logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Religie > Protestantse stromingen

Het Leger des Heils


In 1890 ving het Leger des Heils in Schiedam haar aktiviteiten aan. Drie vrouwen waren de eerste officieren in Schiedam t.w. Kapiteine de Jong en de luitenants Obbes en Otto. Over het begin staat in het korpsgeschiedenisboek vermeld: 'De eerste samenkomsten, die zeer druk bezocht werden, waren geweldig rumoerig. Met flessen jenever danste men door de zaal, zelfs in die mate, dat de officieren in gevaar waren'. Van lieverlee verwierf 'het Leger' een vast plaats in Schiedam. In 1890 verwerft de 'Stichting Het Leger des Heils' het pand Lange Haven 27, Schiedam. Sindsdien is dit pand in gebruik als korpsgebouw.

Trefwoorden

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Religie > Protestantse stromingen