logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1920-1927


1920In een fabriekspand aan de Warande wordt chocoladefabriek De Baronie gevestigd. De naam Baronie is samengesteld uit de namen van de stichters: de heren Barents, De Roth en Nieuwenhuis.  meer informatie
omstr.1920Het herenhuis aan de Noordvest 103, in 1828 door Willem Jansen gekocht van de brander Jacobus Nolet, wordt kantoor van het bedrijf van de familie Jansen.  meer informatie
1920Schiedam telt nog 14 branderijen.  meer informatie
1920-1922De Wilhelminahaven wordt verlengd door haaks op de bestaande haven een verlenging te graven waardoor de gehele haven een L-vorm krijgt. De vrijkomende grond wordt voor het nieuwe Volkspark gebruikt.  meer informatie
1920-1925In deze jaren ontstaat langzamerhand het Bijdorp bij Kethel tussen de Poldervaart en de spoorbaan Rotterdam-Hoekvan Holland. Na het bouwrijp maken van de grond volgt woningbouw door voornamelijk de gebroeders Johannes en Hendrik Martijnse uit Rotterdam, aan resp. de Westpolderstraat, de Breedestraat, Spoorstraat en de Schietbaanstraat. (de tweede en derde straatnaam werden in 1941 resp. Burgemeester Verveen- en Spoorbaanstraat)  meer informatie
1920Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK), inmiddels twintig jaar oud, behaalt op een muziekconcours in Zeist de eerste prijs in de afdeling 'Uitmuntendheid'. (met het maximale aantal van 120 punten).  meer informatie
1920Oogstfeest, georganiseerd door de volkstuinders in het Sterrebos.  meer informatie
1920Oprichting van de Coöperatieve Vrouwenbond (uitgaande van de Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES).  meer informatie
1920Oprichting van de Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids. Tot dirigent wordt J.K.C. Karsseboom benoemd.  meer informatie
1920Oud-papierhandel J. v.d. Waal (& Zn.) vestigt zich in de Westmolenstraat 27 te Schiedam.  meer informatie
1920Damclub Uitspanning Door Inspanning (UDI) wordt opgericht. Het bestuur bestaat uit Jac. van Katwijk Jzn, voorzitter; H.J. Hille, secretaris; J. Hagendoorn, penningmeester; J. Penning en J. van Katwijk jr.  meer informatie
1-1-1920Uitgave van de eerste jaargang van het 'Schiedamsch Kerkblad', orgaan van de Gereformeerde Kerk van Schiedam, uitgegeven door drukkerij Gebr. van Noortwijk.  meer informatie
24-2-1920Zangvereniging ASAF onder leiding van directeur H.H. Tobé, geeft een zanguitvoering in gebouw De Volksbond (niet de RK. Volksbond!) aan de Lange Haven. Als soliste treedt op mevrouw C. Wassenbergh-Kolb uit Wageningen met aan de vleugel de heer W.A. Houtman van de pianozaak aan de Singel.  meer informatie
29-3-1920Oprichting van voetbalvereniging 'De Zwaluwen'. (Twee jaar later omgedoopt tot SFC)  meer informatie
8-4-1920De Schiedamsche Politie Sport Vereniging (SPSV) wordt opgericht.  meer informatie
30-4-1920De Schiedamse voetbalvereniging "Pro Patria" wordt opgericht.  meer informatie
29-5-1920Schiedam is opnieuw een voetbalclub rijker. De Schiedamse voetbalvereniging Ursus wordt opgericht.  meer informatie
10-6-1920Ingebruikneming van een nieuw orgel in de Oosterkerk van de Gereformeerden. De bouwer is firma Van der Kley.  meer informatie
20-6-1920Oprichting van de RK Sportvereniging Excelsior 20. De eerste bestuursleden zijn E.A. Leenderts, voorzitter; N.J.J. van Baarle, secretaris; A. van Geloven, penningmeester en als geestelijk adviseur treedt op pater H.J. Micklinghof O.P.  meer informatie
26-6-1920Sportvereniging De Eendracht Maakt Ons Sterk, afgekort DEMOS, wordt opgericht.  meer informatie
25-8-1920De Schiedamsche Courant meldt dat de stoommolen De Draak is aangekocht 'voor opslag van grote materialen'. De molen was al enige jaren niet meer als stoommolen in gebruik.  meer informatie
1-10-1920Ir. M.M. (Marius) van Praag wordt benoemd tot directeur van de Gemeentelijke Woningdienst en de dienst Bouw- en Woningtoezicht. (In 1925 studeerde Van Praag in Leiden ook nog af als jurist en in 1932 promoveerde hij, zodat het daarna Mr.Dr.Ir. M.M. van Praag werd)  meer informatie
1-11-1920Het Hoofdbureau van Politie aan de Grote Markt wordt verlaten. Dat is nu gevestigd aan de Lange Nieuwstraat 55. Het pand aan de Grote Markt wordt politiepost.  meer informatie
1921De voetbalvereniging die later bekend wordt als SVV krijgt dit jaar als nieuwe voorzitter M.P. Litzenburg.  meer informatie
1921Reorganisatie van de werf Wilton-Fijenoord, mede bedoeld als grondslag voor een algemene reorganisatie van het bedrijf.  meer informatie
zomer 1921Eem moerasachtig gebied tussen het Sterrebos en het Volkspark, restant van een waterafvoer naar de Neieuwe Maas wordt gedempt voor, overigens niet doorgegane, woningbouw. Zo ontstaat een terrein dat later doorgaat voor de 'zandvlakte'. Het betreft het deel tussen de tegenwoordige Admiraal de Ruyterstraat, de Schielandse Zeedijk en het voormalige Wilton-Fijenoord, nu bedrijventerrein Havengebied.  meer informatie
19-4-1921De Schiedamsche Boks- en Athletiekvereniging Sandow wordt opgericht.  meer informatie
20-5-1921De heer M. Kranen overlijdt Hij bereikte de leeftijd van 75 jaar. Kranen was oud-gemeenteraadslid, industrieel en eertijds ook eigenaar van stoommolen de Draak en gistfabriek de Atlas.  meer informatie
5-7-1921Oprichting van de Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids door leden van de Protestants Christelijke Besturenbond.  meer informatie
september 1921In september1921 nadert het dubbele, vaste bouwdok bij Wilton-Fijenoord te Schiedam zijn voltooiïng. Dit geeft de werfcapaciteit een belangrijke uitbreiding op een manier die de technici interesseerde: Twee bouwvloeren van 200 bij 300 meter breedte, tezamen door een schipdeur afgesloten. Voor het te water laten van schepen laat met het bouwdok vollopen, neemt de schipdeur weg en het schip kan uitvaren.  meer informatie
10-9-1921Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik brengen een informeel bezoek aan NV Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf te Schiedam.  meer informatie
29-9-1921In de Gorzen wordt door de Hervormde Gemeente van Schiedam, tijdelijk een houten kerkgebouw in gebruik genomen omdat de wijk zich steeds verder uitbreidt met vele Hervormden die een Hervormd kerkgebouw ontberen. Het gebouwtje krijgt de naam Nieuwe Kerk.  meer informatie
30-9-1921Het nieuwste bioscooptheater aan de Hoogstraat wordt geopend. Het is gebouwd op de plaats van de vroegere zaal Constantia en kreeg de naam Pandora. In het eerste filmprogramma dat geboden werd, was een film met weekrevue en andere belangrijke gebeurtenissen. Ook een film waarin men de sloop van het oude gebouw en de bouw van het nieuwe liet zien. Tot slot was er een film over de feestelijkheden in onze stad op de verjaardag van onze Koningin op 31 augustus.  meer informatie
1-10-1921Een felle brand in de tabaksfabriek van Schuyer en Rakemann aan de Noordvest 117-119 heeft tot gevolg dat de panden grotendeels uitbranden.  meer informatie
6-11-1921Tijdens een hevige storm wordt de 12-jarige Jan Blommestein uit de Nieuwe Maasstraat 41, getroffen door een stuk dak van de voormalige boerderij van Doeleman aan de Hoofdstraat. Hij is zwaar gewond en wordt op advies van dokter Ris naar het Gemeente Ziekenhuis aan de Laan gebracht. Daar overlijdt hij aan inwendige kneuzingen. Zijn broertje Louis, die naast hem liep tijdens het ongeval, wordt slechts lichtgewond.  meer informatie
1-1-1922School F voor openbaar lager onderwijs, wordt gesplitst in twee scholen F1 en F2. School F1 telt 189 leerlingen, verdeeld over zes klassen; school F2 heeft 234 leerlingen in zeven klassen.  meer informatie
8-2-1922Oprichting van de Vereeniging de RK Openbare Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina. Voorzitter is Dr. Bauwens, penningmeester P. Groenendaal. De bibliotheek is ondergebracht in het aangekochte pand Lange Haven 92. Men start met 7.717 boeken. Directeur is H.J. Matla.  meer informatie
8-3-1922De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schiedam houdt haar laatste vergadering. Zij wordt vervangen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden Maas. De leden van de Schiedamse Kamer waren B.A.J. Wittkampf (voorzitter), H.J. Jansen. H.B.A. Bertels, Jac.J.S. Engering, J. Haima van der Wal, D.L. Ingelse, A.H.; M. Melchers, M. vd. Vlies, S.C. van Waalwijk van Doorn(1879?), Mr.M.J.C.M. Kavelaars (secretaris).  meer informatie
4-5-1922Sterfdag van de Schiedamse schrijver Ary Prins, tevens directeur van de 'NV Stearine kaarsenfabriek Apollo' (62 jaar) Hij woonde in Schiedam vanaf zijn geboorte 19 maart 1850 tot ca. 1870 en van 1905 tot zijn overlijden in 1922.  meer informatie
7-5-1922Ds. J. Mulder neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk van Schiedam wegens aangenomen beroep naar Leeuwarden.  meer informatie
14-5-1922Om vijf uur 's morgens wordt brand ontdekt in de mouterij De Kerseboom van J.J. Heilker aan de Vijgensteeg. Deze mouterij, bestaande uit 3 panden brandt geheel uit, zodanig dat een dag later alles gesloopt moet worden.  meer informatie
21-10-1922In den Haag overlijdt op bijna 67-jarige leeftijd Thomas Kudders. De heer Kudders was 30 jaar lang commissaris van de Vereniging van Zakkendragers 'Anthonius' en 3 jaar administrateur van de Graanwegers.  meer informatie
21-10-1922Musis Sacrum is heropend na een grondige restauratie. In 1914 werden hier enige tijd Poolse vluchtelingen gehuisvest. Na hun vertrek had het gebouw enkele jaren leeggestaan en was sterk verwaarloosd. In 1917 werd de zaal ingericht voor een moderne industrie.  meer informatie
5-11-1922De binnenroede van molen De Walvisch breekt af.  meer informatie
23-11-1922Gereformeerd predikant Ds. G. Kruyswijk te Oudega wordt bevestigd in Schiedam door zijn schoonvader Ds. D. Ringnalda te Den Haag (tevens oud-predikant van Schiedam)  meer informatie
1923Oprichting van Roeiersvereniging VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven) door de gebroeders Gijs, Willem en Jan van der Horst. Zij zorgen ervoor dat de (zee)schepen keurig aan de boeien in de Wilhelminahaven en op de Nieuwe Maas vastgelegd worden. Ze vestigen hun kantoor aan de Wilhelminahaven in de Havenstraat.  meer informatie
1923De voetbalvereniging die bekend is als SVV krijgt dit jaar als nieuwe voorzitter A. ( Anthonie) Dicker.  meer informatie
1923Verbouwing van de vroedschapskamer van het stadhuis op de Grote Markt tot raadzaal.  meer informatie
1923Oprichting van de Arbeiders Toneelvereniging 'Tot steun in den Strijd'.  meer informatie
25-2-1923Oprichting van de 'Eerste Schiedamsche Schaakvereniging'. Men gaat schaken in Musis Sacrum, na 1935 in de Amstelbron.  meer informatie
26-2-1923De Gereformeerde kerkeraad besluit, ter uitbreiding van het aantal zitplaatsen, de Plantagekerk en de Oosterkerk te verbouwen door een middengalerij toe te voegen en de stoelen door banken te vervangen.  meer informatie
12-3-1923De Gereformeerde kerkeraad besluit aan de Nieuwe Haven een herenhuis te kopen van de wed. Prins voor f. 37.600 om als rusthuis in te richten.  meer informatie
juli 1923Het Gereformeerd Rusthuis aan de Nieuwe Haven wordt in gebruik genomen.  meer informatie
24-7-1923Ds.G. Kruyswijk overlijdt in de Valeriuskliniek te Amsterdam op 31-jarige leeftijd.  meer informatie
28-7-1923Begrafenis van ds.G. Kruyswijk onder buitengewoon grote belangstelling op de begraafplaats aan de Singel. (later wordt zijn graf overgebracht naar de Algemene Begraafplaats Beukenhof waar het nu (2006) nog aanwezig is.  meer informatie
6-12-1923Ook kanariekwekers hebben nu hun eigen organisatie. De Eerste Schiedamsche Kanarie Kwekers Vereniging 'Ons Genoegen' wordt opgericht.  meer informatie
1924J. Penning, lid van Damclub Uitspanning door Inspanning wordt Schiedams kampioen schaken.  meer informatie
1924In de Grote of St. Janskerk wordt de gasverlichting vervangen door electrische verlichting.  meer informatie
1924Het bestuur van de RK Volksbond, afdeling Schiedam, de vakafdeling Fabrieksarbeiders St. Willibrordus, bestaat uit de heren M. Verdoes, voorzitter; G.H. Huiskens, penningmeester en J.H. Tromp, secretaris  meer informatie
8-1-1924In de Oosterkerk wordt het 25-jarig ambtsjubileum van ds. J.F. Jonkers gevierd.  meer informatie
7-2-1924Op het graf van ds. G. Kruyswijk wordt een gedenkteken geplaatst (in 1938 overgeplaatst naar de nieuwe Algemene begraafplaats aan de Laan van Spieringshoek, nu Beukenhof, Vak DB 66).  meer informatie
29-2-1924Op deze schrikkeldag overlijdt in Den Haag de oud-Schiedammer en dichter/schrijver Willem Levinus Penning.  meer informatie
1-5-1924De Lawntennisvereniging Door inspanning tot ontspanning (DITO) wordt opgericht.  meer informatie
21-5-1924Ds. G. van Duinen uit Zegwaard wordt door Ds. Jonkers bevestigd als Gereformeerd predikant te Schiedam.  meer informatie
1924In het vierde kwartaal van 1924 krijgt Wilton's Dok- en Werfmaatschappij voor het eerst een belangrijke opdracht van de Koninklijke Marine: het bouwen van het flottieljevaartuig Soemba. Een bewijs dat 'Den Haag' de werf tot de levering van kwalitatief hoogstaand werk in staat acht.  meer informatie
17-10-1924Buurtvereniging Gusto wordt opgericht.  meer informatie
1925De directie van Wilton-Fijenoord maakt bekend dat de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) begin 1925 een viertal vracht- en passagiersschepen heeft besteld. Een opdracht, die gelegenheid biedt het nieuwe bedrijf te Schiedam volledig in te schakelen.  meer informatie
1925Oprichting van het automobielbedrijf 'Unique' door de heren A. en F. Blok, Het bedrijf is gevestigd op de hoek van de Nieuwe Haven met de Burgemeester Knappertlaan.  meer informatie
1925J.C.M. Felzer volgt H. van Gent op als dirigent van OBK (Oefening Baart Kunst). Hij zou dit blijven tot 1955. (Feltzer is medeoprichter van het Rotterdams Philharmonisch Orkest).  meer informatie
1925Het boek 'Sainte Lydwine de Schiedam' verschijnt. Het is geschreven door pater Hubert Meuffels C.M.  meer informatie
7-3-1925De op 5 maart overleden A.W. Schade van Westrum, wonende Lange Haven 49, wordt begraven na een dienst in de Oud-Katholieke kerk op de Dam.  meer informatie
15-4-1925In Musis Sacrum wordt het tienjarig bestaan van het mandolinegezelschap Ontspanning door Inspanning (ONI) gevierd. De club telt dan 40 leden en 150 donateurs.  meer informatie
1-5-1925De Harmonie Wilton-Fijenoord wordt door personeel van de gelijknamige scheepswerf opgericht.  meer informatie
18-9-1925Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana bezoeken Schiedam. Zij worden ontvangen op het stadhuis, maken per open koets een rondrit door de stad en bezoeken de werf Gusto.  meer informatie
24-12-1925Er wordt een overeenkomst gesloten tussen Rotterdam en Schiedam om een deel van Schiedams grondgebied in het oosten van de stad af te staan. De Schiedamse watertoren moet hiervoor onder meer sneuvelen. Rotterdam kan hierdoor de Merwehavens graven. Schiedam krijgt in ruil 'eeuwig' gratis water uit Rotterdam via een nieuw waterpompstation aan de Rotterdamsedijk.  meer informatie
1926Als gevolg van een grote staking van mijnwerkers in Engeland, bekend als de kolenstaking, ligt de Wilhelminahaven vol met schepen.  meer informatie
1926De stomp van molen De Meijboom wordt geheel verwijderd. De molen was gebouwd in 1779 aan de Buitenhavenweg 'even buiten de Rotterdamsche Poort', in opdracht van Govert van der Werf, en in 1860 al tot en met de balie al afgebroken.  meer informatie
1926Aan de Aleidastraat wordt een nieuw Hofje van Belois gebouw met 36 woningen en een regentenkamer.  meer informatie
1926Ferdinand Timmermans wordt aangesteld tot stadsbeiaardier van Schiedam.  meer informatie
1926Scheepswerf Wilton in Schiedam breidt uit met de aankoop van een machineloods, een aantal machines en een 20.000 tons dok uit Duitsland. Ze werden gekocht van de geliquideerde Reiherstieg Werft bij Hamburg.  meer informatie
26-3-1926De sportvereniging Houdt Braaf Stand (HBS) wordt opgericht als onderafdeling van de Schiedamse Christelijke Jongemannen Vereniging (CJV) 'De Heere zal 't Voorzien' . Men voetbalt en bedrijft athletiek.  meer informatie
juni 1926Oprichting van het Comité Auto en Boottochten (CAB) dat jaarlijks een aantal dagtochten organiseert voor lichamelijk gebrekkigen.  meer informatie
15-7-1926Er breekt brand uit in de Gom- en Suikerwarenfabriek van H.M. Karis aan de St. Annazusterstraat. De brandweer bestrijdt de brand met groot materiaal. De fabriek gaat grotendeels verloren.  meer informatie
31-7-1926Officiele opening van het nieuwe Hofje van Belois aan de Aleidastraat. Aannemers: P.A. Heijnsbroek, C. Leenderts. Aanneemsom f. 90.000,-. Architect A.Stahlie. Bouw begonnen november 1925. Regenten waren toen: W.A. Beukers, P.C. v.d. Toolen, Schade van Westrum (inmiddels overleden, opgevolgd door J. Houtman). Van de Toolen heeft tijdens de bouw ontslag gevraagd. Inkoopsom verhoogd (voor 50-jarigen) van f. 750,- tot f. 1100,-.  meer informatie
2-8-1926Het oude Hofje van Belois wordt gesloten.  meer informatie
9-8-1926Wilton's Dok- en Scheepswerf ontvangt een telegram met de vraag of men belangstelling heeft voor de reparatie van het Franse passagiersschip 'Paris' van 34.600 ton en een lengte van 230 meter. De reden is dat het schip, terugkomende van een dokking te Cherbourg, bij het binnenvaren van Le Havre tegen het havenhoofd is gelopen waardoor de huid over een lengte van ongeveer 20 meter is opengescheurd. Wilton accepteert en het schip komt daarna voor reparatie naar Schiedam. Het is tot dan dan het grootste schip dat ooit de Nieuwe Waterweg binnenvoer. Het schip wordt in Wilton's 46.000 tons dok opgenomen en twee-en-een-halve dag eerder afgeleverd dan met eigenaar Compagnie Générale Transatlantique was overeengekomen..  meer informatie
10-11-1926De eerste steen voor het eerste rk. ziekenhuis in Schiedam wordt gelegd op een terrein niet ver van het Gemeente Ziekenhuis. Vooral door de arts R.H.M. Geerdes als mede-oprichter en drijvende kracht komt de bouw van dit ziekenhuis tot stand, waarvoor kort na het overlijden van E.J.M. Nolet de eerste stappen werden gezet. Maar de Eerste Wereldoorlog en de financiering waren de oorzaak van grote vertragingen. De financiën voor de bouw komen tenslotte deels uit een legaat van dr. E.J.M. Nolet en deels uit inzamelingen.  meer informatie
20-11-1926De kerkeraad van de gereformeerde Kerk in Schiedam ontvangt bericht van het voorlopig bestuur van de stichting 'Het Gereformeerd Jeugdhuis' dat het pand Lange Haven 97 voor 26.000 gulden is aangekocht.  meer informatie
20-12-1926In Kethel wordt Pieter Herbertus Schmidt geboren. Zijn vader was daar hoofd van de Christelijke Lagere School en zijn moeder onderwijzeres.  meer informatie
ca. 1927Molen De Noord maalt niet meer op windkracht, maar het maalwerk wordt aangedreven door een hulpmotor.  meer informatie
zomer 1927De bastaardsatijnvlinderrups dreigt het Sterrebos kaal te vreten. De schooljeugd wordt in klasseverband aan het werk gezet om de rupsen te vernietigen.  meer informatie
1927Er wordt een nieuwe verwarmingsinstallatie in de Grote Kerk geplaatst, de eerste hete lucht verwarming.  meer informatie
1927De voetbalvereniging die later bekend wordt als SVV krijgt dit jaar als nieuwe voorzitter J.H.J. van Housselt.  meer informatie
1927De Vereenigde Glasfabrieken in Schiedam stellen de laatste mondglasblaaspijpen buiten werking. Alle flessen wordt nu machinaal geblazen.  meer informatie
1927De uitslag van de gehouden Statenverkiezingen in Schiedam is als volgt: Vrijzinnig Democratische Bond 813 SDAP 4293 Vrijheidsbond 916 Communisten 425 Staatkundig Gereformeerden 435 Christelijk Historische Unie 3228 Anti Revolutionaire Partij 1828 RK Staatspartij 5366 Uitgebrachte stemmen 17442  meer informatie
1-1-1927Den heer C.H. (Hein) Schwagermann jr., makelaar in roerende en onroerende goederen, veilingmeester en kunsthandelaar, start zijn werkzaamheden als custos van het Stedelijk Museum Schiedam, gevestigd in het gebouw van de St. Joris Doelen aan het Doeleplein.  meer informatie
17-2-1927De Vereeniging van School- en Werktuinen wordt opgericht. De opzet van dit particulier initiatief is dat leerlingen van de 5de en 6de klassen van de lagere scholen het tijdelijk bezit krijgen van een lapje grond waarop zowel groenten als bloemen gekweekt kunnen worden. Het gemeentebestuur stelt een stuk grond aan de rand van het Sterrebos beschikbaar.  meer informatie
20-4-1927De romp van het ss. Statendam gebouwd bij Harland & Wolff te Belfast, komt bij de werf van Wilton's Dok en Werfmaatschappij te Schiedam aan om hier afgebouwd te worden.  meer informatie
12-6-1927De kerkeraad van de gereformeerde Kerk in Schiedam ontvangt bericht van het voorlopig bestuur van de stichting 'Het Gereformeerd Jeugdhuis' dat het pand Lange Haven 97 voor 26.000 gulden is aangekocht.  meer informatie
juli 1927Personeel van drukkerij H.A.M. Roelants richt de Personeel Voetbal Vereniging Roelants op.  meer informatie
5-9-1927Het verdrinkingsgevaar wordt in Schiedam aangepakt. Een groep mensen verenigt zich in de Schiedamsche Vrijwillige Brigade tot het redden van Drenkelingen. Kortweg de "Schiedamsche Reddings Brigade".  meer informatie
22-9-1927André Boesnach opent aan Plein Eendragt de Filmstudio Eureka. Boesnach heeft grote plannen. Burgemeester Gijsen en A. de Jong, voorzitter van de Ned. Bioscoop bond afd. Rotterdam houden een toespraak.  meer informatie
4-10-1927Vaststelling van de gemeentelijke 'Verordening op de Monumenten in de Gemeente Schiedam'.  meer informatie
13-10-1927Ds. C. van der Woude te Gorredijk wordt door Ds. Jonkers bevestigd als Gereformeerd predikant van Schiedam.  meer informatie
15-10-1927Trammaatschappij RETM wordt overgenomen door de Gemeente Rotterdam en gaat Rotterdamsche Electrische Tram (RET) heten. Dus ook de lijndienst naar Schiedam wordt nu door de RET geëxploiteerd.  meer informatie
30-11-1927De gemeenteraad behandelt de begrotingsstukken van 1928 onder waarnemend voorzitter Ir. C. Houtman. Woordvoerders zijn mevr. Benthem-de Wilde, de heren Mr. van Velzen, van Pelt, Boddeüs, Van Noordemeer, Steens, Van Waardenberg, Dinkelaar e.a.  meer informatie
30-11-1927Het aantal ingeschreven werkzoekenden bij de Districts-Arbeidsbeurs bedraagt 1172.  meer informatie
14-12-1927Huisarts R.H.M. Geerdes, (mede-)oprichter van de Roomsch-Katholieke Vereeniging voor Ziekenver pleging, tekent in de pastorie aan de Nieuwe Haven, met de zusters van de congregatie van de H. Carolus Boromeus te Maastricht (beter bekend als De Zusters Onder de Bogen), de overeenkomst dat deze congregatie de verpleegsters zal leveren voor de nieuwe Dr. Noletstichting.  meer informatie
januari 1928Zuster Gabriëlle van de Congregatie van de H. Carolus Boromeus in Maastricht, werkzaam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, wordt benoemd tot overste van de nieuwe Dr. Nolet-stichting in Schiedam.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam