scidam-logo

Historische Vereniging Schiedam

> Startpagina

Historische Vereniging Schiedam


WERK- EN BEZOEKCENTRUM

Hoogstraat 74 a


Openingstijden van het bezoekcentrum:

  • woensdag van 10.30 tot 12.30 uur,
  • vrijdag van 13 tot 15 uur en
  • zaterdag vanaf 11 tot 16 uur.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Historische Vereniging Schiedam is als volgt:

Voorzitter Reinard Maarleveld
Secretaris V. Krabbendam Chopinplein 56
3122 VM Schiedam
e-mail: secretaris@HistorischeVerenigingSchiedam.nl
Penningmeester e-mail:
penningmeester@HistorischeVerenigingSchiedam.nl
Lid C.I. Nieuwendijk  
Lid A. Lagrouw
Lid

J. Meijer

 
Lid

L.A.M. Meijer

 
De vereniging is per e-mail te bereiken op adres:
  e-mail: scyedam@hetnet.nl

Ledenadministratie

Ledenadministratie A.E.M. de Leede - Ham De la Marplein 15
3123 AC Schiedam
telefoon 010 - 4700904
e-mail: ledenadministratie@HistorischeVerenigingSchiedam.nl

Aanmelden als lid: klik hier

Rekeningnummer contributies: NL67 INGB 0003 5332 03 t.n.v. Historische Vereniging Schiedam.
Rekeningnummer overige zaken: NL44 INGB 0002 4822 34 t.n.v. Historische Vereniging Schiedam.

Afmelden: wanneer u zich af wilt melden als lid, dient u voor 1 december van het lopende jaar op te zeggen. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het lopende jaar.

Werkgroepen

Werkgroep Informatisering info bij S.Ph. Louis  e-mail: ser.louis2@gmail.com
Werkgroep Ken Uw Stad info bij D. Gelderblom  e-mail: kenuwstad@HistorischeVerenigingSchiedam.nl
Werkgroep Bouwkundig Bezit info bij R.W. Poels  e-mail: poelsrw@hetnet.nl
Werkgroep Historische Bebouwing info bij R.W. Poels    "
Werkgroep Ereschildjes info bij R.W. Poels    "

meer...

Trefwoorden

> Startpagina
LEES VOOR BrowseAloud
*