logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Religie > Protestantse stromingen

De Gereformeerde Kerk


Gevormd in 1892 door vereniging van de Christelijk Gereformeerde Kerk ('Afgescheidenen)' en de Nederduitsch Gereformeerde Kerk ('Dolerenden)'. Twee groepen die zich hadden afgescheiden van de Nederlands Hervormde Kerk. Een deel van de leden is met deze samensmelting niet meegegaan. (zie ook onder N.H. Kerk).
De oudste kerkeraadsnotulen van de Afgescheidenen in Schiedam zijn van 9 juni 1837. De eerste kerkeraadsvergadering van de Dolerenden werd gehouden op 13 mei 1887. In 1892 gingen deze twee kerken samen verder onder de naam Gereformeerde Kerk van Schiedam.
Op 14 september 1944 besloot de kerkeraad haar predikant, ds. C. Vonk af te zetten. Deze vormde met een deel van de gemeenteleden de Gereformeerde Kerk (onderhoudende artikel 31 van de Kerkorde, later genoemd de: Nederlands Gereformeerde Kerk). Op 31 mei 1965 heeft de kerkeraad uitgesproken 'de in augustus 1944 op ds. C. Vonk toegepaste schorsing niet meer verantwoord te achten'.

Kerkgebouwen:
Magnalia-Deï-kerk, 1962, Architect S.T. Goslinga - Schiedam.
De Ark, 1971, Architect A. Cooiman, Krimpen aan de Lek.
Vroegere kerkgebouwen:
Plantagekerk die in 1955 verkocht werd aan de Stichting tot instandhouding ener kerkgemeenschap te Schiedam ter verbreiding van de Gereformeerde leer volgens de synode van 1618/1619
Oosterkerk (gesloopt)
De Goede Haven (1960, architect S.T.Goslinga, thans onderdeel van het gebouwencomplex van de Provinciale Bibliotheekcentrale
Julianakerk, 1932, Architect A.v.d.Kraan - Rotterdam (gesloopt)

Zie ook: Boekbespreking 'De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Schiedam'

Trefwoorden

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Religie > Protestantse stromingen