scidam-logo

Historische Vereniging Schiedam

> Startpagina > Historische Vereniging Schiedam

Werkgroepen en vertegenwoordigingen


De vereniging kent de volgende werkgroepen:

Werkgroep cursus Ken Uw Stad

Deze werkgroep zorgt voor de cursus Ken Uw Stad (KUS). Tijdens deze cursus - van november tot maart - vertellen enthousiaste en deskundige inleiders over een groot aantal onderwerpen. Van archeologische vondsten uit de nieuwe steentijd tot de opkomst van de moderne offshore-industrie. Daarnaast zijn er twee stadswandelingen en is er een bezoek aan het gemeentearchief, Nolet en de fluisterboot.

Werkgroep Kroniek

Deze werkgroep - voorlopig in ruste vanwege de verwerking van de reeds verkregen gegevens naar deze website - neemt allerlei Schiedamse periodieken en boeken door en stelt daaruit een kroniek van gebeurtenissen op. Zo verschenen reeds de Jaarkroniek 1953 en Wat gebeurde er in de jaren 1945 t/m 1950.

Werkgroep Historische Bebouwing

De werkgroep heeft als taak te waken over de historische bebouwing in de stad en situaties en veranderingen vast te leggen (met behulp van de huidige moderne middelen).

Werkgroep Toekenning Ereschildjes

Voor werkwijze en een overzicht van toegekende schildjes zie de pagina Toegekende Scidam-schildjes.

Werkgroep Herziening publicatie "Bouwkundig Bezit van Schiedam"

Deze werkgroep heeft tot taak een nieuwe versie van het Bouwkundig Bezit van Schiedam te realiseren als een 'update' van de gelijknamige uitgave van 1980.

Werkgroep Informatisering

De werkgroep houdt zich o.m. bezig met het onderdeel "Geschiedenis van Schiedam" op deze website. Momenteel concentreren de werkzaamheden zich op het vullen van de Beeldbank en het omzetten van de in het verleden door de Werkgroep Kroniek vergaarde gegevens in een digitale vorm.

Werkgroep Kethel

De werkgroep heeft als doel: het onderzoeken van de geschiedenis en het verzamelen van materiaal voor eventuele publicaties en/of tentoonstellingen betreffende het voormalige dorp Kethel.


De vereniging is tevens vertegenwoordigd in de volgende (gemeentelijke) werkgroepen:

Wijkbeheeroverleg Centrum

In deze groep van bewoners en stedelijke diensten worden niet alleen zaken besproken op het terrein van het woon- en leefmilieu, maar ook al hetgeen dat in het centrum van de stad voor de bewoners van belang is. Zo kwamen en komen bijvoorbeeld alle bouwprojecten in het Centrum aan de orde.


Bijgewerkt op 21-11-2019

> Startpagina > Historische Vereniging Schiedam