scidam-logo

Historische Vereniging Schiedam

> Startpagina > Historische Vereniging Schiedam

Scidam-schildjes


Op 11 september 1978 werd het "Reglement voor de toekenning van het Scidam-schildje" door het bestuur van de Historische Vereniging vastgesteld.

Om de bescherming, het onderhoud en de restauratie van historische, of andere voor het Schiedamse stadsgezicht belangrijke panden te stimuleren, is door de Historische Vereniging Schiedam een schildje ontworpen en in omloop gebracht, dat bij toekenning de waardering van de vereniging en haar leden voor initiatiefnemers van dergelijke activiteiten tot uitdrukking wil brengen. Dit schildje, 10 x 10 cm, voorstellende twee engeltjes (zgn. putti), dragende het stadswapen van Schiedam - een klimmende leeuw en een (ongeblokte) dwarsbalk van linksboven naar rechtsbeneden - en met een cursief handschrift de tekst "Scidam", uitgevoerd in blauw op witte ondergrond, wordt door het bestuur van de Historische Vereniging uitgereikt aan eigenaren en/of huurders van panden, die aan de volgende voorwaarden voldoen.

En dan volgen voorwaarden waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij restauratie, onderhoud, ouderdom, historisch belang, details, enz. De afbeelding op het schildje is ontleend aan een in particulier bezit zijnd 17e eeuws tegeltje.

De eerste schildjes werden toegekend op 21 oktober 1978. Daarna werden ze toegekend aan vele anderen waarvan hierna een overzicht volgt.


Lijst van uitgereikte ereschildjes:

21-10-1978 1. Lange Haven 72, Havenkerk, Stichting Joh.Maasbach Wereldzending
2. Lange Haven 103, herenhuis, Otterholding b.v.
3. Schie 176, woning, H. Niewenhuijsen. (ten tijde van de toekenning was dit nr. 114)
27-6-1979 4. Noordvest 30 en 32, vm branderijen, Dirkzwager b.v.
3-11-1979 5. Broersveld 159, winkelpand, fa Poot
6. Kethelstraat 16, winkel met woning, Co-op Nieuwe Waterweg.
7. Lange Haven 111, herenhuis, Bowling Musis Sacrum
17-4-1982 8. Schiedamseweg 26, vm raadhuis Kethel, Dirkzwager b.v.
9. Harreweg 19, boerenwoning, L de Raat
10. Groeneweg 15, boerderij 'Huygenhof', H.G.L.M. Schellekens.
12-10-1985 11. Lange Nieuwstraat 219, kerkgebouw, Evangelisch-Lutherse Gemeente.
12. Overmaassesteeg 5, woning, U. Schuck.
13. Buitenhavenweg 98, distilleerderijcomplex, Johs de Kuyper & Zoon b.v.
13-7-1987 14. Overschieseplein 3, vm brugwachterswoning, S.A. Bijl.
10-9-1988 15. Lange Nieuwstraat 51, herenhuis, Th. Janse.
14-9-1991 16. Doeleplein 1, vm Sint Joris Doele, P. de Graaff.
17. Lange Haven 139, woning H. Nieman-Mettes.
18. Buitenhavenweg 180, café 't Sterretje, J. Brussé.
11-9-1993 19. Lange Kerkstraat 37, vm Waaggebouw, Hervormde Gemeente Schiedam.
20. Lange Haven 56, vm branderij, A. en C. van der Tuijn.
21. Lange Haven 141, koopmanshuis, Speciaaldrukkerij Roelants.
22. Schie 94 (vh 98), vm branderij, Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam.
23. Noordvest 34, Molen de Nieuwe Palmboom, Stichting De Schiedamse Molens.
09-9-1995 24. Fabristraat 1-24, complex volkswoningen, Woningbouwvereniging Schiedam.
28-10-1995 25. Dam 4, herenhuis, Dhr. en Mw. B.W. Beekkerk van Ruth-Kazemi.
26. Lange Haven 90, herenhuis, Dhr. en Mw. J.P. van de Breevaart.
27. Korte Haven 30, woning, Dhr. R. Matena en Mw. E.M. van Steenoven.
14-9-1996 28. Lange Haven 107, woning Dhr. en Mw. W.H. Witberg - Ham.
29. Lange Haven 109, woning/bureau De heren W.A. Hage en F.C. Luteijn.
30. Lange Haven 74 -76, museum, Stichting "De Gekroonde Brandersketel".
12-9-1998 31. Boterstraat 87/89, woningen/winkelpand, Dhr. H. Hill en Mw. I. Dee.
32. Grote Markt 25, woning, Dhr. en Mw. J.J.R. van de Weg.
33. Dam 12, woning, Dhr. en Mw. J.M. Coster
34. Lange Nieuwstraat 101, woning/kantoor, Dhr. en Mw. J. van Stigt Thans.
11-9-1999 35. Liduina-basiliek met pastorie (Singelkerk), Parochie H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans.
36. Breedstraat 33, bedrijfspand Schilderwerken Den Brinker B.V.
37. Lange Haven 137, woning Dhr. en Mw. Nieman-Mettes.
38. Tuinlaan 58, woning Dhr. H. Sneep en Mw. K. Houweling.
9-9-2000 39. Lange Haven 79, woning/atelier Dhr. en Mw. A. en R. van Otterloo-Schut.
40. Nieuwe Haven 103, v.m. branderij, Partycentrum, Dhr. F. van Harmelen.
8-9-2001 41. Lange Haven 77, woning/atelier, mw. M.M.B. Breteler en de heer F.J.S. Huisman
42. Westvest, molen De Walvisch, Stichting De Schiedamse Molens
43. Westvest 90, kerkgebouw, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
14-9-2002 44. Vlaardingerdijk, kerk op de RK begraafplaats (gebruiker Roemeens Orthodoxe Kerk), eigenaresse: Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam
45. Westerkade 24, atelier/woonhuis, de heer J.P.H.R. van der Steen en mw. M.W. van der Steen-Den Ouden
13-9-2003 46. Westmolenstraat 33, vm. branderij, de heer J.J.M. van Rutte en mevrouw T.E.M. van Rutte-Eenhuizen
47. Lange Kerkstraat, Grote- of St. Janskerk, het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam.
48. Noordvestsingel 77, vm. branderij, de heer en mevrouw P.C. Witberg en mevrouw I.M. Goeijenbier
11-9-2004 49. Nassaulaan 38, woning, de heer A.A. Jordaans
50. Hoogstraat 151, winkel-woonhuis, de heer J.C.M. en mevr.H.I. Henneken
10-9-2005 51. Kerkweg 53, St. Jacobuskerk, parochiebestuur H.H. Jacobus en Martinus
52. Kerkweg 107 (voorheen nr.105), boerderij, familie A. Hoogendijk
8-9-2007 53. Dam 28 en 30, 't Huis te Poort, kerk en pastorie, kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie H. Johannes de Doper
54. Lange Haven 49 en 55, herenhuizen; Lange Haven 51 en 53, vm. distilleerderijen, de heer C.Schuddebeurs
13-9-2008

foto: M. van Apeldoorn, 2008
55. Hoogstraat 157a, woon/winkelpand, Caiway.
12-9-2009

foto: R.W. Poels, 2009
56. Nolet Distillery, pand Hoofdstraat 42-44-46

foto: R.W. Poels, 2009
57. Stichting Woonplus Schiedam, het "Piet Sanders Complex" tussen Havendijk en Heenvlietsestraat
11-9-2010

foto: R.W. Poels, 2010
58. Hervormde Gemeente Kethel en Spaland, Hervormde Dorpskerk, Noordeinde 10

foto: R.W. Poels, 2006
59. Familie R. Breugem, Groeneweg 23
10-9-2011

foto: R.W. Poels, 2011
60. De heren Gebr. E.T.A. & R.W.J.van Leeuwen, Lange Haven 80.

foto: R.W. Poels, 2011
61. De heer M. Beumer, Hoogstraat 171.

foto: R.W. Poels, 2011
62. De Vereniging Hendrick De Keyser te Amsterdam, Oude Kerkhof 5.

foto: R.W. Poels, 2011
63. De Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam, Broersveld 141.
8-9-2012

foto: R.W. Poels, 2012
64. De heer M.D.C. Mulder en mevr. J.P. Eijsbach, voormalig schoolgebouw Warande 157.

foto: R.W. Poels, 2012
65. De Maasdelta Groep, voormalig schoolgebouw Westmolenstraat 24-26.

foto: R.W. Poels, 2012
66. D & S Vastgoed, winkel en woonhuis Hoogstraat 86.
14-9-2013

foto: R.W. Poels, 2013
67. Vereniging Hendrick de Keyser voor de restauratie van het Proveniershuis aan het Overschieseplein.

foto: R.W. Poels, 2013
68. D & S Beleggingen in O.Z. bv voor de restauratie van het winkel-/woonhuis Hoogstraat 144.

foto: R.W. Poels, 2013
69. Stadsherstel Schiedam voor de restauratie van het winkel-/woonhuis Hoogstraat 78.
11-5-2014 70. De Stichting De Schiedamse Molens voor de restauratie van De Babbersmolen, Schiedamsedijk 2a (in het volkstuinencomplex “De Vijfsluizen”).

> Startpagina > Historische Vereniging Schiedam