclusie te trekken dat Schiedam al vroeg geen onbelangrijke stad was!


foto: fbr 1999

We noemen uit het verleden Liduina, de vrouw die op een Schiedamse gracht op het ijs viel, haar ribben brak en na een langdurige lijdensweg waarin diverse wonderen plaatsvonden, overleed en zó'n indruk op de gelovigen maakte dat ze door de kerk zalig werd verklaard. We noemen mannen als Cornelis Haga, de eerste ambassadeur van Nederland bij de "Verheven Porte" het huidige Turkije; dan Jan van Riebeeck, de man die de eerste bevoorradings-post voor de VOC in Zuid-Afrika stichtte, weliswaar in Culemborg geboren maar jaren in Schiedam wonend en er zelfs in het huwelijk trad en er komen nog veel meer Schiedammers aan bod. Bijvoorbeeld namen uit het branders- en distillateurverleden, inclusief één van de oudste, die van de familie Nolet, maar ook die van De Koning (van Bols en De Koning).

Het wordt ook duidelijk dat vele families in Schiedam, die nu tot 'geboren Schiedammers' worden gerekend, van oorsprong uit de ons omringende landen afkomstig zijn. Het begon al in de 16e eeuw toen tijkwerkers uit de zuidelijke landen in Schiedam emplooi vonden. Daarna, tijdens de Tachtigjarige Oorlog toen vreemde krijgslieden in de stad gelegerd waren, kwamen er opnieuw 'vreemdelingen' bij . De Schotse Poort herinnerde daar nog aaan. Maar vooral in de tijd dat Schiedam voor een zeer belangrijk deel afhankelijk was van de branderijen en glasfabrieken kwamen velen uit Duitsland om in onze stad hun dagelijks brood te verdienen. 

Uit recenter tijden worden anderen genoemd zoals  de tot ver over de stadsgrenzen heen bekende arts dr. Vaillant die als eerste in Nederland werd gecremeerd. Ook mannen als het Tweede Kamerlid Aart Geurtsen, V.A.M. van der Burg, Herman Heinsbroek die enige tijd minister was, mr. Pieter van Vollenhove bekend geworden als de echtgenoot van prinses Margriet. Ook anderen worden niet vergeten waarvan we hier alvast noemen de schrijver Daan van der Zee, journalist Willem Duys (toen bekend als Willem O. Duys), de acteur Ton van Duinhoven, zwemster Cockie Gastelaars, tekenaar Rien Poortvliet, voetballer John de Wolf en vele anderen 

Kortom, dit deel van de website is een bron van informatie over Schiedammers uit heden en verleden.

Namenlijst

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
FamiliesTrefwoorden

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam