logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1929


januari 1929De aanleg van het Julianapark vordert. Het werklozenproject startte een aantal jaren geleden naar ontwerp van J.K. Dominicus, gemeentelijk tuinarchitect.  meer informatie
1929Onder voorzitterschap van prof.dr. C.J. van Nieuwenburg uit Delft is een commissie ingesteld die de normalisatie van glazen flessen op haar werkprogramma zet. In deze commissie hebben onder meer zitting de heren Herman Jansen (distillateur) en ir. W.H. van der Toorn (kurkenfabrikant), beiden Schiedammers  meer informatie
1929Oprichting firma Pompfontijne.  meer informatie
januari 1929In een drietal artikelen schrijft de Schiedamsche Courant over het behoud van de molen De Walvisch.  meer informatie
1-1-1929De fusie tussen NV Wilton's Dok- en Werfmaatschappij te Schiedam en de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw te Rotterdam Fijenoord is met terugwerkende kracht een feit. Het fusiecontract is gedateerd 29 juni 1929. De naam van het nieuwe bedrijf is NV Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord.  meer informatie
2-1-1929B en W stellen de raad voor het kantoor van de Gemeente Technische Bedrijven aan de Dwarsstraat uit te breiden voor een bedrag van f. 50.000,-.  meer informatie
2-1-1929Hendrik Wijgers te Overschie, vraagt drankvergunning voor lokaal Hoogstraat 106.  meer informatie
2-1-1929H.J. v.d. Vlies viert zijn 40-jarig jubileum bij distillateursfirma Thomas Heijligers en Zn. Hij wordt toegesproken door firmante mevr. R. Meijer-Heijligers en wordt onderscheiden met de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
2-1-1929B en W delen de Gemeenteraad mee dat maatregelen worden getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Vlaardingerdijk ter hoogte van de verlengde Burgemeester Knappertlaan en de toegangsweg naar de werf van Wilton-Fijenoord.  meer informatie
2-1-1929B en W stellen voor de nieuw aan te leggen straten in de polder Kortland de namen van bekende schilders te geven.  meer informatie
3-1-1929De St. Willibrordusstichting besluit tot de bouw van een 14-klassige lagere school aan de Laurens Costerstraat en de Lange Singelstraat.  meer informatie
3-1-1929B en W dienen een onteigeningsplan in voor bebouwde en onbebouwde grond tussen de Rotterdamsedijk, de Broersvest, de Singel en de Lange Singelstraat voor uitbreiding van Oud Mathenesse.  meer informatie
4-1-1929De Schiedamse Courant publiceert de nieuwjaarsrede die wethouder Ir. C. Houtman in de Gemeenteraad heeft gehouden bij afwezigheid van burgemeester A.J. Gijsen wegens ongesteldheid.  meer informatie
4-1-1929Raadslid E. Koopmans is benoemd tot lid van de Financiële Commissie van de gemeente. De vacature is ontstaan door de ontslagname van W. Broek.  meer informatie
5-1-1929De Schiedamsche Mondharmonica Vereeniging Excelsior viert in het Volksgebouw haar 5-jarig bestaan.  meer informatie
5-1-1929Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de firma Wilton wordt op de werf te Schiedam een monument onthuld en houdt de directie een receptie op het hoofdkantoor te Rotterdam. Her monument is ontworpen door de heer B. Romein en toont, naast machine-onderdelen in beton, ook een aantal plaquettes in brons aan de zijkanten naar ontwerp van de heer Schellenberg en gegoten door de firma Duchateau. De belangrijkste afbeelding betreft die, op de voorzijde van het monument, van de stichter van het bedrijf, de heer Bartel Wilton sr. en op de achterzijde een en afbeelding van o.m. de Statendam, twee ineengeslagen handen, etc..  meer informatie
7-1-1929Maison Diercks te Rotterdam, inrichting voor borduren, festoneeren en stoppage, opent een filiaal aan de Hoogstraat 131.  meer informatie
7-1-1929Door de vorst van de laatste dagen kan vandaag de ijsbaan van de Schiedamsche IJsvereniging worden opengesteld.  meer informatie
8-1-1929In verband met het voortduren van de ongesteldheid van burgemeester A.J. Gijsen, treedt Ir. C. Houtman op als waarnemend burgemeester.  meer informatie
8-1-1929400-500 schaatsers maken gebruik van de verlichte ijsbaan van de Schiedamsche IJsvereniging,  meer informatie
9-1-1929Firma NV de Baronie vraagt uitbreiding van haar chocolade- en suikerwerkfabriek aan de Warande 36-38.  meer informatie
9-1-1929De heer A. van Kouteren is 25 jaar in dienst van NV de Beukelaar en de Jonge's Houthandel.  meer informatie
9-1-1929De onteigeningsplannen in Oud-Mathenesse liggen na de officiële kennisgeving ter inzage ten stadhuize.  meer informatie
9-1-1929De Koninklijke Zangvereniging Schiedams Mannenkoor Orpheus geeft onder leiding van Paul van de Putten een concert in de RK Volksbond. Als solist treedt op de heer Marise Roerensohn, eerste cellist van het concertgebouw-orkest.  meer informatie
10-1-1929De ongesteldheid van Burgemeester A.J. Gijsen heeft een ernstiger karakter aangenomen.  meer informatie
10-1-1929De Christelijke Zangvereniging Eltheto geeft in de RK Volksbond een concert onder leiding van G. van der Beek.  meer informatie
10-1-1929De Schiedamse Courant becommentarieert de eventuele aanneming van het z.g. annexatieplan door de Gemeenteraad te Rotterdam en de publiciteit hierover in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.  meer informatie
11-1-1929De gemeenteraad in Rotterdam neemt met 26 tegen 13 stemmen een voorstel aan om Gedeputeerde Staten te verzoeken het nodige te verrichten voor de annexatie van een aantal omliggende gemeenten, waaronder Schiedam.  meer informatie
11-1-1929Mevrouw Rauws-Dewald houdt voor de afdeling Schiedam van de Nederlandsche Christelijke Vrouwenbond, afdeling Schiedam, in Musis Sacrum een lezing over het onderwerp "Het Bioscoopgevaar". Ds. J.F. Jonkers opent de bijeenkomst die over het nut én het gevaar van de film gaat, en na de lezing sluit voorzitster De Bel-Mortier deze.  meer informatie
12-1-1929Het Frits Bouwmeester Ensemble op tournee, geeft in een slechts voor een kwart gevulde zaal van de RK Volksbond een toneelvoorstelling van het stuk "Branding" van Cullinan.  meer informatie
12-1-1929Zangvereniging Polyhymnia geeft om 20.00 uur een concert in de RK Volksbond met "Der Raub der Sabinerinnen" van Georg Vierling met orkestbegeleiding.  meer informatie
12-1-1929De afdeling Schiedam van de Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius houdt onder leiding van voorzitter F. Brand haar jaarlijkse feestavond in Musis Sacrum.  meer informatie
12-1-1929B en W verzoeken gegadigden voor de exploitatie van radio-centrales een aanvraag in te dienen.  meer informatie
12-1-1929In Kethel zijn schaatswedstrijden gehouden, georganiseerd door de "Kethelsche IJsclub".  meer informatie
13-1-1929De vereniging St. Barbara houdt in de RK Volksbond haar jaarlijksche feestvergadering.  meer informatie
14-1-1929Burgemeester A.J. Gijsen overlijdt op 69-jarige leeftijd. De Nieuwe Schiedamsche Courant geeft een levensbeschrijving.  meer informatie
15-1-1929In de RK Volksbond geeft de Gem. Zangvereniging Polyhymnia onder leiding van Paul v.d. Putten een uitvoering van "Die Jahreszeiten".  meer informatie
15-1-1929De RK Leesvereniging en Bibliotheek St. Liduina houdt in haar gebouw op de Lange Haven haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter G. Vincent.  meer informatie
15-1-1929De gemeenteraad houdt een rouwvergadering naar aanleiding van het overlijden van burgemeester A.J. Gijsen. Het woord wordt gevoerd door waarnemend burgemeester ir. C. Houtman.  meer informatie
16-1-1929De Nieuwe Schiedamsche Courant geeft een overzicht van de persberichten over het overlijden van burgemeester A.J. Gijsen.  meer informatie
17-1-1929De gemeente heeft 107 losse werklieden aangesteld om de sneeuw te ruimen die de afgelopen 48 uur overvloedig is gevallen.  meer informatie
17-1-1929Vandaag is de plechtige uitvaart en begrafenis op de R.K. begraafplaats van burgemeester A.J. Gijsen. Velen zijn aanwezig bij de Mis van Requim in de R.K. Kerk aan de Lange Haven, geleid door pastoor Schaab, geassisteerd door de paters Schuurman, diaken en Biesta, sub-diaken. Daarna ging de rouwstoet via het stadhuis op de Grote Markt naar de R.K. begraafplaats aan de Vlaardingerdijk waar de teraardebestelling opnieuw wordt geleid door pastoor Schaab.  meer informatie
17-1-1929De RK Middenstandsvereniging De Hanze houdt een vergadering, waarbij Th. Kuijper uit Rotterdam spreekt over het onderwerp Het vraagstuk van den gecombineerden inkoop in de praktijk.  meer informatie
18-1-1929De Christelijke Gymnastiekvereniging DOK ("Door Oefening Kracht") viert in een stampvolle Volksbondzaal haar 15-jarig jubileum.  meer informatie
18-1-1929De RK Vereniging voor EHBO houdt in de RK Volksbond haar eerste jaarvergadering onder leiding van voorzitter M.W. Verboom.  meer informatie
19-1-1929Tijdens een vergadering in de RK Volksbond is de afdeling Schiedam van de RK Vereniging van Onderwijzers opgericht.  meer informatie
20-1-1929In de ledenvergadering van de afdeling Schiedam van Volksonderwijs is de heer H. Brock gekozen tot voorzitter in de plaats van de afgetreden heer T. v.d. Beek.  meer informatie
20-1-1929St. Genesius, tooneelclub van de St. Jozefgezellenvereniging geeft in de Volksbond een uitvoering van het toneelstuk "Wat [onleesbaar].  meer informatie
21-1-1929De heer A. Baan volgt de heer Zoon op als dirigent van het kerkkoor van de Nederlandse Protestantenbond.  meer informatie
21-1-1929De toneelvereniging Vriendenkring geeft in Musis Sacrum een voorstelling. Meespelenden zijn o.a. Aat Vonhuysen en Bob Schregel.  meer informatie
21-1-1929Bij Werf Gusto wordt baggermolen bouwnummer 628, bestemd voor de Griekse regering, te water gelaten.  meer informatie
22-1-1929Het "Gemengd Koor" geeft onder leiding van dirigent de Keijzer in de RK Volksbond een uitvoering van "Die Schöpfung" van Hayden, waaraan mevr. B. Mak van Waay-Dooremans als soliste meewerkt.  meer informatie
22-1-1929De Schiedamsche IJsvereniging besluit een grote vaste consumptietent te bouwen en elektriciteit aan te leggen voor de verlichting van de baan.  meer informatie
23-1-1929De heer M. v.d. Vlies, gemeente-accountant overlijdt op bijna 67-jarige leeftijd.  meer informatie
23-1-1929Drie De Schiedammers, Pater W. Govaart, provinciaal bij de priester van het H. Hart; Pater Ph. Collignon, professor te Liesbosch (Princenhage) en Pater A. Marrevee, missionaris in Stanley Falls in Belgisch Congo, alle drie lid van de congregatie Priesters van het H. Hart (juvenaat Bergen op Zoom) vieren in Hees hun 12½-jarig priesterjubileum.  meer informatie
23-1-1929RKSV Excelsior'20 houdt onder leiding van voorzitter E.A. Leenderts haar jaarvergadering in de RK Kring.  meer informatie
23-1-1929De directeur gemeentewerken, G. Gerlagh, vraagt een krediet aan van f. 35.000,-- voor de bestrating van de Admiraal de Ruyterstraat.  meer informatie
23-1-1929Gemeenteraadslid B.G. Hoogendam stelt schriftelijk vragen aan B en W over de voorwaarden tot verkoop van gemeentelijke bouwgronden die zijns inziens belemmerend werken voor het verlenen van hypotheken.  meer informatie
23-1-1929B en W leggen een bouwverbod op de grond tussen de Baan en de Grofbaan ten noorden van de Baanstraat  meer informatie
23-1-1929Op voorstel van G. Gerlagh, directeur gemeentewerken, wordt begonnen met de aanleg van een plantsoen aan de Stadhouderslaan tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Westerkade.  meer informatie
23-1-1929De Inspecteur der Directe Belastingen zendt aan belanghebbenden een circulaire in verband met het van kracht worden van de accijnsverlaging per 1 maart 1929.  meer informatie
24-1-1929De Schiedamsche Roode Kruis Transportcolonne houdt onder leiding van voorzitter J.H. v.d. Berg haar jaarvergadering.  meer informatie
24-1-1929De Schiedamsche humorist Jan van der Horst viert zijn 12½-jarig jubileum tijdens een feest in theater Pandora, georganiseerd door de heren Daniëls, Willemse, Hakkert en Dettmeijer.  meer informatie
24-1-1929Het jongedames en kinderkoor van de gereformeerde zangvereniging ASAF geeft onder leiding van dirigent M.G. Blok, in de Volksbondzaal een uitvoering.  meer informatie
24-1-1929B en W doen een voorstel om het aantal stemdistricten per kieskring uit te breiden.  meer informatie
25-1-1929De Vrijzinnige Lutherse Jongerenvereniging geeft in Musis Sacrum een opvoering van het toneelstuk De voorman van den [onleesbaar],. bewerkt door S.P. en F.B. van der Chijs.  meer informatie
25-1-1929De heer H.J.C. Roelants, oudste firmant van de firma H.A.M. Roelants en president-commissaris van de Schiedamsche Courant overlijdt op 70-jarige leeftijd.  meer informatie
25-1-1929De RK Radiovereniging St. Liduina houdt in een volle zaal van de RK Kring haar jaarvergadering met de heer Paul Speet, van de KRO als gastspreker.  meer informatie
25-1-1929De landelijke Federatie voor Bouwvakarbeiders richt zich in een adres tot de Gemeenteraad in verband met een verbod van de aannemersbonden aan hun leden om in te schrijven naar werken waarvoor een borgstelling wordt vereischt.  meer informatie
24-1-1929Op initiatief van de heer W. Broek, lid van de Onderwijscommissie, vindt in het gymnastieklokaal van de Rijks HBS, genereus ter beschikking gesteld door de directeur N.W. van Gelder, een demonstratie plaats van projectie-apparatuur ten behoeve van het onderwijs door de heerJ. Huijsken van de firma Capi. De heer A. Hukshorn, secretaris van de School- en Ontwikkelingsbioscoop-commissie zegt ter afsluiting dat men nog geen juist beeld had van de doelmatigheid van de apparaten en dat men nu gezien had hoe een en ander werkte.  meer informatie
26-1-1929Op de Algemene Begraafplaats vindt onder grote belangstelling de begrafenis van de heer M. v.d. Vlies, gemeente-accountant, plaats.  meer informatie
26-1-1929De Vereniging "Tot Ondersteuning Bij Ziekte" te Kethel houdt in het Gebouw voor Christelijke Belangen haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter G. van der Most.  meer informatie
26-1-1929In de gemeenteraadsvergadering wordt o.a. 1. de subsidieverlening aan het RK Noletziekenhuis nader geregeld 2. de benoeming van een hoofd voor de buitengewone school aangehouden 3. de stemlokalen voor de kiesdistricten vastgesteld.  meer informatie
27-1-1929Hermes-DVS viert een groot bal-masque in Musis Sacrum.  meer informatie
28-1-1929In het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Rotterdam vindt voor een gehoor van 1800 aanwezigen de huldiging plaats van Paul van der Putten, waaraan ook OBK en Schiedamsch Mannenkoor Orpheus bijdragen.  meer informatie
28-1-1929Het muziekgezelschap OBK is uitgenodigd voor deelname aan de huldiging van Paul van der Putten te Rotterdam bij zijn 25-jarig jubileum als toonkunstenaar.  meer informatie
28-1-1929Onder grote belangstelling wordt op de nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk de heer H.J.C. Roelants begraven.  meer informatie
29-1-1929In de vergadering van de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas houdt de heer J.H. van Linden van den Heuvell zijn nieuwjaarsrede , waarin hij o.a. een overzicht geeft van het branders- en distillateursbedrijf en de metaalnijverheid met de scheepsbouw.  meer informatie
29-1-1929De Nederlandse RK Politiebond St. Michael afd. Schiedam houdt in het Patronaatsgebouw haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter A. de Reuver.  meer informatie
30-1-1929Na een lang schaatsseizoen is de ijsbaan van de Schiedamse IJsvereniging (SIJV) vandaag wegens dooi gesloten.  meer informatie
30-1-1929NV Stuwadoors Maatschappij Neptunus vraagt vergunning voor oprichting van een constructie-werkplaats aan de Voorhavenkade.  meer informatie
31-1-1929Het Schiedamsche Drankweercomité organiseert in het Verenigingslokaal onder leiding van voorzitter W. Weergang een geslaagde propaganda-bijeenkomst.  meer informatie
31-1-1929Het bevolkingsaantal in Schiedam is gestegen van 44.883 op 31 december 1928 tot 45.026 op 31 januari 1929.  meer informatie
31-1-1929De Algemeene Middenstandsvereniging Schiedam houdt onder leiding van voorzitter S. Hijman de eerste ledenvergadering van het nieuwe jaar.  meer informatie
31-1-1929De afdeling Schiedam van de Vereniging Volksonderwijs houdt in Musis Sacrum een openbare propaganda-feestavond.  meer informatie
1-2-1929Ds. K. de Bel houdt in het gebouw Christelijke Sociale Belangen voor de Protestants Christelijke Besturenbond een rede over Kerk en Christelijke Vakorganisaties.  meer informatie
1-2-1929In het gebouw Christelijke Sociale Belangen vindt de oprichtingsvergadering plaats van de afdeling Schiedam van de NCHV (Nederlandse Vereniging van Christelijke Handelsreizigers en Agenten). Tot voorzitter wordt gekozen de heer H.M. de Jong, Amalia van Solmstraat 23.  meer informatie
1-2-1929Onder overgrote belangstelling viert Ir. G. Gerlagh, directeur van Gemeentewerken zijn zilveren jubileum.  meer informatie
2-2-1929De Gemeenteraad van Kethel en Spaland vergadert waarin burgemeester J.L. Verveen in zijn nieuwjaarsrede een overzicht geeft van gebeurtenissen in zijn gemeente.  meer informatie
2-2-1929Het Dilettanten-Symphonie orkest Ludwig van Beethoven houdt in de RK Volksbond een geslaagde feestavond.  meer informatie
2-2-1929De heer en mevrouw Ph. Visser-'t Hoofd vertrekken voor een onderzoekingstocht naar het Karakorum gebergte.  meer informatie
2-2-1929De heer C. Buitendijk viert zijn zilveren jubileum bij Bloemisterij van Vooren en Zoonen.  meer informatie
2-2-1929De banen van De Schiedamsche IJsclub (SIJV) zijn weer geopend in verband met de opnieuw opgetreden vriesperiode.  meer informatie
3-2-1929Door het prachtige winterweer hebben de ijsbanen langs de Rotterdamsche Dijk en van de SIJV een druk weekeinde achter de rug.  meer informatie
4-2-1929De Raadscommissie van Vlaardingen, die moet rapporteren over het abattoir vraagstuk, is voornemens de samenwerking met Schiedam af te wijzen.  meer informatie
4-2-1929De heer J. van Katwijk, 39 jaar, van de Schiedamsche Glashandel, maakt een dodelijke val op een werk dat in opdracht van NV Gebr. Vincent in Helmond wordt uitgevoerd.  meer informatie
4-2-1929De Schiedamse IJsvereniging (SIJV) houdt op de ijsbaan een geslaagde lampion-optocht.  meer informatie
5-2-1929Chr. van Doorn vraagt een vergunning voor licht alcoholische dranken in het perceel Korte Achterweg 21.  meer informatie
5-2-1929"De Rotterdammer" bericht dat van zeer betrouwbare zijde is vernomen dat de heer H. Stulemeijer, burgemeester van Bergen op Zoom, kandidaat is voor dit ambt in Schiedam.  meer informatie
6-2-1929De koren van zangvereniging TEGENO geven in Musis Sacrum een geslaagd concert.  meer informatie
6-2-1929Er doen berichten de ronde over een actie van de randgemeenten tegen de Rotterdamsche annexatieplannen waarvoor de hulp is gevraagd van Prof.Dr. van der Grinten van de RK Universiteit te Nijmegen.  meer informatie
6-2-1929De Schiedamsche Courant en Nieuwe Schiedamsche Courant publiceren uitgebreid de causerie van de heer F.A.C. Lechner gehouden voor de Nederlandse Middenstandsbond in het Gereformeerd Jeugdhuis over de geschiedenis van Schiedam en het belang van de brandersindustrie.  meer informatie
6-2-1929De Vereeniging Verjaardag houdt onder leiding van voorzitster mevr. S. Hijman haar februari-vergadering.  meer informatie
6-2-1929P.Chr. Slieker vraagt vergunning om zijn rokerij en varkensslachtplaats aan de Lange Haven 8a uit te bereiden met een slachtplaats voor rundvee.  meer informatie
6-2-1929De heer A. v.d. Broek, meesterknecht bij de firma P. Hoppe aan de Nieuwe Haven 101, is door een val van het distillatietoestel ernstig gewond geraakt.  meer informatie
7-2-1929Onder grote belangstelling vindt de begrafenis plaats van de heer J. van Katwijk, directeur van de Schiedamsche Glashandel.  meer informatie
8-2-1929De heer S. Rorije van de Gemeente Kwekerijen aan de Nassaulaan viert zijn zilveren jubileum als tuinman.  meer informatie
8-2-1929De Nederlandse Christelijke Metaalbewerkersbond houdt een feestvergadering in het gebouw van Christelijke Sociale Belangen onder leiding van voorzitter H. Wiekenkamp met een toespraak door Ds. K. de Bel.  meer informatie
8-2-1929De heer J. Goedvolk, onderwijzer, die 44 jaar in het openbaar onderwijs werkzaam was, overlijdt op 62-jarige leeftijd.  meer informatie
9-2-1929De heer A. v.d. Broek, 60 jaar, meesterknecht bij distilleerderij Hoppe, overlijdt ten gevolge van een val van een distilleerketel.  meer informatie
9-2-1929Het Stedelijk Muziekkorps geeft onder leiding van H.H. van Vleuten in de RK Volksbond een feestconcert, waaraan ook door toneelvereniging "Utile Dulci" wordt meegewerkt.  meer informatie
9-2-1929J. Damen vraagt een vergunning voor licht-alcoholische dranken in het pand Jan van Avennestraat 37a.  meer informatie
10-2-1929De heer I.H.L. Richter viert zijn 50-jarig jubileum als collectant van het college St. Hieronymus Aemilianus van de Frankenlandkerk.  meer informatie
13-2-1929B en W stellen voor de grond ten westen van de Scheepsbouw Mij "Nieuwe Waterweg" bouwrijp te maken voor aldaar te vestigen industrie.  meer informatie
13-2-1929B en W stellen voor de grond aan de Merwehaven ten westen van de werf Gusto aan de gemeente Rotterdam te verkopen.  meer informatie
13-2-1929B en W stellen een verlenging voor van de Wilhelminahaven teneinde over meer ligplaatsen voor zeeschepen te kunnen beschikken.  meer informatie
13-2-1929De heer W. Collé stelt een vraag aan B en W over de aanvraag van grond door de Fordfabrieken aan de gemeente Rotterdam, voor een terrein dat nu nog aan de gemeente Schiedam toebehoort.  meer informatie
14-2-1929Door de aanhoudende strenge vorst wordt de scheepvaart op de Nieuwe Haven, Lange Haven en Buitenhaven ernstig belemmerd.  meer informatie
15-2-1929Het motortankschip "Platacruz" gebouwd op de Scheepsbouw Mij Nieuwe Waterweg, maakt een geslaagde proefvaart.  meer informatie
15-2-1929De heer W.J. de Graaf, RK onderwijzer aan een GLO school te Rotterdam is door de Raad benoemd tot onderwijzer aan de buitengewone school. Deze benoeming veroorzaakt heftige reacties van socialistische zijde wegens het passeren van candidaat nr. 1. Opmerkingen van wethouder P. de Bruin leiden tot een heftige woordenstrijd tussen de Nieuwe Schiedamsche Courant en het Dagblad de Voorwaarts.  meer informatie
15-2-1929Pater C.L. Biestra O.P. van de St. Jan de Doperkerk aan de Lange Haven viert zijn 12½-jarig priesterjubileum.  meer informatie
15-2-1929In de Gemeenteraadsvergadering wordt behandeld: - een extra uitkering aan armen en werkloozen wegens de aanhoudend strenge winter - de verkoop van cokes bij de gasfabriek - benoeming van een regent voor het St Jacobs Gasthuis - benoeming van een onderwijzer aan de Buitengewone School - de grondtransacties aan de Merwehaven en de Wilhelminahaven  meer informatie
18-2-1929Bij de firma Brice Whyte and Sons Ltd. in de Havenstraat 1, beter bekend als de Engelse kuiperij, is de vorige week begonnen werkstaking wegens een loonconflict, deels verlopen. Er staken nu nog maar 3 volwassenen en 4 jongens.  meer informatie
18-2-1929De gemeentereiniging heeft deze week 215 sneeuwruimers in tijdelijke dienst.  meer informatie
18-2-1929Bij Koninklijk Besluit is tot Burgemeester van Schiedam benoemd de heer H. Stulemeijer. Tot dan was hij burgemeester van Bergen op Zoom.  meer informatie
18-2-1929De St. Vincentius Vereeniging houdt in het Vereenigingsgebouw haar algemeente jaarvergadering onder leiding van J.Th.J. Melchers.  meer informatie
18-2-1929A. Bouman viert zijn 40-jarig dienstjubileum bij de distilleerderij fa. J.J. Meder en Zoon te Schiedam. Hij wordt onderscheiden met de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
18-2-1929Bij de distilleerderij van de firma P. van Gent aan de Noordvest 83 woedt een fikse brand.  meer informatie
18-2-1929De Nederlandse RK Volksbond afdeling Schiedam brengt het jaarverslag 1928 uit waarin o.a. een totaal aan 5951 adviezen staan vermeld.  meer informatie
19-2-1929Prof.Dr. A. Bessemans uit Gent houdt voor de vereeniging "Katholiek Leven" in de RK Volksbond een voordracht over het spiritisme.  meer informatie
20-2-1929Er is vergunning aangevraagd voor de verkoop van sterke drank in het klein door: - P.A.A. van Gent, Noordmolenstraat 16 - P.C. van Gent, Noordmolenstraat 2 - M. van Houwelingen, Korte Haven 44  meer informatie
20-2-1929De Zeereerwaarde Heer W. de Groot is benoemd tot pastoor te Kethel. Pastoor H. van Baarn van Kethel is benoemd tot pastoor in Ouddorp N.H.  meer informatie
22-2-1929J.C. van Mastrigt te Rotterdam vraagt vergunning voor licht alcoholische drank ten behoeve van pand Lekstraat 2.  meer informatie
22-2-1929Tijdens een demonstratie-avond van de RK Radiovereeniging "St. Liduina" is besloten een radio-installatie te schenken aan het St. Liduinagesticht.  meer informatie
23-2-1929De Schiedamsche kranten hebben de afgelopen week dagelijks artikelen gewijd aan de strenge koude.  meer informatie
23-2-1929De krant meldt dat er een werkstaking bij de Engelse Kuiperij Brice Whyte & Sons Ltd, gevestigd aan de Havenstraat 1, zou zijn uitgebroken wegens een loonconflict. Dat bericht wordt echter later tegengesproken.  meer informatie
23-2-1929In café "De Vergulde Valk" te Kethel vindt de prijsuitreiking plaats van de onderlinge schietwedstrijd door de Schietvereeniging "Samenwerking".  meer informatie
25-2-1929Veertien verenigingen, waaronder veel muziekkorpsen, richten een adres aan de gemeenteraad in verband met de zeer slechte toestand van het feestterrein in het Volkspark.  meer informatie
27-2-1929De RK Kiesvereniging "Recht, Plicht en Orde" houdt in de RK Volksbond haar jaarvergadering onder leiding van vice voorzitter J.G. van Dorp.  meer informatie
27-2-1929Naar aanleiding van de a.s. verkiezingen houdt de SDAP afdeling Schiedam onder leiding van voorzitter P. de Bruin een openbare vergadering in het Volksbond met als gastspreker A.B. Kleerekoper.  meer informatie
28-2-1929Pastoor van Baaren en Kapelaan Boomgaard te Kethel nemen in het Verenigingsgebouw afscheid van hun parochianen wegens hun benoeming elders.  meer informatie
28-2-1929Muziekvereniging Harpe Davids geeft in de RK Volksbond een geslaagd concert onder leiding van de heer J.K.C. Karsseboom.  meer informatie
28-2-1929De Protestant Christelijke Besturenbond houdt haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter M. Hemminga.  meer informatie
28-2-1929De heer H. Stulemeijer, burgemeester van Bergen op Zoom, is per 15 maart1929 benoemd tot burgemeester van Schiedam.  meer informatie
maart 1929De Werktuigfabriek der NV Stuwadoorsmaatschappij Neptunus vraagt vergunning voor een constructiewerkplaats aan de Voorhavenkade.  meer informatie
1-3-1929H.A. de Jong vraagt vergunning voor het schenken van sterke drank in het pand Fabristraat 92.  meer informatie
1-3-1929C. den Outer en P. Nagtzaam (Visscherstraat 10) vieren beiden hun 50-jarig jubileum bij de stearine-kaarsenfabriek Apollo.  meer informatie
2-3-1929Mr J.C. Surie, districtscommissaris van de Nederlandsche Padvinders, installeert in het Beursgebouw de tweede Schiedamsche Padvindersgroep . (De eerste Schiedamsche Padvindersgroep wordt gevormd door de Schiedamsche Water Scouts).  meer informatie
3-3-1929Gymnastiek Vereniging THOR opent de festiviteiten rond het 25-jarig jubileum met een bal-masqué in Musis Sacrum.  meer informatie
3-3-1929De nieuwbenoemde pastoor te Kethel, W. de Groot, wordt plechtig geïnstalleerd door deken A.J.C. Schraag.  meer informatie
4-3-1929De nieuwbenoemde burgemeester H. Stulemeijer, brengt een kennismakingsbezoek aan Schiedam en heeft een ontmoeting met Ir. C. Houtman, de gemeentesecretaris en leden van B en W.  meer informatie
5-3-1929De Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas vraagt aan de Nederlandse Spoorwegen om verbetering van de spoorwegovergang aan de Overschieseweg.  meer informatie
5-3-1929De Christelijke Democratische Unie, afdeling Schiedam, houdt een kennismakingsvergadering in het Gebouw van Christelijke Sociale Belangen. Sprekers zijn B. van Noordennen en W. Weergang.  meer informatie
5-3-1929De raadsfractie van de SDAP richt een schrijven aan B en W waarin zij opheldering vraagt over de benoeming van de RK onderwijzer W.J. de Graaf voor de Buitengewone School, waarbij de als nr. 1 op de voordracht geplaatste socialistische candidaat wordt gepasseerd.  meer informatie
5-3-1929De Gemeenteraad behandelt in zijn vergadering de volgende punten: - de commotie rond de onderwijdersbenoeming voor de Buitengewone School in de vorige vergadering - de verbreding van de Wilhelminahaven - de nieuwe haven in het westen - de scholen aan de Lange Singelstraat - de steun aan werklozen.  meer informatie
6-3-1929In de ledenvergadering van het departement Schiedam van de Nederlandse Maatschappij v. Nijverheid en Handel is de heer Ir W.A. Hoek gekozen als bestuurslid in de plaats van Mr J.H.C. Kok.  meer informatie
6-3-1929In Bergen op Zoom is kritiek op de benoeming van burgemeester H. Stulemeijer tot burgemeester van Schiedam omdat hij te kort in eerstgenoemde gemeente zou hebben gefunctioneerd.  meer informatie
6-3-1929De Nederlandse RK Volksbond afdeling Schiedam houdt in de vernieuwde bovenzaal onder leiding van voorzitter Th. Mouwens haar jaarvergadering.  meer informatie
7-3-1929Hoofdagent J. van de Hoek is 25 jaar bij de Schiedamsche politie.  meer informatie
8-3-1929Op de traditionele paardenmarkt worden slechts 13 paarden aangevoerd (vorig jaar 38). Door stremming van de vaart wegens ijs kunnen geen paarden van de eilanden aangevoerd worden.  meer informatie
8-3-1929In de Frankelandsche Kerk vindt een plechtige uitvaartdienst plaats voor de huisarts A.P.M. Koene, waarna hij in Den Haag wordt begraven.  meer informatie
8-3-1929De heer Daniëls, directeur van de Pandora bioscoop, besluit tot aankoop van een Cinemaorgel van de fa. Standaart.  meer informatie
8-3-1929NV Standaart's Orgelfabriek bouwt een groot orkest-orgel voor de VARA-studio in Hilversum.  meer informatie
9-3-1929De Schiedamsche Bestuurdersbond SBB houdt in het Volksgebouw een receptie in verband met het zilveren jubileum. Sprekers zijn: H.C. van Waardenburg, 2e voorzitter; H. Plettenberg, secretaris; S. de la Bella, secretaris van het NVV en J. de Ruyter, lid huldigingscomité.  meer informatie
11-3-1929Dokter J.J. de Mayer, Singel 159, verplaatst zijn praktijk naar de Burgemeester Knappertlaan 30.  meer informatie
12-3-1929In de Algemene vergadering van aandeelhouders brengt de NV Vereenigde Glasfabrieken het jaarverslag 1928 uit, dat sluit met een nettowinst van f. 211.093,--.  meer informatie
13-3-1929J.C. van Heijningen te Rotterdam vraagt schenkvergunning voor licht alcoholische dranken in het pand Hoofdstraat 184.  meer informatie
14-3-1929J. Lelieveld vraagt vergunning voor het schenken van licht alcoholische drank op de 1e verdieping van pand Kethelstraat 27a.  meer informatie
15-3-1929De Vereeniging Zwakzinnigenzorg houdt onder leiding van voorzitter W.J. Goslinga een ledenvergadering in Musis Sacrum waarin o.a. wordt gesproken over de eventuele plaatsing van meisjes in de werkplaats in Vlaardingen.  meer informatie
15-3-1929De Nieuwe Schiedamsche Courant geeft een voorbeschouwing over de installatie van burgemeester H. Stulemeijer met o.a. een welkomstgedicht door Nidero.  meer informatie
16-3-1929Bij de aanbesteding voor de restauratie der Ned. Herv. Kerk te Kethel (de Dorpskerk) heeft G. Kranenburg te Rotterdam als laagste ingeschreven voor f. 17.788,-. De gunning is aangehouden.  meer informatie
16-3-1929Burgemeester H. Stulemeijer is geïnstalleerd. Wethouder P. de Bruin heeft de installatie-rede uitgesproken. Namens de raad spreekt de heer Koopmans. Na de installatie wordt een drukbezochte receptie gehouden.  meer informatie
16-3-1929Eerste proefvaart van de Statendam (1) vanaf de werf van de afbouwer, de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord te Schiedam.  meer informatie
16-3-1929De Gemeenteraad van Kethel vergadert onder leiding van burgemeester J.L. Verveen. Behandeld worden o.a. enkele benoemingen in het onderwijs en de verplaatsing van het brandspuithuisje, dat thans nog gelegen is onder de toren van de te restaureren Ned. Herv. Dorpskerk.  meer informatie
16-3-1929J.N. van Mastrigt heropent café De Sluis aan de Lekstraat nr. 2 na een algehele restauratie.  meer informatie
18-3-1929Bij de Arbeidsbeurs melden zich 160 personen als werkzoekenden, omdat zij na het gereedkomen van de afbouw van het ss Statendam (1) bij Wilton-Fijenoord werkloos geworden zijn.  meer informatie
18-3-1929Mevrouw Top Naef leest voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Schiedam, voor uit haar eigen werk.  meer informatie
18-3-1929Burgemeester Stulemeijer treedt in functie. Hij heeft zijn benoeming bij Koninklijk Besluit van 18 februari 1929 ontvangen.  meer informatie
20-3-1929Het bij Wilton-Fijenoord afgebouwde ss Statendam heeft vanaf zaterdag 16 maart 1929 tot vandaag een schitterend geslaagde proeftocht gehouden. De Nieuwe Schiedamsche Courant geeft een uitgebreide beschrijving van dit grootste Nederlandse zeeschip.  meer informatie
20-3-1929Op de Hoogstraat 37 is de 60e Zijlstra winkel in gebruik genomen.  meer informatie
20-3-1929De heer Jac. Scheffer viert zijn 40-jarig jubileum bij de drukkerij van de firma Gebr. van Noortwijk.  meer informatie
20-3-1929De Gebr. Niemantsverdriet uit Vlaardingen vragen vergunning voor de oprichting van een suikerwerkfabriek aan de Westerkade 25.  meer informatie
23-3-1929De heer L. Witkamp, één der directeuren van NV Distilleerderij Wed. A. v.d. Eelaart, overlijdt op 40-jarige leeftijd.  meer informatie
23-3-1929Burgemeester Stulemeijer gaat wonen in het herenhuis Singel 159 dat nu nog door huisarts J.J. de Maijer wordt bewoond.  meer informatie
25-3-1929Voor de Algemene Middenstandsvereniging afdeling Schiedam, houdt de heer A. Ingenool in hotel Beijersbergen een lezing over de toekomst van het middenstandsbedrijf in verband met de toeneming van het aantal warenhuizen, filiaalbedrijven en verbruiks-coöperaties in stad en land.  meer informatie
25-3-1929Naar aanleiding van de uitgeschreven prijsvraag voor een nieuw gebouw voor de HAV-bank zijn 86 inzendingen binnengekomen. Geen enkel ontwerp is bekroond.  meer informatie
27-3-1929De 26-jarige werkman G. Pappers woonachtig in de Kleine Baan te Schiedam raakt op de onbewaakte overweg te Kethel onder de trein en verongelukt dodelijk.  meer informatie
30-3-1929Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland wijzen het grote annexatie-voorstel af van de gemeente Rotterdam, waarbij ook Schiedam betrokken was.  meer informatie
30-3-1929De heer Daniel Lodewijk Ingelse, oprichter van firma Ingelse, later omgezet in de NV Machine Fabriek en Stoomketelmakerij Ingelse en Co., overlijdt op de leeftijd van 75 jaar.  meer informatie
30-3-1929Bij gelegenheid van het zilveren jubileum van de gymnastiek vereniging THOR publiceert de Nieuwe Schiedamsche Courant een overzicht van de afgelopen 25 jaar van genoemde vereniging.  meer informatie
1-4-1929De SFC Ursus is ongeslagen kampioen geworden in de 3e klasse RVB. Het kampioenschap en het 9-jarig bestaan worden onder leiding van voorzitter M. de Gooijer gevierd in gebouw Eendracht.  meer informatie
1-4-1929De Eerwaarde Zusters Laurentia en Felicitas van het Dominicanessenklooster aan de Tuinlaan vieren hun 60-jarig professiefeest.  meer informatie
2-4-1929De Schiedamse Courant becommentarieert de afwijzing van het 'Rotterdamsche Groote Annexatieplan' door Gedeputeerde Staten.  meer informatie
3-4-1929Tweede proefvaart van het ss Statendam vanaf de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord te Schiedam  meer informatie
3-4-1929Het bij de Nieuwe Waterweg gebouwde motor-tankschip "Pampacruz" maakt haar eerste proeftocht.  meer informatie
4-4-1929Tegen het onteigeningsplan Rotterdamsedijk-Broersvest zijn bezwaarschriften binnengekomen van Maria Noordijk, A. Kuijpers, Wed. J. Kooijman-van der Beek en Gebrs. A.K. en J. Maltha.  meer informatie
5-4-1929De Gemeenteraad van Schiedam vergadert voor de eerste keer onder voorzitterschap van burgemeester Stulemeijer. Behandeld worden o.a. - De onteigeningsplannen Rotterdamsedijk-Broersvest - Scholenbouw - Woningbouw door de socialistische woningbouwvereniging Schiedam Vooruit.  meer informatie
6-4-1929F. van Hoek, schipper bij NV Houthandel v/h F.W. van der Elst viert zijn 50-jarig jubileum.  meer informatie
6-4-1929Onder grote belangstelling viert de Schiedamse Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding THOR in de RK Volksbond met een ere-avond haar 25-jarig bestaan. Het woord wordt gevoerd door voorzitter Th. van Woerkom en wethouder P. de Bruin.  meer informatie
8-4-1929Voor de eerste maal dit jaar is weer een groep van vierentwintig werkloze Schiedammers naar het werkverschaffingsproject te Eenerveld in Drenthe vertrokken.  meer informatie
8-4-1929De heer J.K. Teeuw, leraar aan de Ambachtsschool aan de St. Liduinastraat, viert zijn zilveren jubileum.  meer informatie
9-4-1929Fa. W.S. Näring gaat als laagste inschrijver voor f. 42.300,- de nieuwe fabriek aan de Westerkade bouwen voor suikerwerkenfabriek "Dovo" van de firma Niemantsverdriet.  meer informatie
9-4-1929G. Kranenburg te Zuidland gaat voor f. 17.788,- de buitenzijde van de Dorpskerk te Kethel restaureren.  meer informatie
9-4-1929Buurtvereeniging Broersveld houdt onder leiding van voorzitter G. Schaeffer een feestavond in Musis Sacrum.  meer informatie
10-4-1929Het Rotterdamsche raadslid J. de Jong houdt in het gebouw Christelijke Sociale Belangen voor de Christelijke Middenstandsvereeniging een lezing : "De groei onzer groote steden, annexatie of samenwerking".  meer informatie
10-4-1929Schiedams Mannenkoor Orpheus houdt in Musis Sacrum een feestavond in verband met het 10-jarig dirigentschap van Paul v.d. Putten.  meer informatie
10-4-1929T. Bouw vraagt een schenkvergunning voor het schenken van licht alcoholische dranken in het pand Dam 13.  meer informatie
10-4-1929J.D. Hulsman vraagt vergunning voor oprichting van een rijwielfabriek in pand Buitenhavenweg 54.  meer informatie
11-4-1929De fabriek van de Holland Nail Works Ltd in de Bakkersstraat brandt totaal uit.  meer informatie
12-4-1929De Vereniging Voor Onderwijs en Kunst (VONK) houdt in de studiezaal der openbare leeszaal een kunsttentoonstelling.  meer informatie
12-4-1929Na de reorganisatie vergadert de RK Vrouwenbond, afd. Schiedam, voor de eerste maal onder leiding van voorzitster mevr. E. Steins-Vlek. De dames P.J. Zoetmulder-Nolet en T. Stolwijk-van Hest worden benoemd tot bestuurslid.  meer informatie
12-4-1929B en W publiceren in de beide Schiedamsche couranten het besluit tot onteigening van panden met een gedetailleerde opgave van de betreffende panden aan de Korte Singelstraat, Broersvest, Gedempte Broersvest, Singel, Rotterdamsedijk, Tweede Tuinsingel en Mathenesserstraat, compleet met de namen van de eigenaren.  meer informatie
13-4-1929De tweede Schiedamsche Padvindersgroep De Jonge Verkenners houdt in zaal Eendracht een feestavond onder leiding van groepsleider W. Moritz.  meer informatie
13-4-1929De Schiedamsche Zwemclub SZC houdt onder leiding van voorzitter J.B. Wijchers een geslaagde feestavond in Musis Sacrum.  meer informatie
13-4-1929Aan de tewerkgestelden van de vereniging "Zwakzinnigenzorg" vindt een eerste loonbetaling ad totaal f. 150,- plaats.  meer informatie
14-4-1929In alle RK kerken wordt ter gelegenheid van het St. Liduinafeest op plechtige wijze de Liduina-novene besloten. In de O.L.V. Visitatiekerk wordt de feestpredikatie gehouden door Pater Henri de Greeve S.J.  meer informatie
15-4-1929De heer L. van Pelt, gemeenteraadslid voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) in onze gemeente van november 1918 tot september 1927, overlijdt te Bodegraven op 58-jarige leeftijd.  meer informatie
15-4-1929De heer H.E. Donkhorst, typograaf bij de firma H.A.M. Roelants, viert zijn gouden jubileum.  meer informatie
15-4-1929Het Strijkorkest Onder Ons viert onder leiding van Dirk Vonhuijzen met een muziekavond in Musis Sacrum haar eerste lustrum.  meer informatie
15-4-1929De heer G.P. van Wieringen viert zijn zilveren jubileum bij Th.W.S. Näring, timmerman en aannemer.  meer informatie
16-4-1929De RK Middenstandsvereeniging "De Hanze" houdt onder leiding van vice-voorzitter K.G. Bruggen haar jaarvergadering.  meer informatie
16-4-1929De Zangvereniging op Gereformeerde Grondslag ASAF geeft in de RK Volksbond onder leiding van directeur H.H. Tobé een geslaagde uitvoering.  meer informatie
16-4-1929Op een propaganda-avond van de afdeling Schiedam van de Liberale Staatspartij onder leiding van voorzitter Ir. C. Houtman in Musis Sacrum wordt de propagandafilm "Liberalisme" vertoond.  meer informatie
16-4-1929In het Vereenigingslokaal aan de Broersvest wordt een bazar geopend ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum der vereniging tot bevordering van het Christelijk Onderwijs. Bij de opening zijn o.a. aanwezig: Ds. W.J. Tonsbeek, Ds. K. de Bel, Ds. H. Halffman, Ds. P. Bokma, Mr. J.H.L. Kok en R. van Gorkum, directeur van het Arbeidsbureau.  meer informatie
17-4-1929De Nieuwe Schiedamsche Courant geeft een beschrijving van de nodige onteigeningen en opspuitingen ter weerszijden van de Rotterdamsche Dijk.  meer informatie
17-4-1929Ds. P. Bokma herdenkt zijn 25-jarig jubileum als predikant bij de Nederlands Hervormde Gemeente van Schiedam.  meer informatie
17-4-1929De afdeling Schiedam van den Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders viert in het gebouw van Christelijk Sociale Belangen haar 25-jarig bestaan onder leiding van voorzitter A. v.d. Berg. Sprekers zijn Mr J.H.C. Kok en bondsvoorzitter W. Strijbos.  meer informatie
18-4-1929Het Franse ss Foucault van 9975 ton dat in de haven van Le Havre is omgeslagen, wordt in die toestand naar Wilton-Fijenoord in Schiedam gesleept en daar gerepareerd waarna het de naam ss. Hoedic krijgt. Het wordt het grootste reparatiewerk dat Wilton ooit heeft uitgevoerd.  meer informatie
18-4-1929Toneelvereeniging "Utile Dulci" geeft een voorstelling van het blijspel "Hotel Het Witte Paard" in Musis Sacrum.  meer informatie
19-4-1929Stadgenoot B. van Noordennen is door de Christelijke Democratische Unie voor de kieskring Dordrecht kandidaat gesteld voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.  meer informatie
19-4-1929De Schiedamsche Burgerwacht houdt een feestavond in Musis Sacrum onder leiding van voorzitterschap van commandant N.W. van Gelder. Medewerking wordt verleend door Toneelvereniging Utile Dulci.  meer informatie
19-4-1929De Nieuwe Schiedamsche Courant geeft commentaar op het uitblijven van de ingebruikneming van een nieuwe Algemene Begraafplaats waartoe reeds in 1921 besloten werd.  meer informatie
19-4-1929De Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging Door Eendracht Sterk (DES) gaat binnenkort een eigen melkbedrijf openen aan den Afrol van Hoogstraat naar de Lange Achterweg.  meer informatie
20-4-1929Minister van der Vegt onthult op de onbewaakte spoorwegovergang tussen Schiedam en Kethel het 500e waarschuwingsbord van de BBN (Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland).  meer informatie
20-4-1929De Schiedamsche IJsvereeniging (SIJV) viert onder leiding van voorzitter Van Buijsen in Musis Sacrum haar 20-jarig bestaan.  meer informatie
20-4-1929Oprichting van het Tamboer- en Pijperscorps Harmonie door J. Veenman c.s. vanuit het Christelijk Jonge Mannen Verbond (CJMV)  meer informatie
21-4-1929Bij alle RK kerken wordt een groots opgezette ledenwerf-actie gehouden voor de Katholieke Radio Omroep (KRO)  meer informatie
21-4-1929De Arbeiders Zangvereniging Excelsior geeft in Musis Sacrum onder leiding van dirigent Piet 't Hart een concert in verband met het afgelaste muziekconcours te Rotterdam.  meer informatie
22-4-1929Het Franse ss Paris (34.569 ton) dat bij Eddystone aan de grond is gelopen, komt bij Wilton aan om in het grote dok gerepareerd te worden..  meer informatie
23-4-1929De Schiedamsche Courant en de Nieuwe Schiedamsche Courant publiceren het jaarverslag 1928 van de Vereeniging tot Bescherming van Zuigelingen opgemaakt door specialist Dr. De Ranitz.  meer informatie
23-4-1929Een 22-jarige man uit Rotterdam valt bij het aan boord gaan van het ss Chantoise bij de Scheepsbouw Mij Nieuwe Waterweg in de Wilhelminahaven en verdrinkt.  meer informatie
24-4-1929De Nieuwe Schiedamsche Courant geeft commentaar op de aanbeveling van de gemeenteraad om de heren Ir. C. Houtman en E.G. van den Bovenkamp te benoemen tot lid van het Fabrifonds (Commissie van beheer der fondsen van het v.m. "Manhuis").  meer informatie
24-4-1929B en W stellen aan de Raad voor om de verkeerssituatie op de hoek van de Buitenhavenweg en de Rotterdamsche Dijk te verbeteren. Dit naar aanleiding van de verbreding en de bebouwing van de zuidzijde van genoemde dijk.  meer informatie
24-4-1929"Orpheus" geeft in de Grote Kerk onder leiding van Paul v.d. Putten een kerkconcert. Paul v.d. Putten voert daarbij als organist een aantal orgelwerken uit.  meer informatie
25-4-1929P.H. Schäfer vraagt vergunning voor het schenken van licht alcoholische dranken in het pand Dam 12.  meer informatie
25-4-1929In de Grote Kerk wordt het 15-jarig bestaan herdacht van de PCBB, de Protestants Christelijke Besturenbond.  meer informatie
26-4-1929De gemeenteraad van Schiedam vergadert onder leiding van burgemeester Stulemeijer. Behandeld worden o.a. - benoemingen in de Commissie Fabrifonds - de mislukte verkoop van grond aan de NV Ford Motor Company - speculatie in gronden - de heffing van plaatselijke belasting naar inkomen.  meer informatie
27-4-1929De gemeenteraad van Kethel vergadert onder leiding van burgemeester J.L. Verveen. Behandeld wordt o.a. - de vermenigvuldigingsfactor voor de plaatselijke inkomstenbelasting - de vernieuwing van de kluisdeur in het gemeentehuis - de aanleg van een zg. wisselplaats op de Kandelaarweg  meer informatie
29-4-1929In hotel Beijersbergen houdt de Algemeene Middenstands Vereeniging Schiedam haar jaarvergadering. Secretaris Joh. Nauman brengt verslag uit over het niet ongunstige jaar 1928.  meer informatie
29-4-1929De firma J. Mak & Zoon vraagt vergunning tot oprichting van een werkplaats voor machinale houtbewerking in het pand Hoofdstraat 203.  meer informatie
29-4-1929Th.J.L. v.d. Berg te Rotterdam vraagt vergunning tot oprichting van een opslagplaats voor eterniet in het pand Makkersstraat 2.  meer informatie
30-4-1929De Vereeniging "De Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken" houdt in de school aan de St. Liduinastraat haar jaarvergadering, waarbij het jaarverslag over 1928 wordt uitgebracht door den heer G.W. van Bergen Walraven.  meer informatie
30-4-1929J.J. van Waart vraagt vergunning voor het schenken van licht alcoholische dranken in het pand Lange Haven 118.  meer informatie
30-4-1929Met een geslaagde turnavond viert de gymnastiek afdeling van RKSV Excelsior haar 9-jarig bestaan.  meer informatie
mei 1929Ter gelegenheid van het zilveren jubileum geeft SVV een gedenkboekje uit, geschreven door A. van Eck.  meer informatie
1-5-1929Mej. J. van Marion, hoofd van de Alida bewaarschool, herdenkt 40 jaar geleden in dienst te zijn getreden van het bewaarschoolonderwijs.  meer informatie
1-5-1929Op het feestterrein van het Volkspark wordt een 1 mei-viering gehouden, welke wordt georganiseerd door het 1 mei comité van de SDAP, onder leiding van voorzitter E.H. van Waardenburg.  meer informatie
1-5-1929Op 1 mei 1929 telt Schiedam 45.408 inwoners. (Op 1 april 1929: 45.276).  meer informatie
1-5-1929Burgemeester Stulemeijer opent in het Musis Sacrum een grote fancy fair ten bate van de Schiedamsche Vereeniging tot Bestrijding der TBC. Behalve de burgemeester zitten achter de bestuurstafel ook de bestuursleden mevr. Vles en de heren A.H. de Bruin, C. v.d. Burg en M. Germeraad.  meer informatie
1-5-1929De heer N.F. Elzevier Dom, geneesheer in Schiedam sedert 1892, legt per 1 mei 1929 zijn gehele praktijk neer.  meer informatie
1-5-1929De heer J. Soeters, chef nachtwaker bij de werf Gusto v/h A.F. Smulders, viert zijn zilveren jubileum.  meer informatie
2-5-1929Het Comité Auto- en Boottochten (CAB) maakt voor de eerste maal van dit seizoen een geslaagde tocht met gebrekkige kinderen.  meer informatie
3-5-1929Jan Bakker, meesterknecht bij fa. M. Dirkzwager Azn. en bijna 45 jaar in dienst, overlijdt op 65-jarige leeftijd.  meer informatie
3-5-1929De heer J. Nagtzaam viert zijn 50-jarig jubileum als schipper in dienst van de NV van Deventer's Glasfabrieken.  meer informatie
4-5-1929De heer M. Folst, bedden- en matrassenmaker, Villastraat 97, viert zijn 50-jarig dienstjubileum bij de firma Gebr. Beausar, Hoogstraat 39.  meer informatie
4-5-1929Dames Gymnastiek Vereniging Hygiëa geeft in de RK Volksbond een uitvoering.  meer informatie
4-5-1929De Schiedamsche Arbeiders Tooneelvereeniging "Kunst na Arbeid" geeft in het Volksgebouw een opvoering van het tooneelstuk "Gebroeders Kalkoen" van Gerard Nielen.  meer informatie
4-5-1929De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert een historisch overzicht bij het 75-jarig jubileum van het zangkoor Cantemus Domino van de Frankenlandsche parochie met foto's van dirigent C.W. Landsbergen, voorzitter J.H. Evers en het 53-jarige lid M.J. Melchers.  meer informatie
5-5-1929Het koor van de Frankelandsche kerk Cantemus Domino viert zijn 75-jarig bestaan.  meer informatie
6-5-1929Bij Koninklijk Besluit is de heer P. Schaberg benoemd tot notaris te Schiedam als opvolger van Mr. H.M.C. Poortman.  meer informatie
7-5-1929Naar aanleiding van de a.s. Tweede Kamerverkiezingen houdt de Vrijzinnig Democratische Bond afdeling Schiedam, in Musis Sacrum een openbare vergadering met als spreker de heer Mr. A.M. Joekes, Tweede kamerlid.  meer informatie
7-5-1929Het 'Gemengd Koor' geeft onder leiding van directeur Ko de Keijzer een Schubert-concert in de RK Volksbond.  meer informatie
8-5-1929Smid P.J. Kooij vraagt vergunning voor een smederij in het pand Vellevest 12.  meer informatie
8-5-1929De Oranje-vereniging houdt in Musis Sacrum haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter J.N. Post.  meer informatie
8-5-1929Th.J.L. v.d. Berg vraagt vergunning voor een opslagplaats voor eterniet in de Bakkersstraat nr. 3.  meer informatie
9-5-1929Pastoor W. de Groot van de RK Parochiekerk St. Jacobus in Kethel overlijdt onverwacht op 54-jarige leeftijd.  meer informatie
9-5-1929Hermes-DVS viert haar 45-jarig bestaan met een jubileum-tournooi.  meer informatie
9-5-1929Voetbalvereniging SVV viert het zilveren jubileum met een ere-wedstrijd tegen VUC die met 7-2 wordt gewonnen. Vanaf 's middags 5 uur is er een druk bezochte receptie in Musis Sacrum.  meer informatie
9-5-1929De Bond van Jong Liberalen afdeling Schiedam, houdt in Musis Sacrum voor de eerste maal een openbare feest-vergadering met ruim 300 aanwezigen op deze Hemelvaartsdag.  meer informatie
13-5-1929Onder grote belangstelling wordt in Kethel pastoor W.H. de Groot begraven.  meer informatie
15-5-1929R. Benthem, directeur van het PTT-kantoor te Schiedam, viert zijn 40-jarig jubileum bij de PTT.  meer informatie
15-5-1929NV Gebr. Goris "Moderne Wasscherijen" vraagt vergunning voor een stoom-, was- en strijkinrichting aan de Lange Haven 93.  meer informatie
15-5-1929NV Verenigde Nederlandse Stoomwasserijen en Ververijen aan de Stadhouderslaan 3 vraagt vergunning voor een benzinepomp-installatie.  meer informatie
17-5-1929Voor de RK EHBO afdeling Schiedam worden voor de eerste maal examens afgelegd voor het een-, twee- en driejarige diploma, afgenomen door de dokters R.H.M. Geerdes en J.J. de Maijer.  meer informatie
18-5-1929Blazer's Dierentuin opent opnieuw haar poorten voor bezoekers gedurende de zomer van 1929.  meer informatie
19-5-1929SVV viert in Musis Sacrum onder leiding van de nieuwe voorzitter C. Maltha het slotfeest van haar zilveren jubileum.  meer informatie
20-5-1929Gemengd Koor "Tegeno" behaalt op een concours in Maassluis een eerste prijs.  meer informatie
20-5-1929Op het feestterrein in het Volkspark houdt het Leger des Heils op deze Tweede Pinksterdag een kampdag.  meer informatie
21-5-1929NV Standaart's Orgelfabrieken keert 40% dividend uit over het geplaatste kapitaal ad f. 155.000,--. Mr. W.A. Hoek wordt tot commissaris gekozen.  meer informatie
21-5-1929E. van Walsum vraagt verlof voor het schenken van licht alcoholische dranken in het pand Hoofdstraat 65.  meer informatie
22-5-1929Als opvolger van de overleden pastoor W.H. de Groot is pastoor J.P.A. Saulenn tot zijn opvolger benoemd aan de RK St. Jacobuskerk in Kethel.  meer informatie
22-5-1929Onder leiding van directeur J. de Jong houdt de Boerenleenbank in Kethel een algemene vergadering waarin het jaarverslag 1928 wordt uitgebracht.  meer informatie
22-5-1929De Commissie van Strafverordening brengt onder de aandacht van de gemeenteraad, dat het 'reinigen der kleine steenen, trottoirs, stoepen enz.' alleen op donderdag, vrijdag of zaterdag mag plaatsvinden.  meer informatie
22-5-1929De Hollandsche Productenhandel vraagt vergunning voor een inrichting tot het lezen en schoonmaken van erwten in het pand Boterstraat 66.  meer informatie
23-5-1929B en W stellen de gemeenteraad voor, alvorens de nieuwe Algemene Begraafplaats in de Klein Babberspolder in gebruik te nemen, de bestaande verordeningen en regelingen zoals die thans voor de begraafplaats aan de Singel gelden geheel te herzien.  meer informatie
23-5-1929In het Theresianenklooster aan de Warande vindt de installatie plaats van de nieuwe moeder-overste, die op 19 maart 1929 gekozen is.  meer informatie
23-5-1929Onder toezicht van de ingenieur Gemeentewerken ir. Arkema en wethouder C. Houtman neemt de gemeente de nieuwe Magirus motorbrandspuit over.  meer informatie
23-5-1929De Telefunken radio-maatschappij maakt, door middel van een grote autowagen met verplaatsbare loudspeaker, een radio-reclametocht door Schiedam onder begeleiding van de plaatselijke Telefunken-agent de heer Heggelman.  meer informatie
24-5-1929De Gemeenteraad vergadert onder leiding van burgemeester Stulemeijer. Behandeld worden o.a.: - concurrentie van winkeliers aan de Parallelweg - onderwijsbenoemingen - de aanvaarding van vergoedingen door een ambtenaar zonder dat onkosten gemaakt worden.  meer informatie
25-5-1929NV W.A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek brengtt het jaarverslag over 1928 uit, waaruit blijkt dat bij een omzet van f. 2.341.870,- een nettowinst van f. 9.981,- behaald is.  meer informatie
26-5-1929In de St. Jacobskerk te Kethel draagt de eerwaarde heer J. Lansbergen, geboortig uit Kethel een eerste plechtige H. Mis op.  meer informatie
29-5-1929Voorzitter J.B.W.M. Möller en secretaris H.B.A. Bertels van de RK Jeugdorganisatie vragen B en W het nodige te verrichten om de per 1 oktober 1929 op te richten RK Huishoud- en Industrieschool in aanmerking te doen komen voor de Rijkssubsidie voor Nijverheidsscholen.  meer informatie
29-5-1929Door ontploffing van de knalpot aan boord van de bij de firma Schade en Buijsing afgemeerde motorboot "Schiedam" is schipper C. Verboon aan het hoofd gewond.  meer informatie
30-5-1929De wedstrijden om het Schiedamsch kampioenschap kegelen (concours om de Suisse Beker) zijn begonnen. Bovenaan staat de heer L. Heijster van kegelclub "Groot Hamburg".  meer informatie
30-5-1929In de Ridderkerkschestraat is om half drie in de nacht een autobus van stadsverkeer totaal uitgebrand.  meer informatie
31-5-1929De Schiedamsche Courant publiceert het jaarverslag van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied Rotterdam, waartoe ook Schiedam behoort, over 1928.  meer informatie
31-5-1929Naar aanleiding van de Rotterdamsche annexatieplannen is bij beschikking van de ministeries van waterstaat, binnenlandse zaken, landbouw en arbeid, een commissie van onderzoek ingesteld die moet rapporteren over de wijze waarop de havenbelangen van Rotterdam en omstreken het beste kunnen worden behartigd.  meer informatie
31-5-1929De Gemeenteraad van Kethel komt bijeen onder leiding van burgemeester Verveen en men spreekt over: - een subsidieverlening aan de restauratie van de N.H. Kerk - een kredietverlening voor uitbreiding van de Chr. school aan de Vlaardingseweg - de aanschaf van een brand- en inbraakvrije kluisdeur voor het raadhuis bij de firma Lips.  meer informatie
1-6-1929In Kethel is door 20 personen de algemene voetbalclub "Nationaal" opgericht.  meer informatie
1-6-1929De bevolking van Schiedam is in de maand mei gestegen van 45.408 tot 45.527 inwoners.  meer informatie
2-6-1929In verband met een kwestie met de NV Vereenigde Glasfabrieken wordt in de RK Volksbond een speciale vergadering gehouden door de RK Fabrieksarbeidersbond "St. Willibrordus" vakgroep glasbewerkers.  meer informatie
3-6-1929Gemeenteraadslid B.G. Hoogendam stelt vragen aan B en W in verband met de commissie voor de havenbelangen van Rotterdam en omstreken, waarin geen Schiedamsche vertegenwoordiger is benoemd.  meer informatie
4-6-1929Ds. Kersten en Ds. Zandt van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) houden een verkiezingstoespraak in gebouw Eendracht.  meer informatie
4-6-1929Het communistische Kamerlid Louis de Visser houdt een verkiezingstoespraak in het Volksgebouw, waarbij ook de verbannen Indonesiër Darsono aanwezig is.  meer informatie
4-6-1929Het Schiedams koloniegebouw "Groot Dennenlust" te Voorthuizen is geheel verbouwd en gemoderniseerd. Het tehuis is gesticht op initiatief van de Schiedamsche Vereeniging voor Kindergezondheidskolonies. Schiedamsche autoriteiten zijn bij de opnieuw-ingebruikneming aanwezig.  meer informatie
4-6-1929De heer Joh. Visser richt namens de Schiedamsche Muziekverenigingen een adres aan B en W, waarin zij antwoord vragen op hun verzoek van 16-10-1928 voor deelname aan de plantageconcerten die tot dusver alleen voor het Stedelijk Muziekcorps voorbehouden zijn.  meer informatie
5-6-1929J.G. Schaap vraagt schenkvergunning voor licht alcoholische drank in het pand Oude Sluis 17.  meer informatie
5-6-1929Meubelfabriek "Modern" te Rotterdam vraagt vergunning voor oprichting van een fabriek voor machinale houtbewerking in het pand Buitenhavenweg 132.  meer informatie
5-6-1929NV van Katwijk's Glashandel vraagt vergunning voor oprichting van een glasslijperij in het pand Lange Kerkstraat 38.  meer informatie
5-6-1929De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert de uitslag van de competitie 1928-1929 van de Schiedamsche Biljartbond. B. Kolmeijer is winnaar. B. v.d. Waard is libre-winnaar en V.I.O.S. is winnaar 1e klasse.  meer informatie
6-6-1929De steenhouwers Huijskes, Breve en Groeneweg vragen de gemeenteraad wijziging van de voorschriften voor grafstenen op de nieuwe Algemene Begraafplaats.  meer informatie
6-6-1929De 7-jarige M. v.d. Winkel van de Parallelweg is in de Schie aan de Overschiescheweg verdronken.  meer informatie
7-6-1929De heer A. Beukers W.Azn krijgt op zijn verzoek eervol ontslag als ploegcommandant van de Mobiele Colonne van het Schiedamsche Rode Kruis.  meer informatie
7-6-1929De heer D. Ris E.Hzn overlijdt op 65-jarige leeftijd. Hij was commissaris en later vice-voorzitter van de Nutsspaarbank, president-commissaris van NV Hoek's Zuurstof- en Machinefabriek, commissaris van de Hav-Bank, regent van het Weeshuis, commissaris van E.M.M., polderbestuurder van Oud Mathenesse en actief voor de Nederlands Hervormde Gemeente.  meer informatie
7-6-1929In de gemeenteraadsvergadering van vrijdag 7 juni worden o.a. behandeld: - de samenstelling van de commissie voor de havenbelangen - de afbraak van gemeentewoningen aan de Villastraat, Rotterdamsche Dijk en Gedempte Biersloot - benoeming commissie van toezicht op het Bewaarschool-onderwijs - de toekomst van de Stadhouderslaan - vragen over administrateuroverschrijvingen  meer informatie
7-6-1929Voor de uitbreiding van de Chr. School aan de Vlaardingscheweg vindt bij de architecten Snijders en van der Vlis de aanbesteding plaats. Laagste inschrijver is Fa. Blok Vlaardingen met f. 11.280,-.  meer informatie
8-6-1929In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wilton's Dok- en Werfmaatschappij wordt het dividend over 1928 bepaald op 7% en wordt de heer C.H. Teschmacher tot directeur benoemd.  meer informatie
8-6-1929Provinciale Staten van Zuid Holland weigeren te praten over de samenstelling der commissie voor de havenbelangen van Rotterdam en omgeving. Hiervoor was een verzoek gedaan door afgevaardigde P. de Bruin wegens het ontbreken van een Schiedamsche vertegenwoordiger in deze commissie.  meer informatie
10-6-1929Het echtpaar J. Zoetmulder en P.M. Zoetmulder-Weber is 55 jaar getrouwd. J. Zoetmulder was meesterknecht bij P. van Gent's Distilleerderij (met foto).  meer informatie
10-6-1929De te Eenerveld tewerk gestelde Schiedammers zijn alle 24 wegens een staking naar Schiedam teruggestuurd.  meer informatie
12-6-1929Commissaris der Koningin Jhr.Mr.Dr. H.A. van Karnebeek brengt een ambtelijk bezoek aan Kethel.  meer informatie
12-6-1929Op het departement van Waterstaat is door minister Mr v.d. Vegte de commissie voor Havenbelangen voor Rotterdam en Omgeving geïnstalleerd.  meer informatie
12-6-1929Het Kinder- en Jongedameskoor "Schiedam" onder leiding van Ko de Keijzer geeft een uitvoering in Musis Sacrum.  meer informatie
14-6-1929Raadslid W. Collé van de revolutionair-socialistische partij houdt in Musis Sacrum een verkiezingsrede waarbij hij vooral ageert tegen vermeende manipulaties van Schiedamsche SDAP-ers.  meer informatie
17-6-1929In het RK Weeshuis viert zuster Marie Annonciade (Bernardine Joanna Homulle) haar gouden kloosterfeest.  meer informatie
17-6-1929Met het oog op het 50-jarig jubileum van het Stedelijk Gymnasium op 1 september 1929 wordt een jubileumcommissie opgericht waarin zitting hebben: Mr P.M. Bouman, Mr. A. Dirkzwager, Dr. C.M. Kleipool, Dr. A. v.d. Starp, Ds. P. van Toorn en Mr. M.M. van Velzen.  meer informatie
17-6-1929De ministers van Binnenlandse Zaken en Handel en Nijverheid weigeren alsnog een Schiedamsche vertegenwoordiger te benoemen in de Commissie voor de Havenbelangen van Rotterdam en Omstreken.  meer informatie
17-6-1929Drie plaatselijke vakcentrales pleiten bij B en W voor clementie voor de stakers in Eenerveld wegens vermeende onbillijke behandeling door de werkbaas.  meer informatie
17-6-1929De heer H. de Bruin viert zijn zilveren jubileum bij de Schiedamsche politie.  meer informatie
17-6-1929Het nieuwe melkbedrijf van de Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) aan de Lange Achterweg is heden in gebruik gesteld.  meer informatie
17-6-1929Acht werklozen vertrekken naar Eenerveld. De stakers van vorige week blijven achter.  meer informatie
18-6-1929De Boerenleenbank in Kethel, directeur J. de Jong, viert met een drukbezochte receptie en een feestavond het zilveren jubileum.  meer informatie
18-6-1929Op zijn verzoek wordt aan plaatsvervangend kantonrechter A.N. Fabius eervol ontslag verleend.  meer informatie
20-6-1929De Holland Nail Works vraagt vergunning voor oprichting van een spijkerfabriek in het pand Noordvest 117-119.  meer informatie
21-6-1929De Commissie Auto- en Boottochten (CAB) organiseert voor twaalf ouden van dagen een dagtocht naar het vliegveld Waalhaven en Plaswijck in Rotterdam.  meer informatie
22-6-1929De firma's Korpel en van Leeuwen gaan hun busdiensten op Rotterdam combineren, waarmee een felle concurrentoestrijd van de baan is.  meer informatie
23-6-1929In de St Jacobskerk te Kethel vindt de installatie plaats van de nieuw benoemde pastoor J.P.A. Saulenn.  meer informatie
24-6-1929Op het feestterrein in het Volkspark geeft de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Louis Walter Boer een avondconcert.  meer informatie
24-6-1929De Commissie Auto- en Boottochten (CAB) organiseert opnieuw een dagtocht, ditmaal een bustocht met éénenveertig bejaarden naar Den Haag en omgeving.  meer informatie
24-6-1929Een grote groep Rotterdammers houdt een Liduina bedevaart in Schiedam. De bijeenkomsten worden gehouden in de Frankelandsche Kerk en de RK Volksbond.  meer informatie
25-6-1929Door de Oud Katholieke Gemeente en de Israëlische Gemeente worden speciale verordeningen gevraagd voor het begraven van hun gemeente-leden op de nieuwe begraafplaats.  meer informatie
25-6-1929Het water in de Lange Haven stinkt ondragelijk omdat het Hoogheemraadschap Delfland geen vergunning geeft om te spuien.  meer informatie
25-6-1929Bij Wilton-Fijenoord staken zeventig nageljongens voor hoger loon.  meer informatie
26-6-1929De firma H. Jacobs te Rotterdam vraagt vergunning voor een inrichting tot het reinigen van peulvruchten en zaden, annex erwtensplitsing in het pand Tuinlaan 76.  meer informatie
27-6-1929B en W maken de alphabetische naamlijst bekend van de Schiedamsche lotelingen in verband met de morgen te houden loting voor den dienstplicht lichting 1930/1931 (478 namen).  meer informatie
28-6-1929In de aandeelhoudersvergadering van de Nieuwe HAV-Bank is besloten geen dividend over 1928 uit te keren, maar het winstsaldo ad f. 42.532,- aan te wenden tot verhoging van de extra reserve.  meer informatie
28-6-1929In verband met de a.s. Tweede Kamerverkiezingen wordt in Musis Sacrum door de Vrijzinnig Democratische Bond een propaganda-avond gehouden met als sprekers de heer P. Oud en mevr. Ros-Vrijman.  meer informatie
28-6-1929De Vereniging ter Bestrijding der TBC legt in Musis Sacrum verantwoording af over de opbrengst van de fancy-fair en loterij.  meer informatie
28-6-1929Ingevolge de loting voor de dienstplicht van heden heeft de heer A. v.d. Most op de Schiedamsche lijst van lotelingen nr. 1 gekregen, de heer J. v.d. Most nr. 2 enz. op alphabetische volgorde.  meer informatie
29-6-1929Door de Werf Wilton-Fijenoord worden ernstige pogingen ondernomen om het tekort aan vaklieden in de metaalindustrie op te heffen o.a. door een eigen bedrijfsschool op te richten.  meer informatie
29-6-1929NV Standaart's Orgelfabrieken mag de levering verzorgen van een kerkorgel voor de N.H. Kerk in Lemelerveld.  meer informatie
29-6-1929Aan de Lange Achterweg wordt het Tehuis voor Halfwezen officieel geopend. De plechtigheid wordt verricht door J.M. van der Schalk, voorzitter-regent, in aanwezigheid van burgemeester H. Stulemeijer.  meer informatie
1-7-1929De heer F. van Thienen opent aan het Broersveld 123 een nieuwe zaak in alle soorten houtwaren.  meer informatie
1-7-1929In verband met de Tweede Kamerverkiezingen van deze week wordt door de RK Staatspartij een propaganda-avond gehouden in de RK Volksbond, waar gesproken wordt door pastoor H.J. Micklinghoff, mr. M.M. van Velzen en kapelaan L. Beune.  meer informatie
1-7-1929In verband met de a.s. Tweede Kamerverkiezingen houdt de Liberale Staatspartij, onder leiding van Ir. C. Houtman, een verkiezings-avond in Musis Sacrum. Spreker is de heer C.G. Roos, burgemeester van Lekkerkerk.  meer informatie
1-7-1929In verband met de a.s. Tweede Kamerverkiezingen spreekt de heer mr.dr. H.H.A. van Glybland Oosterhoff voor de Christelijk Historische Unie (CHU) in het Verenigingslokaal.  meer informatie
1-7-1929Bij Wilton-Fijenoord schiet tijdens lossingswerkzaamheden een 500 kg wegende balk los. De 36-jarige B.H. D., wonende Kreupelstraat 39, wordt dodelijk getroffen.  meer informatie
2-7-1929De werven Wilton en Fijenoord hebben na hun samenwerkingsovereenkomst voor één jaar een voorstel gedaan voor een volledige fusie, die geacht wordt te zijn ingegaan op 1 januari 1929.  meer informatie
2-7-1929De heer H.J.P. Textor oud-stadsbeiaardier en organist van de Grote St. Janskerk overlijdt op 82-jarige leeftijd.  meer informatie
3-7-1929Fred Kemper te Rotterdam vraagt vergunning voor een werf voor de bouw en reparatie van motorboten in het pand 's-Graveland 75 vlak bij de spoorbrug aan de Overschieseweg.  meer informatie
3-7-1929Resultaten van de 2e Kamer-verkiezingen in Schiedam: RK Staatspartij 5784 stemmen (in 1925: 5234) ARP 1816 stemmen (in 1925: 1936) CHU 3028 stemmen (in 1925: 2751) Liberalen 974 stemmen (in 1925: 894) Vrijzinnig Democratische Bond 724 stemmen (in 1925: 854) SDAP 5898 stemmen (in 1925: 5026)  meer informatie
3-7-1929Van de vierentwintig stakende arbeiders van de werkverschaffing te Eenerveld zijn er zestien naar het werkproject teruggekeerd.  meer informatie
3-7-1929De firma W.S. van de Wetering & Co te Rotterdam, wil haar houthandel overbrengen naar het verlengde van de Westerhaven, waarvoor zij van de gemeente Schiedam 2,5 ha grond en 1,75 ha water in erfpacht wenst te krijgen.  meer informatie
4-7-1929De Vereeniging tot Bestrijding der TBC brengt haar jaarverslag over 1928 uit op de jaarvergadering in het consultatiebureau aan de Schoolstraat onder voorzitterschap van dr. A.H. de Bruijn.  meer informatie
4-7-1929Vanaf vandaag tot 7 juli worden de Schiedamsche Tenniskampioenschappen gespeeld.  meer informatie
4-7-1929Gemeentevergadering waarin goedkeuring gehecht wordt aan de plannen tot aankoop van grond aan de Burgemeester Knappertlaan; aldaar zal - ter vervanging van de Plantagekerk - een nieuwe kerk worden gebouwd.  meer informatie
5-7-1929De NV Onderlinge Schiedamsche Begrafenisvereeniging herdenkt haar 25-jarig bestaan in Gebouw Irene aan de Grote Markt. Tevens viert A. van de Bos zijn 25-jarig jubileum als directeur.  meer informatie
6-7-1929Dit jaar worden voor de tweede maal de RK Vacantiespelen gehouden onder leiding van hoofdleider P.B.M. Alberts.  meer informatie
6-7-1929Het Julianapark wordt officieel geopend door burgemeester H. Stulemeijer. Het park is aangelegd onder leiding van de heer J.K. Dominicus.  meer informatie
8-7-1929De leden van de Gereformeerde Kerk hebben besloten 1600 m2 grond te kopen op de hoek Burgemeester Knappertlaan-Nassaulaan, voor de bouw van een nieuwe gereformeerde kerk met minstens 1200 zitplaatsen.  meer informatie
8-7-1929Veel Schiedammers maken gebruik van de gelegenheid om het opengestelde Julianapark te bezichtigen.  meer informatie
9-7-1929Naar aanleiding van een advies van veertien muziek-, zang-, sport- en jeugdverenigingen vraagt B en W aan Gemeentewerken een kostenopgave voor verbetering van het feestterrein in het Volkspark.  meer informatie
9-7-1929Het Wit Gele Kruis afd. Schiedam houdt onder voorzitterschap van dokter R.H.H. Geerdes, haar eerste jaarvergadering in de RK Volksbond.  meer informatie
10-7-1929In het Volkspark houden het Stedelijk Muziekkorps en het Gemengd Koor een openluchtconcert ten bate van de Vereeniging 'Zwakzinnigenzorg'.  meer informatie
10-7-1929De Schiedamse onderwijzer J. Eijkelboom is bij het zwemmen in de Kralingse Plas verdronken.  meer informatie
10-7-1929Cornelis Dorsman vraagt een schenkvergunning aan voor de feestlocaliteit, gelegen achter het pand Broersvest 13.  meer informatie
11-7-1929De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert het gedetailleerde financieel verslag over 1928 van het Burgerlijk Armbestuur, met verantwoording van kosten en ondersteuningen aan diverse stichtingen en inrichtingen.  meer informatie
11-7-1929De gemeenteraadsvergadering behandelt de navolgende onderwerpen: - rooilijnen van Rotterdamsedijk en Overschiesestraat, - bestemmingsplannen voor de bebouwing ter plaatse, - uitgifte van grond aan Houthandel W.S. van de Wetering, - ontslag voor de gemeente-ontvanger A.Koper wegens 65-jarige leeftijd, - winkelsluitingstijden op zaterdagavond. Verder worden ook nog behandeld: - de aanleg van sportterreinen aan de Laanslootschenweg en de Laan van Spieringshoek. - de verbetering van het feestterrein, - vaststelling van maximum snelheden voor motorrijtuigen.  meer informatie
11-7-1929In verband met de aanvraag voor een bouwvergunning voor een complex winkelpanden aan de Rotterdamsedijk (zuidzijde), grenzend aan het pand op de hoek, v.m. café 'Hoek' (het 'Sterretje') stellen B en W voor de rooilijn en het peil van de Rotterdamsedijk vast te stellen.  meer informatie
12-7-1929RKSV Excelsior'20 houdt in de RK Volksbond haar jaarvergadering, waarin o.a. behandeld worden een verzoek van de cricketcommissie om een gegarandeerd gebruik van het terrein gedurende de zomermaanden en de instelling van een commissie voor de tweede lustrumviering.  meer informatie
12-7-1929C. van der Hidde, Eerste Tuinsingel 13 viert zijn 50-jarig jubileum als schipper bij de firma J. Hessing, alhier. De 72-jarige jubilaris ontvangt de bronzen ere-medeaille in de orde van Oranje Nassau.  meer informatie
13-7-1929De Heer G. Koning van de Lange Achterweg en het ernaast gelegen Hervormde Weeshuis hebben een geschil over het gezamenlijk gebruik van de tussen de twee panden gelegen gang. Dit geschil zal op 24 oktober 1929 dienen voor de Rotterdamsche Rechtbank.  meer informatie
13-7-1929Het voetbalterrein van de nieuwe Kethelse Voetbalclub 'Nationaal' aan de Kandelaarweg, wordt in gebruik genomen met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Olympia I uit Schiedam. Uitslag 3-4. Voorzitter G. Nootenboom ontvangt van zijn gasten een bloemenhulde.  meer informatie
13-7-1929Arbeiders Muziekvereeniging Crescendo onder leiding van D. van Seuren en Arbeiders Zangvereeniging Excelsior onder leiding van Piet 't Hart geven een openluchtconcert in het Volkspark.  meer informatie
15-7-1929Door de Christelijke Mannenvereeniging 'Gij zijt allen Broeders' wordt op het terrein naast het Spuikanaal een openluchtbijeenkomst gehouden, waar het woord wordt gevoerd door Ds. K. de Bel en Ds. P.C.A. Halffman.  meer informatie
15-7-1929De Schiedamsche Vereeniging tot Bestrijding der TBC met voorzitter Dr. A.H. de Bruin, huldigt zuster C.M. Beversluis ter gelegenheid van haar 12½-jarig jubileum als huisbezoekster.  meer informatie
15-7-1929In Kethel is de afsluiting van de Poldervaart van Delflandsboezem gereed gekomen door de keersluis aan het einde van de vaart nabij de Delftsche Schie. Het werk is uitgevoerd onder toezicht van het Hoogheemraadschap Delfland.  meer informatie
16-7-1929Muziekvereniging Harpe Davids onder leiding van J.K.C. Karsseboom en het dames- en kinderkoor ASAF onder leiding van M.G. Blok geven een openlucht uitvoering in het Volkspark.  meer informatie
16-7-1929De pers bericht dat in augustus de vakantie-kinderspelen wederom door de St. Willibrordusstichting worden georganiseerd. Het aantal deelnemers wordt uitgebreid tot 500.  meer informatie
16-7-1929Vandaag en op 18 juli worden ten kantore van de Ontvanger der Accijnzen zittingen gehouden voor de aanvraag van kosteloze rijwielbelastingmerken.  meer informatie
17-7-1929Aan de nabestaanden van B.H. D., die op 1 juli bij Wilton-Fijenoord dodelijk verongelukte, is door de Nieuwe Schiedamsche Courant een bedrag van vijfhonderd gulden uitgekeerd, op grond van de gratis ongevallen-verzekering voor abonné's van deze krant.  meer informatie
18-7-1929J.D. Geeratz viert zijn 25-jarig jubileum als schilder bij de Nederlandsche Spoorwegen, afdeling Weg en Werken.  meer informatie
20-7-1929De 17-jarige G.W.J. van Doorn van de Rotterdamsche Dijk is bij het zwemmen in de Poldervaart ter hoogte van de spoorbrug Schiedam-Vlaardingen verdronken.  meer informatie
21-7-1929Het nieuwe troeplokaal van de Schiedamsche Waterscouts (SWS) aan de Vlaardingerdijk is plechtig in gebruik genomen. Aanwezigen zijn o.a. burgemeester H. Stulemeijer, districhtscommissaris H. Surie, groepsleider Moritz en andere autoriteiten uit de padvinderij.  meer informatie
21-7-1929Leden van de RK Radiovereniging St.Liduina maken een geslaagde excursie naar het KRO-gebouw in Amsterdam en het zendstation in Huizen.  meer informatie
22-7-1929Op het stadhuis vindt een bespreking plaats van de drie vakcentrales met wethouder P. de Bruin over het stoppen der steunregeling. Hiertoe is door de Minister van Binnenlandse Zaken geadviseerd in verband met de ruime mogelijkheden voor werklozen voor deelname aan de werkverschaffingsprojecten.  meer informatie
24-7-1929Het echtpaar N. Overdevest en M. Hersbach, Wilhelminastraat 2 vieren hun 50-jarig huwelijksfeest.  meer informatie
24-7-1929Burgemeester H. Stulemeijer, wethouder P. de Bruin en enige raadsleden brengen een bezoek aan de schoolwerktuinen.  meer informatie
25-7-1929Het schriftelijk verzoek van raadslid W. Broek om presentiegeld te vergoeden voor de zogenaamde voortgezette raadsvergaderingen leidt tot uitgebreide discussies in de plaatselijke kranten en de gemeenteraad.  meer informatie
25-7-1929De NV Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda en de NV Stearine Kaarsenfabriek Apollo alhier bereiken nagenoeg overeenstemming met B en W te Gouda over overplaatsing van het centrale productiebedrijf van Schiedam naar Gouda.  meer informatie
25-7-1929Raadslid W. Collé stelt vragen over een door hem op 3 december 1928 ingediende motie betreffende kleding, schoeisel en warme voeding voor behoeftige leerplichtige kinderen.  meer informatie
26-7-1929De directie van kaarsenfabiek 'Apollo' vindt de berichtgeving van de overplaatsing naar Gouda voorbarig. Vermoed wordt dat met de gemeente Schiedam eveneens voorwaarden besproken worden voor vestiging van de gecentraliseerde productie te Schiedam.  meer informatie
26-7-1929De 86-jarige H. van Dijk uit de Ouddorpsestraat is na een wandeling, in de Spuihaven verdronken.  meer informatie
26-7-1929In de Gemeenteraad worden de navolgende zaken behandeld: - interpellatie over het vragenrecht - de verordeningen voor de nieuwe begraafplaats. - de maximumsnelheid voor motorrijtuigen - de stichting van een lagere school in het Westen. - het presentiegeld voor voortgezette vergaderingen.  meer informatie
26-7-1929In een buitengewone ouderavond neemt de Oudercommissie van school C aan de Lange Nieuwstraat afscheid van hoofdonderwijzer Joh.A. Boer wegens het bereiken van diens pensioengerechtigde leeftijd.  meer informatie
27-7-1929Over de week van 29 juli tot 3 augustus kan voor de laatste keer uitkering wegens werkloosheid worden genoten. Het stempellokaal in de Beurs aan de Dam wordt gesloten.  meer informatie
27-7-1929Evenwijdig aan de Vondellaan is de Rembrandtlaan ontworpen met een breedte van 30 m., die bij de Burgemeester Knappertlaan uitmondt op een plein met een ellipsvorm, het Rubensplein. De heren M.J. Granpré Moliére, Verhagen en Kok te Rotterdam hebben een plan ontworpen voor de bebouwing van het Rubensplein en omgeving.  meer informatie
27-7-1929In de gemeenteraad van Kethel wordt onder voorzitterschap van burgemeester J.L. Verveen, behandeld: - een wijziging van de gemeentebegroting 1929. - de overeenkomst met de gemeente Delft inzake levering van elektriciteit. - bestrating van het dorp en de Schiedamseweg. - problemen rond de te vervangen Steenen brug over de Poldervaart  meer informatie
27-7-1929P. van Katwijk viert zijn zilveren dienstjubileum bij de NV Stearinekaarsenfabriek 'Apollo'.  meer informatie
28-7-1929Het 36e jaarfeest van de RK Volksbond te Schiedam wordt onder leiding van voorzitter Th.J. Mouwens gevierd in het Bondsgebouw aan de Lange Haven. Een kerkelijke viering vindt plaats in de H. Hartkerk.  meer informatie
29-7-1929In de gemeenteraad van Gouda wordt een voorstel goedgekeurd voor de verkoop van grond aan de Kaarsenfabiek Apollo te Schiedam, ten behoeve van de bouw van een nieuw gecentraliseerd productiebedrijf.  meer informatie
29-7-1929De Schiedamsche Besturenbond protesteert tegen het besluit van B en W om de steunregeling aan werklozen te beëindigen.  meer informatie
30-7-1929De Nieuwe Schiedamsche Courant beschrijft het nieuwe materieel van de Rotterdamse Electrische Tram (RET) dat volgende week op de diensten naar Schiedam wordt ingezet.  meer informatie
31-7-1929Ten bate van de Schiedamsche Vereeniging tot Bescherming van Zuigelingen wordt in het Volkspark een liefdadigheidsconcert gegeven door Orpheus en St. Ambrosius.  meer informatie
1-8-1929Tijdens een vergadering in gebouw Eendracht protesteert de Schiedamse Verhuurdersvereniging fel tegen de voorgenomen onbewoonbaarverklaring van 200 woningen.  meer informatie
1-8-1929In het kledingmagazijn van Van Delden, Hoogstraat 84, woedt een felle brand.  meer informatie
1-8-1929Op het terrein van Excelsior'20 aan de Damlaan beginnen voor het tweede jaar de kindervacantiespelen , georganiseerd door de St.Willibrordus-stichting.  meer informatie
1-8-1929De Christelijke Middenstandsvereniging houdt in Gebouw Irene een ledenvergadering onder leiding van voorzitter B.G. Hoogendam, waarin de voorgenomen winkelsluiting op zaterdagavond te 22.00 uur wordt besproken.  meer informatie
1-8-1929Den heer H. Stulemeijer (1867-1936) wordt burgemeester van Schiedam. Begonnen als onderwijzer, daarna koopman in huiden en leer, dan in de periode 1911-1920 wethouder van Financiën in Rotterdam, van 1918 tot 1925 lid van de Tweede Kamer voor de RK Staatspartij en van 1925 tot 1929 burgemeester van Bergen op Zoom.  meer informatie
1-8-1929Op lijn 8 wordt door de RET het eerste moderne vierassige motorrijtuig - nr. 436, met middenbalkon - in dienst gesteld .  meer informatie
1-8-1929Reinier Schulze viert zijn 25-jarig verblijf in het St. Jacobsgasthuis.  meer informatie
2-8-1929De heer H. van Dam te Kethel vraagt een vergunning voor een nieuwe autobusdienst tussen Kethel, Schiedam, Overschie en Delft.  meer informatie
2-8-1929De Vereeniging Volkshuisvesting houdt in haar kantoor aan de Oude Maasstraat haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter Ir. C. Houtman. In deze vergadering wordt het jaarverslag 1928 behandeld.  meer informatie
2-8-1929Mr.Ir. M.M. van Praag, directeur van de gemeentelijke woningdienst is bij Koninklijk Besluit benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter.  meer informatie
3-8-1929J. de Graaff vraagt een schenkvergunning voor licht alcoholische dranken voor het pand Buitenhavenweg 114a.  meer informatie
5-8-1929De Vereeniging Volkshuisvesting brengt in haar jaarvergadering het verslag over 1928 uit. Aan de leden wordt 4% rente uitgekeerd.  meer informatie
5-8-1929Mej. J.A. Gazan viert haar 25-jarig jubileum als secretaresse-armbezoekster van de Vereeniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij.  meer informatie
6-8-1929Pater H.W. Rijken O.P., kapelaan sinds 1913 in de Singelkerk, wordt benoemd tot kapelaan te Neerbosch. Tot zijn opvolger wordt benoemd pater Y.J. Hoekstra.  meer informatie
7-8-1929De NV Schiedamsche IJzer- en Staalbewerking SYS aan het Groenweegje 23, vraagt vergunning voor uitbreiding van haar machinefabriek en constructiewerkplaats.  meer informatie
7-8-1929De Schiedamsche Besturenbond, de RK Volksbond en de Protestant Christelijke Besturenbond zenden opnieuw een adres aan B en W inzake de werkverschaffing en steunregeling.  meer informatie
7-8-1929De tweejarige I.I. Remmerswaal uit de Maasdamschestraat valt in een onbewaakt ogenblik in een kuip heet water en overlijdt aan haar verwondingen.  meer informatie
7-8-1929Het college van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium vraagt aan B en W een krediet van f. 500,- voor de viering van het gouden jubileum op 1 september 1929.  meer informatie
7-8-1929SVV wint een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Rotterdamse Feijenoord met 4-0. Doelpuntenmakers zijn A. v. Diggelen, J. Versteeg en Van der Most (2x).  meer informatie
8-8-1929De kwestie van schoolvoeding en kleding, waarover door raadslid W. Collé vragen zijn gesteld en waarover inmiddels een omvangrijk dossier is ontstaan, wordt op voorstel van B en W aangehouden tot de behandeling van de gemeentebegrooting voor 1930.  meer informatie
9-8-1929Herman Ottolini, Lange Haven 10, redt de 5-jarige Willem Nieberg van de verdrinkingsdood nadat hij spelenderwijs in de Lange Haven was gevallen.  meer informatie
10-8-1929Bij een inbraak in het kantoor van de Nationale Olie- en Vetindustrie aan de Westvest wordt f. 5000,- uit de opengebroken brandkast gestolen.  meer informatie
10-8-1929In de gemeenteraad worden de volgende onderwerpen behandeld: - krediet voor het gouden jubileum van het Stedelijk Gymnasium. - de onbewoonbaarverklaring van woningen. - benoemingen bij het onderwijs. - kindervoeding en kleding op scholen. - nieuwe RK school in het Westen.  meer informatie
12-8-1929De 27-jarige A.A. Schlebaum en de 21-jarige A. Overdijk, resp. wonend in de Stationsstraat 9 en 83, verdrinken bij het spelevaren in de Schie ter hoogte van Glasfabriek de Bataaf.  meer informatie
12-8-1929Van de kleine woningen aan de Rotterdamschedijk, bekend als de Tien Geboden en bestemd voor afbraak, wordt een gedeelte door het slopersbedrijf in brand gestoken. Bewoners van het Hofje van Ritman ondervinden veel hinder van de rook.  meer informatie
13-8-1929Dokter de Ranitz, schoolarts, brengt jaarverslag 1928 uit over de algemene gezondheidstoestand van de schooljeugd, die in dat jaar zeer goed is geweest.  meer informatie
15-8-1929Drie Schiedamsche broeders van de Congegratie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, Theodulus Berten, Hermenigildus Trouwborst en Gerulphus Vester vieren in de kloosterkapel en in de Maria Visitatiekerk hun 25-jarig kloosterjubileum.  meer informatie
18-8-1929De 61-jarige bedrijfsleider van Bingham & Co., Thomas Kroon, redt een 9-jarige jongen uit het water van de Nieuwe Haven.  meer informatie
19-8-1929De Schiedamsche Courant publiceert tekeningen van de aanleg van het Rubensplein en de bebouwing rondom.  meer informatie
19-8-1929De RK Melkveehoudersbond afd. Kethel vergadert in de Vereenigingszaal in verband met het conflict over de grondprijs voor melk.  meer informatie
20-8-1929F.C. van Hal, directeur van fanfare St. Radboud in Kethel, vraagt ontslag uit zijn functie aan. Directeur P.Th.J. Verspeek neemt voorlopig zijn functie waar.  meer informatie
20-8-1929Onder grote belangstelling opent de Amstelbron aan de Broersvest 13 haar nieuwe feestzaal Excelsior.  meer informatie
20-8-1929In verband met het voorkomen van alastrim-gevallen wordt op grote schaal gelegenheid gegeven voor inenting en wordt ziekenhuisbezoek beperkt om besmetting tegen te gaan.  meer informatie
20-8-1929Van de 478 Schiedamsche lotelingen voor de lichting 1930 worden er 413 in werkelijke dienst opgeroepen. Vrijgesteld zijn de namen A. Koster tot en met L. Moret volgens het alfabetisch register.  meer informatie
21-8-1929Het bestuur van de Oranjevereniging publiceert het programma voor de viering van Koninginnedag.  meer informatie
23-8-1929J.F. van Buysen viert zijn 40-jarig lidmaatschap van Hermes-DVS. Hij was een bekend voetballer en is nog steeds actief cricketer.  meer informatie
26-8-1929A.J.J. de Groot, directeur van de NV Spiritusmaatschappij Gebr. de Groot en commissaris van de Loopuyts Bank, overlijdt op 62-jarige leeftijd.  meer informatie
26-8-1929Kapelaan L. Beune van de Frankenlandparochie wordt overgeplaatst naar Amsterdam. Hij wordt opgevolgd door de weleerwaarde heer A.J. Raaffels.  meer informatie
27-8-1929H. Peek, kraanschipper bij de firma Smulders, viert zijn 40-jarig jubileum.  meer informatie
27-8-1929De burgemeester verbiedt het schenken van sterke drank in openbare lokaliteiten op zaterdag 31 augustus 1929, de verjaardag van koningin Wilhelmina.  meer informatie
27-8-1929Op de banen van Musis Sacrum beginnen de door de Rotterdamsche Kegelbond georganiseerde wedstrijden ten bate van het Santos-fonds. De opening wordt verricht door notaris H.B.C. Blaisse, voorzitter van het Schiedamsche Kegel Comité.  meer informatie
28-8-1929In Kethel wordt het Oranje-feest gevierd, georganiseerd door de Oranjevereeniging Wilhelmina onder leiding van voorzitter G. van der Most.  meer informatie
29-8-1929De vaccinaties tegen de ziekte alastrim worden voortgezet.  meer informatie
29-8-1929J.H. v.d. Water viert zijn 25-jarig jubileum als lid van het collectanten-college in de parochie Onze Lieve Vrouwe Visitatie.  meer informatie
30-8-1929Gelet op de noodzakelijke verwijdering van de bestaande zinker in de Westerhaven en de noodzakelijke verbetering voor de lagere gedeelten van de Gorzen, stellen B en W voor een crediet te verlenen voor verbetering van de riolering in de Gorzen.  meer informatie
30-8-1929In de RK Volksbond is na een grote verbouwing de nieuwe koffiezaal c.q. foyer gereedgekomen.  meer informatie
31-8-1929In de optocht op Koninginnedag krijgt de vrachtauto met reclame voor Rijnbende's Zeer Oude Genever een eerste en een ereprijs.  meer informatie
31-8-1929H. de Rijken viert zijn 25-jarig jubileum als gasfitter bij de Gemeente Technische Bedrijven (GTB) der gemeente.  meer informatie
31-8-1929De verjaardag van H.M. de Koningin wordt op grootse wijze gevierd, met o.a. een orgelconcert, een taptoe, een serenade, versieringen, kinderspelen, recepties, een optocht, sportwedstrijden enz.  meer informatie
31-8-1929Aan vier Schiedammers wordt een koninklijke onderscheiding uitgereikt ter gelegenheid van Koninginnedag, waaronder Bartel Wilton sr. die wordt benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandschen Leeuw.  meer informatie
1-9-1929Mannenzangvereeniging Inter Nos, directeur H. van Sijll, neemt deel aan een concours te Antwerpen.  meer informatie
1-9-1929De Santoskegelwedstrijden in Musis Sacrum verlopen met groot succes en worden op geanimeerde wijze afgesloten.  meer informatie
2-9-1929A. Juijn vraagt vergunning voor het schenken van licht-alcoholische drank in de lokaliteit Brouwerstraat 1.  meer informatie
3-9-1929De gemeenteraad, onder voorzitterschap van wethouder Ir. C. Houtman, behandelt de navolgende onderwerpen: - de opheffing van de steunregeling - het graven van een haven in het Sterrebos - benoemingen in de raadscommissies. - de bebouwing en aanleg van het Rubensplein - diverse kredietverleningen.  meer informatie
3-9-1929De nieuwe buffetzaal van de RK Volksbond wordt feestelijk in gebruik genomen door voorzitter Th. Mouwens. Aanwezig zijn: - de heer J. Hengst van de bouwcommissie, - de gebroeders Näring van het aannemersbedrijf en - de heer Mol, verzorger van de electrische installatie.  meer informatie
3-9-1929Ds. P. Bokma van de Nederlands Hervormde Gemeente viert in het Vereenigingslokaal zijn 40-jarig jubileum als predikant en zijn 25-jarig verblijf in Schiedam. In een volbezette zaal wordt hij toegesproken door Ds. J.W. Tonsbeek.  meer informatie
3-9-1929Op de Schiedamseweg te Kethel ter hoogte van boerderij Groenoord begint men met de asfaltering volgens het systeem Schröder.  meer informatie
3-9-1929B en W stellen een verdere bestrating voor van de Archimedesstraat en de Laurens Costerstraat in verband met de ingediende bouwplannen voor de verlengde Archimedesstraat.  meer informatie
3-9-1929Ds. J.P.E.C. Eerhardt van de Nederlands Hervormde Gemeente te Kethel wordt beroepen te Workum (Fr.)  meer informatie
4-9-1929De NV Rotterdamsche Blikindustrie vraagt vergunning voor de oprichting van een blikemballagefabriek in het pand Westerkade 12.  meer informatie
4-9-1929De restauratie van de Walvischmolen, onder toezicht van de Vereniging de Hollandsche Molen, is gereedgekomen. De molen wordt verhuurd aan L. Diepenhorst te 's Gravendeel voor de vestiging van een malerij.  meer informatie
5-9-1929Mij. Oxygenium geeft in de Merwehaven een demonstratie van een nieuw duikapparaat, genaamd 'Begenlunge', waarmee men ongeveer 15 minuten onder water kan blijven.  meer informatie
6-9-1929Het Stedelijk Gymnasium viert zijn gouden jubileum. In Musis Sacrum wordt een receptie gehouden door de curatoren van het gymnasium, die door heel veel autoriteiten wordt bezocht. Recipiënten zijn: Ds. P.C.A. Halffman, president curator, Ds. J.F. Jonkers, Mr. M.M. van Velzen en Mr. J.H. Welcher, curatoren, Rector Dr. Groen en Burgemeester H. Stulemeijer.  meer informatie
6-9-1929De laatste dagen houdt de belastingdienst in Kethel strenge controle op de belastingplaatjes van wielrijders.  meer informatie
7-9-1929In de zweminrichting op de Havendijk vindt een zwemfeest voor dames plaats bij gelegenheid van de sluiting van het seizoen. De prijzen worden uitgereikt door badmeesteres mevr. Van der Gaag.  meer informatie
8-9-1929De heer D. Boddeüs, oud-notaris en oud-wethouder van Schiedam, overlijdt op 52-jarige leeftijd in Hillegom.  meer informatie
9-9-1929Tot besluit van het seizoen houdt de Schiedamsche Zwemclub (SZC) onderlinge wedstrijden in open water. De prijsuitreiking vindt plaats in Musis Sacrum.  meer informatie
10-9-1929Het echtpaar W. Schoonrok in de Puttershoekschestraat 26 is 50 jaar getrouwd. Het muziekkorps en zangkoor van het Leger des Heils brengen een serenade.  meer informatie
10-9-1929De RK Middenstandsvereeniging De Hanze houdt onder leiding van voorzitter Joh. Brounts een ledenvergadering. De heer H.L. Besters houdt een causerie over 'Ziektewet in de Middenstandsonderlinge'.  meer informatie
10-9-1929M.F. Bos vraagt een schenkvergunning voor de lokaliteit Rotterdamsedijk 36, hoek Boerhaaveplein.  meer informatie
11-9-1929Bij scheepswerf Wilton-Fijenoord ontstaat een conflict na verscherping van het rookverbod. De aanleiding tot deze verscherping is de grote scheepsbrand aan boord van het ss Vimeira bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij op 9 september 1929 waarbij 11 mensen om het leven kwamen.  meer informatie
11-9-1929De heer W. Weergang stelt vragen aan B en W over de precaire situatie bij de Gemeentelijke Gasfabriek wegens het ontbreken van een cokes-voorraad.  meer informatie
11-9-1929In een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Mij. voor de Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord NV wordt het voorstel voor de fusie met NV Wilton's Dok- en Werfmaatschappij met algemene stemmen aangenomen.  meer informatie
12-9-1929Naar aanleiding van de dreiging van het verloren gaan van een deel van het Sterrebosch wordt, onder presidium van de heer A.F. van Lissa, in Musis Sacrum een voorlopig comité samengesteld 'voor het behoud van ons natuurschoon'. Als secretaris fungeert de heer A. Hukshorn.  meer informatie
12-9-1929Cohn's Wijn- en Spiritualiënhandel laat het pand De Olifant op de hoek van de Oranjestraat en de Nieuwe Haven geheel verbouwen.  meer informatie
12-9-1929Tussen voorzitter G. Visser van de Bestuurdersbond en wethouder P. de Bruin ontstaat in het dagblad Voorwaarts een schriftelijke discussie over de onderlinge onenigheid in de kwestie rond de opheffing van de steunregeling.  meer informatie
14-9-1929In Musis Sacrum wordt een bazar ingericht ten bate van de harmonie Oefening Baart Kunst (OBK). Bij de opening wordt gesproken door de heren J.H. Markesteyn en J. Krabbendam en wordt dirigent J.C.M. Feltzer gehuldigd.  meer informatie
16-9-1929Bij een jongeman in de Visserstraat wordt voor het eerst in onze gemeente de ziekte alastrim geconstateerd.  meer informatie
16-9-1929De heer A.J. Vos was 12 september 15 jaar bij de de Dienst Gemeentewerken en ter gelegenheid van dit jubileum wordt hij ontvangen door Ir. G. Gerlagh en wethouder Ir. C. Houtman.  meer informatie
17-9-1929De Eerste Schiedamsche Schaakvereniging ESS houdt in Musis Sacrum onder leiding van voorzitter J. Verburg haar jaarvergadering.  meer informatie
21-9-1929In het Volkspark organiseert de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) een gewestelijk jeugdfeest, waaraan ook een fakkeloptocht door de stad verbonden is.  meer informatie
22-9-1929De heer F.R. Näring viert zijn 25-jarig jubileum als lid van het koorgezelschap Cantemus Domino.  meer informatie
22-9-1929Handboogschutterij "Claudius Civilis" in Kethel houdt een vriendschappelijke wedstrijd met andere verenigingen. Na afloop komt men gezellig bijeen in de bovenzaal van "De Vergulde Valk".  meer informatie
23-9-1929B en W weigeren de leiding van de landelijke (socialistische) Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) een officiele ontvangst te bieden bij gelegenheid van het gewestelijk jeugdfeest dat dit jaar in Schiedam wordt gehouden.  meer informatie
24-9-1929NV Banketbakkerij Modern uit Vlaardingen richt in het pand Hoogstraat 11 een nieuwe moderne banketwinkel in.  meer informatie
24-9-1929De ledenraadsvergadering van de Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) kiest 15 nieuwe leden tot lid van de Ledenraad.  meer informatie
24-9-1929Na afgelegde examens te Den Haag en Brussel wordt de heer A. Schilperoort, dansleraar, toegelaten als lid van het Syndicat National des Professeurs de Danse et Danseurs professionnels.  meer informatie
25-9-1929B en W bieden diverse percelen grond aan voor woningbouw aan in het westen van de stad en in het Singelkwartier.  meer informatie
25-9-1929NV Caseïnefabriek Ceres te Rotterdam vraagt vergunning voor de oprichting van een caseïne- en margarinefabriek in het pand Lange Nieuwstraat 15c.  meer informatie
26-9-1929NV Mij. Odeon, eigenaar J. Sas en exploitant van het Luxor Theater in Schiedam dagvaarden de Gemeente Schiedam om het beslag teniet te doen dat de Gemeente op de bezittingen heeft gelegd wegens achterstallige vermakelijkheidsbelasting.  meer informatie
27-9-1929Er wordt in Schiedam een Beweging in het leven geroepen voor opzegging van het lidmaatschap der Nederlands Hervormde Gemeente. Zeer velen hebben zich als voorstander van de beweging opgegeven.  meer informatie
27-9-1929De heer P.J.M. Meijer wordt door de gemeenteraad gekozen als nieuwe gemeente-ontvanger, ondanks de voorkeur die B en W bij hun voordracht hadden gegeven voor de heren S.J. Kleijn en S. Nipius.  meer informatie
27-9-1929In de gemeenteraad worden de navolgende zaken behandeld: - benoeming nieuwe gemeente-ontvanger, - benoeming commissielid voor beheerfonds Oude Manhuis van Fabri, - benoeming lid Armbestuur, - grondverkopingen, - salarisverhoging gemeentelijke tuinarchitect (de heer J.K. Dominicus).  meer informatie
27-9-1929De Coöp. Brandwaarborg Mij. Kethel en Omstreken houdt onder leiding van voorzitter J. de Jong haar jaarvergadering. Het jaarverslag sluit met een winstsaldo van f. 4.920,56 en een verzekerd bedrag van f. 3.964.549,00.  meer informatie
27-9-1929De Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) afdeling Schiedam, dient aan de leden een voorstel in voor royement van G. Visser, lid van de Schiedamsche Besturenbond, wegens zijn afwijkende houding in de kwestie van de steun aan werkelozen.  meer informatie
30-9-1929B en W en ambtenaren nemen afscheid van Gemeente-ontvanger A. Koper, die de gemeentedienst heeft verlaten.  meer informatie
oktober 1929Tot organist van de Grote of St. Janskerk wordt benoemd de heer A.C. Schuurman, musicus te Den Haag en Amsterdam, zoon van Ds. Schuurman gereformeerd predikant te Den Haag.  meer informatie
oktober 1929De Vereeniging tot Bescherming van Zuigelingen meldt aan B en W haar voornemen tot stichting van een tweede consultatiebureau (in de Leliestraat) en verzoekt ook hier om een subsidie voor het exploitatie-tekort.  meer informatie
1-10-1929Kapelaan C.B.M. Wiemers van de Frankenlandsche Kerk wordt benoemd tot bouwpastoor van de nieuwe parochie Den Deyl onder Wassenaar. Tot zijn opvolger wordt benoemd de weleerwaarde heer C.M.M. Hijgemann.  meer informatie
1-10-1929Gusto's Muziekvereniging viert haar 20-jarig bestaan met een feestavond in de RK Volksbond. Woordvoerders zijn directeur en voorzitter J.K.C. Karsseboom en G.J.A. Vrauwdeunt, voorzitter van de feestcommissie.  meer informatie
1-10-1929Wegens toename van het aantal inbraken vragen de bewoners van de Schiedamseweg te Kethel om de aanstelling van een nachtwacht.  meer informatie
1-10-1929In de bovenzaal van Musis Sacrum vindt de opening plaats van de tandheelkundige kliniek van de 'Vereenigde Ziekenfondsen' die onder leiding staat van Dr. J. Albrecht. De plechtigheid wordt geleid door de voorzitter van de Commissie van Toezicht de heer W. Mak Pzn. Gesproken wordt door de initiatiefnemer W. van Zon Jr.  meer informatie
1-10-1929In onze stad doet zich een tweede en een derde geval van de besmettelijke ziekte alastrim voor.  meer informatie
2-10-1929NV Parfumerieënfabriek Lotus vraagt vergunning voor de oprichting van een reukwaterfabriek en een bewaarplaats voor alcohol in het pand Tuinlaan 112-114.  meer informatie
4-10-1929De restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Kethel (de Dorpskerk) komt een dezer dagen gereed.  meer informatie
4-10-1929De heer J. Kalfsbeek, boekhouder bij de firma J. Jakobs Kwasten- en Borstelfabriek aan de Westerkade, viert zijn zilveren ambtsjubileum.  meer informatie
5-10-1929De damesafdeling van Gymnastiek Vereniging THOR bestaat 10 jaar.  meer informatie
5-10-1929Voor de terreinen rond de Wilhelminahaven hebben B en W aan de Raad schriftelijk een groot uitbreidingsplan in het vooruitzicht gesteld. Dit naar aanleiding van de ingediende motie om de beslissing voor het graven van het haventje (van Houtman) in het Sterrebos in te trekken.  meer informatie
7-10-1929Tussen de hal en de vestibule van het postkantoor aan de Tuinlaan, wordt door plaatsing van een zg. draaideur een nieuwe tochtdeur geplaatst. Met een draaideur wordt bedoeld een deur bestaande uit 4 vakken, die tegelijkertijd om een verticale as draaien.  meer informatie
7-10-1929De heer Eduard van Beinum neemt wegens drukke bezigheden ontslag als dirigent van het Toonkunstkoor en wordt opgevolgd door de heer Max Vredenburg uit Den Haag.  meer informatie
9-10-1929Gemeentewerken vraagt een krediet van f. 75.000,- aan voor de verbreding van de Rotterdamsedijk, zodat deze een betere aansluiting geeft op het Rotterdamse gedeelte van genoemde dijk, die op een breedte van 35 meter wordt gebracht.  meer informatie
10-10-1929In onze stad doet zich een zesde geval van de ziekte Alastrim . Het patientje, een baby van 8 maanden, wordt opgenomen in de Alastrim-barak in de Nieuwstraat.  meer informatie
10-10-1929W. de Waard vraagt een drankvergunning voor het perceel Grote Markt 8.  meer informatie
10-10-1929Het Comité tot behoud van 't Natuurschoon in de Gemeente Schiedam wendt zich in een adres tot de gemeenteraad met het verzoek het dreigende verlies van natuurschoon in het Sterrebosch door de aanleg van industrieterreinen, zoveel mogelijk te beperken.  meer informatie
11-10-1929In de Gemeenteraad worden de navolgende onderwerpen behandeld: - het graven van het industriehaventje in het Sterrebosch, - de verbreding van de Rotterdamsche Dijk, - de nachtelijke doorvaart door de havens naar aanleiding van klachten door bewoners van de Lange Haven, - de scholenbouw door de St.Willibrordusstichting.  meer informatie
11-10-1929De St. Willibrordusstichting vraagt subsidie voor de oprichting van een RK Lagere School met gymnastieklokaal voor de uitbreiding in het westen van de stad.  meer informatie
12-10-1929De geheelonthouders zangvereniging ''Zingend ten Strijde'' geeft onder leiding van directeur W.G.J. Boer een uitvoering in Musis Sacrum. De avond wordt ingeleid door voorzitter A.J. Creteer.  meer informatie
13-10-1929Het luchtschip Graf Zeppelin vliegt over onze stad. Half Schiedam loopt uit naar de Rotterdamsche Dijk en de Overschiesche Weg waar het gevaarte om vijf over half elf prachtig te zien is.  meer informatie
14-10-1929In verband met het beroep van enkele Vlaardingse raadsleden tegen het oprichtingsbesluit van een gezamenlijk slachthuis of abattoir, vindt bij Gedeputeerde Staten een gesprek plaats met de burgemeesters en enkele raadsleden van Schiedam en Vlaardingen.  meer informatie
14-10-1929De heer Hingman leraar tekenen aan de Rijks-HBS gaat na een werkzaam leven van 38 jaar met pensioen.  meer informatie
15-10-1929Zuster Aegidia van het St. Liduinagesticht viert haar zilveren professiefeest.  meer informatie
16-10-1929In een speciale vergadering van het Burgerlijk Armenbestuur, onder voorzitterschap van wethouder De Bruin, wordt de heer P. van der Vlies gehuldigd in verband met het 10-jarig directeurschap van genoemd college.  meer informatie
16-10-1929B en W bieden de Gemeenteraad de ontwerpbegroting 1930 aan. Door een algemeen gunstige toestand ligt een verlaging van de gemeentelijke belastingen in het zicht.  meer informatie
16-10-1929A. Sanders vraagt vergunning voor oprichting van een lompenbewaarplaats in het pand Kinderbuurt 14.  meer informatie
16-10-1929P.J.M. van Haasteren vraagt vergunning voor de oprichting van een brood- en banketbakkerij in de Bilderdijkstraat.  meer informatie
17-10-1929De heer P. van der Vlies is 10 jaar directeur van het Burgerlijk Armbestuur en wordt om die reden gehuldigd in een vergadering, voorgezeten door wethouder P. de Bruin. Tevens zijn aanwezig burgemeester H. Stulemeijer en gemeentesecretaris V. Sickenga.  meer informatie
17-10-1929G.J. Verhoeckx vraagt een drankvergunning voor het perceel Grote Markt 8.  meer informatie
17-10-1929In het St. Liduinagesticht wordt door deken A. Schraag een nieuw gedeelte ingezegend dat speciaal bedoeld is voor huisvesting van gehuwde paren. De NSC geeft een overzicht van de geschiedenis van het gesticht.  meer informatie
18-10-1929Raadslid Joh. Brounts stelt B en W vragen over maatregelen ter voorkoming van uitbreiding van de ziekte Alastrim.  meer informatie
18-10-1929De NV Rotterdamsche Blikindustrie vraagt vergunning tot oprichting van een blikemballagefabriek in het pand Westerkade 12.  meer informatie
19-10-1929De gemeenteraad van Kethel vergadert onder leiding van burgemeester J.L. Verveen; behandeld wordt: - de ontvangen concessie voor heffing bruggeld bij veerhuis 'Te Riviere' - openstelling van Tweede Veenweg en Abtswoudscheweg voor autoverkeer, - aanbieding van gemeenterekening 1928 betreffende het electrisch bedrijf en waterleidingbedrijf, - verbetering van de Schiedamscheweg en Vlaardingerweg. - opslag van auto's en benzine. - enz.  meer informatie
19-10-1929De afdeling Schiedam van de Algemene Bond van Overheidspersoneel stuurt aan de raad een brief met het verzoek, in navolging van andere gemeenten, aan het overheidspersoneel een vacantietoeslag uit te betalen.  meer informatie
21-10-1929Het plaatselijk Minahassa-Comité verspreidt een circulaire waarin de bedoeling van de geldinzameling wordt uiteengezet, bestemd voor de T.B.C. bestrijding in de Minahassa.  meer informatie
21-10-1929C. Bleiksloot vraagt een schenkvergunning voor het perceel Grote Markt.  meer informatie
22-10-1929In het kader van de Luther-herdenking wordt in Musis Sacrum door de heer H.J. de Graaf, directeur van de stichting 'Bédéja' te Rotterdam een film vertoond over Luther's leven en werken.  meer informatie
22-10-1929Er wordt een comité gevormd voor de inzameling van gelden ten bate van de Vereeniging tot Bescherming van Zuigelingen bij gelegenheid van haar 12½-jarig bestaan. Voorzitster en Penningmeesteres zijn mevr. Horn-Meyer en mevr. Den Boer-Valk.  meer informatie
22-10-1929Bij de NV Fabriek van Machinaal Breeuwwerk v/h. J. Smit, directeuren de heren S. Bijl en C. Manneken, aan de Buitenhavenweg 92 woedt een hevige brand. Schade aan machines f. 60.000,-.  meer informatie
23-10-1929De commissaris der Koningin Jhr.Mr.Dr. H.A. van Karnebeek brengt een officieel bezoek aan Schiedam.  meer informatie
24-10-1929De commissie voor de gemeentelijke woningdienst heeft, op advies van de gezondheidscommissie, aan B en W de onbewoonbaarverklaring gevraagd voor 148 woningen o.a. aan de Rotterdamsche Dijk.  meer informatie
25-10-1929B en W antwoorden op de schriftelijke vragen van raadslid J. Dinkelaar over de rattenplaag aan de Rotterdamsche Dijk.  meer informatie
25-10-1929Aan de Westvest 76 vindt de inwijding plaats van het St. Liduinapatronaat voor meisjes.  meer informatie
25-10-1929Tijdens de gemeenteraadsvergadering worden de volgende onderwerpen behandeld: - de beschikbaarstelling van grond voor een ijsbaan tussen de spoorweg en de Laan van Spieringshoek, - de te late ontvangst van voordrachten, - overdracht van grond aan het weeshuis, - tweede consultatiebureau voor Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen.  meer informatie
25-10-1929De jachtwerf Kralingen van eigenaar de heer Fred J. Kemper, wordt overgeplaatst naar een terrein van 2300 m2, gelegen aan de Schie, vlakbij de brug in de spoorlijn Rotterdam-Amsterdam v.v. en van het station Schiedam.  meer informatie
25-10-1929Door de St. Willibrordusstichting wordt de bouw van een RK Jongens- en Meisjesschool aan de Lange Singelstraat aanbesteed. Laagste inschrijver is de Coöperatieve Vereeniging Arbeiders Coöperatie te Rotterdam.  meer informatie
26-10-1929Raadslid Willem Collé stelt aan B en W vragen over het sinds 1 oktober stoppen van de verkoop van vis aan de Vischmarkt.  meer informatie
27-10-1929Het Groene Kruis afdeling Kethel, houdt haar algemene vergadering onder leiding van de heer J.C.C. Blommendaal. Dokter G.Sauer wordt benoemd tot hoofdbestuurslid.  meer informatie
28-10-1929Voor de Algemene Middenstands Vereniging vindt in de RK Volksbond een demonstratie plaats door de heer MacNeill van de Philipsfabrieken van moderne etalage-verlichting.  meer informatie
28-10-1929Het graven van het industriehaventje in het Sterrebosch en het uitdiepen van de Wilhelminahaven wordt door B en W opgedragen aan NV Baggerwerken De Vries en Van den Bosch te Utrecht voor f. 268.523,--  meer informatie
29-10-1929Pastoor Perquin o.p., voorzitter van de KRO, houdt voor de RK Radiovereniging "St. Liduina" op de propaganda feestavond in de RK Volksbond een belangrijke toespraak.  meer informatie
29-10-1929De heer Max Vredenburg uit Den Haag zal, in afwachting van de benoeming van een nieuwe dirigent, de repetities van Orpheus leiden.  meer informatie
30-10-1929De Christelijk Historische Jongerengroep "De Savornin Lohman" houdt een propaganda-avond in het Verenigingslokaal onder voorzitterschap van de heer B. van Wamelen en in aanwezigheid van wethouder Th. Slavenburg.  meer informatie
31-10-1929In october 1929 is de Schiedamse bevolking vermeerderd van 46.805 tot 47.203 inwoners.  meer informatie
1-11-1929M.F. Bos heeft vergunning gevraagd voor het schenken van sterke drank in het lokaal aan den Rotterdamsche Dijk 36, hoek Boerhaavelaan.  meer informatie
1-11-1929Lijn 4 van de RET wordt van het Marconiplein doorgetrokken naar Schiedam, zodat er nu, samen met lijn 8, een dubbele tramverbinding met Rotterdam bestaat.  meer informatie
2-11-1929In het pand Bilderdijkstraat 31 hoek Dirk van Wassenaarstraat wordt een filiaal geopend van Van Haasteren's Brood en banketbakkerijen.  meer informatie
2-11-1929In verband met het 3e lustrum geeft Arbeiders Muziekvereniging "Crescendo" onder leiding van D. van Seuren, een geslaagd feestconcert in Musis Sacrum. Voorzitter G.J. Versloot gaf vooraf een overzicht van de geschiedenis van Crescendo.  meer informatie
2-11-1929De Vereniging "De Hollandsche Molen" heeft voor de door haar aangekochte en gerestaureerde Molen "De Walvisch" een bijdrage aan de gemeente gevraagd.  meer informatie
4-11-1929Garage Mulder, Buitenhavenweg 178, heeft voor haar verhuurinrichting een luxe auto 1930 aangeschaft, geschikt voor vervoer van max. 7 personen excl. chauffeur, bekleed met pluche in plaats van leder.  meer informatie
5-11-1929Gedeputeerde Staten hebben voorgesteld aan de Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente te Kethel een subsidie te verlenen voor de restauratie van de Dorpskerk ad. 20% van de kosten en ten hoogste van f. 3000,-.  meer informatie
5-11-1929Voor de Alg. Middenstands Vereniging houdt vice-voorzitter A.M.E. Papenhuizen in het Verkooplokaal een lezing over de op 1 januari 1930 in werking tredende winkelsluitingswet.  meer informatie
5-11-1929In een schrijven aan de Raad stellen B en W voor aan de Vereeniging de Hollandsche Molen een subsidie ad. f. 1000,- te verlenen voor restauratie van molen "De Walvisch.".  meer informatie
6-11-1929De firma Spijker en van Vliet vraagt vergunning tot oprichting van een carrosserie-fabriek in het pand Hagastraat 69.  meer informatie
6-11-1929De firma Bergijk en Wensvoort vragen vergunning voor oprichting van een smederij en constructiewerkplaats in het perceel Mariastraat 15.  meer informatie
7-11-1929In een interview verklaart burgemeester Stulemeijer zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de annexatie-plannen van Rotterdam.  meer informatie
7-11-1929Kapelaan A.J. Raaffels wordt door voorzitter E.A. Leenderts van de RKSV Excelsior '20 geïnstalleerd als geestelijk adviseur der vereniging in Musis Sacrum.  meer informatie
7-11-1929Naar aanleiding van een post op de gemeente-begroting pleit Nieuwe Schiedamsche Courant voor het hoognodige herstel van het carillon in de toren op de Grote Markt.  meer informatie
8-11-1929Autobusdienst "De Halve Maan" van de heer H. van Dam te Kethel gaat uitbreiden met een dienst Kethel-Schiedam, Overschie-Kethel- Vlaardingen en Kethel- Delft. Carrosseriebouwer H. Nootenboom heeft 2 nieuwe bussen in aanbouw.  meer informatie
9-11-1929De heer G.M. Witkamp. wonend in Scheveningen, directeur van NV Distilleerderij Wed. A. van der Eelaart, overlijdt op 34-jarige leeftijd.  meer informatie
10-11-1929Mannenzangvereniging Inter Nos heeft met medewerking van het jongedameskoor TEGENO een concert gegeven in Musis Sacrum, dat gevolgd werd door een soirée-amusante, ondermeer met humorist L. de Bruin.  meer informatie
10-11-1929Het vernieuwde orgel van de Frankelandse Kerk zal na inwijding ingespeeld worden door Dr. Ceacilianus Huigens O.F.M. directeur van de RK Muziekschool St. Caecilia te Utrecht. Het orgel is gerestaureerd door NV Blaisse en Strunk te Rotterdam.  meer informatie
13-11-1929Er is veel kritiek op de wijze waarop de commissie voor onderwijszaken een brief aan B en W schrijft, inhoudende een verzoek tot oprichting en instandhouding van een RK Huishoud-en Industrieschool, waar de commissie zelf in meerderheid tegen is.  meer informatie
13-11-1929Bij Scheepsbouw Maatschappij Nieuwe Waterweg is het ss LETO van de Maatschappij Zeevaart (Hudig en Veder) met goed gevolg te water gelaten.  meer informatie
13-11-1929De Oud-Katholieke Vereniging "Tabitha" voor Armenzorg viert haar 40-jarig bestaan met een bazar in de Bovenzaal van Musis Sacrum. De bazar is geopend door pastoor P.J. van Harderwijk.  meer informatie
14-11-1929In de RK Volksbond heeft voor de eerste maal een Ouderavond plaats voor de ouders van leerlingen op de Broedersscholen van de Dominicanen.  meer informatie
14-11-1929De diaconessenarbeid van de Lutherse Gemeente viert met een herdenkingssamenkomst in de Lutherse Kerk het 20-jarig bestaan. Sprekers zijn Ds. V. Schmidt en Ds. J.J.L. Duijvendak.  meer informatie
14-11-1929De heer A. van der Schalk viert zijn zilveren jubileum als werknemer bij Kappelhof en Hovingh, waar hij thans de functie van chef de bureau vervult.  meer informatie
14-11-1929De Gemeenteraad van Vlaardingen heeft besloten zelf een abattoir te bouwen omdat gesprekken tussen de colleges van B en W van Schiedam en Vlaardingen over een gezamenlijk abattoir niet tot resultaat hebben geleid,  meer informatie
15-11-1929Van het onderzoek naar de gemeentebegroting voor 1930 gehouden op 06-11-1929 is een afdelingsverslag verschenen.  meer informatie
15-11-1929Het jaarverslag over 1928 van de Spaarbank Schiedam anno 1820 wordt uitgebracht. Het kapitaal bedraagt per 1 januari 1929 de som van f. 6.568.944,-.  meer informatie
15-11-1929In de Gemeenteraad werden o.a. de navolgende onderwerpen behandeld: - weigering subsidieverlening aan de Esperanto Commissie. - subsidie Schiedamsch Volksbadhuis - oprichting RK Huishoudschool (afgewezen)  meer informatie
15-11-1929Ondanks hevige concurrentie is NV Standaart's Orgelfabrieken erin geslaagd een opdracht te verwerven voor de levering van een Standaart-Wonderorgel aan het nieuwe Metropole Theater, in Victoria Londen.  meer informatie
16-11-1929De Schiedamsche Zwemclub SZC viert in Musis Sacrum onder leiding van voorzitter J.B. Wijchers een grote feestavond.  meer informatie
16-11-1929Op de Algemene Begraafplaats heeft de ter aarde bestelling plaats van de heer G.W. Snel, technisch leider van Drukkerij De Eendracht. Directeur M.C.M. de Groot sprak enkele woorden ter herdenking.  meer informatie
16-11-1929Op de Hoogstraat 129b is een filiaal gesticht van de Rotterdamsche Berlitz-School, de directeur is L. Bayond. Het filiaal is bedoeld voor taalcursisten in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Overschie.  meer informatie
17-11-1929RK muziekvereniging "St. Radboud" viert in Kethel haar 40-jarig jubileum. Voorzitter J. Olsthoorn opent de feestavond.  meer informatie
17-11-1929Schiedamsche Toneelvereniging "Ons Vermaak" organiseert in Musis Sacrum een nationale wedstrijd voor solotoneel c.q. voordrachtskunst.  meer informatie
17-11-1929Met een H. Mis in de Heilig Hartkerk en een feestavond viert de RK Bond van PTT-personeel afd. Schiedam haar tweede lustrum.  meer informatie
17-11-1929De bediening van de interlocale telefoondienst wordt van het telefoonkantoor te Schiedam overgebracht naar het Rijkskantoor te Rotterdam.  meer informatie
18-11-1929De Schiedamse Hengelaars Vereniging (SHV) "De Zilvervoorn" heeft in gebouw Eendracht, onder leiding van voorzitter P. van de Oever een geslaagde feestavond met prijsuitreiking gehouden.  meer informatie
18-11-1929De heren C. Maltha en J. Hofman richten namens voetbalvereniging SVV een adres aan de gemeente gericht met het verzoek: - Oplevering van het toegewezen terrein in de polder Nieuwland. - Aansluiting van gas, water en elektriciteit - Aanwijzing van 2 speelvelden binnen het plan "Bosch en Sportvelden".  meer informatie
18-11-1929De ledenraad van de Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereniging Door Eendracht Sterk (DES) houdt onder leiding van voorzitter C. Schriel haar algemene vergadering.  meer informatie
19-11-1929De Gemeenteraad heeft het verzoek van de Plaatselijke Commissie voor RK Jeugdorganisatie voor de oprichting van een RK Huishoudschool afgewezen.  meer informatie
19-11-1929De Schiedamsche IJsvereniging heeft onder leiding van voorzitter F. van Buijsen vergaderd in Musis Sacrum, waarbij besloten werd dit jaar de ijsbaan te voorzien van electrische verlichting. Administrateur H. Boele bracht het financiële jaarverslag uit.  meer informatie
19-11-1929P. Crama heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd t.b.v. de benedenlocatie aan de Lange Haven 118.  meer informatie
21-11-1929Edward Flipse, dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, is waarnemend dirigent van "Orpheus" geworden. Een definitieve benoeming is waarschijnlijk.  meer informatie
21-11-1929De Schiedamsche Kegelclub "Tous les Neuf" heeft definitief beslag gelegd op de Suisse- Beker. Schiedamsche Kegelkampioen werd de heer A. Melchers met een hoogste serie van 84.  meer informatie
21-11-1929De Nationale Bond van Handels en Kantoorbedienden verzocht de Raad om winkelsluiting op donderdagmiddag n.a.v. het nieuwe werktijdenbesluit voor winkels per 1 januari 1930. De overige bonden hebben zich bij dit verzoek aangesloten.  meer informatie
22-11-1929B en W hebben het verzoek van de Vereniging tot bestrijding van Tuberculose voor een subsidie ad. f. 3.000,- over het jaar 1929, in handen gesteld van de Financiële Commissie.  meer informatie
22-11-1929Het nieuwe administratie-gebouw van de Gemeente Technische Bedrijven aan de Dwarsstraat wordt in gebruik genomen. Hoewel er geen officiële opening is, zijn burgemeester H. Stulemeijer en wethouder mr. M.M. van Velzen aanwezig.  meer informatie
22-11-1929In de Gemeenteraad van Kethel is een voorstel behandeld tot het in gebruik geven van grond aan Delfland voor de bouw van een hulpbrug als voorlopige vervanging van de Steenen Brug over de Poldervaart in de Schiedamseweg.  meer informatie
23-11-1929Onder grote belangstelling worden onderlinge turnwedstrijden gehouden ter gelegenheid van het tweede lustrum van de damesafdeling der Schiedamsche Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding "THOR".  meer informatie
24-11-1929Postduivenvereniging De Blauwe Doffer heeft in café Rosman aan de Stadhouderslaan een tentoonstelling gehouden.  meer informatie
25-11-1929De 59-jarige venter van koopwaar, C. van Vessem, Stationstraat 7, is op de Rotterdamsche Dijk ter hoogte van het pompstation met zijn handwagen door een autobus aangereden en dodelijk verongelukt.  meer informatie
26-11-1929Bij Scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg is het in aanbouw zijnde ss Socombel te water gelaten. Het 2300 ton metende schip wordt gebouwd voor Soc. An. Socombel Transports te Athene.  meer informatie
26-11-1929De heer J. de Vlaming, machinist van het rioolgemaal aan de Broersvest, viert zijn 25-jarig dienstverband bij de Gemeente.  meer informatie
26-11-1929Het departement Rotterdam van de Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas hebben op verzoek van de Commissie Havenbelangen hun zienswijze gerapporteerd t.a.v. de Rotterdamsche plannen voor een gemeenschappelijk Havenbeleid in de regio.  meer informatie
27-11-1929A. Petterson vraagt vergunning voor de oprichting van een meubelfabriek in de panden Schie 17 en Grote Markt 23.  meer informatie
27-11-1929In de Gemeenteraadsvergadering werden de algemene beschouwingen geopend door de heer Dinkelaar (SDAP) Besproken onderwerpen: - Motie tegen bestuur St. Jacobsgasthuis - Bosch en parkplannen - Opruiming krotwoningen - Inrichting Koemarkt en Rotterdamsedijk, enz.  meer informatie
28-11-1929Tijdens de Gemeenteraadsvergadering werden de algemene beschouwingen voortgezet met behandeling van o.a. de volgende onderwerpen: - de gemeentebegroting van 1930 - straataanleg als werkverschaffing - belastingverlaging van gemeentelijke inkomstenbelasting - de katholieke huishoudschool - de vertrouwenssfeer bij het onderwijs - het annexatie interview van de burgemeester.  meer informatie
28-11-1929In de Oosterkerk wordt het 50-jarig bestaan herdacht van de AR Kiesvereniging "Nederland en Oranje". Het woord woordt gevoerd door plaatselijke voorzitter notaris A. Hoek en door gastspreker onderminister Mr. A. Bijleveld.  meer informatie
28-11-1929De Chr. Zangvereniging Eltheto heeft in de RK Volksbond onder leiding van directeur G. van der Beek een concert gegeven. Ds. J.W. Tonsbeek ging voor in gebed.  meer informatie
28-11-1929B en W doen een voorstel voor subsidie aan de RK HBS te Rotterdam en de Chr. HBS te Vlaardingen ten behoeve van de Schiedamsche leerlingen.  meer informatie
29-11-1929Dr. M.A. Brants, die van 1906 tot 1910 burgemeester van Schiedam was, overlijdt te Zelhem op 76-jarige leeftijd.  meer informatie
29-11-1929Bij de bestuursverkiezing voor de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas zijn de volgende De Schiedammers gekozen: H.J.Jansen, I.Th.Nolet, H.B.A.Bertels, B.G.Hoogendam en K.G. Brugger.  meer informatie
30-11-1929Na ontslag uit het ziekenhuis van de laatste alastrimpatient is Schiedam vrij van deze ziekte. In totaal zijn 7 gevallen binnen de stad geconstateerd; alle patienten zijn hersteld.  meer informatie
30-11-1929De winkels in het centrum hebben veel te bieden voor het a.s. St. Nicolaasfeest. In een rubriek "langs de winkels" geeft de SC een gedetailleerd overzicht van al deze winkels en hun aanbiedingen.  meer informatie
1-12-1929De RK Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus - die 15 jaar bestaat - heeft het 25-jarig bestaan van de groep "glasbewerkers" gevierd met een kerkelijke viering en een feestavond in den RK Volksbond, onder leiding van voorzitter M.J. Verdoes.  meer informatie
1-12-1929In de eerste klas competitie van de NVB heeft Hermes-DVS de met spanning afgewachte wedstrijd tegen Feijenoord met 10-1 verloren!  meer informatie
2-12-1929In het Gemeenlandshuis van Delfland is in een vergadering van de Dijkgraaf, de Hoogheemraden en Ingelanden definitief besloten, de Steenen Brug te Kethel te vervangen door een tijdelijke brug met beweegbaar middenstuk.  meer informatie
3-12-1929De Gemeenteraad heeft zijn vergadering voortgezet met de replieken op de Algemene Beschouwingen. Voorts is oud burgemeester Brants herdacht.  meer informatie
3-12-1929De RK Bond van Melkhandelaren in Nederland houdt in Musis Sacrum haar algemene vergadering. De voorzitter A.J. Weber van de afd. Schiedam opent de vergadering.  meer informatie
3-12-1929De heer Hanou van de bekende boek en kunsthandel "St. Laurens" uit Rotterdam heeft op Hoogstraat 50 een filiaal geopend.  meer informatie
4-12-1929De Rotterdamsche Droogdok Mij. heeft in Hamburg een droogdok gekocht van 11.000 ton, bestemd voor Scheepsbouw Mij. de Nieuwe Waterweg in de Wilhelminahaven. Het dok wordt van Hamburg naar Schiedam versleept en wordt over enkele dagen verwacht.  meer informatie
4-12-1929B.P.H. Janse Bz. heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd voor het pand Vellevestsingel 13.  meer informatie
5-12-1929De Gemeente Technische Bedrijven hebben het jaarverslag over 1928 gepubliceerd.  meer informatie
6-12-1929Waarnemend directeur Eduard Flipse is dezer dagen definitief benoemd als dirigent van de Kon. Zangvereniging Schiedams Mannenkoor "Orpheus", SC plaatsts een tekening en een gedicht, dat begint met de regels: Flipse heet de jongeman, die men hier aanschouwen kan.  meer informatie
6-12-1929Wethouder de Jong van Gemeentewerken te Rotterdam heeft na afwijzing van de annexatieplannen door Gedeputeerde Staten, het ontwerp van een nieuw annexatieplan aangekondigd.  meer informatie
8-12-1929Het voor de scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg aangekochte droogdok van 11.000 ton, dat door de zeeslepers "Witte Zee" en "Humber" naar Schiedam werd versleept, is tijdens een orkaanachtige storm ter hoogte van Terschelling in tweeën gebroken en gezonken. Twee runners van L. Smit & Co hebben hierbij de dood gevonden.  meer informatie
8-12-1929De eerste uitvoering van Harmonie Orkest Oefening Baart Kunst (OBK) onder leiding van dirigent Feltzer is een geweldig succes geworden met de uitvoering van o.a. de 1e Hongaarse Rhapsodie van Bela Bartok.  meer informatie
8-12-1929De NCRV zendt een kerkdienst uit, welke gehouden wordt in de Grote of St. Janskerk met als voorganger Ds. K. de Bel.  meer informatie
9-12-1929B en W stellen de Raad de verkoop voor van diverse percelen bouwgrond, o.a. aan de Louise de Colignystraat, Jan Steenstraat, Van Dijckstraat, Van Ostadelaan, Burg. Knappertlaan, Penninglaan, Jan Vermeerstraat enz.  meer informatie
9-12-1929De RK Middenstands Vereniging houdt in de RK Volksbond onder leiding van voorzitter J. Brounts een algemene vergadering. Er wordt geprotesteerd tegen de verplichte winkelsluiting als uitvloeisel van het nieuwe werktijdenbesluit voor winkelpersoneel.  meer informatie
10-12-1929Lambertus Bliekendaal heeft een schenkvergunning voor sterke drank aangevraagd voor het pand Nieuwe Haven 303.  meer informatie
10-12-1929De nieuwe voorzitter C. Maltha van SVV kritiseert de houding van de plaatselijke overheid tegenover het voetbalspel en inzake de Schiedamsche terreinkwestie.  meer informatie
10-12-1929In de Gemeenteraadsvergadering werd de behandeling van de begroting voor 1930 voortgezet. In het bijzonder werden besproken: - De kwestie van de regenten van het St. Jacobs Gasthuis. - de wenselijkheid van informatieplicht van ambtenaren jegens raadsleden. - het plaatsen van meer esthetische aanplakborden. - presentiegeld voor leden van stembureaus enz.  meer informatie
10-12-1929De onderwijscommissie deelt de oprichting mee van een nieuwe school voor G.L.O. aan het Edisonplein.  meer informatie
11-12-1929Bij de Werf Gusto, Fa. A.F. Smulders, wordt het enkelschroefschip Tobaoli, in aanbouw voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) te Amsterdam, met goed gevolg te water gelaten.  meer informatie
11-12-1929In aanwezigheid van de burgemeester heeft de RK Kiesvereniging "Nederland en Oranje" in een stampvolle zaal van de RK Volksbond, onder voorzitterschap van Notaris A. Hoek, haar gouden jubileum gevierd.  meer informatie
11-12-1929NV Baggerwerken De Vries en v.d. Bosch zijn begonnen met het uitbaggeren van de Wilhelminahaven en het haventje in het Sterrebos, en daarmee met het opspuiten van de z.g. Boezem, die weer verband houdt met de verbreding van de Rotterdamsedijk.  meer informatie
12-12-1929Op de onbewaakte overweg in Kethel worden bij wijze van proef knipperlichten aangebracht op de daar geplaatste Andreaskruisen (de z.g. waarschuwingsborden). Er wordt gewaarschuwd tegen vernieling of beschadiging van deze reflectoren.  meer informatie
12-12-1929Bij de voortgezette behandeling van de begroting, werden in de Gemeenteraad speciaal besproken: - subsidie aan burgerwacht en landstorm - de bouw van een brandweerkazerne - de spoorwegovergang - de radiodistributie - de tol aan de Overschiescheweg enz.  meer informatie
13-12-1929De storm en regenbuien die van zaterdag 7 tot donderdag 12 december over West-Europa hebben gewoed, hebben op verschillende plaatsen in de stad schade veroorzaakt.  meer informatie
13-12-1929Bij de voortgezette behandeling van de begroting, werden in de Gemeenteraad speciaal besproken: - de opgebroken Parallelweg - de havendienst - schoolvoeding en -kleding - het St. Jacobsgasthuis enz.  meer informatie
13-12-1929Koninklijke drukkerij H.A.M. Roelants adverteert voor de levering van 50 stuks visitekaartjes met enveloppe voor f. 1,50 of 100 stuks voor f. 2,25, te bestellen vóór 20 december i.v.m. het naderende oud- en nieuwjaar.  meer informatie
17-12-1929Tuinbouwvereniging Buitenleven heeft in de Harmonie haar jaarvergadering gehouden. De heer Geurtsen hield een lezing over plantsoenen in Berljn.  meer informatie
17-12-1929De Gemeenteraad heeft de beraadslagingen over de begroting nog niet kunnen afronden. Vandaag wordt behandeld: - de nieuwbouw van het St. Jacobsgasthuis - werklozensteun - de arbeidsbeurs.  meer informatie
17-12-1929H.F.C. Seger vraagt schenkvergunning voor sterke drank in perceel Broersvest 101.  meer informatie
18-12-1929De Christelijke Jongelingsvereniging "De Here zal 't Voorzien" van de CJMV, houdt in het Verenigingslokaal onder leiding van voorzitter A. Onverwagt een geslaagde propaganda-avond met als gastspreker de heer C.V. Doorschrat, algemeen secretaris van het Nederlands Jongelingsverbond.  meer informatie
18-12-1929In de Gemeenteraad is de begroting voor 1930, welke sluit met een totaal aan inkomsten/ uitgaven ad. f. 4.575.600,- aangenomen. Behandeld zijn nog : - gasprijsverlaging - tarieven voor ziekenhuisverpleging - meterhuur voor de waterleiding.  meer informatie
20-12-1929NV Fabriek van Machinaal Breeuwwerk v.h. J. Smit heeft de panden Westerkade 4 en 6 aangekocht, om het bedrijf aldaar voort te zetten, nadat de werkzaamheden wegens de brand in de fabriek aan de Buitenhavenweg waren stil gelegd.  meer informatie
23-12-1929In het gebouw van het Leger des Heils heeft de uitdeling der Kerstgaven aan de armen plaats.(140 gezinnen). Het benodigde geld is ingezameld met de bekende Kerstpottencollecte en door het muziekkorps met optredens.  meer informatie
24-12-1929J.J. de Boer vraagt een hinderwetvergunning voor oprichting van een houtwolfabriek in het pand Buitenhavenweg 118-120.  meer informatie
24-12-1929Dezer dagen heeft NV Wilton-Fijenoord het passagiersschip s.s. Hoedic aan de Franse rederij overgedragen. Het schip, dat aanvankelijk de naam Foucault droeg en in april bij Wilton arriveerde, is binnen 8 maanden geheel gerepareerd en omgebouwd.  meer informatie
25-12-1929Op initiatief van de Schiedamse Arbeiders Toneelvereniging "Kunst Na Arbeid" heeft de Delftsche Tooneelvereeniging "Multatulie" in het Volksgebouw een uitvoering gegeven van de comedie "De Meid" van Herman Heijermans.  meer informatie
27-12-1929Voor het aanleggen van een rioolzinker door de Westerhaven heeft de aanbesteding plaats gehad. Laagste inschrijver is A. Buitendijk te Zwijndrecht voor f. 41.500,-. Voor de aanbesteding van havens, terreinen en de aanleg van een eenvoudige brug was de laagste inschrijver de fa. W. Bakker te Gouda voor f. 63.280,-  meer informatie
29-12-1929De heer J. Zoetmulder viert zijn 40-jarig jubileum als lid der St. Vincentius-Vereniging, waar hij voorzitter is van de afdeeling Begrafenis. Voor zijn verdiensten als Vincentiaan is hij onderscheiden met het erekruis "Pro Ecclesia et Pontifice".Het jubileum is gevierd in de St. Jan of Havenkerk en in het gebouw van de Vereniging aan de Lange Haven.  meer informatie
30-12-1929De Gemeenteraad van Kethel besluit de termijn voor de aanleg van een hulpbrug in plaats van de Steenen Brug tot 15 jaar te verlengen, in verband met de plannen tot aanleg van een Rijksweg Rotterdam-Hoek van Holland, waardoor op 50 meter afstand eveneens een brug over de Poldervaart zou worden aangelegd.  meer informatie
31-12-1929Ds. P. Bokma houdt in een druk bezochte kerkdienst in de Grote Kerk een afscheidsprediking i.v.m. zijn vertrek naar Nederlandsch-Indië.  meer informatie
1929Het in het kader van de werkverschaffing door werklozen gebouwde Julianapark werd dit jaar geopend voor het publiek. Het park is gebouwd naar ontwerp van de heer J.K. Dominicus. Het heeft een monumentale hoofdingang, een heuvel met een stenen koepel en landschappelijk ingerichte gazons.  meer informatie
31-12-1929Er is een nieuwe zangvereeniging "Schiedamsch Mannenkoor" opgericht. Als dirigent is aangesteld de heer Paul van de Putten.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam