scidam-logo

Historische Vereniging Schiedam

> Startpagina

Historische Vereniging Schiedam


WERK- EN BEZOEKCENTRUM

Hoogstraat 74 a


Openingstijden van het bezoekcentrum:

  • woensdag van 10.30 tot 12.30 uur,
  • vrijdag van 13 tot 15 uur en
  • zaterdag van 12 tot 16 uur.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Historische Vereniging Schiedam is als volgt:

Voorzitter Marianne Ames
Secretaris Jos de Waardt

telefoon: 06 236 273 11
e-mail: secretaris@HistorischeVerenigingSchiedam.nl

Penningmeester Dorothe Sommandas-Timmermans e-mail:
penningmeester@HistorischeVerenigingSchiedam.nl
Lid

Sjaak Meijer

 
Lid

Paul Bassant

 
Lid

Cees van Giezen

 
Lid

(Vacant)

 
De vereniging is per e-mail te bereiken op adres:
  e-mail: scyedam@hetnet.nl

Ledenadministratie

Ledenadministratie A.E.M. de Leede - Ham De la Marplein 15
3123 AC Schiedam
telefoon: 06 10 86 65 46
e-mail: ledenadministratie@HistorischeVerenigingSchiedam.nl

Aanmelden als lid: klik hier

Rekeningnummer contributies: NL67 INGB 0003 5332 03 t.n.v. Historische Vereniging Schiedam.
Rekeningnummer overige zaken: NL44 INGB 0002 4822 34 t.n.v. Historische Vereniging Schiedam.

Afmelden: wanneer u zich af wilt melden als lid, dient u voor 1 december van het lopende jaar op te zeggen. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het lopende jaar.

Werkgroepen

Werkgroep Informatisering
Werkgroep Ken Uw Stad info bij D. Gelderblom  e-mail: kenuwstad@HistorischeVerenigingSchiedam.nl
Werkgroep Kethel
Werkgroep Bouwkundig Bezit
Werkgroep Historische Bebouwing
Werkgroep Ereschildjes

meer...

Trefwoorden

> Startpagina