scidam-logo

Historische Vereniging Schiedam

> Startpagina

Historische Vereniging Schiedam


WERK- EN BEZOEKCENTRUM

Hoogstraat 74 a


Openingstijden van het bezoekcentrum:

  • woensdag van 10.30 tot 12.30 uur,
  • vrijdag van 13 tot 15 uur en
  • zaterdag vanaf 11 tot 16 uur.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Historische Vereniging Schiedam is als volgt:

Voorzitter Reinard Maarleveld
Secretaris C.I. Nieuwendijk

Thomas a Kempisstraat 10

3117 CB Schiedam

Penningmeester J.H.C. Huiskens

Hooiland 10, 3121 XD SCHIEDAM
Tel. 010-470 64 01

Lid

V. Krabbendam

 
Lid A. Lagrouw
Lid

J. Meijer

 
Lid

L.A.M. Meijer

 
Ledenadministratie J.H.C. Huiskens Hooiland 10, 3121 XD SCHIEDAM

Tel. 010-470 64 01

De vereniging is per e-mail te bereik op adres:
  

Aanmelden als lid: klik hier

Rekeningnummer contributies: NL67 INGB 0003 5332 03 t.n.v. Historische Vereniging Schiedam.

Rekeningnummer overige zaken: NL44 INGB 0002 4822 34 t.n.v. Historische Vereniging Schiedam.

Afmelden: wanneer u zich af wilt melden als lid, dient u voor 1 december van het lopende jaar op te zeggen. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het lopende jaar.

Werkgroepen

Werkgroep Informatisering info bij S.Ph. Louis  e-mail: ser.louis2@gmail.com
Werkgroep Ken Uw Stad info bij D. Gelderblom
Werkgroep Bouwkundig Bezit info bij R.W. Poels
Werkgroep Historische Bebouwing info bij R.W. Poels    "
Werkgroep Ereschildjes info bij R.W. Poels    "

meer...

Trefwoorden

> Startpagina
LEES VOOR BrowseAloud
*