scidam-logo

Historische Vereniging Schiedam

> Startpagina > Historische Vereniging Schiedam

Werkgroepen en vertegenwoordigingen


De vereniging kent de volgende werkgroepen:

Werkgroep Kroniek

Deze werkgroep - voorlopig in ruste vanwege de verwerking van de reeds verkregen gegevens naar deze website - neemt allerlei Schiedamse periodieken en boeken door en stelt daaruit een kroniek van gebeurtenissen op. Zo verschenen reeds de Jaarkroniek 1953 en Wat gebeurde er in de jaren 1945 t/m 1950.
Contact: 010-470 35 79

Werkgroep Historische Bebouwing

De werkgroep heeft als taak te waken over de historische bebouwing in de stad en situaties en veranderingen vast te leggen (met behulp van de huidige moderne middelen).
Contact: 010-470 01 91

Werkgroep Toekenning Ereschildjes

Voor werkwijze en een overzicht van toegekende schildjes zie de pagina Toegekende Scidam-schildjes.

Werkgroep Herziening publicatie "Bouwkundig Bezit van Schiedam"

Deze werkgroep heeft tot taak een nieuwe versie van het Bouwkundig Bezit van Schiedam te realiseren als een 'update' van de gelijknamige uitgave van 1980.
Contact: 010-470 01 91

Werkgroep Informatisering

De werkgroep houdt zich o.m. bezig met het onderdeel "Geschiedenis van Schiedam" op deze website. Momenteel concentreren de werkzaamheden zich op het vullen van de Beeldbank en het omzetten van de in het verleden door de Werkgroep Kroniek vergaarde gegevens in een digitale vorm.
Contact: 010-470 35 79

Werkgroep Kethel

De werkgroep heeft als doel: het onderzoeken van de geschiedenis en het verzamelen van materiaal voor eventuele publicaties en/of tentoonstellingen betreffende het voormalige dorp Kethel.
Contact: 010-426 31 65


De vereniging is tevens vertegenwoordigd in de volgende (gemeentelijke) werkgroepen:

Wijkbeheeroverleg Centrum

In deze groep van bewoners en stedelijke diensten worden niet alleen zaken besproken op het terrein van het woon- en leefmilieu, maar ook al hetgeen dat in het centrum van de stad voor de bewoners van belang is. Zo kwamen en komen bijvoorbeeld alle bouwprojecten in het Centrum aan de orde.
Contact: 010-470 01 91


Bijgewerkt op 24-4-2004

> Startpagina > Historische Vereniging Schiedam
LEES VOOR BrowseAloud
*