logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > Bouwkundig bezit van de Stad Schiedam > Broersvest

1/3/5
1/3/5
7
7
9
9
13
13
19/21
19/21
29/31
29/31
33-57
33-57
59/61
59/61
71
71
73
73
77
77
79/81
79/81
85
85
91/93
91/93
109/111
109/111
115
115
117
117
119-121
119-121
123
123
125/127
125/127
129/131
129/131
133/135
133/135
Broersvest westzijde (1-135)
Beschrijving
Broersvest 1/3/5 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 1/3/5 Pand met 3 bouwlagen en dwars zadeldak. Gedekt met gesmoorde hollandse pannen.Breedte 6 flauw getoogde vensters. Bouwjaar 1879. Parterre met in oorsprong 3 winkels. Middentravee met topgevel met twee pinakels, aan weerszijden horizontale daklijst met houten goot, waaronder fries met baksteenversiering. De linker winkelpui gedeeltelijk oorspronkelijk. Bakstenen vensterdorpels. De verdiepingsvensters van de middentravee hebben nog de oorspronkelijke kozijnen en ramen.De derde bouwlaag heeft lage flauw getoogde vensters. In het café-interieur van nr. 1 oude toog met gebrandschilderd glas en in de latere aanbouw links een groot gebrandschilderd glas-in-loodraam van Henderickx. De cafépui rechts is van 20... Aan de achterzijde lagere oude bebouwing beneden aan de dijk met dwarse pannengedekte zadeldaken.
Broersvest 7 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 7 Smal hoog bakstenen pand met 4 bouwlagen en plat dak. Asymmetrische gevel. Parterre met verbouwde winkelruimte. Tussen parterre en 1e verdieping verticaal metselwerk. De vensters van de verdiepingen zijn oorspronkelijk, met op de 1e en 2e verdieping glas in lood in de bovenlichten.
Broersvest 9   Broersvest 9 Modern winkelpand uit 2000.
Broersvest 13 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 13 Pand met 3 bouwlagen en hoog dwars zadeldak. Brede houten goot. Bouwjaar 1926. Parterre met horecaruimte en vernieuwde pui. Bakstenen vensterdorpels. Oorspronkelijke raampartijen in de verdiepingen.
Broersvest 19/21   Broersvest 19/21 Pand met 5 bouwlagen en met plat dak. Bouwjaar 1923. Gevel van gele baksteen. Keramische dakrand. De 6 grote raampartijen zijn gezamenlijk uitgebouwd. Kleine balkons met ijzeren spijlenhekjes. Parterre met twee winkelpuien, daarboven appartementen. Rechter deel van de bakstenen gevel met oorspronkelijke kozijnen en ramen. Linker deel van de gevel is grijs geschilderd. Aldaar kunststof kozijnen en ramen. De linker zijgevel is bekleed met bruine trespaplaten.
Broersvest 27   Pand met 5 bouwlagen en plat dak. Asymmetrische gevel van gele baksteen. Bouwjaar 1934. Keramische dakrand. De 3 grote raampartijen zijn samen met de 3 bakstenen balkons uitgebouwd. Parterre met winkelpui, daarboven appartementen. Alle kozijnen en ramen vernieuwd en gewijzigd.
Broersvest 29/31 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. GM Broersvest 29/31 Toegangspoortgebouw tot de Passage. Hoog appartementengebouw met 5 bouwlagen en gevel in rode baksteen. Plat dak. Daarachter overdekte winkelpromenade. Bouwjaar: 1932. Architect: P. Sanders (Schiedam). De gevel is symmetrisch opgebouwd met centraal de 4 smalle vensters van de woningen, aan weerszijden balkons met bakstenen balustrade en ijzeren hekopbouw. Aan de uiteinden aan weerszijden de trappenhuizen met tweezijdige kleine van glas in lood voorziene erkervensters op hardstenen consoles. Twee hoektorentjes, bekleed met zwarte tegels en voorzien van bekroning met lantaarn, waarin verlichting. Naast de woningtoegangen met oorspronkelijke deuren (voorheen naturel hout, thans groen geschilderd) aan weerszijden, vier kleine beeldhouwwerkjes, waarvan twee mercuriuskoppen. Deuromlijstingen van natuursteen. De kopwinkels bevatten de oorspronkelijke puien en beglazing. In 2000 werd de storende, niet bij het gebouw passende gebogen stalen luifel aangebracht. Oorspronkelijke kozijnen, ramen en deuren. Glas in lood in alle bovenlichten van de vensters en de balkons. Het gehele complex werd grondig gerestaureerd in 1996, waarbij de borstwering en de torentje aan weerszijden opnieuw zijn opgebouwd.
Broersvest - Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. GM De PASSAGE zelf is boven de winkels 2 verdiepingen hoog en heeft een dubbele door houten spanten gedragen glazen bekapping. In de gevels van de beide korte zijden hoge ramen met gebrandschilderd glas in lood van W. Bogtmans met voorstellingen van het wapen van Schiedam en van de nijverheid. Het merendeel van de winkels heeft het oorspronkelijke model winkelpui. De winkelramen hebben een omlijsting in brons en teakhout. De oorspronkelijk in travertin uitgevoerde borstwering werd bij de restauratie van 1996 vervangen door zwart marmer. Het gehele complex werd grondig gerestaureerd in 1996. Hierbij werd de dambordachtige tegelvloer vervangen door een vloer met egale tint. Tevens kreeg toen de linkerzijde voor een deel van het winkelfront een storende niet bij het gebouw passende moderne gebogen invulling. Deze lelijke aanbouw werd weer verwijderd in 2007, waarna de oorspronkelijke winkelpuien werden gereconstrueerd. De forse plafondlantaarn bij de ingang is oorspronkelijk, terwijl de wandverlichting nieuw werd ontworpen. Het achterhuis aan het Broersveld werd gesloopt in 1994. Tot het complex behoorde ook het Passagetheater (gereed december 1935), dat werd gesloopt in 1994. Het theaterorgel van Standaart (Schiedam) bevindt zich thans in het Theater aan de Schie.
Broersvest 33-57   Broersvest 33-57 Twee gebouwen met 7 bouwlagen, uitgevoerd in beton. Parterre winkelruimten, waarboven appartementen.
Broersvest 59/61 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 59/61 Gebouw met 3 bouwlagen en dwars zadeldak, gedekt met rode pannen. Bouwjaar 1932. Winkelruimte met houten luifel en met bovenwoningen op de hoek met Herenpad. Vier dakkapellen. Houten dakgoot. Winkelpui grotendeels niet meer oorspronkelijk. De balkontraveeën liggen iets terug. Oorspronkelijke kozijnen en ramen. In alle bovenlichten glas in lood. Aan het Herenpad 7 t/m 17 een aansluitende identieke lange vleugel.
Broersvest 71 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 71 Hoekpand met Herenpad. Bouwjaar 1925. Breedte 2 vensters, diepte 4 vensters. Twee bouwlagen en zolder onder schilddak, bekleed met mastiek en met platte afsluiting. Bakstenen gevels. Afgeschuinde hoek met topgevel met rechte lijst. Vernieuwde houten erker, waarboven balkon met houten balkonhek. Aan de erker een zgn. gaper, het uithangteken voor drogisten. Parterre met winkelpui. Houten geprofileerde goot op klossen. Drie dakkapellen. Alle verdiepingsvensters hebben oorspronkelijke kozijnen en ramen, hardstenen vensterdorpels en lateien. Glas in lood in de bovenlichten van de verdiepingsvensters. De zijgevel bevat een blind venster voor reclamedoeleinden. Ouder bakstenen achterhuis aan het Herenpad 4, met 1 verdieping en zadeldak. Dit achterhuis is scheef weggezakt.
Broersvest 73 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 73 Pand met 2 bouwlagen en zolder onder dwars zadeldak. Gedekt met moderne donkergrijze pannen. Lichtgrijs geverfde bakstenen lijstgevel en houten goot op versierde consoles. Breedte 2 vensters, dakkapel. Ouderwetse winkelpui met hoofdgestel. Links een laag getoogd poortje. Oorspronkelijke kozijnen met latereT-schuiframen. Voorzijde gerestaureerd en achterzijde gerenoveerd in 1998.
Broersvest 75 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Smal pand met 2 bouwlagen en zolder onder dwars zadeldak. Gedekt met moderne donkergrijze pannen. Dakkapel. Lichtgrijs geverfde bakstenen gevel met houten goot op consoles. Parterre bevat deur en venster, de verdieping één venster. Geprofileerde deurkalf. Oude deur. Oorspronkelijke kozijnen. In de verdieping een later T-schuifraam.
Broersvest 77 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 77 Pand met smalle bakstenen halsgevel. Twee bouwlagen en zolder onder zadeldak. Tussen 1980 en 1999 is de gevel witgeverfd. Breedte 2 vensters, waarboven zoldervenster. Oorspronkelijke kozijnen en schuiframen. Parterre heeft moderne onaantrekkelijke winkelpui.
Broersvest 79/81 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 79/81 Pand met 2 bouwlagen, waarboven schilddak. Gepleisterde lijstgevel en versierde fries. Breedte 3 vensters. Gedekt met rode hollandse pannen. Eenvoudige latere dakkapel. Tussen parterre en verdieping een waterlijst. Ouderwetse houten winkelpui met vernieuwde deuren. Geprofileerde raamomlijstingen. Kozijnen en ramen vernieuwd. Achterhuis met dwars zadeldak.
Broersvest 85 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 85 Pand met 2 bouwlagen, bakstenen gevel en dwars zadeldak. Gedekt met rode hollandse pannen. Gevel en winkelpui dateren van 1928 (architect: J.A. v.d. Woude jr.). Brede houten goot die om de hoek heenloopt. Zwart marmeren plint. Fraaie houten winkelpui met oorspronkelijke deur. Vensters met oorspronkelijke kozijnen en glas in lood in de bovenlichten. De rest van het pand is van aanmerkelijk oudere datum en is opgebouwd uit ijsselsteentjes. Aan achterzijde aansluitend lager ouder deel met zadeldak en 1 verdieping.
Broersvest 89   Pandje met 2 bouwlagen en gepleisterde lijstgevel. Versierde fries, laag geknot schilddak. Breedte 2 vensters. Parterre met moderne winkelpui. In de zijgevel vensters met zwaar houten kozijnen en schuiframen.
Broersvest 91/93 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 91/93 Pand met 3 bouwlagen, geknotte puntgevel met 2 bekroningen, waartussen houten goot op consoles. Afgevlakt schilddak. Gevel van rode baksteen met speklagen. Breedte 4 vensters, waarvan één met erker, waarboven balkon met houten hek. Boven de vensters ontlastingsbogen met versierde sluitstenen (bloemtak) en spaarvelden. In de verdiepingsvensters glas in lood in de bovenlichten. Moderne winkelpui.
Broersvest 95 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Pand met 3 bouwlagen en plat dak. Bouwjaar 1922. Gevel van baksteen met rollaag als beëindiging. Bakstenen vensterdorpels. Samengestelde raampartijen met oorspronkelijke kozijnen en ramen. Parterre met gemoderniseerde winkelpui. Ter weerszijden deuren met oorspronkelijke hardstenen, deels versierde pilasters. Tussen de vensters van de verdiepingen eenvoudige baksteenversiering. Bovenin een smeedijzeren vlaggenstokhouder. Oorspronkelijke achtergevel.
Broersvest 99   Smal asymmetrisch pand met 4 bouwlagen en plat dak. Bouwjaar 1930. Gevel van gele baksteen met diep liggende voegen. Brede raampartijen met vernieuwde aluminium kozijnen. Parterre met vernieuwde winkelpui met open portiek. Rechts hoger opgemetseld schoorsteen. Achtergevel oorspronkelijk met balkon.
Broersvest 109/111   Broersvest 109/111 Breed gebouw met winkel en appartementen met 4 bouwlagen en hoog dwars zadeldak. Bouwjaar 1954. Houten dakgoot. Parterre met gemoderniseerde winkelpui en latere luifel. Beide middentraveeën met brede vensters met cementachtige omlijsting en met lage raamhekjes. Natuurstenen of cementen vensterdorpels. Kozijnen en ramen vervangen door aluminium exemplaren.
Broersvest 113 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. GM (Gelegen achter pand nr. 109/111) Voormalige bakstenen schoolzaal van de 1e Stadsarmenschool daterend van 1789, met rondom rondboogvensters. Zadeldak gedekt met pannen. Vlechtingen in de beide tuitgevels. Maakte deel uit van het schoolcomplex Broersveld 142/144 (zie aldaar). Later gymnastiekzaal en balletzaal.
Broersvest 115 Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde. GM Broersvest 115 Winkel/woonhuis met bewerkte Vlaamse topgevel en twee versierde hoekpinakels, in eclectische trant. Bouwjaar: 1917, volgens het jaartal boven in de gevel (derde kwart van de 19e eeuw volgens de monumentenbeschrijving). Twee bouwlagen en zolderverdieping onder zadeldak, met daarachter plat dak. Breedte 2 vensters. De rondboogvensters hebben versierde kunststenen omlijstingen en schuiframen. In de top twee gekoppelde rondboogvenstertjes met korintische pilasters, waarboven vleugelpaar van kunststeen. De beide hoekpilasters met speklagen. Pui uit de dertigerjaren van de 20e eeuw met winkel en open portiek met oorspronkelijke deur.
Broersvest 117   Broersvest 117 Pand winkel en bovenwoning met 3 bouwlagen en plat dak. Bakstenen gevel met diep liggende voegen. Brede oorspronkelijke verdiepingsvensters. Mogelijk nog glas in lood in de bovenlichten van de vensters van de 1e verdieping. Parterre met moderne winkelpui.
Broersvest 119-121   Broersvest 119-121 Pand met 3 bouwlagen en plat dak. Bakstenen gevel met keramische dakrand. Pand bestaat uit 2 aparte delen, waarvan het rechter deel (121) meer naar voren ligt, een getrapte rechter gevelrand heeft, en naar achter toe smaller wordt. Parterre met horecaruimte en moderne winkelpui. Bakstenen vensterdorpels. Alle vensters met oorspronkelijke kozijnen en ramen. In de 1e verdieping links 2 ramen met glas in lood in de bovenlichten.
Broersvest 123 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 123 Pand met 2 bouwlagen en zolder onder lijstgevel en schilddak met brede dakkapel. Lijstgevel van baksteen ter breedte van 3 vensters. Winkelpui met hoofdgestel en met andere oude elementen. Vensterdorpeltegels. Raamkozijnen en deuren vernieuwd. Zijgevel met houten goot op klossen.
Broersvest 125/127   Broersvest 125/127 Pand 3 bouwlagen en met bakstenen gevel met rechte dakrand en met plat dak. Bouwjaar 1922. Parterre met 2 winkelpuien, Links modern, rechts oorspronkelijk met open portiek. Bakstenen vensterdorpels. Links oorspronkelijke kozijnen en ramen. Rechts zijn de kozijnen en ramen vervangen door kunststof exemplaren.
Broersvest 129/131   Broersvest 129/131 Pand met 3 bouwlagen en bakstenen gevel, houten dakgoot en plat dak. Winkel met bovenwoning. Breedte 3 vensters. Parterre met winkelpui. Kozijnen en ramen vernieuwd.
Broersvest 133/135 Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.   Broersvest 133/135 Pand met 2 bouwlagen en hoog dwars zadeldak met dakkapel en houten goot op klossen. Voorschild gedekt met rode hollandse pannen. Bakstenen gevel, parterre met moderne winkelpui. Verdieping met oorspronkelijk groot centraal venster met hoofdgestel en omlijsting (voorzien van kunststof ramen) en geflankeerd door twee kleine vensters met roedenverdeling. Het achterdeel van de kap is ca. 1994 minder steil gemaakt.
Trefwoorden


> Startpagina > Bouwkundig bezit van de Stad Schiedam > Broersvest
Onderwerp :
Aanvulling :
Naam :
E-mail adres :
(Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de
beantwoording van uw aanvulling. Wanneer u geen e-mailadres invult,
dan zijn wij niet in staat te reageren op uw bericht.)
 
LEES VOOR BrowseAloud
*