logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1928


1928Het Hoogheemraadschap van Delfland bouwt keersluizen in de mond van de Poldervaart bij de Schie en de Polderwatering  meer informatie
1928Huisarts R.H.M. Geerdes wordt geneesheer-directeur van de Dr. Noletstichting, later het Nolet Ziekenhuis genaamd.  meer informatie
1928Oprichting van Schaakclub Schiedam.  meer informatie
1928Achter het Hervormde Weeshuis wordt het Hervormde Tehuis voor Halfwezen gebouwd naar ontwerp van architect P. Sanders  meer informatie
januari 1928De 20-jarige stadgenoot B.H. Loke, Parallelweg 6b, Schiedam ontvangt de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Loke is lichtmatroos op de Alheha en was betrokken bij de grootscheepse redding van drenkelingen van het m.s. Principessa Nafalda. Hij is waarschijnlijk de jongste Nederlander die ooit een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen.  meer informatie
1928Gebaseerd op de vorig jaar opgestelde, nieuwe gemeentelijke verordening wordt een lijst opgesteld van een tiental Schiedamse monumentale gebouwen (in 1942 en 1948 aangevuld tot 21 objecten).  meer informatie
1928Voetbalclub Hermes-DVS promoveert naar 1e klasse van de Nederlandse voetbalbond.  meer informatie
januari 1928Tot predikant bij de Nederlands Hervormde Gemeente is Dr. H.P. Fortgens uit Voorschoten beroepen. Hij is 42 jaar en behoort tot de confessionelen.  meer informatie
januari 1928In de kwestie annexatieplannen door Rotterdam verschijnen ook commentaren in de krant van de heer B.G. Hoogendam (AR-raadslid ) en J.L. Verveen (burgemeester van Kethel ).  meer informatie
1928De heer D. Ris Jz. vraagt vergunning voor de verkoop van licht alcoholhoudende drank in het clubgebouw van de Cricket & Football Club Hermes-DVS aan de Damlaan.  meer informatie
1928De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert het jaarverslag 1928 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district van de Beneden-Maas met gedetailleerde gegevens per bedrijfstak.  meer informatie
1-1-1928Th.H. Zondag is benoemd tot rijksklerk 2e klasse bij de Griffie van het Kantongerecht.  meer informatie
2-1-1928De heer P.F. Maas, onderwijzer te Rotterdam, is benoemd tot onderwijzer aan de Julianaschool voor ULO aan de Oostsingel.  meer informatie
2-1-1928Bij Wilton's Dok- en Scheepswerf te Schiedam is de bouw van het ms Statendam voor de Holland Amerika Lijn gevorderd tot het hoogste staalwerk. De commandobrug is aangebracht. Het schip dat 30.000 ton gaat meten moet uiterlijk 31 maart 1929 opgeleverd worden.  meer informatie
2-1-1928A. Stolk, Hoogstraat 86, maakt bekend dat hij zijn woningbureau heeft overgedragen aan de heer W. Mooiman, makelaar. Het bureau zal gevestigd zijn aan de Lange Kerkstraat 80.  meer informatie
2-1-1928Cornelis Bleiksloot vraagt bij B en W vergunning voor de verkoop van alcoholhoudende dranken in de beneden voorlokaliteit van pand Lange Kerkstraat 12.  meer informatie
2-1-1928L. van den Toorn houdt voor de vereniging Katholiek Leven een lezing over het jodendom.  meer informatie
3-1-1928Het kinderkoor van de Buurtvereniging Rozenburgerplein Het Centrum geeft in Musis Sacrum een uitvoering.  meer informatie
3-1-1928P.G. de Haan, vormgieter bij de kaarsenfabriek Apollo wordt onderscheiden met de bronzen eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De Haan was op 26 november 1927 50 jaar werkzaam bij Apollo.  meer informatie
5-1-1928De Schiedamse afdeling van de Vereniging voor Volkenbond en Vrede belegt een propaganda bijeenkomst. Het bestuur van de afdeling bestaat uit de heeren: E.G. van den Bovenkamp, J. Dinkelaar, N.W. van Gelder, S. Hijman. I.Th.J. Nolet, Mr. N.J. Post, Mr. A.F.V. Sickenga, Mr. G.N. Cohen Fervaart, Dr. Ds. J.W. Tonsbeek.  meer informatie
4-1-1928Vergunning aangevraagd door de American Petroleum Company voor de oprichting van de ondergrondse benzinebewaarplaats van 6.000 liter, voor het pand Plein Eendracht 3.  meer informatie
4-1-1928In Café Amstelbron, Broersvest 13, is iedere woensdag, zaterdag en zondag een concert van 19.30 tot 23.30 uur door een buitengewoon strijkje, bestaande uit piano, viool, cello.  meer informatie
4-1-1928De kerkorgelbouwer A. Standaart plaatst in de Cinema Empire te Antwerpen een orkestorgel.  meer informatie
4-1-1928J. van der Valk te Rotterdam vraagt vergunning tot oprichting van een distilleerderij aan de Hoofdstraat hoek Lekstraat.  meer informatie
5-1-1928De vereniging van huurders van familietuintjes Buitenleven viert haar jaarvergadering die geleid wordt door tweede voorzitter C. Tuyl.  meer informatie
6-1-1928De Vereniging van Armenzorg en tegen Bedelarij houdt vergadering op het verenigingskantoor aan de Korte Haven 8.  meer informatie
6-1-1928NV Van der Ende's Autobus Mij. gaat een 15 minutendienst invoeren op haar verbinding met Rotterdam.  meer informatie
6-1-1928Door hevige wind slaan de stoomschepen Modjokerto en Arendsheik in de Wiltonhaven op drift. Beide schepen lopen averij op, alsmede de nieuw gebouwde steigers aan de oostzijde van de haven.  meer informatie
7-1-1928A. Brinkman heeft vergunning aangevraagd voor oprichting van brood- en banketbakkerij in het pand Nieuwe Maasstraat hoek Numansdorpsestraat.  meer informatie
7-1-1928De Hollando Belgica Filmmaatschappij Eureka vraagt vergunning tot oprichting van een inrichting tot het opnemen van films in het pand Plein Eendracht 3.  meer informatie
7-1-1928Het rivierwater van de Nieuwe Maas komt tot 2.10 meter boven NAP en tot aan de huizen in de Hoofdstraat.  meer informatie
7-1-1928De Geheelonthoudersvereniging Hoge Vriendentrouw 21, afdeling der Internationale Orde of Good Tempelars, viert haar 19-jarig bestaan met een propagandafeest in Musis Sacrum.  meer informatie
7-1-1928Het Stedelijk Muziekkorps onder leiding van de heer H.H. van Vleuten geeft een concert in de RK Volksbond. De toneelvereniging Utile Dulce voert na de pauze een toneelstuk op.  meer informatie
8-1-1928De Sint Barbaravereniging houdt op 8 januari 1928 haar jaarfeest in de RK Volksbond.  meer informatie
9-1-1928Uit de St. Janskerk aan de Lange Haven is volgens aangifte van pastoor N.J.F. Lighthart een miskelk gestolen ter waarde van f. 80,-.  meer informatie
9-1-1928Diederik Coenraad den Boor, oud 57 jaar, chef afdeling Kaarsengieterij van Kaarsenfabriek Apollo overlijdt. Hij is 35 jaar in functie geweest.  meer informatie
20-1-1928In een speciaal voor dat doel belegde vergadering van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging Nederland en Oranje in het Gereformeerde Jeugdhuis aan de Lange Haven, wordt afscheid genomen van oud-raadslid D. Boddeüs en diens echtgenote wegens benoeming als notaris in Hillegom. De man die zeven jaar de leiding had van genoemde Kiesvereniging en acht jaar namens de AR in de gemeenteraad zat waarvan een aantal jaren als wethouder, wordt toegesproken door de heren B.G. Hoogendam als AR-fractievoorzitter, door J. van Katwijk sr als nestor van de Kieskring, door de heer K. Lub als voorzitter Propagandacommissie en door J. van der Most als raadslid en regent van het St. Jacobsgasthuis. Verder spreken nog de heren H. Wiekenkamp, ds. J.F. Jonkers en mr. J.H.C. Kok. Als opvolger in de AR-Kieskring wordt de heer A. Hoek gekozen die de benoeming in beraad heeft.  meer informatie
10-1-1928Het bij de Scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg in aanbouw zijnde vrachtschip van 8380 ton voor de Mij. Zeeland, wordt als Themisto gedoopt.  meer informatie
10-1-1928De heer Mart Timmermans is 25 jaar in dienst van de Firma Bijloo, grossier en winkelier aan de Singel.  meer informatie
10-1-1928Stadgenoot de heer W.H. van den Toorn is door minister Kan benoemd in de 100 leden tellende Bioscoop-commissie voor centrale filmkeuring.  meer informatie
11-1-1928Vergunning aangevraagd door Fa. Gebr. van de Water voor oprichting van een steendrukkerij in het pand Nieuwe Haven 55.  meer informatie
11-1-1928In het gebouw van de RK Kring wordt Kapelaan Beune geïnstalleerd als geestelijk adviseur van de RKSV Excelsior '20.  meer informatie
13-1-1928De commissie voor de strafverordening stelt een aanpassing voor van de Verordening ter handhaving van de openbare orde i.v.m. de wijziging van de motor en rijwielwet. Volgens dit voorstel mogen motorrijtuigen op bruggen, en voorts op de Hoogstraat, Broersveld, Heerenpad en Korte Dam niet sneller rijden dan 12 km. per uur.  meer informatie
14-1-1928De afd. Schiedam van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers Mercurius heeft een geslaagde feestavond. Het woord wordt gevoerd door voorzitter J. van Wamelen en secretaris F. Brand.  meer informatie
14-1-1928Vier inbrekers zijn te 21.30 uur aangehouden in de Distilleerderij van de Firma A. Houtman & Co aan de West Frankelandsestraat.  meer informatie
14-1-1928In de pers worden plannen becommentarieërd over de door Rotterdam gewenste annexatie van Schiedam. Er in sprake van annexisten en anti-annexisten. Commentaar wordt o.a. geleverd door Mr. W.A. Hoek, S.S. Vles Jr., het Departement van de Mij. van Nijverheid en Handel en door distillateur Herman Jansen  meer informatie
14-1-1928Na terugtrekking van wethouder D. Boddeüs, wordt volgens geruchten door de rechtse partijen in de gemeenteraad, de heer T. Slavenburg eenzijdig als opvolger voorgesteld. De linkse partijen, boos over het gebrek aan overleg, en van mening zijnde dat benoeming van Slavenburg niet in het belang van de gemeente kan zijn, zullen zich van stemming onthouden.  meer informatie
14-1-1928De Vereniging Katholiek Leven houdt een excursie naar het raadhuis te Rotterdam en er wordt een carillonbespeling door Ferdinand Timmermans bijgewoond.  meer informatie
15-1-1928Hermes-DVS verliest de belangrijke wedstrijd tegen DHS in Delft met 4-0. Bij winst zou Hermes praktisch kampioen geweest zijn.  meer informatie
15-1-1928Voor de voetbalwedstrijd DHC-Hermes-DVS worden extra treinen naar Delft ingezet. Men verwacht zeer grote drukte wegens de grote kans voor Hermes om kampioen te worden. Voor een retourtje derdeklasse moet 45 cent worden betaald. Voorverkoop bij J.Th.F. Allard, Broersveld 9; C.H. Dinkelaar, Broersveld 56; H.P. Heetman, Breedstraat hoek Kethelstraat; B. Maltha, Hoogstraat 4-6; D. Krommenhoek, Beiierlandsestraat 65; P.J. van der Ree, Hoofdstraat 157  meer informatie
15-1-1928De RK vereniging Eerbied in Godshuis viert haar 15-jarig bestaan. Voorzitter G.J. Markus voert het woord . Mede aanwezig zijn kapelaan Jos Bekkers en de paters Koolenburg, Bergman en Schuurman.  meer informatie
16-1-1928Belastingambtenaren zijn vandaag op twee punten in de stad de controles begonnen op het fietsplaatje. Te 15.00 uur waren al 50 overtreders genoteerd. Tegen betaling van f. 2,50 op het belastingkantoor kon men de zaak alsnog in orde maken.  meer informatie
16-1-1928Op 16 januari 1928 heeft de Vereniging voor Armenzorg en tegen Bedelarij haar jaarvergadering gehouden onder voorzitterschap van de heer J. Lechner. De vergadering is slecht bezocht.  meer informatie
16-1-1928De Algemeene Middenstands Vereniging Schiedam houdt de eerste ledenvergadering van het jaar. Sprekers zijn voorzitter S. Hijman en de heer C. van Zon.  meer informatie
17-1-1928De RK Bond van Handels-Kantoor en Winkelbedienden houdt haar eerste propagandavergadering in 1928 gehouden in het gebouw van de de RK Volksbond aan de Lange Haven.  meer informatie
17-1-1928Bij de werf Gusto verongelukt timmerman J.W. van E., afkomstig uit Vlaardingen, bemanningslid van het ss. Modjokerto, dodelijk door een val in een ruim.  meer informatie
17-1-1928Het Gemengd Koor geeft in het gebouw van de RK Volksbond aan de Lange Haven, onder leiding van dirigent Ko de Keijzer een uitvoering van het Oratorium Constantin van Georg Vierling.  meer informatie
17-1-1928De Schiedamse Voetbalvereniging Olympia heeft een feestavond in Musis Sacrum.  meer informatie
18-1-1928Ir. J. Lodder vraagt vergunning tot oprichting van een chocolade -en suikerwerkfabriek op de Buitenhavenweg 118-120  meer informatie
18-1-1928Bij de Scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg wordt het in aanbouw zijnde m.s. President Francqui te water gelaten. Het motorschip is in aanbouw voor Purfina Armenent S.A. te Brussel.  meer informatie
18-1-1928Ds. J. Swart viert zijn twaalf en een half-jarig jubileum bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Schiedam.  meer informatie
18-1-1928De Holland Nail Works Ltd. vraagt vergunning tot oprichting van een spijkerfabriek aan de Bakkersstraat 11.  meer informatie
18-1-1928De fa. Standaart heeft opdracht ontvangen van het Monopole Theater te Keulen- Kalk voor levering van een electrisch cinema orkestorgel.  meer informatie
18-1-1928B en W hebben het verzoek van Gebr. H.J. Scheffers voor vergunning tot oprichting van een fabriek aan de Noordvest 133 en Kethelstraat 28 verdaagd i.v.m. nader onderzoek.  meer informatie
18-1-1928Vandaag en morgen vindt er een openbare verkoping plaats van machinerieën, gereedschappen, voorraden etc. van Fabriek De Haas Nieuwe Haven 141/143, Schiedam, wegens algehele liquidatie.  meer informatie
19-1-1928De firma Standaart zal op de ITF, de Internationale Tentoonstelling op Filmgebied te Den Haag een electrisch orkestorgel exposeren.  meer informatie
19-1-1928Aan de Vereniging voor School -en Werktuinen, opgericht 17 februari 1927, is door de gemeenteraad 1 hectare grond in bruikleen afgestaan. Voorzitter van de vereniging is de heer M. Germeraad.  meer informatie
19-1-1928De Nederlandse RK Fabrieksarbeidersbond afd. Schiedam houdt een ledenvergadering. Acties worden behandeld bij de firma's A.C.A. Hazenkamp. J.A.J. Nolet en de Vereenigde Glasfabrieken.  meer informatie
19-1-1928Burgemeester A.J. Gijsen houdt zijn nieuwjaarsrede met daarin een uitgebreid overzicht over 1927. Verder kiest de gemeenteraad kiest heer Th. Slavenburg tot wethouder met 15 stemmen vóór en 1 blanco, dit na de ontslagname van wethouder D. Boddeüs. De linkse partijen verlaten voor de stemming de raadszaal.  meer informatie
20-1-1928De AR Kiesvereniging Nederland en Oranje vergadert onder leiding van vice-voorzitter Mr. H.J.L. Kok. De heer D. Boddeüs neemt afscheid. Hij is 7 jaar leider van de kiesvereniging geweest en 8 jaar vertegenwoordiger in de Gemeenteraad. De vergadering kiest de heer A. Hoek tot nieuwe voorzitter.  meer informatie
20-1-1928De Nederlandse RK Bouwvakarbeidersbond St. Joseph, afd. Schiedam houdt haar eerste vergadering in 1928.  meer informatie
20-1-1928In de Lutherse kerk houdt ds. V. Schmidt voor een groot gehoor een lezing over Allerheiligen.  meer informatie
20-1-1928De heer Jos de Jonge, lid van de AR fractie in de Rotterdamse raad, is tegen de hele of gedeeltelijke annexatie van Schiedam.  meer informatie
21-1-1928De heer J. de Vries bedankt om gezondheidsredenen als lid van het afdelingsbestuur van de Nederlandse Protestanten Bond.  meer informatie
21-1-1928De heer L. van Es, filiaalchef van de Singer Mij. op de Hoogstraat viert zijn 25-jarig jubileum.  meer informatie
21-1-1928Ds. P. Bokma keert na een ziekte van een half jaar terug op de kansel van de Grote Kerk.  meer informatie
21-1-1928Mondharmonica en Toneelvereniging "Vriendenkring" heeft een feestavond in het "Verkooplokaal". De heer Th. Zwanenberg voert het woord.  meer informatie
21-1-1928De Damesgymnastiekvereniging Hygiëa geeft een uitvoering onder leiding van directeur M.I. Bak.  meer informatie
21-1-1928Ten nadele van loodgietersbaas J. Kats te Rotterdam, is 200 kilo lood gestolen uit in aanbouw zijnde panden aan de Stationstraat.  meer informatie
22-1-1928Instituut voor Arbeidsontwikkeling. Op de a.s. zondagmorgenbijeenkomst in het Pandora- theater spreekt de heer J. van Zadelhoff, lid Tweede Kamer, over het boek Uilenspiegel van de Charles de Koster.  meer informatie
23-1-1928Het RK Ziekenhuiscomité onder leiding van kapelaan Beune is ontbonden na overdracht van de ingezamelde f.16.882,- voor het RK Ziekenhuis.  meer informatie
23-1-1928Een schietwedstrijd tussen de afdelingen Schiedam en Vlaardingen van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm eindigt in een overwinning voor de afdeling Schiedam.  meer informatie
23-1-1928Om ongeveer 20.30 is op de Rotterdamsedijk nabij het "Rode Hek" een autobus van de treindienst frontaal op een tram van lijn acht gebotst. Er is zeer veel materiële schade en grote vertraging. Beide bestuurders zijn slechts lichtgewond.  meer informatie
23-1-1928De heer Th. Slavenburg is aangewezen als wethouder van financiën en als voorzitter van de commissie van Financiën, Havendienst, Reiniging en Personeel.  meer informatie
24-1-1928B en W van Schiedam hebben de heer J.C. van der Meer vergunning verleend tot oprichting van een constructiewerkplaats annex smederij aan de Noordvest 93.  meer informatie
24-1-1928B en W hebben uitgewerkte plannen gedeponeerd ter onteigening van gronden in Oud-Mathenesse ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van genoemde wijk.  meer informatie
24-1-1928Vandaag hebben vier 4 verdachten terechtgestaan bij de Rechtbank te Rotterdam wegens diefstal van 4 vaten jenever bij de firma J.J. Meder en Zoon op 23 mei 1927. Tegen alle verdachten is twee jaar gevangenisstraf geëist.  meer informatie
25-1-1928"Schiedamsche Liedertafel" is de naam van het heden opgericht neutraal Mannenkoor. Het voorlopig bestuur bestaat uit C. de Kort, voorzitter, Van Noort, secretaris, D.Huisson, penningmeester, G. van Diest bibl., en Van der Pluym, secundus.  meer informatie
25-1-1928De Christelijke Middenstandsvereniging houdt onder leiding van voorzitter B.G. Hoogendam haar jaarvergadering in gebouw Irene.  meer informatie
25-1-1928De Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas vergadert, waarbij voorzitter J.H. van Linden van den Heuvell een nieuwjaarsrede houdt en een overzicht geeft van 1927.  meer informatie
25-1-1928De muziekvereniging St. Radboud uit Kethel heeft gisteren haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter J.A.L. Olsthoorn gehouden. Aanwezigen: Pastoor Van Baarn, directeur P. Verspeek en penningmeester G.J. Lansbergen.  meer informatie
25-1-1928De NV De Nieuwe Isoleer Maatschappij "De NIM", heeft uitbreiding aangevraagd van haar fabriek in de St. Anna Zusterstraat 22-26.  meer informatie
25-1-1928Jaap van der Griendt van Hermes-DVS is gekozen in het Zwaluw-elftal, dat op dinsdag 21 januari 1928 tegen de Roode Duivels speelt. Hij is dan echter reserve-speler.  meer informatie
25-1-1928Aan R. van der Werf is ontslag verleend van de voorwaarden verbonden aan de vergunning tot de bouw van een ombouwinrichting voor Ford-auto's aan de Hoofdstraat 42.  meer informatie
25-1-1928Het m.s. Catharina III van Gebr. Bijloo is vanmiddag in de sluis bij de Beurs klem geraakt tussen de sluiswand en een gemeenteschouw.  meer informatie
26-1-1928De Christelijke Historische Kiesvereniging Groen van Prinsterer zal op 2 februari 1928 de heer Th. Slavenburg huldigen voor zijn benoeming als wethouder.  meer informatie
26-1-1928De RKSV Excelsior'20 heeft gisteren haar jaarlijkse junioren-avond gevierd. Sprekers waren voorzitter E.A. Leenderts, adviseur Kapelaan Beune en W. van Kemenade.  meer informatie
26-1-1928De heer F.H.M. Evers is in Leiden geslaagd voor het doctoraal examen wis- en natuurkunde met hoofdvak pharmacie.  meer informatie
26-1-1928De RK Middenstandsbond "de Hanze" houdt haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter Joh. Brouns.  meer informatie
26-1-1928De Vrijzinnig Democratische Bond houdt haar jaarvergadering. Het woord wordt gevoerd door voorzitter M. Germeraad en secretaris P. van Dijk. De heer L.J. v. Ameiden is vervangen als bestuurslid door de heer P. v. Bochove.  meer informatie
27-1-1928Mr. H.A.M. Roelants aanvaardt namens de Burgerwacht de zilveren wisselbeker, die de heren Bliek, Selier, van Heemst, de Gooyer en Kooy op de nationale schietwedstrijden in 1927 hebben gewonnen.  meer informatie
27-1-1928Overlijdensadvertentie van Schiedammer Engelbertus Remmerswaal, oud Pauselijk Zouaaf, oud 82 jaar.  meer informatie
27-1-1928Het gemeenteraadslid L. Fetter vraagt B en W de instelling van een radiocentrale of -distributiebedrijf te overwegen.  meer informatie
27-1-1928De heer R.P. Remmerswaal vraagt vergunning voor het schenken van alcoholische dranken in het pand Hoogstraat 106.  meer informatie
27-1-1928De NV Schiedamse IJzer- en Staalbewerking heeft vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van haar fabriek aan Groenweegje 23.  meer informatie
28-1-1928Zangvereniging Fidelio geeft in gebouw Eendracht een feestavond voor leden en donateurs. Gesproken wordt door voorzitter E.C. Rissema en gezongen onder leiding van directeur A.H.de Leur.  meer informatie
28-1-1928Aan de Fa. Gebr. H.J. Scheffers is vergunning verleend tot oprichting van een fabriek voor apparatenbouw aan de Noordvest 133 en Kethelstraat 28  meer informatie
29-1-1928In de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond wordt een jeugddagviering gevierd. Voorganger is de heer D. Rook.  meer informatie
31-1-1928De RK Kiesvereniging Recht, Plicht en Orde houdt haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter Mouwens, met jaarverslagen door secretaris H.J. Steens en penningmeester C.A. Jansen.  meer informatie
1-2-1928NV van der Ende's Autobus Mij. vraagt Gedeputeerde Staten of zij de Burg. Knappertlaan, Stadhouderslaan, Willem de Zwijgerlaan, Nassaulaan en omgeving, in haar busrijroute mag opnemen. Ruim 200 personen steunen deze aanvraag.  meer informatie
1-2-1928Schiedams Mannenkoor "Orpheus" geeft onder leiding van Paul van der Putten een concert in de RK Volksbond met als solist de Berlijnse pianist Paul Schramm.  meer informatie
1-2-1928Mannenkoor "Orpheus" geeft een concert. Gebracht wordt het werk "de Zee" van J.C. Anderson, naar het gedicht "de Zee" van onze stadsgenoot "Daan van der Zee".  meer informatie
2-2-1928De heer P.H. Schäfer heeft vergunning gevraagd voor het verkopen en schenken van alcoholhoudende dranken in pand Kethel straat 27.  meer informatie
2-2-1928De RK Volksbond viert vandaag en op 5, 9 en 12 februari haar jaarfeesten. Op alle avonden wordt het woord gevoerd door voorzitter Th. Mouwens.  meer informatie
2-2-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant (NSC) is gewijd aan het 50-jarig jubileum van de krant, met bijdragen van burgemeester A.J. Gijsen, deken A.J.C. Schraag, wethouder Mr. M.M. van Velzen, directeur H. Kuypers en hoofdredacteur L.J. Stolwijk. Afgedrukt is de eerste krant van 3 februari 1878.  meer informatie
2-2-1928De AR Kiesvereniging " Nederland en Oranje" houdt haar 40e jaarvergadering in gebouw "Liefde en Vrede".  meer informatie
2-2-1928De RK Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina houdt haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter G.J. Vincent. Verslag wordt uitgebracht door secretaris H.J. Steens en penningmeester P. Groenendaal. Kapelaan Paulussen wordt als censor opgevolgd door pastoor Möller.  meer informatie
4-2-1928Door een Commissie van Advies is een plan ingediend voor de oprichting van een Openbaar Slachthuis. Het plan is besproken met de directeur gemeentewerken ir. H.B.J. Aikema.  meer informatie
6-2-1928Bij Gedeputeerde Staten wordt het beroep van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs behandeld tegen het raadsbesluit waarin de uitkering aan de vereniging met 50% wordt gekort.  meer informatie
6-2-1928Het onlangs opgerichte mannenkoor Schiedamse Liedertafel heeft de heer Anton Cloosterman als dirigent aangesteld.  meer informatie
6-2-1928In Musis Sacrum wordt door het Toonkunstkoor van de afd. Schiedam van de Mij. tot Bevordering der Toonkunst, een solistenconcert gegeven.  meer informatie
8-2-1928A. Sneep verkrijgt vergunning voor uitbreiding van zijn fabriek voor verwarmingsinstallaties aan de Nieuwe Haven 85.  meer informatie
8-2-1928In de raad wordt een voorstel ingediend voor het beschikbaar stellen van grond aan de West Frankelandsestraat tegenover de Vondellaan voor de bouw van een Lagere School door de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs.  meer informatie
8-2-1928De NV Schiedamse IJzer en Staalbewerking krijgt vergunning voor uitbreiding van haar machinefabriek aan het Groeneweegje 23.  meer informatie
9-2-1928A. Heggelman, ketelmakersbaas is 25 jaar in dienst van de NV Machinefabriek en Stoomketelmakerij Ingelse & Co aan de Nieuwe Haven 139.  meer informatie
9-2-1928Mandolineclub ONI onder leiding van J.G. Hakkert geeft in gebouw Eendracht een propagandaconcert.  meer informatie
10-2-1928In de raadsvergadering wordt gedebatteerd over de oprichting van een Openbaar Slachthuis. Het besluit tot oprichting wordt zonder stemming aangenomen.  meer informatie
11-2-1928Joh. Nauman, grossier in koloniale waren heeft de door hem overgenomen fabriek van drop en suikerwerken, van Vlaardingen overgeplaatst naar het pand Lange Haven 64.  meer informatie
11-2-1928De heer P.L.C. van Kints, kantoorbediende is vandaag 50 jaar in dienst van fa. Johs. de Kuyper & Zoon. Hij ontving de eremedaille in zilver van Oranje Nassau.  meer informatie
11-2-1928Het muziekgezelschap OBK geeft onder leiding van J.C.M. Feltzer een concert in de RK Volksbond m.m.v. het toneelgezelschap "Onderling Belang".  meer informatie
12-2-1928De RK Propagandaclub St. Paulus viert haar 10-jarig bestaan. Het woord wordt gevoerd door voorzitter N. Landsbergen.  meer informatie
12-2-1928Corinus Heinsbroek en Maria van Bremen vieren hun 50-jarige echtvereniging in hun woning aan de Rotterdamsedijk 124  meer informatie
12-2-1928De bekende stadsgenoot Willem Vrijland wordt 90 jaar.  meer informatie
13-2-1928Vorige week is een nieuwe vereniging opgericht voor toneel en voordrachtskunst. De vereniging "Ons Vermaak" zal haar bijeenkomsten houden in de bovenzaal van de Amstelbron. Bestuursleden zijn de heren P. de Bruin, Joh. Vredenbregt en J. Bockee.  meer informatie
14-2-1928De RK Toneelvereniging "Pius XI" geeft een voorstelling in het gebouw achter het RK Weeshuis.  meer informatie
14-2-1928Drukkerij "Laboremus", biedt in een advertentie haar diensten tegen lagere prijzen aan na uittreding uit de Nederlandsche Bond van Boekdrukkerijen.  meer informatie
14-2-1928De NV Verenigde Nederlandsche Stoomwasscherijen en Ververij heeft zich volgens een publicatie in de Staatscourant Nr. 31, alhier gevestigd.  meer informatie
15-2-1928Oud-wethouder D. Boddeüs neemt afscheid als lid van het regenten-college van het St. Jacobs Gasthuis wegens zijn vertrek naar Hillegom.  meer informatie
15-2-1928In veel cafe's hier ter stede zijn oude bierviltjes vervangen door naamloze bierviltjes bedrukt met oproepen tegen de nieuwe drankwet.  meer informatie
15-2-1928De drie typografenbonden in Schiedam vragen het publiek geen diensten aan te bieden aan drukkerij "Laboremus" wegens het arbeidsconflict.  meer informatie
15-2-1928In de gemeenteraadsvergadering wordt een voorstel aangenomen voor uitbreiding van het politiepersoneel met twee agenten i.v.m. een verbeterde zondagsdienstregeling.  meer informatie
15-2-1928De heer J.H. van de Bel heeft vergunning gevraagd voor de vestiging van een stoomwasserij en strijkinrichting in het pand Warande 1.  meer informatie
16-2-1928De RK Volksbond houdt haar jaarvergadering waarbij het jaarverslag wordt uitgebracht door de heer H. Combrink.  meer informatie
16-2-1928De Algemene Middenstandsvereniging vergadert onder leiding van voorzitter S. Hijman waarbij de heer M. Hijmans een spreekbeurt houdt over het onderwerp De annexatie van Schiedam door Rotterdam.  meer informatie
17-2-1928De RKSV Excelsior heeft drie dagen lang onderlinge turnwedstrijden waarbij Mej. A. Hersbach voor de tweede maal beslag legde op de Pandora-wisselbeker.  meer informatie
17-2-1928Aan Mr. J.C. van Briel Sasse is op eigen verzoek ontslag verleend als Kantonrechter te Schiedam.  meer informatie
17-2-1928De Vereniging tot bestrijding der Tuberculose houdt op in de RK Volksbond een weldadigheidsavond. Het ere-comité met zeer veel prominenten staat onder voorzitterschap van burgemeester A.J. Gijsen.  meer informatie
17-2-1928Prof.Dr. G.J. Heering houdt op vrijdag 17 februari in het kerkgebouw van de Nederlandse Protestanten Bond een lezing met het onderwerp "Mag de kerk zwijgen" over de dreigende oorlogsgevaren.  meer informatie
17-2-1928De RK Kiesvereniging 'Recht, Plicht en Orde' houdt in de RK Volksbond een vergadering om een partijbureau voor de RK Staatspartij op te richten. Een erecomité werd gevormd.  meer informatie
17-2-1928De heer Lambertus Winkel vraagt vergunning voor de verkoop van alcoholhoudende dranken in het pand Schie 116.  meer informatie
18-2-1928Bij de NV Lak- Vernis- en Verffabriek Ivormica aan de Willemskade woedt een felle brand waardoor het hoofdgebouw geheel wordt verwoest.  meer informatie
18-2-1928 J. van de Valk vraagt opnieuw vergunning tot oprichting van een distilleerderij aan de Hoofdstraat hoek Lekstraat.  meer informatie
18-2-1928Bij drukkerij Laboremus aan de Oude Sluis ontstaat een arbeidsconflict met als gevolg dat al het personeel ontslag wordt aangezegd.  meer informatie
18-2-1928De heer Th. Slavenburg wordt na zijn benoeming tot wethouder, als commissielid opgevolgd door de heer J. van de Tempel in de Commissie Onderwijszaken en de heer H. Wiekenkamp in de Financiële Commissie.  meer informatie
18-2-1928De Schiedamsche Arbeiders Tooneelvereeniging Kunst na Arbeid geeft een toneelvoorstelling in het Volksgebouw.  meer informatie
20-2-1928Het Comité van Actie tegen de nieuwe trekhondenwet houdt in gebouw Eendracht een protestvergadering onder leiding van voorzitter B. van Noordennen. Er zijn 139 bezitters van trekhonden aanwezig.  meer informatie
21-2-1928De Zondagsschool Eben Haëzer houdt een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk wegens het 75-jarig bestaan.  meer informatie
21-2-1928De vereniging Arbeid Adelt onderafdeling van de Nederl. Protestantenbond houdt een bazar in de het bijgebouw van de kerk aan de Westvest.  meer informatie
21-2-1928P.C. Roskam vraagt vergunning voor het tappen van licht- alcoholische dranken in het pand Stadhouderslaan 26.  meer informatie
21-2-1928De raad discuteert over het besluit tot oprichting van een Openbaar Slachthuis, waarover men 2½ jaar geleden nog afwijzend stond. Geheimzinnige manipulaties achter de schermen zouden vroegere tegenstanders van het plan tot een politieke ommezwaai hebben gebracht.  meer informatie
22-2-1928In Rotterdam verschijnt het Centraal Rapport over de annexatieplannen met betrekking tot Schiedam. Daarin is ook het standpunt van de Gemeente Schiedam opgenomen.  meer informatie
22-2-1928De afdeling Schiedam van de Nederlandsche Arbeiders Reisvereniging "De Natuurvrienden" houdt een propaganda-avond in het Volksgebouw.  meer informatie
22-2-1928In de vergadering van aandeelhouders van de NV Vereenigde Glasfabrieken is de balans over het jaar 1927 goedgekeurd, welke sloot met een nettowinst van f. 175.982,-. Het dividend wordt bepaald op f. 40,- per aandeel en f. 20,- per nieuw aandeel.  meer informatie
22-2-1928Voor ontginningswerk in Eenerveld in Drenthe, hebben zich 60 á 70 werkloze Schiedammers gemeld.  meer informatie
22-2-1928J.J. Breedveld te Delft vraagt een tapvergunning voor licht-alcoholische dranken in het pand Hoogstraat 162.  meer informatie
23-2-1928In een vergadering van de afdeling Schiedam van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) in het Volksgebouw brengt de heer J. Dinkelaar het jaarverslag uit van de fractie in de gemeenteraad.  meer informatie
23-2-1928In de parochiekerk van het Heilig Hart aan de Lekstraat wordt een H. Missieweek gehouden welke verzorgd wordt door eerwaarde paters Redemptoristen.  meer informatie
23-2-1928Oud-stadsgenoot Prof.Dr. J.W. Post viert zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar vanwege de Hersteld Evangelische Lutherse Kerk aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.  meer informatie
23-2-1928De afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen houdt in Musis Sacrum haar algemene jaarvergadering onder leiding van vice-presidente mevr. Harm.  meer informatie
23-2-1928De Christelijke Muziek Vereniging Harpe Davids geeft een concert in de RK Volksbond onder leiding van dirigent J.K.C. Karsseboom.  meer informatie
24-2-1928De Schiedamse Zwemclub SZC houdt de jaarvergadering, waarbij voorzitter J.B. Wijckers is herkozen.  meer informatie
24-2-1928Het arbeidsconflict tussen directie en personeel van de drukkerij 'Laboremus' wordt opgeheven na bemiddeling door de Bond van Werknemers in het boekdrukkersbedrijf.  meer informatie
24-2-1928Voor de Antroposofische Vereniging houdt dr. Los in Musis Sacrum een lezing over Parsival en de Graal.  meer informatie
24-2-1928Tijdens de vergadering van de afdeling Schiedam van de Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden Mercurius, worden de heren F. Brand en P.H. Paulussen gekozen als resp. voorzitter en secretaris.  meer informatie
24-2-1928Agent Slothouber redt met medewerking van de heren P. Bitter en Vijfwinkel leven van de 3-jarige J.van de Velden die bewusteloos uit het Spuikanaal werd gehaald. Men paste kunstmatige ademhaling toe.  meer informatie
24-2-1928Fa. Gebr. van de Water vraagt vergunning voor de oprichting van een steendrukkerij in het pand Nieuwe Haven 55.  meer informatie
25-2-1928In gebouw Irene wordt een vergadering gehouden, belegd door de Statenkring Delft van de Christelijke Historische Kiesverenigingen met het onderwerp Annexatie (door Rotterdam).  meer informatie
25-2-1928De Onderlinge Spaarkas (DOS) besluit de door haar gevormde spaarkassen over te dragen aan de HAV-bank, alhier.  meer informatie
26-2-1928De Schiedamse pianiste Caba Rijneke valt in als soliste bij een concert van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest voor de vertolking van Beethoven's vijfde pianoconcert.  meer informatie
27-2-1928Hermes-DVS speler Jaap van de Griend wordt gekozen in het Nederlands Voetbal Elftal dat op 11 maart tegen België speelt.  meer informatie
27-2-1928De Sint Vincentius Vereniging houdt haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter J.Th.J. Melchers. Veel Schiedamse RK geestelijken zijn aanwezig. Na de vergadering wordt een toespraak gehouden door pastoor J.B.W.M. Möller.  meer informatie
27-2-1928De Eerste Schiedamse Schaakvereniging ESS viert haar 5-jarig bestaan. Voorzitter Tj. v.d. Beek houdt een feestrede.  meer informatie
27-2-1928De heer J.A. Bosdijk, hoofdbaas bij de werf Gusto van A.F. Smulders viert zijn 35-jarig jubileum.  meer informatie
28-2-1928De Zangvereniging op Gereformeerde grondslag ASAF geeft een concert in de RK Volksbond.  meer informatie
28-2-1928In de vacature D. Boddeüs is tot notaris benoemd de heer A. Hoek.  meer informatie
28-2-1928De arbeider H.A.J. van E., Fabristraat 28 wordt bij Wilton's Dok- en Werfmaatschappij door een losgeschoten kabel getroffen en overlijdt aan de gevolgen.  meer informatie
28-2-1928De Christelijke Mannenvereniging "Gij zijt allen broeders" houdt een openbare debat-avond over het onderwerp: spiritisme. Sprekers zijn de heren J.H. Scheps en J.C. Kolkmaat uit Rotterdam.  meer informatie
29-2-1928Bij architect Coen Kramers Thz vindt de aanbesteding plaats voor de bouw van een distilleerderij voor J. van der Valk & Co.  meer informatie
29-2-1928De voltallige gemeenteraad van Kethel vergadert onder leiding van burgemeester J.L. Verveen.  meer informatie
1-3-1928De heer A.M. den Draak is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was een zeer bekend en populair Schiedammer, o.m. als dirigent van verscheidene zangkoren.  meer informatie
1-3-1928Ds. K. de Bel heeft het beroep naar de Ned. Hervormde Gemeente te Schiedam in de vacature ds. A. Tap aangenomen.  meer informatie
1-3-1928Oud-stadgenote Zuster Benevenuta, in de wereld Mej. Heggelman, viert haar diamanten professiefeest in het Catharinagesticht te Sambeek.  meer informatie
1-3-1928In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Bioscoopwet stellen B en W een nieuwe plaatselijke commissie van 7 personen samen onder leiding van de heer W.H. van der Toorn.  meer informatie
2-3-1928De Schiedamsche Courant geeft een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden en de huisvesting van Schiedamse werklozen bij het werkverschaffingsproject te Eenerveld.  meer informatie
2-3-1928Ko de Keijzer, directeur van het Gemengd Koor, geeft privaatles in pianospel in Musis Sacrum.  meer informatie
2-3-1928De RK Ziekenhuisverpleging gaat propaganda maken voor ledenwerving voor het Wit-Gele-Kruis, een organisatie voor kraamhulp en wijkverpleging.  meer informatie
2-3-1928Afdeling Schiedam van Volksonderwijs houdt een algemene vergadering, waarbij mevr. M. Hingman en de heer T. van der Beek als bestuurslid worden herkozen en mejuffrouw S.C. Bok als nieuw bestuurslid wordt gekozen.  meer informatie
2-3-1928Voor de Staatkundig Gereformeerde Partij spreekt ds. Zandt in Musis Sacrum over de Staatkundig Gereformeerde beginselen.  meer informatie
3-3-1928Bij de aanbesteding door architect Coen Kramers Thz. van een bijgebouw/sacristie bij het kerkgebouw O.L. Vrouw Visitatie, heeft de heer Th. Näring met f. 4850,- als laagste ingeschreven.  meer informatie
3-3-1928De bazar van Arbeid Adelt, vorige week gehouden in het bijgebouw van de Nederlandse Protestanten Bond heeft f. 1031,22½ opgebracht.  meer informatie
3-3-1928Bij de drogerij van de Fa. Windhorst komen verschillende schepen met cacaobonen aan, afkomstig van het bij IJmuiden gestrande Engelse s.s. "SHONGA"  meer informatie
3-3-1928Damclub UDI is tijdens een vergadering in lokaal De Rotterdammer, weer tot leven gebracht, nadat de clubavonden tijdelijk waren gestopt.  meer informatie
3-3-1928Arbeiders Muziekvereniging Crescendo geeft onder leiding van directeur D. van Seuren in Musis Sacrum een concert.  meer informatie
3-3-1928De politie arresteert de 49-jarige kraanmachinist V. van Wilton-Fijenoord, die op 28 februari jl. door onoplettendheid de dood van H.A.J. van E. zou hebben veroorzaakt.  meer informatie
3-3-1928De heer B. de Geer opent te 1.00 uur zijn zaak in aardappelen, groenten en fruit aan de Geervlietsestraat 30b.  meer informatie
3-3-1928Met zeer veel belangstelling wordt de heer A.M. den Draak, na een uitvaartdienst in de Singelkerk, begraven. Belangstelling kwam van de zijde van zangkoren, parochies en de Oranjevereniging.  meer informatie
3-3-1928De inschrijving is geopend voor het pachten van standplaatsen voor drie consumptietenten en één roomijswagen in het Sterrebosch en het Volkspark.  meer informatie
3-3-1928B. en W. hebben vergunning verleend aan Gebr. van de Water tot oprichting van een steendrukkerij aan de Nieuwe Haven 55.  meer informatie
4-3-1928Het Instituut voor Arbeidsontwikkeling organiseert een lezing in de Pandora- bioscoop door de heer C.H.G. Kramer uit Haarlem over Mahatma Gandhi.  meer informatie
5-3-1928Als waarnemend Kantonrechter is de heer E.G. van den Bovenkamp benoemd, inspecteur der directe belastingen alhier.  meer informatie
5-3-1928De Frankelandse Propagandaclub St. Leonardus organiseert in de H. Hartkerk aan de Lekstraat 5 conferenties, met als inleider pastoor J.W.B.M. Möller.  meer informatie
6-3-1928Deken A.J.C. Schraag viert zijn 12½-jarig pastoorsjubileum.  meer informatie
6-3-1928Wegens jeneverdiefstal op 14 januari 1928 bij Houtman & Co staan vier verdachte mannen terecht voor de Rotterdamse Rechtbank. De uitspraak is op 20 maart a.s.  meer informatie
6-3-1928De RK Kiesvereniging Recht, Plicht en Orde houdt een gecombineerde vergadering over de voorgenomen actie voor het Mgr. Schaepmanfonds voor het partijbureau van de RK Staatspartij.  meer informatie
6-3-1928Het Departement Schiedam van Nederlandsche Maatschappij van Handel en Nijverheid houdt een buitengewone algemene vergadering met als onderwerp "Het Beneden-Maas Gewest", in te leiden door Prof.Mr. C.W. de Vries.  meer informatie
6-3-1928Kaartclub de Koningsvrienden is dezer dagen opgericht. Voorzitter is G. van Schendelen, secretaris C. Berkhout, penningmeester B. de Koning en commissarissen de heren W. Putters en J. van Goch. Het clublokaal is gevestigd aan de Broersvest 15.  meer informatie
7-3-1928De NV Algemene Goederenhandel v/h Wed. Theo G. Borremans-Springael vraagt vergunning tot uitbreiding van haar stoomwasscherij aan de Nieuwe Haven 87a  meer informatie
7-3-1928De RK Kiesvereniging Kethel houdt onder leiding van voorzitter J.A.L. Olsthoorn Azn. haar jaarvergadering.  meer informatie
7-3-1928De RKSV Excelsior'20 houdt een vergadering waarin besloten wordt over toetreding tot de Nederlandsche Cricket Bond.  meer informatie
7-3-1928Drukkerij Steens aan de Overschiesestraat 74 vraagt vergunning tot uitbreiding van haar bedrijf.  meer informatie
7-3-1928Stoomwasserij "de Pauw", vraagt vergunning tot uitbreiding aan de Stadhouderslaan 1-3.  meer informatie
8-3-1928Voor de Stille Omgang te Amsterdam worden vandaag en morgen plaatskaarten verkocht in de RK Leeszaal aan de Lange Haven.  meer informatie
8-3-1928Stadsgenoot broeder A. Lansbergen Thz. viert zijn 12½-jarig professiefeest. Hij verblijft in de missie Santa Paulo in Brazilië.  meer informatie
8-3-1928De RK Gemengde Zangvereniging "Lorenzo Perosi" zegt haar medewerking toe voor de laatste ontwikkelingsavond van de Katholieke Sociale Actie (KSA).  meer informatie
8-3-1928Bij de aanbesteding voor de bouw van distilleerderij J. van der Valk aan de Hoofdstraat, is het werk gegund aan de laagste inschrijver, het Rotterdamsche Bouwbedrijf voor de aanneemsom van f. 60.900,-.  meer informatie
8-3-1928De eerste keuringen volgens de nieuwe trekhondenwet worden uitgevoerd door de heer T. Gloude in het keuringslokaal aan de St. Anna Zusterstraat.  meer informatie
8-3-1928De Metaalbuizenfabriek Excelsior NV behandelt in een buitengewone algemene vergadering een statutenwijziging.  meer informatie
8-3-1928Jurianus Tettelaar heeft vergunning gevraagd voor het schenken van licht alcoholische dranken in het pand Kethelstraat 27b.  meer informatie
8-3-1928Er is commotie tussen toneelvereniging Utile Dulci en de RK Schiedamse Toneelclub omdat beiden het Amerikaanse toneelstuk "Millionair tegen wil en dank" in studie hebben genomen.  meer informatie
9-3-1928Op deze 2e vrijdag in maart wordt de jaarlijkse paardenmarkt gehouden.  meer informatie
9-3-1928De provinciale Crediet- en Spaarbank te Schiedam heeft gisteren haar aandeelhoudersvergadering gehouden. Het jaarverslag vermeldt over 1927 een nettowinst van f. 67859,-.  meer informatie
10-3-1928In de krant wordt het hoofddoel en het reglement van het RK Wit-Gele Kruis beschreven, dat de wijk- en kraamverpleging van de zusters Dominicanessen gaat overnemen.  meer informatie
10-3-1928De Gemengde Zangvereniging "Polyhymnia" houdt haar jaarlijkse feestavond in het gebouw van de RK Volksbond.  meer informatie
10-3-1928De RK Land en Tuinbouwbond te Kethel houdt een extra vergadering in de koffiekamer van Jac. Soeters over de melkcontracten onder leiding van voorzitter A. Stolk.  meer informatie
10-3-1928De Schiedamse afdeling van de Vriendenkring Stille Omgang Amsterdam neemt deel aan de Stille Omgang in de nacht van 10 op 11 maart.  meer informatie
10-3-1928Tijdens de vergadering van de Vereniging voor School- en Werktuinen wordt B. van Bochove benoemd tot secretaris als opvolger van de vertrekkende L. Torreman. Tot hoofdleider is aangesteld K.J. Heijboer.  meer informatie
10-3-1928In Schiedam wordt de vereniging Kerk en Vrede opgericht, een organisatie van christenen tegen oorlog en oorlogstoerusting.  meer informatie
11-3-1928De Hoogmis in de H. Hartkerk wordt per radio uitgezonden. Het zangkoor Ad Majorem Dei Gloriam onder leiding van kapelaan A.M.A. Vollaert en directeur Van Oostrum zingt de Gregoriaanse Mis.  meer informatie
11-3-1928Jaap van der Griendt van Hermes-DVS speelt zijn eerste wedstrijd in het Nederlands Elftal tegen België. De wedstrijd eindigt in 1-1.  meer informatie
12-3-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant doet verslag van de radiouitzending van de kerkdienst uit de H.Hartkerk van gisteren, waarin het zangkoor Ad Majorem Dei Gloriam de Gregoriaanse gezangen verzorgde.  meer informatie
12-3-1928De eerste ploeg in het Werkverschaffingsproject voor werklozen, 21 man groot, vertrekt naar de ontginningen in het Drentse Eenerveld onder begeleiding van R. van Gorkum, directeur van de Arbeidsbeurs.  meer informatie
13-3-1928Op verzoek van buurtvereniging TEGENO van het Rozenburgerplein is een voorstel tot afzetting van het Spuikanaal besproken.  meer informatie
13-3-1928De afdeling Schiedam van de Christelijke Middenstandsvereniging heeft haar jaarlijkse feestvergadering onder voorzitterschap van de heer B.G. Hoogendam.  meer informatie
13-3-1928Voorzitter kapelaan A.J.F. Goossens en secretaris mevr. H. Berkeljon-Wittkampf van het RK Woonwagen-Comité vragen dringend financiële hulp voor het werk onder de woonwagenbewoners.  meer informatie
13-3-1928Onder grote belangstelling wordt op het RK Kerkhof aan de Vlaardingerdijk de distillateur J.P.H. Jansen begraven die op 10 maart j.l. op 58-jarige leeftijd plotseling overleed.  meer informatie
13-3-1928Als agent van politie zijn aangesteld: C. de Zeeuw, J.W. Poldermans en H.H.J. Dulfer.  meer informatie
13-3-1928B en W stellen brugwachter C. Koogje voor één jaar als havenbeambte aan.  meer informatie
13-3-1928In het kerkgebouw van de Oud Katholiek Kerk aan de Dam, houdt pastoor P.J. van Harderwijk een spreekbeurt over het onderwerp: De liturgie van den Heiligen Dienst der Mis.  meer informatie
13-3-1928Voor de RK Middenstandsvereniging De Hanze houdt de heer P.J. Rogaar een inleiding over het "Middenstandscredietwezen" in het gebouw van de Katholieke Kring.  meer informatie
14-3-1928De voltallige gemeenteraad van Kethel en Spaland is in vergadering bijeen onder het presidium van burgemeester J.L. Verveen.  meer informatie
14-3-1928B en W hebben de heren A. Bubberman en J.H. Wuisman voor 1928 herbenoemd tot schatters van huurwaarden der dranklokaliteiten in Schiedam.  meer informatie
14-3-1928Voor de Vereniging tot bevordering van de Belangen der Nederlands Hervormde Kerk houdt Dr. J.R. Callenbach een lezing over het Kerklied.  meer informatie
14-3-1928Asbestfabriek "Fortuna" vraagt vergunning tot uitbreiding van haar fabriek aan de Korte Haven 7.  meer informatie
15-3-1928De krant doet uitgebreid verslag van de propaganda-avond van de RK Radiovereniging St. Liduina en de rede van de Heer Terwisscha van Scheltinga.  meer informatie
15-3-1928B en W van Schiedam en Vlaardingen voeren besprekingen over eventuele deelname van Vlaardingen in het Schiedamse slachthuisproject.  meer informatie
16-3-1928De werkzaamheden voor de vergroting van het Stationsplein nemen een aanvang met het plaatsen van de eerste hekjes rond het plantsoen.  meer informatie
16-3-1928De gemeenteraad van Schiedam houdt zitting onder voorzitterschap van Burgemeester A.J. Gijsen.  meer informatie
16-3-1928Fa. C. van de Heijden, Grote Markt 31-33 heeft een magazijn geopend voor complete bad-installaties en ander sanitair.  meer informatie
16-3-1928De Oranjevereniging houdt in gebouw Eendracht haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter J.N. Post. Secretaris C. van Zon en penningmeester M.J. Berck doen verslag.  meer informatie
16-3-1928Onder grote belangstelling vindt in Kethel, in de Gemeenteschool aan de Schiedamseweg, de eindles plaats van de 2-jarige landbouw-wintercursus, waarna de diploma-uitreiking plaats vond.  meer informatie
16-3-1928De Vereniging Volksonderwijs geeft in Musis Sacrum een propaganda-avond. Voorzitter is de heer Tj.v.d. Beek. Utile Dulci voert twee toneelstukken op.  meer informatie
17-3-1928J.W. Schouten heropent café "Centraal" aan de Broersvest 43.  meer informatie
17-3-1928De schaakwedstrijden om het kampioenschap van Schiedam, georganiseerd door de EES zijn in Musis Sacrum begonnen. Voorzitter T.J. v.d. Beek opende de competitie met een toespraak.  meer informatie
17-3-1928De mannenzangvereniging 'Inter Nos' onder leiding van Hendrik van Syll behaalt op het Nationaal Concours de tweede prijs in de ereafdeling. Hendrik van Syll wint de directeursprijs.  meer informatie
17-3-1928Er wordt een bespreking gehouden tussen de heren W.H. van den Toorn en W.J. Goslinga met als uitgangspunt dat het Schiedams Mannenkoor Orpheus in de zomer 'n openluchtconcert zal geven ten bate van de vereniging "Zwakzinnigenzorg".  meer informatie
18-3-1928Voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling draagt mevr. Emeis-van Buuren in de Pandora bioscoop werk voor van Herman Heijermans.  meer informatie
18-3-1928De gemeenteraad bespreekt een voorstel om de RK Bewaarschool aan de Lange Singelstraat te verbouwen tot twee lagere scholen voor jongens en meisjes.  meer informatie
18-3-1928Na een gelijkspel met 2-2 tegen Steeds Hooger in het Spartastadion in Rotterdam, is Hermes-DVS kampioen in Afdeling II, 2e klasse A.  meer informatie
19-3-1928Voor de Christelijk Historische Kiesvereniging Groen van Prinsterer, houdt de heer J.R. Snoeck-Henkemans, lid van de Tweede Kamer, in gebouw Irene een lezing over het onderwerp: 'de politieke vraagstukken van de dag'.  meer informatie
20-3-1928De Vrijzinnig Democratische Bond afdeling Schiedam organiseert in Musis Sacrum een openbare vergadering. Spreker is Mr. P.J. Oud.  meer informatie
20-3-1928Op de hoek van de Aleidastraat met de West Frankelandsestraat 70b is Magazijn "'t Spinnewiel" geopend door NV v/h Huijgen en Vincent.  meer informatie
21-3-1928J.F. Heilker vraagt vergunning voor de heroprichting van een mouterij, drogerij en malerij van granen in het pand Noordvest 75.  meer informatie
21-3-1928NV Gistfabriek v/h A. Blom & Zoon vraagt vergunning voor uitbreiding van de branderijen in de panden Westerkade 26-28.  meer informatie
21-3-1928De heer André Boesnach, Hoofdstraat 219, directeur-regisseur van filmstudio Eureka is op 32-jarige leeftijd overleden.  meer informatie
21-3-1928De Schiedamse Scheepsbouwmaatschappij. 'Nieuwe Waterweg' vraagt uitbreiding aan voor haar bedrijf aan de Wilhelminahaven.  meer informatie
22-3-1928De afdeling Schiedam van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm vergadert in gebouw Eendracht ter voorbereiding van het 10-jarig jubileum van de Nationale Landstorm Commissie.  meer informatie
22-3-1928Voor de afdeling Schiedam van de Vereniging tot Behartiging van de Belangen der jonge meisjes houdt mevr. Ramondt-Vis een propagandarede in het Verenigingslokaal.  meer informatie
22-3-1928Het bestuur van de Schiedamse Vereniging voor Schoolwerktuinen vraagt het onderwijs en de burgers om steun en medewerking bij de oprichting van de eerste schoolwerktuinen.  meer informatie
22-3-1928Het Trio Phia, Theo en Henk Berghout geeft in Musis Sacrum een concert dat zeer matig wordt bezocht.  meer informatie
23-3-1928Het personeel van scheepswerf Gusto stemt in met een loonactie wegens achterstand t.o.v. het gemiddeld uurloon voor geschoolde metaalbewerkers. Men eist 5 cent per uur opslag.  meer informatie
23-3-1928De restauratie van het interieur van de Lutherse Kerk is onder leiding van architect A.D. van Hamburg begonnen.  meer informatie
23-3-1928In de RK Volksbond wordt een drukbezochte Mgr. Dr. Schaepmanavond gehouden als propaganda-avond voor de oprichting van een partijbureau voor de RK Staatspartij. Sprekers zijn: pater B.J. Molkenboer O.P., lector te Nijmegen, en Mr.J. Bomans, lid van de Tweede Kamer.  meer informatie
23-3-1928De afdeling Schiedam van de RK Bond van PTT-personeel 'St.Petrus' houdt in het Singelpatronaat haar jaarvergadering.  meer informatie
24-3-1928W.J. Feelders agent van politie bij de recherche, is door burgemeester A.J. Gijsen benoemd tot hoofdagent.  meer informatie
24-3-1928De heer P.J. Bijl heropent op de hoek van de Eendrachtstraat/Maasdijk zijn winkel in kruidenierswaren.  meer informatie
24-3-1928Slijterij Het Vinkje, Hoogstraat 51, (Fa. A.J. v.d. Ven) heropent. Bij aankoop boven f. 1,50 ontvangt men een flesje Vinkschil gratis.  meer informatie
24-3-1928A. Hukshorn wordt in de plaats van de heer L. Torreman benoemd tot bestuurslid van de Vereniging voor Schoolwerktuinen.  meer informatie
24-3-1928De heer André Boesnach wordt onder grote belangstelling begraven. Er zijn veel belangstellenden uit de zaken- en filmwereld, o.a. de heer L. Daniëls, directeur van Pandora.  meer informatie
25-3-1928De RK Radiovereniging St. Liduina, plaatselijke afd. van de Katholieke Radio Omroep (KRO) houdt vanaf nu tot 15 april een propagandamaand. Het bestuur bestaat uit voorzitter F.J. Vlug, penningmeester F.G. van Essen, geestelijk adviseur Kapelaan Bekkers en de heren E. van Heusden, A.J.A.M. Thijssen en J.P. Steijger.  meer informatie
25-3-1928Hermes-DVS wint haar eerste wedstrijd voor promotie naar de eerste klasse tegen het Amsterdamse Spartaan met 4-0.  meer informatie
26-3-1928De Schiedamse Courant doet verslag over de ervaringen gedurende de eerste twee weken van het Schiedamse Werkverschaffings werklozen-project in het Drentse Eenerveld. Onder meer wordt gemeldt dat van de 21 werklozen die op 11 maart naar Eenerveld vertrokken, na het eerste weekeinde-verlof slechts 15 man opnieuw naar Eenerveld zijn teruggegaan. Eén man werd afgekeurd. Vijf mannen hadden geen trek meer.  meer informatie
26-3-1928Arbeiders Zangvereniging Excelsior geeft in Musis Sacrum een concert onder leiding van dirigent P. 't Hart.  meer informatie
26-3-1928Mejuffrouw G.J.van Waardenburg is door B en W benoemd als onderwijzeres op de Alida Bewaarschool.  meer informatie
26-3-1928Wilton's Dok- en Werfmaatschappij brengt haar jaarverslag over 1927 uit waarin melding wordt gemaakt over voorzieningen in verband met de afbouw van het ss Statendam en over samenwerkingsbesprekingen met de Mij. voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord.  meer informatie
27-3-1928Bij de Schiedamse Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen geeft Dr. E.J. de Ranitz. vandaag de eerste Moedercursus in De Doele. Er volgen herhalingen op 2, 17 en 24 april.  meer informatie
27-3-1928De Eerste Schiedamsche Begrafenis Onderneming, directeur A. van der Most, heeft f. 1.200,- afgedragen aan de Diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente, tegenover een contractuele verplichting ad. f. 500,-.  meer informatie
27-3-1928Het muziekgezelschap OBK houdt in de RK Volksbond een propaganda- en kunstavond met een jaarverslag door de heer Markensteyn en een lezing door federatie-hoofdbestuurder Van de Leur. Het concert stond onder leiding van directeur J.C.M. Feltzer.  meer informatie
27-3-1928Bij de examens voor het Bewijs van Geoefendheid van het Nederlandse Roode Kruis slagen 24 personen . De examens werden afgenomen door de artsen A.J. de Bruijn en A. Hoogendijk.  meer informatie
27-3-1928De Commissie voor Onderwijs aan Volwassenen komt onder voorzitter W.J. Goslinga bijeen in het schoolgebouw Prins Mauritsstraat voor de uitreiking van de getuigschriften aan de geslaagde leerlingen.  meer informatie
27-3-1928De Vereniging Zwakzinnigenzorg vergadert in Musis Sacrum onder leiding van voorzitter W.J. Goslinga, met jaarverslag door secretaris F. v.d. Beek. Meegedeeld wordt dat er een werkinrichting is geopend in enkele lokalen van de openbare school in de Dwarsstraat.  meer informatie
27-3-1928Loonacties bij scheepswerf Gusto. De gezamenlijke metaalbewerkers-organisaties, de algemene, de RK en de Christelijke, plaatsen zich in een vergadering in gebouw Eendracht achter de actievoerenden. Gezamenlijk wordt een ultimatum aan de directie van de werf gesteld.  meer informatie
28-3-1928Van de 28 broeders der Onbevlekte Ontvangenis van Maastricht die op Java in de Missie verblijven, zijn er vier afkomstig uit Schiedam. Broeder Jesualdus Reijgersberg, Broeder Theophilus Collignon, Broeder Eucherius Neid, Broeder Siardus Beukers, allen werkzaam in het RK onderwijs.  meer informatie
28-3-1928Eureka Filmindustrie begint over drie weken met de opnamen van de film 'Bet naar de Olympische Spelen'. Na het overlijden van directeur André Boesnach is mevr. Adrienne Solser directrice van het bedrijf.  meer informatie
28-3-1928De heer C. Post, molenaar van de molen in de Nieuwlandse polder, viert zijn veertigjarig jubileum in deze functie.  meer informatie
28-3-1928NV Confectiefabriek v/h Jac. Woerdeman vraagt vergunning voor de oprichting van een confectie-atelier in het pand Tuinlaan 52a.  meer informatie
29-3-1928Gevestigd aan de Lange Haven 97, notaris A. Hoek, onder wiens berusting de stukken van wijlen notaris W.J.A. Roldanus en de overgeplaatste notaris D. Boddeüs liggen.  meer informatie
29-3-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert de volledige naamlijst van de gevorderden en gediplomeerden aan de Nijverheidsavondschool van de cursus 1927/1928.  meer informatie
30-3-1928Holland Nail Works Ltd. heeft vergunning gekregen voor de oprichting van een spijkerfabriek in het pand Bakkersstraat 11.  meer informatie
30-3-1928De heer A. Mes vierde zijn 25-jarig jubileum bij de Plantsoenendienst. Hij werd gehuldigd door de heer Gerlagh, directeur Gemeentewerken en J.K. Dominicus, tuinarchitect.  meer informatie
30-3-1928Het departement Schiedam der Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel vergadert: de heer H. Hovingh wordt tot bestuurslid benoemd en de annexatie-kwestie wordt besproken.  meer informatie
30-3-1928De Burgerwacht te Kethel vergadert in de bovenzaal van "De Vergulde Valk" onder leiding van burgemeester J.L. Verveen. Als bestuursleden worden herkozen: A. Peters, L. de Bruijn en F. v.d. Wildt.  meer informatie
30-3-1928B en W maken een verzoek aan de Raad bekend van de RK Vereniging voor Ziekenverpleging, waarin een bijdrage wordt gevraagd voor de verpleging in het nieuwe ziekenhuis van min- en onvermogenden.  meer informatie
31-3-1928In het Rotterdams Voetbalelftal dat tegen Antwerpen speelt zijn de Hermes-DVS spelers P. Scheffers en J. Nolet opgesteld.  meer informatie
31-3-1928De heer W.C.H. Evers, is aan de Leidse Universiteit bevorderd tot apotheker.  meer informatie
31-3-1928Firma W.A. Houtman & Co. in muziekinstrumenten, o.a. piano's, gevestigd aan de Singel 114-116, opent het nieuw bijgetrokken magazijn waarin voorheen café Promenade huisde.  meer informatie
1-4-1928Hoofdagent M. Loor, sedert 1 april 1897 bij de Schiedamse politie gaat met pensioen.  meer informatie
2-4-1928W. Borsboom vraagt vergunning voor het schenken van alcoholische dranken in het pand Vlaardingerdijk hoek Aleidastraat.  meer informatie
3-4-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant geeft commentaar op de subsidie-aanvraag voor het RK Ziekenhuis.  meer informatie
3-4-1928Vier Eerwaarde zusters Carmelitessen uit het klooster in de Warande worden overgeplaatst naar de H. Landstichting. Het zijn de zusters Maria Theresia, Margaretha, Gabriel en Benigna.  meer informatie
3-4-1928In de kantonrechtersvacature in Schiedam is door de Arrondisementsrechtbank te Rotterdam een aanbeveling gemaakt waarop voorkomen: Mr.C.J.G. Bredius, Mr.Dr. A. Fontein, Mr. J. Stheeman Hesse en Mr. H. Ferguson.  meer informatie
4-4-1928De Vereniging Verjaardag heeft haar tweemaandelijkse vergadering onder leiding van voorzitster mevr. S. Hijman. Verslag wordt uitgebracht door tweede secretaresse mevr. Rademaker-Nolet en penningmeesteresse mevr. Jonker Roelants-Kleijpool.  meer informatie
4-4-1928De heer A. van Aken is 25 jaar in dienst bij Metaal mij. S.A. Vles en Zn. te Rotterdam.  meer informatie
4-4-1928De heer H. Zoetmulder is 40 jaar in dienst bij Fa. Gebr. Bertels op de Dam.  meer informatie
4-4-1928NV W.A. v.d.Tak's Bergingsmij. is begonnen met het afbreken van de houten sluisover in de doorvaartopening van de oude Koemarktbrug.  meer informatie
6-4-1928De heer A. Bezemer is 25 jaar in dienst bij Drukkerij Gebr. van Noortwijk.  meer informatie
6-4-1928Het dochtertje van melkhandelaar J. Verboon aan de Harreweg is voor het erf in de sloot te water geraakt en verdronken  meer informatie
7-4-1928De plaatsvervangend wijkverpleegster van het Groene Kruis te Kethel, mej. N. van Buytene, is op 58-jarige leeftijd overleden.  meer informatie
7-4-1928NV Standaart's Orgelfabrieken heeft opdracht gekregen voor de levering van een concertorgel voor het nieuwe bioscoop-paleis te Dortmund.  meer informatie
7-4-1928Het bestuur van de Vereniging voor School- en Werktuinen is uitgebreid met P.A. van Zeland, de broeder-overste van de RK scholen en Arnold Zoetmulder. Er hebben zich inmiddels 585 kinderen voor een tuintje aangemeld.  meer informatie
8-4-1928De supportersvereniging van SVV 'Door weer en wind' houdt de jaarlijkse feestavond.  meer informatie
9-4-1928Hermes-DVS wint de tweede wedstrijd om promotie naar de eerste klasse tegen Unitas in Gorkom met 2-1.  meer informatie
9-4-1928In het café Meerhof aan de Hoofdstraat woedt een uitslaande brand. De brand wordt geblust onder leiding van waarnemend brandweercommandant J. van der Plas.  meer informatie
10-4-1928De consumptieartikelen-standplaatsen in het Sterrebos zijn voor drie jaar toegewezen aan: W.A.J. Verhoeckx, M. van Houwelingen en Wed. S. van Houwelingen. De roomijswagen-standplaats is toegewezen aan J. Pijnacker jr.  meer informatie
10-4-1928De aanbesteding voor de bouw van de Christelijke school aan de West Frankelandsestraat heeft ten overstaan van architect A. Stahlie plaats gehad. Laagste inschrijver was Van Engelen & Heyblom te Rotterdam voor f. 77.000,-.  meer informatie
11-4-1928F.J.C. Füren vraagt vergunning voor de oprichting van een modelmakerij aan de Grote Markt 39.  meer informatie
11-4-1928De heer J.M. van de Graaf uit het Broersveld, is 50 jaar in dienst bij de Fa. J. Mak en Zonen, zeilmakerij.  meer informatie
11-4-1928Onder leiding van tijdelijk pastoor van de O.L.Vrouw Visitatiekerk wordt de Broederschap ter Vereering van de H. Liduina opgericht.  meer informatie
11-4-1928Na voor de tweede maal met verlof teruggekomen te zijn, houden de werkloze deelnemers aan het Werkverschaffingsproject in het Drentse Eenerveld in het Volksgebouw een protestvergadering vanwege vele klachten, o.a. over de financiële vergoeding.  meer informatie
11-4-1928De Schiedamse pater H.C. Gallé O.P. is voor verlof teruggekeerd uit de missie op Curaçao.  meer informatie
12-4-1928De Coöperatieve Telefoon Vereniging Het Streeknet voor de Beneden Maas, houdt haar jaarvergadering in Musis Sacrum onder presidium van Ir. C. Houtman.  meer informatie
12-4-1928Er is een Schiedamse afdeling opgericht van de Jongeren Vredes Actie. Bestuursleden zijn G.Gerlagh jr. voorzitter, Kl. Keuning, vice-voorzitter, Mej. M. Gerlagh, secretaris, Mej. M.v.d.Burg, 2e secretaris, Mej. E. de Ranitz, penningmeester.  meer informatie
12-4-1928Aan de Lange Achterweg wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van het Tehuis voor Half-Weezen naar ontwerp van architect Piet Sanders.  meer informatie
12-4-1928De Schiedamsche Vereeniging tot Bescherming van Zuigelingen heeft het jaarverslag over 1927 uitgebracht. Bestuursleden zijn R.H.M. Geerdes, voorzitter, C.J.M.H. Conijn-Smulders, J.M.F. Tonsbeek-van Lonkhuyzen, C.J. den Boer-Valk, M. Hingman-Dobberke, A. Bauduin-Weve en secretaris P. de Bruin.  meer informatie
12-4-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant becommentarieert de problemen rond het werkverschaffingsproject voor Schiedamse werklozen in het Drentse Eenerveld.  meer informatie
13-4-1928De gemeenteraad discussieert uitgebreid over de problemen rond het werkverschaffingsproject voor werklozen in het Drentse Eenerveld.  meer informatie
13-4-1928De heer M.J. Melchers is herbenoemd als kerkmeester van de parochie van O.L.Vrouw v.d. Allerheiligste Rozenkrans (Singelkerk).  meer informatie
13-4-1928In de gemeenteraad wordt de voorbereiding besproken van de bouw van het openbaar slachthuis.  meer informatie
13-4-1928Vijftig nageljongens bij Wilton's Dok- en Werfmaatschappij leggen het werk neer om hun looneis kracht bij te zetten. (Een nageljongen is het hulpje van de klinker en diens maat, de aanhouder. De jongen verhit de nagel in een vuurpot en gooit die dan naar de aanhouder, die de gloeiend hete nagel in het nagelgat steekt waarna de klinker klinkt).  meer informatie
14-4-1928Zestien leerlingen van de Rijks HBS keren terug enthousiast van een vijfdaagse vakantiereis door Duitsland, onder leiding van hun leraar Duits, de heer S. Anholt. Onder meer werden bezocht:de Talsperre bij Wermelskirchen, Elberfeld, Henckels Stahlwerke in Solingen, de Dom in Altenberg en Keulen.  meer informatie
14-4-1928RKSV Excelsior'20 wordt als lid van de Nederlandsche Cricketbond aangenomen.  meer informatie
14-4-1928De toneelvereeniging 'Ons Vermaak' houdt in de bovenzaal van de Amstelbron op de Broersvest, de eerste voordrachtavond.  meer informatie
15-4-1928Postduivenvereniging 'De Jonge Liefhebber' houdt een wedvlucht vanuit Barendrecht.  meer informatie
16-4-1928Stadgenoot pater P. Zoetmulder is door de Belgische regering benoemd tot Ridder in de orde van de Congoleese Leeuw.  meer informatie
17-4-1928H. van Steenhoven heeft in de Westfrankelandsestraat 48a een nieuwe scheersalon geopend.  meer informatie
17-4-1928Buurtvereniging Rozenburgerplein legt de eerste steen voor de muziektent op het plein. Voorzitter en vice-voorzitter C.L. Simons en J.H. Oosterom verrichten de plechtigheid.  meer informatie
17-4-1928De 15-jarige G. van H. verongelukt dodelijk op zijn werk bij Wilton's Dok- en Scheepswerfmaatschappij in Rotterdam.  meer informatie
17-4-1928Het mandolinegezelschap 'Euphonia' geeft een uitvoering onder leiding van dirigent Jongbloed.  meer informatie
17-4-1928De Nederlandse RK Bond voor het Overheidspersoneel "St. Paulus" heeft in de RK Volksbond haar jaarvergadering gehouden onder leiding van voorzitter L. van Rutten.  meer informatie
18-4-1928Strijkorkest Onder Ons geeft onder leiding van de heer D. Voorhuijzen een concert in Musis Sacrum  meer informatie
18-4-1928Het Hoger Gerechtshof te Den Haag heeft in hoger beroep de vonnissen bevestigd, eerder uitgesproken door de Rotterdamse Rechtbank tegen de vier verdachten van jenever-diefstal bij Meder en Zoon.  meer informatie
18-4-1928De Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) vraagt een Hinderwetvergunning aan voor de uitbreiding van haar broodbakkerij aan de Kethelstraat 26.  meer informatie
18-4-1928Het ss. Statendam is in afbouw bij Wilton's Dok- en Scheepswerfmaatschappij in Schiedam. De dagbladen geven een uitgebreide beschrijving met foto's van de afbouw na een rondleiding van de pers door de directie van Wilton.  meer informatie
18-4-1928Arie Segers vraagt vergunning voor de verkoop van licht alcoholische drank in het pand Nieuwstraat 45.  meer informatie
18-4-1928Max Jansen uit Den Haag houdt op 18 april een lezing met lichtbeelden over cricket ter gelegenheid van het feit dat RKSV Excelsior '20 is toegelaten als lid van de Nederlandsche Cricketbond.  meer informatie
18-4-1928In een vergadering van de Ingelanden van de Noord-Kethelpolder worden de heren J. de Jong en S.J. Poot herkozen als voorzitter en bestuurslid.  meer informatie
18-4-1928Burgemeester A.J. Gijsen opent feestelijk de eerste schoolwerktuin. Veel autoriteiten zijn aanwezig.  meer informatie
18-4-1928G.J. Stoelers vraagt vergunning tot oprichting van een modelmakerij aan de Lange Haven 21b.  meer informatie
18-4-1928De bouw van de school voor Christelijk Onderwijs aan de West Frankelandsestraat is gegund aan de laagste inschrijver, t.w. Van Engelen & Hijblom te Rotterdam voor f. 77.000,-.  meer informatie
19-4-1928De Schiedamse Vereeniging tot Bescherming van Zuigelingen heeft in de Doele haar jaarvergadering gehouden onder leiding van voorzitter dokter R.H.M. Geerdes.  meer informatie
19-4-1928G.J. Vavier heeft vergunning gevraagd voor de verkoop van licht alcoholische drank in het pand Broersveld 55.  meer informatie
19-4-1928Toneelvereniging Utile Dulci geeft in een overvol Musis Sacrum een uitvoering van het stuk 'Millionnair tegen wil en dank' van George Barr.  meer informatie
20-4-1928De Nederlandse Fabriek van Asbestcementplaten, met fabrieken te Amsterdam en Schiedam, heeft uitgebreide mededelingen gedaan in de aandeelhoudersvergadering over reorganisaties.  meer informatie
20-4-1928Werkverschaffing Eenerveld. Aan de tewerkgestelden wordt na overleg met de regering een trainingstoeslag verleend.  meer informatie
21-4-1928De Schiedamse Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding THOR geeft een grote propaganda-gymnastiekuitvoering in de RK Volksbond.  meer informatie
21-4-1928De Schiedamsche Arbeiders Tooneelvereeniging "Kunst na Arbeid" viert haar 10-jarig bestaan met een toneelvoorstelling: Ghetto van Herman Heijermans.  meer informatie
21-4-1928J.M.L. Willebrand vraagt vergunning voor verkoop van licht-alcoholische dranken in het pand Hoofdstraat 1.  meer informatie
21-4-1928De vereniging tot Bestrijding van Tuberculose houdt de Emmabloem-Collecte. Ter ondersteuning musiceert het Stedelijk Muziekkorps in de stad.  meer informatie
21-4-1928Werkverschaffing Eenerveld. De tewerkgestelde werklozen hebben opnieuw een vergadering gehouden in het Volksgebouw. Men besluit het werk voort te zetten.  meer informatie
21-4-1928De afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken) houdt bij gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een nationale wedstrijd in gebouw Eendracht.  meer informatie
21-4-1928De Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose heeft haar jaarverslag 1927 uitgebracht, dat geheel in de NSC wordt overgenomen.  meer informatie
22-4-1928Postduivenvereniging 'De Jonge Liefhebber' houdt een wedvlucht vanaf Lage Zwaluwe.  meer informatie
22-4-1928Ds. K. de Bel doet in de Grote Kerk zijn intrede als predikant der Nederlands Hervormde Gemeente van Schiedam als opvolger van Ds. A.Tap.  meer informatie
23-4-1928J.H. v.d. Bel heeft vergunning gekregen tot oprichting van een stoomwasserij aan de Warande.  meer informatie
23-4-1928J. van der Valk heeft vergunning gekregen tot oprichting van een distilleerderij in de Lekstraat hoek Hoofdstraat.  meer informatie
23-4-1928Bloemenmagazijn Corona van L. Krabbendam is verhuisd van Hoogstraat 67b naar Hoogstraat 75.  meer informatie
23-4-1928De heer D.A.C. Maltha, procuratiehouder bij Daniël Visser & Zonen viert zijn 40-jarig jubileum.  meer informatie
23-4-1928Burgemeester A.J. Gijsen wordt door een hartaandoening getroffen.  meer informatie
24-4-1928De Christelijke Middenstandsvereeniging vergadert onder leiding van voorzitter B.G. Hoogendam in gebouw Irene.  meer informatie
24-4-1928De heer H.B.E. Blaisse is herbenoemd als kerkmeester van de Frankenlandkerk.  meer informatie
24-4-1928De heer G.H. Rademaker herdenkt zijn 40-jarig bestuurslidmaatschap van de Geneeskundige Sociëteit ziekenfonds onder de cnaam "De kunst die God tot heil der sterveling schonk aan d'aarde, biedt hier haar hulp aan hen die zorg met ijver paarden", kortweg De Kunst genoemd. Op 30 april a.s. zal hij in een vergadering worden toegesproken.  meer informatie
24-4-1928Het Stedelijk Muziekkorps stelt het schema vast voor muziekuitvoeringen in 1928.  meer informatie
24-4-1928De heer en mevrouw S.A.L. Abbema-Huffstadt zijn benoemd tot binnenregent en -regentes van het Tehuis voor Halfwezen.  meer informatie
24-4-1928In Kethel wordt herdacht dat 25 jaar geleden de Noord-Kethelpolder door een grote overstroming werd getroffen.  meer informatie
25-4-1928De heer Theo Frenkel, opvolger van de overleden filmregisseur André Boesnach heeft zijn werkzaamheden bij Filmstudio Eureka aangevangen.  meer informatie
25-4-1928In een vergadering met de metaalbonden te Rotterdam wijst de heer Conijn, directeur van de Werf Gusto, de eisen voor loonsverhoging af.  meer informatie
25-4-1928Werkverschaffing Eenerveld. De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert cijfers en conclusies van de vergoedingen bij het Schiedamse werkverschaffingsproject voor werklozen in Eenerveld.  meer informatie
25-4-1928W. Valkenburg heeft in de Nieuwe Maasstraat 102 hoek Numansdorpsestraat een nieuwe moderne slagerij ingericht.  meer informatie
25-4-1928De Vereeniging De Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken houdt haar jaarvergadering. Voorzitter: Ir. J. Haima van der Wal is afwezig. Vice voorzitter: J. Bitter, Eerste en tweede secretaris: G.W.van Bergen Walraven en Mr. W.A. Hoek. Penningmeester: I.Th.M. Nolet.  meer informatie
26-4-1928De heer H.R. Winkes is herbenoemd als kerkmeester van de Heilig Hartkerk in de Lekstraat.  meer informatie
26-4-1928De CAB (Commissie Auto- en Boottochtjes) heeft onder begeleiding van K.J. Heyboer en K. Lub een uitstapje voor kinderen naar de bollen georganiseerd.  meer informatie
26-4-1928De Schiedamsche Courant becommentarieert de nodige verbetering van de Rotterdamsedijk als gevolg van het vervallen als Schielands Hoge Zeedijk bij de uitvoering van het Driehavenplan (de drie Merwehavens).  meer informatie
27-4-1928De heer C.J. de Valk heeft een drankvergunning gevraagd voor het pand Hoofdstraat 121.  meer informatie
27-4-1928De heer Arnold Vrancken is gekozen tot directeur van het RK gemengd zangkoor 'Lorenzo Perosi'.  meer informatie
27-4-1928In de Ingelanden-vergadering van de Westabtspolder te Kethel is de heer J. de Kok als voorzitter herkozen.  meer informatie
28-4-1928De Gemeenteraad van Kethel is onder presidium van burgemeester J.L. Verveen bijeen.  meer informatie
28-4-1928Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een verzoek van de Vereniging Zwakzinnigenzorg om subsidie ingewilligd.  meer informatie
29-4-1928Hermes-DVS heeft zijn tweede wedstrijd tegen Unitas om promotie naar de eerste klasse gewonnen met 5-1.  meer informatie
30-4-1928Een ernstige brand woedt in de chocoladewinkel van N. Langendoen op de hoek van de Broersvest/Lange Kerkstraat.  meer informatie
30-4-1928Het jongedameskoor, jongenskoor, mannenkoor en het gemengd koor van TEGENO geven in Musis Sacrum een geslaagd concert.  meer informatie
30-4-1928Waarnemend burgemeester C. Houtman stuurt gelukstelegrammen naar het Koninklijk Huis wegens de 19e verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana.  meer informatie
30-4-1928Bij de Geneeskundige Sociëteit (ziekenfonds) 'De Kunst' wordt in een vergadering herdacht dat G.H. Rademaker 40 jaar bestuurslid is. Hij wordt toegesproken door voorzitter W. Mak Pzn. en W. van Zon jr. secretaris.  meer informatie
1-5-1928Als 1 mei viering heeft de SDAP met bevriende organisaties een demonstratieve optocht gehouden, welke eindigde met een bijeenkomst in het voormalig schaftlokaal bij hotel Sterrebosch.  meer informatie
1-5-1928Agent van Politie D. Immerzeel viert zijn 25-jarig jubileum bij de politie. Hij wordt toegesproken door Commissaris F. Ellenberger en hoofdinspecteur J.H. van Veen.  meer informatie
1-5-1928De RK Wijkverpleging en Kraamverzorging 'Het Wit-Gele Kruis' begint op 1 mei 1928 vanuit het RK Nolet-Ziekenhuis haar werkzaamheden. De boden der vereeniging zijn de heren W.N.J. Rutten en W.A. Ham.  meer informatie
1-5-1928De Algemeene Middenstandsvereeniging afdeling Schiedam houdt haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter S. Hijman.  meer informatie
1-5-1928Filmstudio Eureka begint met de opnamen voor 'Bet naar de Olympiade'.  meer informatie
2-5-1928Schiedams Mannenkoor Orpheus heeft onder leiding van Paul van der Putten in de Grote of St. Janskerk een geslaagd concert gegeven.  meer informatie
2-5-1928A. Sneep heeft vergunning gevraagd voor oprichting van een fabriek voor verwarmingsonderdelen in de Bakkersstraat 3.  meer informatie
2-5-1928De Stearine Kaarsenfabriek 'Apollo' heeft vergunning gekregen voor uitbreiding in haar panden aan de Voorhavenkade.  meer informatie
2-5-1928De NV De Nieuwe Isoleer Mij. 'De NIM' heeft vergunning gekregen voor uitbreiding van haar fabriek aan de St. Annazusterstraat 22-26.  meer informatie
3-5-1928De Commissie voor Christelijke Knapenvereeniging 'Bidt en Werkt' houdt voor de zevende keer een voorjaarstoko in het verenigingslokaal aan de Broersvest. De toko is geopend door Ds. J. Swart. Voorzitter van de toko-commissie is M. Brouwer.  meer informatie
3-5-1928Het Dilettanten-Symphonie Orkest Ludwig van Beethoven geeft onder leiding van dirigent Feltzer een concert in de RK Volksbond met Ans Bierman als soliste.  meer informatie
4-5-1928Slager J.A. van Selm vraagt vergunning voor oprichting van een slachtplaats op Noordeinde in Kethel.  meer informatie
4-5-1928Het Groene Kruis afdeling Kethel, houdt haar eerste jaarvergadering in "De Vergulde Valk", onder leiding van voorzitter J.C.C. Blommendal.  meer informatie
4-5-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant herdenkt dat het 60 jaar geleden is dat de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maastricht in Schiedam begonnen zijn met het geven van RK Onderwijs. Compleet met historisch overzicht.  meer informatie
5-5-1928A. Dekker opent een groentenwinkel in de Da Costastraat 28b.  meer informatie
5-5-1928De heer P. Knol opent een sigarenzaak aan de Broersvest 127.  meer informatie
5-5-1928H.F.J. Landsbergen, boekhouder bij de verffabriek van NV Molijn & Co te Rotterdam viert zijn 25-jarig jubileum aldaar.  meer informatie
5-5-1928De HBS-leerlingenclub Onder Ons houdt bij haar zilveren jubileum een receptie in Musis Sacrum en organiseert sportwedstrijden op sportvelden aan de Havendijk.  meer informatie
6-5-1928De RK Schiedamsche Tooneelclub geeft in de RK Volksbond een geslaagde voorstelling van het blijspel 'Millionair tegen wil en dank'.  meer informatie
7-5-1928In de Frankenlandkerk wordt met een plechtige H. Mis het diamanten jubileum gevierd van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maastricht. Vele autoriteiten zijn aanwezig.  meer informatie
7-5-1928B en W stellen voor de (kosten voor de) afwerking van de aanleg van het Julianapark niet over 3, maar over 2 jaar te verdelen.  meer informatie
7-5-1928B en W doen een voorstel voor wijziging van de subsidievoorwaarden voor de verlening van subsidie aan het RK Ziekenhuis.  meer informatie
10-5-1928De Vereniging Zwakzinnigenzorg vraagt subsidie aan B en W voor haar werkzaamheden in het schoolgebouw aan de Dwarsstraat.  meer informatie
11-5-1928De Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken heeft in het schoolgebouw aan de Prins Mauritsstraat een tentoonstelling en een openbare les georganiseerd.  meer informatie
11-5-1928De Harmonie 'Kunst en Vriendschap' brengt een serenade aan het gouden echtpaar T. Wapenaar-van der Knoop in Kethel.  meer informatie
12-5-1928Bij een felle brand aan de Overschiescheweg worden de fabriekspanden van Kistenfabriek NV van der Hoeven en de NV Handelmij. v/h J.G. de Boer in de as gelegd.  meer informatie
12-5-1928De EHBO afdeling Schiedam viert in het gebouw van de RK Volksbond haar tiende jaarlijkse feestavond onder leiding van voorzitter N. de Goederen.  meer informatie
13-5-1928De RK Handelsreizigersvereniging viert onder voorzitterschap van M.J. Vlug in het gebouw van de RK Volksbond haar jaarfeest.  meer informatie
15-5-1928Door de Gemeenteraad is als lid van de Commissie voor de Gemeentereiniging de heer H. Wiekenkamp benoemd als opvolger van H. van de Kraan.  meer informatie
15-5-1928B. Jurgens treedt af als directeur van de Gemengde Zangvereniging 'Polyhymnia'.  meer informatie
15-5-1928Het nieuwe gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan de Lange Haven 73 wordt officieel geopend.  meer informatie
15-5-1928Opening en inzegening van het RK Ziekenhuis der Dr. Noletstichting, later Noletziekenhuis genaamd, dat is genoemd naar Dr. E.J.M. Nolet die het een belangrijk deel van het stichtingskapitaal had geschonken bij zijn overlijden in 1913.  meer informatie
16-5-1928Burgemeester A.J. Gijsen heeft tot verder herstel van zijn ongesteldheid, Schiedam voor enige tijd verlaten.  meer informatie
17-5-1928Hermes-DVS promoveert door een 1-5 overwinning op De Spartaan in Amsterdam naar de eerste klasse. De spelers worden feestelijk in Schiedam ingehaald.  meer informatie
17-5-1928Het nieuwe RK ziekenhuis der Dr. Noletstichting , ook Nolet Ziekenhuis genoemd, is gisteren en vandaag door het publiek te bezichtigen geweest. Meer dan 1000 personen maken van deze gelegenheid gebruik.  meer informatie
19-5-1928De NV W.A. Hoek's Zuurstof en Machine Fabriek brengt haar jaarverslag over 1927 uit. Het resultaat over genoemd jaar geeft een netto winst van f. 270.833,- te zien.  meer informatie
19-5-1928In de aandeelhoudersvergadering van Loopuyts Bank wordt het dividend over 1927 bepaald op 4,5%.  meer informatie
19-5-1928W. Borsboom heeft een café-billard geopend aan de Vlaardingerdijk, hoek Aleidastraat.  meer informatie
20-5-1928De vier-jarige Aldert Schollaardt, Groenewegje 15/5 is aan de Noordvest te water geraakt en verdronken.  meer informatie
20-5-1928Het cricket-elftal van RKSV Excelsior '20 verliest eervol zijn eerste wedstrijd in Ned. Cricket Bondverband tegen LCC 1.  meer informatie
20-5-1928De RK Volksbond houdt in haar eigen gebouw een Rerum-Novarum Herdenking gehouden met als redenaar pastoor J.B.W.M. Möller.  meer informatie
21-5-1928Sinds de openbare vergadering van 21 mei 1928 staat de kwestie van de opleidingsschool voor Gymnasium en Hogere Burger School (HBS) waartoe werd besloten volgens raadsbesluit van september 1925, voortdurend in de belangstelling.  meer informatie
21-5-1928De Schiedamsche Schoolvereniging voor Bijzonder Neutraal Onderwijs houdt in Musis Sacrum een druk bezochte vergadering i.v.m. de overbevolking van een aantal scholen. Voorzitter is C.E.W. Krediet. Er zijn veel autoriteiten aanwezig.  meer informatie
21-5-1928Bij het 75-jarig jubileum van de parochie O.L.V. Visitatie (de Frankenland parochie) brengt de Nieuwe Schiedamsche Courant een historisch overzicht met o.a. een afbeelding van de noodkerk in de Vleeschhal (1853-1859) en een foto van de oprichter pastoor P.J. van Leeuwen.  meer informatie
23-5-1928K.L. Bijloo vraagt vergunning voor een benzinepomp aan de Boterstraat 62.  meer informatie
23-5-1928De NV Nepaver vraagt uitbreiding van haar cartonnagefabriek aan de Boterstraat 40-48.  meer informatie
23-5-1928Het Retraitefonds St. Clemens houdt in de RK Volksbond haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter van Haasteren en secretaris Th. Näring.  meer informatie
23-5-1928NV B.H. Schelling's Oliehandel vraagt vergunning voor uitbreiding van haar terrein aan de Admiraal de Ruyterstraat 33.  meer informatie
23-5-1928De Sociaal-Democratische Vrouwenclub neemt een motie van afkeuring aan tegen het bestuur van 'De Vereeniging tot bestrijding der TBC' naar aanleiding van het ontslag van Mej. de Beer, werkzaam bij de TBC-lighallen.  meer informatie
23-5-1928De Bataafsche Import Mij. vraagt vergunning voor een benzinepomp op het terrein Nieuwe Waterwegstraat 5.  meer informatie
24-5-1928Het Hoogheemraadschap Delfland houdt de aanbesteding aan voor de aanleg van een keersluis in de Poldervaart nabij de Kandelaar.  meer informatie
24-5-1928De Boerenleenbank Kethel en Omstreken houdt in het RK Vereenigingsgebouw de Algemene Ledenvergadering onder leiding van president-directeur J. de Jong.  meer informatie
25-5-1928Het bestuur van de HAV-bank schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een nieuw kantoorgebouw aan de Gerrit Verboonstraat.  meer informatie
25-5-1928De Schiedamsche Zwem Club (SZC) publiceert haar competitie-programma voor het komende seizoen.  meer informatie
26-5-1928Scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg krijgt vergunning voor uitbreiding van haar bedrijfsterrein aan de Wilhelminahaven.  meer informatie
27-5-1928Harmonie Orkest St. Ambrosius behaalt op het concours bij P. Smits Scheepswerven te Rotterdam de derde prijs in de ere-afdeling.  meer informatie
27-5-1928Op Eerste Pinksterdag vindt in de Frankenlandkerk de feestelijke viering plaats van het 75-jarig jubileum van de O.L.Vrouw Visitatie parochie.  meer informatie
29-5-1928De RK Propagandaclub St. Paulus te Kethel houdt in het RK Vereenigingsgebouw onder leiding van voorzitter N. Lansbergen haar jaarvergadering.  meer informatie
29-5-1928Bij scheepswerf Nieuwe Waterweg komt de 27-jarige Willem Thie, Brandpad 7b, alhier, door een ongeval om het leven.  meer informatie
29-5-1928NV Standaart's Orgelfabrieken heeft nieuwe opdrachten gekregen voor Cinema-Orkestorgels in theaters te München-Gladbach en Buer i.W.  meer informatie
30-5-1928Machinefabriek A. Fontijne vraagt vergunning voor uitbreiding van de fabriek aan de Boterstraat 32-36.  meer informatie
30-5-1928E.M. de Koning heeft aan de Hoofdstraat 139 een moderne kapsalon voor dames en kinderen geopend.  meer informatie
30-5-1928Mr. J. Stheeman Hesse, griffier te Arnhem wordt tot kantonrechter te Schiedam benoemd.  meer informatie
1-6-1928J. Amoureus opent een melkwinkel aan de Nieuwe Maasstraat 100.  meer informatie
1-6-1928Zo'n honderd stakers uit Rotterdam protesteren tegen werkwillige loodgieters van de Gebr. Spindler. In de Pernisschestraat komt het tot een rel.  meer informatie
2-6-1928B. van Noordennen neemt ontslag als gemeenteraadslid van Schiedam. W. Weergang volgt hem op.  meer informatie
4-6-1928Mej. W.D. Holster is aangesteld als tweede zwem-meesteresse in het Gemeentelijk (open) Zwembad aan de Havendijk.  meer informatie
4-6-1928Op weg van Schiedam naar Rotterdam zou de 65-jarige melkhandelaar W. van S. tijdens een flauwte van f. 6.000,- zijn beroofd.  meer informatie
4-6-1928De Schiedammer L.C. Suttorp is te Leiden geslaagd voor het doctoraal examen Nederlandsche Letteren.  meer informatie
4-6-1928Voor de tweede maal heeft een piloot als 'luchtschrijver' met een vliegtuigje boven onze stad merkenreclames 'geschreven' voor Blue Band margarine en Heineken's bier.  meer informatie
5-6-1928Arie Kruijs heeft een drankvergunning gevraagd voor het pand Lange Nieuwstraat 69.  meer informatie
5-6-1928De Schiedammer H.A.J. Pieters is in Delft gepromoveerd tot doctor in de Technische Wetenschappen.  meer informatie
5-6-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert delen van het jaarverslag 1927 van de Kamer van Koophandel Beneden-Maas met rapporteringen van: Het distillateursbedrijf in zijn totaal, NV Gistfabriek Hollandia II; Azijnmakerij "De Dubbele Arend"; Frits M. Beukers Verwarmings Mij.; Fontijne Machinefabiek; NV Hadef; Kips & Co.; NV Cornelis Swarttouw Constructie; NV Wilton Machinefabriek en Scheepswerf; Scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg; Werf Gusto; NV Excelsior Metaalbuizenfabriek; De Nederlandsche Klinknagelfabriek; NV Gebr. Vincent.  meer informatie
5-6-1928In de RK Leeszaal, Lange Haven 90, is een tentoonstelling georganiseerd van reproducties van Jan Toorop. Organisator is de heer P. Groenendaal.  meer informatie
5-6-1928De Vereeniging Verjaardag houdt onder leiding van voorzitster mevr. S. Hijman haar juni-vergadering.  meer informatie
5-6-1928B en W besluiten de naam van het resterend gedeelte van het Brandpad te wijzigen in Ridderkerkschestraat.  meer informatie
6-6-1928In de bovenzaal van de Katholieke Leeszaal is een tentoonstelling met 150 reproducties van Jan Toorop.  meer informatie
6-6-1928De Oranjevereeniging Wilhelmina te Kethel heeft onder leiding van voorzitter G. van der Most vergaderd in de bovenzaal van De Vergulde Valk.  meer informatie
6-6-1928De Coöperatieve Brandwaarborgmij. "Kethel en Omstreken" heeft in de Vergulde Valk een buitengewone ledenvergadering gehouden, waarbij N.W. van Beurden gekozen wordt als voorzitter.  meer informatie
6-6-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert delen van het jaarverslag 1927 van de Kamer van Koophandel Beneden Maas met rapporteringen van: NV Verenigde Glasfabrieken; NV van Deventer Glasfabriek; Glasslijperij Bastian & Nieuwendijk; NV Ivormica; Mij.Kappelhof & Hovingh; NV Parfumeriefabriek 'Lotus'; Ned. Patent- en Kristalsodafabriek Dury & Hammes; Kaarsenfabriek Apollo; J. Bovenberg Betonfabriek; NV Tegelfabriek Schiedam; NV Fusthandel Maltha & Zn.; NV van der Elst & Co.; NV van Deventer & Zn.; Asbestfabriek Fortuna; Borstelfabriek S. & Z.V. v.d. Griendt; J. Jakobs Kwasten- en Borstelfabriek; NV Fabriek van Machinaal Breeuwwerk; NV Cartonnagefabriek Het Westen; NV van 't Hoff en Jongepier; NV Oliefabriek; A. Standaart Orgelbouw; Techn. Bedrijven der Gemeente Schiedam.  meer informatie
6-6-1928De RK Middenstandsvereniging De Hanze houdt onder leiding van de heer J. Brounts in de RK Leeszaal een vergadering met als gastspreker de heer H.J. Steens, gemeenteraadslid.  meer informatie
6-6-1928Orpheus geeft een welgeslaagd openluchtconcert in de schulp in het Volkspark ten bate van 'Zwakzinnigenzorg'.  meer informatie
7-6-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert delen van het jaarverslag 1927 van de Kamer van Koophandel Beneden Maas met rapporteringen van: De Schiedammerscheepvaart en Havenbewegingen; NV Schieveem en De Matex.  meer informatie
7-6-1928NV Purfina vraagt vergunning voor een benzinetank aan de Westerkade 14-16.  meer informatie
7-6-1928De afdeling Schiedam van de Christelijk-Democratische Unie (CDU) vergadert in gebouw Christelijke Sociale Belangen onder leiding van de afgetreden voorzitter W. Weergang en de nieuwe voorzitter B. van Noordermeer.  meer informatie
7-6-1928De Schiedamse Courant publiceert een levensbeschrijving van de nieuw benoemde kantonrechter Mr.J. Stheeman Hesse.  meer informatie
9-6-1928NV Standaart's Orgelfabrieken heeft opdrachten ontvangen voor concertorgels in Elberfeld en Cassel (Duitsland).  meer informatie
9-6-1928De Bataafsche Import Mij. vraagt vergunning voor een benzinetank aan de Buitenhavenweg 178.  meer informatie
9-6-1928De Burgerwacht te Kethel heeft haar vierwekelijkse serie schietwedstrijden op de schietbaan achter "De Vergulde Valk" afgesloten.  meer informatie
9-6-1928J.F. Verkade heeft in de Burgemeester Knappertlaan, hoek Warande een winkel in chocolade- en suikerwerken geopend.  meer informatie
11-6-1928Het watervliegtuig SAVOIA 55 van de Italiaanse Majoor Maddalena vliegt boven Schiedam.  meer informatie
11-6-1928Vierendertig van de vierenveertig Schiedamse deelnemers aan het werkverschaffingsproject te Eenerveld in Drenthe zijn in staking gegaan en naar Schiedam teruggekeerd.  meer informatie
12-6-1928De wed. A.Niemandsverdriet, Lange Kerkstraat 52 houdt uitverkoop van beschadigde of vuilgeworden boeken.  meer informatie
13-6-1928Fa. Barents en de Rot vraagt vergunning tot uitbreiding van hun fabriek van chocolade- en suikerwerken aan de Warande 36-38.  meer informatie
14-6-1928De Schiedamse werklozen, stakers van de werkverschaffing in het Drentse Eenerveld, hebben zich weer bij de arbeidsbeurs aangemeld.  meer informatie
14-6-1928"Harpe Davids" heeft op een concours in Ridderkerk een eerste prijs in de eerste afdeling behaald.  meer informatie
14-6-1928J. Waalwijk van Doorn heeft aan de Nieuwe Maasstraat 122 een nieuwe slagerswinkel geopend.  meer informatie
14-6-1928Een storm veroorzaakt nogal wat schade in het Sterrebos, de Plantage, de Jacobastraat en de Buitenhaven.  meer informatie
14-6-1928Vijftien stakers van het werkverschaffingsproject in het Drentse Eenerveld hebben opdracht gekregen zich door een arts op hun fysieke gesteldheid te laten keuren.  meer informatie
14-6-1928De Nederlandsche Vereniging Koeltechniek heeft vergaderd in Restaurant De Kroon, waarna een bezoek werd gebracht aan NV Hoek's Zuurstoffabriek.  meer informatie
14-6-1928De Eerste Schiedamsche Auto-Omnibusdienst E.S.A.O.D. onder directeur D. van Leeuwen, viert het eerste lustrum van de busdienst Rozenburgerplein(Schiedam) - Station Delftse Poort (D.P.) te Rotterdam.  meer informatie
15-6-1928De heer J. de Wit herdenkt de dag dat hij 50 jaar geleden bij de firma A.F. Smulders, later werf Gusto ging werken.  meer informatie
15-6-1928In de smederij van Werf Gusto wordt het 50-jarig bedrijfsjubileum gevierd van Jacob de Wit, waarna hij op kantoor wordt gehuldigd door firmant Frans Smulders.  meer informatie
15-6-1928In de kwestie van de werkverschaffing te Eenerveld bemiddelt het gemeentebestuur tussen de ontevreden stakers enerzijds en Minister Van Kan anderzijds.  meer informatie
15-6-1928De RK Volksbond stuurt een adres aan het gemeentebestuur om bij Minister Van Kan te bepleiten dat de ontslagen Schiedamse stakers in Eenerveld weer worden aangenomen.  meer informatie
15-6-1928Bij de scheepswerf Nieuwe Waterweg aan de Wilhelminahaven, ook wel Furnesswerf genoemd, verongelukt de 31-jarige L.L.J. op het Engelse ss "Manistée", dodelijk.  meer informatie
15-6-1928De zusters Veronica en Anna van het klooster der Carmelitessen-Thoresianen aan de Warande zijn naar een nieuw klooster in de Heilige Landsstichting vertrokken.  meer informatie
16-6-1928De Roode Kruis Colonne, afd. Schiedam behaalt successen bij de Nationale wedstrijden in Utrecht.  meer informatie
16-6-1928Op het Rozenburgerplein wordt de nieuwe muziektent feestelijk in gebruik genomen met medewerking van het zangkoor van "TEGENO" en de Harmonie Oefening Baart Kunst (OBK).  meer informatie
16-6-1928Hermes-DVS viert op feestelijke wijze in Musis Sacrum de promotie naar de eerste klasse.  meer informatie
16-6-1928NV Standaart's Orgelfabrieken levert voor het in aanbouw zijnde Luxor Theater te Rotterdam een drievoudig orkestorgel.  meer informatie
16-6-1928De heer L. Koorengevel opent aan de Broersvest 75 een winkel in wijn, koek, chocolade- en suikerwerken.  meer informatie
16-6-1928De Coöperatieve Bakkerij "Door Eendracht Sterker" mag haar bakkerij aan de Kethelstraat 26 uitbreiden.  meer informatie
16-6-1928NV Algemeene Goederen Handel v/h Wed. Theo G. Borremans-Springael heeft vergunning gekregen voor uitbreiding van haar bedrijf aan de Nieuwe Haven 87a.  meer informatie
16-6-1928De American Petroleum Company verkrijgt vergunning voor een benzinepomp voor het terrein ten noorden van Hoofdstraat 43.  meer informatie
17-6-1928De heer A.T. Beausar, eigenaar van een bekende meubelonderneming in Schiedam, overlijdt op bijna 75-jarige leeftijd.  meer informatie
18-6-1928Bij de Burgerwacht in Kethel heeft een feestelijke prijsuitreiking plaats in het Verenigingsgebouw tegenover de RK Kerk, voor de onlangs gehouden schietwedstrijd.  meer informatie
18-6-1928Mr. J. Stheeman Hesse is door Mr. M.M. van Velzen geïnstalleerd als kantonrechter.  meer informatie
18-6-1928Gedeputeerde Staten behandelen het beroep van de St. Willibrordusstichting inzake de kosten voor herstel van de fundering van de RK St. Henricusschool aan de IJsselmondesestraat.  meer informatie
19-6-1928De heer G. Koeten, echtgenoot van oud-raadslid E. Koeten-Ooms komt door een ongeval bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, waar hij als timmerman werkte, om het leven.  meer informatie
19-6-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant publiceert het uitgebreide jaarverslag 1927 van het Burgerlijk Armbestuur.  meer informatie
20-6-1928Drukkerij Steens mag haar fabriek aan de Overschiesestraat 74 uitbreiden.  meer informatie
20-6-1928Voor de (stomme) film 'Bet naar de Olympiade' wordt in gebouw Eendracht aan het Plein Eendragt voor filmstudio Eureka, een overdekt zwembad ingericht. De film is als volgt: Bet traint voor deelname aan de Olympiade. We zien haar zwemmen, tennissen en voetballen als de beste. Als haar uiteindelijke doel - ze wil wereldkampioene worden - bijna is bereikt, wordt Bet plotseling wakker en blijkt dit alles een droom te zijn. De film begint met een documentair gedeelte met beelden van Amsterdam en het Olympisch Stadion. In een van de tussentitels zit een verwijzing naar het feit dat de Nederlandse filmondernemingen niet mochten filmen op de Olympiade, toentertijd een gevoelige kwestie. De film is hoofdzakelijk in Amsterdam gesitueerd, maar grotendeels in Schiedam opgenomen. De regie had André Boesnach en na zijn plotselinge dood Theo Frenkel. Bron: www.filmtotaal.nl  meer informatie
20-6-1928Het Gemengd Koor en de Vereniging tot bestrijding van de Tuberculose vergaderen in Musis Sacrum over een te houden weldadigheidsconcert op 11 juli a.s.  meer informatie
20-6-1928G.J. Stoeler heeft vergunning gekregen voor de oprichting van een modelmakerij aan de Lange Haven 21b.  meer informatie
21-6-1928De Oranje-Vereniging heeft onder leiding van voorzitter J.N. Post in hotel Beijersbergen vergaderd over Koninginnedag en 2 augustus  meer informatie
21-6-1928Burgemeester A.J. Gijsen is, hersteld van zijn ziekte, in Schiedam teruggekeerd.  meer informatie
21-6-1928De Ned. RK Bond van PTT-personeel afd. Schiedam vergadert in het gebouw van het Singelpatronaat in de Emmastraat.  meer informatie
22-6-1928De permanente commissie van de drie Schiedamse middenstandsverenigingen heeft de heer J. Brounts en de heer J. Nauman gekozen als resp. voorzitter en secretaris.  meer informatie
22-6-1928Een bewonerscomité aan de Damlaan protesteert tegen de voorgenomen bouw van een tribune op het Hermes-DVS terrein.  meer informatie
22-6-1928De heer D. Dienske is benoemd tot directeur van de NV Onderlinge Schiedamsche Begrafenisvereniging, als opvolger van directeur H.J.C. v.d. Mark.  meer informatie
22-6-1928Voor de werkverschaffing in Eenerveld zullen de stakende Schiedamse werklozen allen, op één na, weer te werk worden gesteld.  meer informatie
22-6-1928NV Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf krijgt van de Holland Amerika Lijn een bouwopdracht voor een dubbelschroefkoelschip van 12.000 ton.  meer informatie
22-6-1928De KLM heeft 10 luchtfoto's gemaakt van Schiedam.  meer informatie
22-6-1928De film "Bet naar de Olympiade", vervaardigd door filmstudio Eureka, is dezer dagen uitgekomen en goedgekeurd voor personen vanaf 14 jaar.  meer informatie
22-6-1928Dezer dagen is het Dubbel Mannenkwartet "Euphonia" opgericht. Dirigent is H. Kreemer, voorzitter: J.J. Schmidt en secretaris C. de Jong  meer informatie
23-6-1928Raadslid Fetter stelt aan B en W vragen over de instelling van Radiocentrale/ Radiodistributie.  meer informatie
23-6-1928De gemeenteraad van Kethel vergadert onder leiding van burgemeester J.L. Verveen.  meer informatie
24-6-1928De Rotterdamsche St. Liduina Vereniging houdt in Schiedam haar jaarlijkse bedevaart-processie.  meer informatie
24-6-1928Oud stadgenoot pastoor Exler O.P., met verlof uit West-Indië, draagt de Hoogmis op in de St. Janskerk.  meer informatie
25-6-1928A. Sneep verkrijgt vergunning voor oprichting van een fabriek voor verwarmingsonderdelen in de Bakkersstraat 3.  meer informatie
25-6-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant (NSC) brengt een recensie van de door filmstudio Eureka vervaardigde film "Bet naar de Olympiade".  meer informatie
25-6-1928De Rotterdamsche Electrische Tram (RET) overweegt de kleuren van de trams, nu nog bruin en blauw, t.w. van de veiligheid te wijzigen. Een proeftram is uitgevoerd in geel, met een rood RET-monogram.  meer informatie
25-6-1928De Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Luitenant Louis Walther Boer geeft in de Schulp, de muziektent in het Volkspark, voor 7.000 toehoorders een concert.  meer informatie
25-6-1928Oud-stadgenoot zendeling Jac. Woensdregt, is in zijn zendingsgebied te Posso op Celebes overleden.  meer informatie
26-6-1928Door bemiddeling van de Arbeidsbeurs zijn zeven werkloze Schiedamse arbeiders naar de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) in Curaçao vertrokken om bij dat bedrijf te gaan werken.  meer informatie
26-6-1928M. Schneider, Singel 156, vraagt vergunning om een Radiocentrale te exploiteren.  meer informatie
27-6-1928Oranjevereniging Wilhelmina te Kethel vergadert in De Vergulde Valk.  meer informatie
27-6-1928De Schiedamsche Chemische- en Kleefstoffenfabriek vraagt een hinderwetvergunnging aan voor de uitbreiding van haar fabriek aan de Oude Sluis 8.  meer informatie
27-6-1928De Classis van de Gereformeerde Kerken houdt op het feestterrein in het Volkspark een Zendingsdag m.m.v. muziekgezelschap Sursum Corda uit Vlaardingen.  meer informatie
28-6-1928Bij Wilton verongelukt de Rotterdammer A. O. dodelijk door een val in de machinekamer van het ss Cenia.  meer informatie
29-6-1928In de gemeenteraad wordt gediscussieerd over de nieuwe tribune bij Hermes-DVS en over mogelijke radio-distributie.  meer informatie
29-6-1928Burgemeester A.J. Gijsen zit voor de eerste maal na zijn ziekte de zitting van de gemeenteraad voor.  meer informatie
30-6-1928Naast het werklozenproject te Eenerveld worden binnenkort 25 werklozen te werk gesteld bij een nieuw project te Witteveen onder Nieuw-Amsterdam.  meer informatie
30-6-1928De omvangrijke restauratie van het Vereenigingslokaal te Kethel, is door aannemer H. Peters is voltooid.  meer informatie
30-6-1928In de aandeelhoudersvergadering van de HAV-bank is verslag uitgebracht over het boekjaar 1927 dat sluit met een netto winst van f. 314.678,-  meer informatie
30-6-1928J. Amoureus viert zijn 40-jarig jubileum bij drukkerij Gebr. Van Noortwijk.  meer informatie
30-6-1928De algemene vereniging van Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO), afd. Schiedam, houdt op het feestterrein in het Volkspark een oefening.  meer informatie
1-7-1928Een brand in een blok in aanbouw zijnde huizen aan de Vlaardingerdijk, hoek Fabristraat richt ernstige schade aan.  meer informatie
2-7-1928J. Ollefers, blikslager aan de Hoofdstraat 175 is failliet verklaard.  meer informatie
4-7-1928De RKSV Excelsior '20 houdt in Musis Sacrum onder leiding van voorzitter E.A. Leenderts een algemene vergadering. De bestuursleden J. Kloos, A. Vollebregt, C.J.V. Janse, A. van Geloven en Th. Kreuger worden herkozen.  meer informatie
4-7-1928De Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek vraagt vergunning voor oprichting van een kurkmalerij aan de Noordvest 28b.  meer informatie
5-7-1928Plannen voor Schiedamse deelname aan de werkverschaffingsproject te Witteveen zijn op het stadhuis nader besproken. De voorwaarden verschillen met die in Eenerveld.  meer informatie
7-7-1928De HAV-bank aan de Lange Haven viert haar 25-jarig jubileum, samen met de heren G. van Bergen Walraven Jr., directeur; A.C. van Wieringen, commissaris en Dr. W. Bouwman, wiskundig adviseur. die er van het begin werkzaam zijn.  meer informatie
7-7-1928Elfhonderd kinderen van leden van de Schiedamse Coöperatieve Bakkerij en Verbruikersvereniging Door Eendracht Sterk (DES) vieren met een feestelijke optocht de Coöperatorsdag.  meer informatie
7-7-1928Onder grote belangstelling wordt een receptie gehouden bij de HAV-bank aan de Lange Haven ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de bank en van drie medewerkers. Naast burgemeester A.J. Gijsen waren veel autoriteiten aanwezig.  meer informatie
8-7-1928De heer J.H. Evers viert zijn 25-jarig jubileum bij het zangkoor Cantemus Domino van de O.L. Vrouw Visitatiekerk.  meer informatie
8-7-1928Oud gemeentelijk zwemmeester Hein in 't Hol overlijdt op 71-jarige leeftijd in Brielle.  meer informatie
9-7-1928Achtenveertig Schiedamsche werklozen zijn weer naar Eenerveld vertrokken, waaronder 5 nieuwe tewerkgestelden.  meer informatie
9-7-1928In de RK Volksbond vindt de oprichtingsvergadering plaats van RK HBO-Vereniging. Het voorlopig bestuur bestaat uit mevrow A. v. Goch-v. Goch, mej. J.A. den Haan en de heren M.W. Verboom, A.G. v. Dorp (Kethel) en A.P. Govaart.  meer informatie
9-7-1928Jacobus Schot, directeur van NV Cartonnagefabriek "Het Westen" overlijdt op 48-jarige leeftijd.  meer informatie
10-7-1928Vierhonderd manschappen van het Regiment Grenadiers en Jagers onder commando van Majoor Baron van Voorst tot Voorst maken een (oefen)mars van 38 kilometer van Den Haag naar Rotterdam via Delft, Schipluiden, Vlaardingen en Schiedam. De kolonne komt via de Vlaardingerdijk de stad in, waar bij de Vlaardingse tol even wordt gerust. Op de hoek met de Aleidastraat inspecteert brigadecommandant Quanjer de troep. Ook op de Westvest wordt een hafuurtje gerust en trekt de groep met een lengte van de Kippenbrug tot aan de Keetsteeg, verder. Vanavond slapen de manschappen in de loodsen aan de IJsselhaven in Rotterdam, de onderofficieren en de officieren aan boord van de Indrapoera. Morgenochtend gaat men vanuit Rotterdam via Overschie, Delft en Rijswijk de dan 27 km lange route terug naar Den Haag.  meer informatie
10-7-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant (NSC) becommentarieert het besluit van B en W om ten aanzien van Radiocentrale een afwachtende houding aan te nemen.  meer informatie
11-7-1928De burgemeester van Rotterdam Mr.Dr. J. Wijtema, oud-gemeentesecretaris van Schiedam, overlijdt op 57-jarige leeftijd.  meer informatie
11-7-1928Het Stedelijk Muziekkorps en het "Gemengd Koor" geven een openlucht weldadigheidsconcert op het feestterrein in het Volkspark ten bate van de bestrijding der tuberculose.  meer informatie
11-7-1928Het besluit van B en W om geen gelden beschikbaar te stellen voor het herstel van de RK school aan de IJsselmondestraat, is na beroep van Sint Willibrordusstichting door Gedeputeerde Staten vernietigd.  meer informatie
11-7-1928De heer A. Gille is benoemd tot secretaris van de Prot. Christelijke Besturenbond, als opvolger van M. Hemminga, die onlangs voorzitter is geworden.  meer informatie
11-7-1928De bestrijding van de rupsenplaag van de satijnvlinder in het Sterrebos door schoolklassen onder leiding van de heer A. Hukshorn, is gefilmd door Polygoon.  meer informatie
11-7-1928Lithografisch Bureau en Steendrukkerij "Schiedam" vraagt uitbreiding aan van haar pand Nieuwe Haven 55.  meer informatie
11-7-1928De NV Gistfabriek v.h. A. Blom & Zn. vraagt uitbreiding aan in haar pand Westerkade 26- 28.  meer informatie
12-7-1928Het personeel van de HAV-Bank heeft een jubileum-excursie gemaakt naar Zuid-Beveland en Walcheren.  meer informatie
13-7-1928Het bestuur van de Oranjevereniging vergadert in het Verkooplokaal ter bespreking van de feestelijkheden rond de 70e verjaardag van H.M. Koningin-Moeder op 2 augustus a.s.  meer informatie
13-7-1928De 16-jarige A. Scholte uit de Archimedesstraat verdrinkt bij het zwemmen in de Oosterhaven.  meer informatie
13-7-1928Blazer's Dierendepot in de villa aan de Warande 210 besluit de (dieren)tuin voor het publiek open te stellen.  meer informatie
14-7-1928De Schiedamsche Zwem Club (SZC) houdt een 3 km. zwemwedstrijd in de Schiedamse havens. Corrie Koning van SZC wordt 2e bij de wedstrijd voor dames.  meer informatie
14-7-1928D. Kramer-Freher, Singel 152b, heeft zijn zaak in Geldersche waren, melk, boter en kaas, geheel vernieuwd.  meer informatie
14-7-19281822 Personen hebben het gisteren opgestelde Blazer's Dierenpark bezocht.  meer informatie
15-7-1928De Schiedamse Jo Hagers wint bij zwemwedstrijden in het Zwarte Plasje te Rotterdam de 50 m. vrije slag.  meer informatie
15-7-1928Corrie Koning wint voor de derde maal de Sterrebosbeker, bij de nationale onderlinge wedstrijden door de Schiedamse Zwem Club (SZC) georganiseerd in het Gemeentelijk (open) Zwembad aan de Havendijk.  meer informatie
16-7-1928De Eerste Schiedamsche Schaakvereniging ESS reikt de prijzen uit die om het kampioenschap schaken van Schiedam werden gewonnen.  meer informatie
17-7-1928De Schiedamsche Besturen Bond houdt haar jaarvergadering waarbij gesproken wordt over de kwestie van de werkverschaffing in Eenerveld. Er worden ook negen nieuwe bestuursleden gekozen.  meer informatie
17-7-1928De heer W. Broek, raadslid, heeft bij B en W een rapport ingediend over de aansluiting van het Lager Onderwijs aan Gymnasium en Hogere Burger School (HBS).  meer informatie
17-7-1928De heer A. v.d. Kooy viert zijn 50-jarig jubileum bij de Fa. Vrijland van de Hoogen & Co Gistfabrikanten, alhier.  meer informatie
17-7-1928In de RK Volksbond vindt, na een concert door Oefening Baart Kunst (OBK), de onthulling plaats van het nieuwe OBK-vaandel.  meer informatie
18-7-1928De firma Bingham & Co. vraagt vergunning voor oprichting van een fabriek voor dekkleden, markiezen, zeilmakerij en tuigerij op het terrein, gelegen achter de panden Nieuwe Haven 65/67  meer informatie
18-7-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant (NSC) publiceert het juryrapport aan het college van regenten van het St. Jacobsgasthuis met drie ingezonden ontwerpen voor de nieuwbouw (die zal worden gerealiseerd aan de Burgemeester Knappertlaan)  meer informatie
18-7-1928De Schiedamsche Courant (SC) publiceert het jaarverslag 1927 van de Vereeniging Volkshuisvesting met gegevens over woningbezit, huurvorderingen, enz.  meer informatie
18-7-1928Christelijke Muziekvereniging 'Harpe Davids' en de Gereformeerde Zangvereniging 'Asaf' geven een openluchtconcert in De Schulp op het feestterrein in het Volkspark.  meer informatie
19-7-1928Verpleegden en personeel van het St. Jacobsgasthuis aan de Hoogstraat maken een autotocht naar de Wassenaarse Bossen en Meijendel.  meer informatie
19-7-1928De Schiedamse Biljartbond houdt voor haar leden een geslaagde feestavond in gebouw De Eendracht.  meer informatie
19-7-1928De heer J.J. Sermeyn is 40 jaar als koperslager verbonden aan de kaarsenfabriek 'Apollo'. Hij is vandaag ook werkzaam, maar krijgt binnenkort volgens gewoonte een vrije dag.  meer informatie
19-7-1928De gemeente Schiedam gaat niet in beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten waarbij het raadsbesluit om geen gelden ter beschikking te stellen voor het herstel van de RK school aan de IJsselmondestraat op formele gronden werd vernietigd.  meer informatie
19-7-1928De 21-jarige J. Beukers te Schiedam, werkzaam bij de nieuwbouw van de fa. Van Nelle aan de Delfshavensche Schie, komt door een val van 20 meter om het leven.  meer informatie
19-7-1928De gemeente geeft Muziekgezelschap OBK geen toestemming om een concert te geven in de muziektent in de Plantage omdat deze met instemming van B en W voortaan alleen gebruikt mag worden door het Stedelijk Muziekkorps. Ook de Arbeidersmuziekvereniging Crescendo kreeg deze afwijzing. Beide verenigingen gaan alsnog in beroep bij B en W.  meer informatie
19-7-1928Fa. Gebr. Huyskens vraagt uitbreiding van haar fabriek voor machinale houtbewerking aan de Prins Frederik Hendrikstraat 39.  meer informatie
20-7-1928De heer G. Groeneveld is 25 jaar in dienst als ketelbikker bij de NV Ingelse en Co. aan de Nieuwe Haven.  meer informatie
22-7-1928De heer L. van Schijndel is 40 jaar in dienst bij Fa. P. Hoppe, distillateurs.  meer informatie
22-7-1928St. Ambrosius onder leiding van directeur J.F.M. Smits en de Koninklijke Mannenzangvereniging Orpheus geven een matinee-concert in het Volkspark.  meer informatie
22-7-1928De Vereniging Volkshuisvesting viert met een drukbezochte receptie in Musis Sacrum haar 25-jarig jubileum onder aanwezigheid van burgemeester A.J. Gijsen en zeer veel autoriteiten.  meer informatie
23-7-1928Bij landbouwer P. Baardmans aan de Broekkade te Kethel woedt een grote hooibrand.  meer informatie
23-7-1928De Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) besluit enige pandjes in de Kethelstraat, hoek Zijlstraat te slopen om op de vrijgekomen plek een werkplaats met garage te bouwen.  meer informatie
24-7-1928De NV Ned. Fabriek van Verpakkingsartikelen "Nefaver" vraagt uitbreiding aan van haar panden in de Boterstraat 40 t/m 48.  meer informatie
24-7-1928Met werf Gusto komen de vakbonden een loonsverhoging voor het personeel overeen van 2 cent per uur.  meer informatie
25-7-1928Bestuur en feestcommissie van de Oranjevereniging Wilhelmina vergaderen in "De Vergulde Valk" ter voorbereiding van de viering van Koninginnedag.  meer informatie
25-7-1928J.F. van der Knaap vraagt vergunning om zijn broodbakkerij aan de Geervlietschestraat 3 uit te breiden met een heteluchtoven.  meer informatie
26-7-1928Ongeveer 500 Schiedamse pelgrims maken een bedevaart naar Brielle ter herdenking van de Martelaren van Gorcum.  meer informatie
26-7-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant (NSC) becommentarieert de Rotterdamse annexatieplannen n.a.v. het memorie van antwoord van B en W te Rotterdam.  meer informatie
26-7-1928Het 6-jarig jongetje P.A. van Laar uit de Sommelsdijksestraat is in de Voorhaven verdronken. Reddingspogingen in het café van de heer E.A.T. de Groot aan de Hoofdstraat 97 mochten niet baten.  meer informatie
26-7-1928B en W van Rotterdam hebben uitvoerig geantwoord op het rapport van de gemeenteraad over annexatie van Schiedam en andere buurgemeenten.  meer informatie
27-7-1928Wegens de weigering van het gemeentebestuur om OBK een uitvoering te laten geven in de muziektent in de Plantage, wordt vandaag een concert gegeven in de muziektent op het Rozenburgerplein.  meer informatie
28-7-1928De NV Eerste Ned. Fabriek van Asbestcementplaten Martinit, mag haar pand aan de Sluisweg 7 uitbreiden.  meer informatie
28-7-1928De woningvereniging "Schiedam Vooruit" heeft een proces verloren dat Davids en Zitsch had aangespannen wegens verzakkingen in de Kortlandstraat.  meer informatie
28-7-1928De Burgerwacht te Kethel heeft bij schietwedstrijden van de Federatie Westland in Delft een groot aantal prijzen behaald.  meer informatie
29-7-1928Het Stedelijk Muziekkorps onder leiding van directeur H.H. van Vleuten geeft een concert in de Plantage.  meer informatie
29-7-1928Handboogschutterij "Claudius Civilus" te Kethel behaalt de "Rozencorpsprijs" bij de schietwedstrijden in Hillegersberg.  meer informatie
30-7-1928Tweehonderdvier Schiedamsche bedevaartgangers zijn onder leiding van deken A.J.C. Schraag vertrokken voor de 82e Kevelaersche Processie.  meer informatie
31-7-1928Er bestaan plannen om de Wilhelminahaven en de Wiltonhaven aan te sluiten aan het spoorwegnet.  meer informatie
31-7-1928Orpheus is terug van een geslaagde concertreis naar Antwerpen van 28 tot 30 juli.  meer informatie
31-7-1928De St. Willibrordusstichting heeft plannen om tijdens de schoolvacanties kinder-vacantie-spelen te organiseren.  meer informatie
1-8-1928De orgelfabriek van de heer A.W.J. Standaart Sr. is omgezet in een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van f. 300.000,-  meer informatie
1-8-1928Directeur T. de Meester van de NV Vereenigde Glasfabrieken viert zijn 50-jarig jubileum als glasfabrikant met een druk bezochte receptie in de versierde pakloods van de Vereenigde Glasfabrieken.  meer informatie
1-8-1928NV Handelmij v/h Fa. Jan E. de Boer vraagt vergunning voor oprichting van een opslagplaats voor chemicaliën aan de Overschieseweg 130.  meer informatie
2-8-1928Op het feestterrein in het Volkspark is ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Emma een concert gegeven door: - Het Stedelijk Muziekkorps; - Harmonie orkest St. Ambrosius; - Chr. Muziekver. Harpe Davids; - Gusto's Muziekvereniging; - Kon. Zangver. Schiedam's Mannenkoor Orpheus.  meer informatie
2-8-1928Ter gelegenheid van het gouden jubileum van directeur T. de Meester maakt het personeel van de Vereenigde Glasfabrieken een boottocht naar Slot Loevestein.  meer informatie
2-8-1928De zangkoren van TEGENO hebben onder leiding van directeur H. Kreemer prijzen behaald op het Nationale Zangconcours te Pernis.  meer informatie
3-8-1928De pas opgerichte RK EHBO houdt in de RK Volksbond haar eerste vergadering. De heer M.W. Verboom wordt tot voorzitter benoemd.  meer informatie
4-8-1928De Arbeiders Muziekvereniging Crescendo geeft wegens het 15-jarig bestaan, onder leiding van directeur D. van Seuren, samen met de Arbeiderszangvereniging Excelsior een concert in de Schulp in het Volkspark,  meer informatie
6-8-1928Voor de op 3 september a.s. in gebruik te nemen werkplaats van de Vereniging Zwakzinnigenzorg, is de heer J.R. Voorman tot werkmeester benoemd.  meer informatie
7-8-1928De St. Willibrordusstichting heeft definitief besloten kindervacantiespelen te organiseren op het sportterrein van RKSV Excelsior'20.  meer informatie
8-8-1928De Commissie Auto- en Boottochtjes (CAB) houdt met 25 TBC- patientjes van 6 tot 15 jaar een boottocht naar Oostvoorne.  meer informatie
8-8-1928Het Jonge Dameskoor "Eltheto", dir. G. van Beek, behaalt op het Nationaal Zangconcours te 's-Gravenhage een 2e prijs in de eerste afdeling.  meer informatie
8-8-1928De heer Antonie Cornelis Marius van Deventer, firmant van Van Deventer & Zn's Kistenfabriek overlijdt op 65-jarige leeftijd.  meer informatie
8-8-1928De heer en mevrouw Dirkzwager-van der Schalk, Stadhouderslaan 46 geven per krantenadvertentie kennis van de geboorte van hun zoon Willem.  meer informatie
9-8-1928Op het nationaal concours te Den Haag wint de Chr. Gemengde Zangvereniging De Lofstem uit Kethel, onder leiding van directeur J. de Vries, drie prijzen.  meer informatie
9-8-1928B en W stellen de stichting voor van een tweede school voor het 7e leerjaar, in het schoolgebouw Singel, tijdelijk onder te brengen in de Lange Nieuwstraat.  meer informatie
9-8-1928De heer Henk Sterenborg vraagt vergunning voor licht alcoholische dranken voor de localiteit Kethelstraat 27b.  meer informatie
10-8-1928Dr. de Ranitz, schoolarts, heeft het verslag van het geneeskundig schooltoezicht over 1927 uitgebracht.  meer informatie
11-8-1928De RK Middenstandsvereniging De Hanze verzoekt haar leden de winkels op het feest van Maria Hemelvaart, op 15 augustus a.s., te sluiten. De Nieuwe Schiedamsche Courant (NSC) roept haar lezers op die dag geen inkopen te doen.  meer informatie
12-8-1928Handboogschutterij "Claudius Civilis" in Kethel houdt jaarvergadering en prijsuitreiking in "De Vergulde Valk" onder leiding van voorzitter dokter G. Sauer.  meer informatie
13-8-1928Voor de eerste maal worden kindervacantiespelen gehouden op het sportterrein van RKSV Excelsior'20, onder algemene leiding van schoolmeester P.B.M. Alberts.  meer informatie
13-8-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant (NSC) publiceert het jaarverslag 1927 van het Geneeskundig Schooltoezicht.  meer informatie
14-8-1928Blazer's Dierentuin aan de Warande ontvangt de 10.000e betalende bezoeker.  meer informatie
14-8-1928De Protestants Christelijke Besturenbond heeft een reisspaarkas opgericht.  meer informatie
15-8-1928Adrianus Brouns vraagt licht alcoholische drankvergunning voor perceel Hoogstraat 162.  meer informatie
15-8-1928De RK Propagandaclub St. Clemens houdt in het Parochiehuis aan de Lekstraat haar jaarvergadering.  meer informatie
15-8-1928De heer C. in 't Veen, Hoogstraat 69, is op vliegveld Waalhaven geslaagd voor het examen vliegtuigbestuurder.  meer informatie
15-8-1928Pater B.L. Nauta O.P. viert in de Singelkerk zijn zilveren priesterjubileum.  meer informatie
17-8-1928Jacob Dijkstra, Overschiesestraat 18, heeft zijn kolenhandel overgedaan aan W. Koorengevel, Strijenschestraat 45.  meer informatie
17-8-1928De heer J. Fons is vandaag 50 jaar werkzaam bij de Stearine-kaarsenfabriek Apollo.  meer informatie
19-8-1928NV Van der Ende's Autobus Mij. wijzigt de routes en dienstregeling van zijn bussen naar Rotterdam en het Fabriplein.  meer informatie
19-8-1928Mondharmonicavereniging 'Schiedam Vooruit' wint op het eerste Nationale Bondsconcours een eerste prijs, een extra prijs en de directeursprijs.  meer informatie
20-8-1928De Nieuwe Schiedamsche Courant plaatst een luchtfoto van het bij Wilton in aanbouw zijnde ss Statendam.  meer informatie
20-8-1928Baron Edmond Rothschild uit Parijs bezoekt Blazer's Dierentuin in de Warande.  meer informatie
21-8-1928Kapelaan A.M.A. Vollaerts van de H. Hartkerk is benoemd als leraar aan het Seminarie Hageveld.  meer informatie
21-8-1928In de Frankenlandsche Kerk worden door Gebr. F.W.S. en F.R. Näring schoonmaak- en schilderswerkzaamheden uitgevoerd met behulp van een zweefstelling.  meer informatie
21-8-1928Tijdens zware regenval overstromen de straten tussen de Groenelaan en de Nieuwe Maasstraat.  meer informatie
22-8-1928Onder grote belangstelling vindt in de Frankenlandse Kerk en op de RK Begraafplaats de uitvaart plaats van organist Henri A.H. Veugelers.  meer informatie
22-8-1928Dora Melchers en Herman Jansen Jr. zijn ondertrouwd.  meer informatie
22-8-1928In café Maas aan het Hoofd is de Rookvereniging "de Maas" opgericht met als voorzitter de heer H. Oetker.  meer informatie
22-8-1928Bij gelegenheid van een demonstratie 'Reddend Zwemmen' richt de heer J.N. Riet zich met een adres tot B en W om de oefeningsmogelijkheden voor de Schiedamsche Reddingsbrigade te verbreden.  meer informatie
23-8-1928Er wordt een drukke afscheidsreceptie gehouden in het Parochiehuis wegens vertrek van Kapelaan A.M.A. Vollaerts, waarbij het woord gevoerd wordt door Pastoor J.B.W.M. Möller, Mina Nederhof, W. v. Oostrom, M. Heinsbroek, W. Janse, E.A. Leenderts en A. Ingenhousz.  meer informatie
23-8-1928Mej. Josephine Nolet, 50 jaar werkend lid der St. Liduinavereniging en weldoenster van kerk en armen, overlijdt op 86-jarige leeftijd.  meer informatie
23-8-1928P.J. v.d. Ree opent aan de Singel 173 een nieuwe moderne slagerij.  meer informatie
25-8-1928Albert van der Vlist vraagt vergunning voor het schenken van licht alcoholische dranken in perceel Lekstraat 2.  meer informatie
25-8-1928Pieter Cornelis Rosman vraagt vergunning voor verkoop van sterke drank aan de Maasdamschestraat 5.  meer informatie
25-8-1928Bij Scheepsbouw Mij. Nieuwe Waterweg is het ss "Themisto", in aanbouw voor Mij. Zeevaart te Rotterdam, te water gelaten.  meer informatie
25-8-1928Josephine Baker is op bezoek bij Blazer's Dierenpark aan de Warande.  meer informatie
26-8-1928In het damesgedeelte van het open zwembad aan de Havendijk geeft de Schiedamsche Reddingsbrigade een demonstratie Reddend Zwemmen.  meer informatie
26-8-1928De heer R.L. van Lingen viert zijn 25-jarig jubileum als collectant in de Frankenlandsche Parochie.  meer informatie
29-8-1928Oranjevereniging Wilhelmina te Kethel begint op luisterrijke wijze het Koninginnefeest dat op 31 augustus plaats vindt.  meer informatie
29-8-1928NV Tegelfabriek "Schiedam" vraagt om uitbreiding van de fabriek aan de Noordvestsingel 139 / 141 met een kleine tunneloven.  meer informatie
30-8-1928In het Domicanessen-klooster aan de Korte Dam is als nieuwe overste geïnstalleerd Zuster Alberta, in de wereld Petronella Roelofs.  meer informatie
30-8-1928De heer H.L. Tomesen, kommies-verificateur der directe belastingen is onderscheiden met de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
30-8-1928De heer J. v.d. Gaag, zeilmaker bij J. Mak & Zonen, is onderscheiden met de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
30-8-1928Corns. Swarttouw's Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek vraagt aan B en W een stuk grond aan de Nieuwe Waterwegstraat en Wilhelminahaven te mogen huren, waarop zij reeds sinds 1926 voorkeursrecht heeft.  meer informatie
31-8-1928Met zeer veel evenementen is op grootse wijze koninginnedag 1928 gevierd.  meer informatie
1-9-1928De heer Mr. A.F. Victor Sickenga wordt door het gemeentebestuur gehuldigd i.v.m. zijn 25-jarig jubileum als gemeente-secretaris.  meer informatie
1-9-1928De heer David Pieter Koppenjan vraagt drankvergunning voor lokaliteit Hoofdstraat 11.  meer informatie
2-9-1928De heer J.G. van Dorp viert zijn zilveren zangers-jubileum als lid van het zangkoor "Lof en Stichting" van de St. Janskerk.  meer informatie
3-9-1928In de Westerkerk wordt de opening gevierd van de vierde school voor Christelijk Onderwijs. Sprekers zijn o.a. de heer W.J. Goslinga en Ds. K. de Bel.  meer informatie
3-9-1928De heer C. van Gerven (lid van de brandweer) viert zijn 25-jarig jubileum als touwsorteerder bij NV Handelmij. v/h Fa. M. van Emden.  meer informatie
4-9-1928De gemeenteraad aanvaardt het voorstel om grond aan de Wilhelminahaven in erfpacht uit te geven aan de Handels- en Transportmij. Gebr. Roest en Co. ten behoeve van de bouw van een fabriek voor fabricage, opslag en handel in jutezakken.  meer informatie
5-9-1928fa.Dirven Jr. & Hillege vraagt om vergunning tot oprichting van een fabriek voor koper- en leidingwerken in het pand Westvest 40, met 3 electromotoren, aandrijvende een draaibank, een boormachine, een slijpmachine en een aanjager.  meer informatie
5-9-1928J.P. van Waalwijk van Doorn, commissionnair in hypotheken en assurantiën aan de Prof. Kamelingh Onneslaan 148, is failliet verklaard.  meer informatie
5-9-1928Mevr. Solser, directrice van filmstudio Eureka is doende de studio aan een Nederlandsche filmonderneming te verkopen.  meer informatie
6-9-1928De heer J. Koning, concierge van de Rijks-HBS viert zijn 25-jarig jubileum.  meer informatie
6-9-1928De politie neemt 300 kisten gedistilleerd van distilleerderij Herman Jansen in beslag op het vermoeden van onrechtmatig gebruik van merknamen.  meer informatie
7-9-1928De RK Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus houdt in de RK Volksbond een drukbezette ledenvergadering.  meer informatie
8-9-1928Hermes-DVS houdt in hotel Beijersbergen onder leiding van voorzitter dokter D. Ris haar algemene vergadering. Han Mulder wordt tot erelid benoemd.  meer informatie
8-9-1928In het gemeentelijk zwembad aan de Havendijk worden onder leiding van de dames C. van der Gaag-van Berkel en Holstein onderlinge dameswedstrijden gehouden.  meer informatie
10-9-1928H.M. Koningin Wilhelmina maakt een boottocht langs Rotterdam en Schiedam, waarbij zij in de Wiltonhaven de afbouw van het ss Statendam bezichtigt.  meer informatie
11-9-1928De heer en mevrouw Bergmans-Lagerweij, Lange Achterweg 28, hebben hun gouden huwelijksfeest gevierd. St. Ambrosius brengt een serenade.  meer informatie
12-9-1928NV Van der Ende's Autobus Maatschappij vraagt vergunning voor een benzinepomp-installatie in de Potgieterstraat.  meer informatie
12-9-1928De heer J. Haima van der Wal wordt onder grote belangstelling gecremeerd op Driehuis-Westerveld bij Haarlem. De op zaterdag 8 september overledene nam in Schiedam een voorname plaats in. Zo was hij commissaris-directeur van de Spaarbank, kerkmeester van de Nederlands Hervormde Kerk, voorzitter van de Vereniging Volksbadhuis, regent van het Diaconiehuis en regent van het Weeshuis der Hervormden en niet in de laatste plaats voorzitter van de Vereniging De Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken. In het dagelijks leven was hij lid van de firma Kipos & Co, fabriek van Staalplaatwerken.  meer informatie
13-9-1928De gemeentebesturen van Schiedam en Vlaardingen zijn in principe tot overeenstemming gekomen inzake de bouw van een gemeenschappelijk abattoir.  meer informatie
14-9-1928De Schiedamsche Zwemclub SZC houdt in Musis Sacrum haar algemene ledenvergadering onder leiding van voorzitter Wijchers.  meer informatie
28-10-1928In de ledenvergadering van "Zwakzinnigenzorg" onder leiding van de heer W.J. Goslinga, worden de heeren D. Schaterij en F. Peters tot bestuurslid gekozen.  meer informatie
10-12-1928Van de nieuwgebouwde Dr. J.Th. de Visserschool wordt de gehele vleugel die evenwijdig loopt met de Westfrankelandsestraat, destijds genoemd afdeling 'A' officieel geopend.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam