logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > Bouwkundig bezit van de Stad Schiedam > Grote Markt

17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
27
27
29
29
31
31
33
33
35
35
37
37
39
39
41
41
Grote Markt noordwestzijde (17-41)
Beschrijving
Grote Markt 17 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 17 Hoekpand met Brede Marktsteeg. Van oorsprong herenhuis met 3 bouwlagen en zolder onder schilddak. Bouw 18e eeuw. Schilddak, met haaks daarop 2 aansluitende zadeldaken. Aan voorzijde 2 oorspronkelijke kleine dakkapellen, aan linkerzijde 2 latere exemplaren. Bakstenen lijstgevel. Breedte 5 vensters. De vensters van de 1e verdieping hebben zesruits schuiframen, die van de 2e verdieping vierruits. In de zijgevel enkele identieke vensters. Parterre met winkelpui, doorlopend om de hoek, uit de eerste helft van de 20e eeuw met open portiek. Achterzijde met gepleisterde dubbele puntgevel. Aan Brede Marktsteegzijde als aanbouw een fraaie deur met omlijsting en hoofdgestel (= Brede Marktsteeg nr. 2). Pand werd, behoudens het winkelgedeelte, gerestaureerd in 1999. In de tachtiger jaren kreeg de winkel een horecabestemming. Op 31 mei 2008 werd de horecaruimte na een restauratie van het interieur, waarbij vier versierde gietijzeren standvinken en een fraaie betimmering met schilderingen tevoorschijn kwamen , heropend. Het eenvoudige stucplafond is verborger achter een verlaagd systeemplafond.
Grote Markt 19 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 19 Pand met 3 bouwlagen en zolder onder zadeldak. Voormalige distilleerderij met Schiedamse klokgevel met tussendekplaten. Moderne franse balkons ter plaatse van de oorspronkelijke laaddeuren links. Daarboven houten hijsbalk. 1e verdieping met laaddeuropening en 2 grote vensters, 2e verdieping met laaddeuropening en 3 kleine pakhuisvensters. Geheel bovenin een pakhuisvenster. Hardstenen vensterdorpels. Rond 1830 gebouwd als distilleerderij "De Witte Lelie". In de tweede helft van de twintigste eeuw in gebruik als meubeltoonzaal. Na de grondige restauratie van 1997/98 in gebruik als woonappartementengebouw. Toen werd ook de huidige pui met hoofdgestel aangebracht. Toegang en nummering van deze appartementen via het pand Schie 17. In de achtergevel werd ter hoogte van de tweede verdieping een steen ingemetseld met in reliëf de tekst: UNO 1997 CASA. Grote Markt 19, 21 en Schie 17, 19 vormen een groot complex dat zeer grondig is gerestaureerd circa 1998 en verbouwd tot appartementen naar een plan van UNO-architectenbureau. Door de omvang moesten hier en daar delen van de gebouwen worden weggebroken voor lichttoetreding en voor terras. In de voorgevel zijn verkeerde standaardhouten kozijnen en ramen geplaatst. Tevens is door het ontbreken van kleine roedenverdeling het gevelbeeld verzwakt. Op sommige plaatsen is op een hinderlijke manier gebruik gemaakt van 'trespa'-platen. Zelfs op grote schaal zichtbaar vanaf de Schie in het centrale dakdeel van het complex. Dakgoten met kunststofmaterialen.
Grote Markt 21 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 21 Pand met 3 bouwlagen en zolder onder zadeldak. Voormalige distilleerderij met Schiedamse klokgevel met tussendekplaten. Moderne franse balkons ter plaatse van de oorspronkelijke laaddeuren links. Daarboven houten hijsbalk. 1e verdieping met laaddeuropening en 3 verhoogde pakhuisvensters, 2e verdieping met laaddeuropening en 3 kleine pakhuisvensters. Hardstenen vensterdorpels. Rond topvenster. Dit pand loopt door tot aan de Schie alwaar een gevelsteen met de tekst: "De Stad Schiedam" en een sluitsteen met jaartal 1834. In de tweede helft van de twintigste eeuw in gebruik als meubeltoonzaal. Na de grondige restauratie van 1997/98 in gebruik als woonappartementengebouw. Toen is de vernieuwde pui met hoofdgestel aangebracht. Eveneens werd toen in de gevel een zonnewijzer ingemetseld, afkomstig uit het depot van het Stedelijk Museum, maar oorspronkelijk in horizontale stand te gebruiken. Toegang en nummering van alle appartementen via het pand Schie 17. Zie ook Schie 17 en Grote Markt 19.
Grote Markt 23 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 23 Pand met 2 bouwlagen en zolderverdieping onder zadeldak. Bouw 1e helft 19e eeuw. Bakstenen halsgevel afgesloten met rollagen en geprofileerde toprand. Verdieping met 3 vensters, daarboven 2 kleinere vensters. Oude winkelpui.
Grote Markt 25 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 25 Herenhuis met 3 bouwlagen uit de 18e eeuw. Het voorhuis met de in blokken gepleisterde lijstgevel is aangebracht in het 3e kwart van de 19e eeuw. Breedte 3 vensters. Voorhuis met dwars zadeldak, daarachter schilddak of plat dak. Gesmoorde Hollandse pannen. De geprofileerde vensteromlijstingen hebben stucbekroningen. Fries met versierde consoles. Lichtgebogen geprofileerde vensteromlijstingen met bekroning in stucwerk. Ingangpartij met pilasters met verdiepte velden en hoofdgestel, kalf en versierd bovenlicht. Hardstenen plint en vensterdorpels. Alle vensters voorzien van oude jalouzieschermen. Grote restauratie 1990/91. In het huis zijn enkele 17e eeuwse elementen aangetroffen.
Grote Markt 27 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 27 Herenhuis met 3 bouwlagen en zolder onder driezijdig schilddak. Gedekt met gesmoorde Hollandse pannen, dakkapel met zijwangen. Gepleisterde lijstgevel uit de 18e eeuw met horizontale banden, versierde fries. Breedte 3 vensters. Deur en vensters met sluitstenen met festoenversiering. Oorspronkelijke deur met bovenlicht. Restauratie 1990.
Grote Markt 29 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 29 Herenhuis met 3 bouwlagen en zolder. Het voorhuis is gebouwd in de 18e eeuw en heeft een dwars zadeldak. met in blokken gepleisterde lijstgevel en versierde consoles en fries. Dwars zadeldak, daarachter zadeldak of plat dak. Gepleisterde lijstgevel ter breedte van 3 vensters, horizontale groeven. Hoge versierde hardstenen plint. Parterre en verdieping met vensters met bovenlicht. 2e verdieping met lage vensters. Alle vensters hebben lichtgebogen geprofileerde omlijstingen met stucbekroning. Hardstenen vensterdorpels met versierde consoles. Fraaie deurpartij met kalf en bovenlicht en geprofileerde omlijsting met bekroning.
Grote Markt 31 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 31 Woonhuis met 3 bouwlagen en zolder uit de 18e eeuw onder driezijdig schilddak. Rode hollandse pannen. In blokken gepleisterde lijstgevel, breedte 2 vensters. Vensters voorzien van T-schuiframen. Moderne winkelpui met open portiek.
Grote Markt 33 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde.   Grote Markt 33 Woonhuis met 3 bouwlagen en plat dak. Brede houten goot op consoles. Bakstenen gevel, hardstenen plint en vensterdorpels. Breedte 2 vensters. In parterre toegangsdeur met bovenlicht, waarnaast 2 vensters. Oorspronkelijke schuiframen met ingedeelde bovenlichten.
Grote Markt 35 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 35 Woonhuis met 3 bouwlagen en zolder uit 2e kwart 19e eeuw, onder driezijdig schilddak. Bakstenen lijstgevel, breedte 2 vensters. Fraaie deurpartij met bovenlicht en deuromlijsting met hoofdgestel. Hardstenen plint en vensterdorpels. Parterre met toegangsdeur waarnaast 2 vensters. 1e verdieping met 2 vensters, 2e verdieping met 2 lage vensters. Verdiepingsvensters met schuiframen.
Grote Markt 37 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. RM Grote Markt 37 Van oorsprong herenhuis met 3 bouwlagen en latere winkelpui. Oorsprong 17e eeuws. Gevel verbouwd in 3e kwart 19e eeuw. Bakstenen lijstgevel, dwars zadeldak op het voorhuis. Breedte 3 vensters. De vensters van de 1e verdieping hebben geprofileerde omlijstingen en T-schuiframen. Fraaie oude winkelpui met hoofdgestel en met 2 oorspronkelijke deuren, welke dateert van ca. 1899 (architect: H. Gabel).
Grote Markt 39 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Grote Markt 39 Van oorsprong herenhuis met 3 bouwlagen en plat dak. In blokken gepleisterde lijstgevel, breedte 3 vensters. Parterre verbouwd. Rechts oude deur. Vensters van beide verdiepingen met T-schuiframen. Tussen parterre en verdieping twee waterlijsten. Het dak is ooit verdwenen door brand.
Grote Markt 41 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. GM Grote Markt 41 Van oorsprong woonhuis met 2 bouwlagen en zolder op de hoek met de Ooievaarsteeg (aldaar genummerd 1) in rijke eclectische trant met kenmerken van de oud-Hollandse renaissance. Gepleisterde lijstgevels met horizontale banden en met rijk met festoenen versierde fries en consoles. Vierzijdig geknikt schilddak. Dakkapel met versierde stijlen. In de verdieping oorspronkelijk groot dubbel venster met versierde vensterdorpel en omlijsting met rijk bewerkte frontonbekroning, waarboven in de fries de tekst: ANNO 1899. Parterre met toegangsdeur en 2 gekoppelde vensters. Gepleisterde zijgevel met later aangebrachte, van elders aangevoerde grote deur naar het cafégedeelte. Vensters gewijzigd. In zijgevel zijn in juli 1985 de 2 terra-cotta pelikaanstenen van het gesloopte tehuis voor halfwezen (De Lindenhof achter de Lange Achterweg) aangebracht (kunstenaar: W.C. Brouwer, datering 1928). Enkele jaren later zijn deze crême geschilderd. Parterre van het pand sinds lang in gebruik als café. Dakrestauratie in zomer 2000, waarbij de mastiekplaatjes zijn vervangen door zinken bekleding. Achterhuis aan de Ooievaarssteeg met gepleisterde gevels, 2 bouwlagen, tuitgevel en schilddak. Venster in de parterre niet oorspronkelijk. Rond venster in de geveltop. Tussen voor- en achterhuis een tussenlid van één bouwlaag ter plaatse van een vroeger binnenplaatsje.
Trefwoorden


> Startpagina > Bouwkundig bezit van de Stad Schiedam > Grote Markt
Onderwerp :
Aanvulling :
Naam :
E-mail adres :
(Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de
beantwoording van uw aanvulling. Wanneer u geen e-mailadres invult,
dan zijn wij niet in staat te reageren op uw bericht.)
 
LEES VOOR BrowseAloud
*