logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1900-1910


  17-5-1913


17-5-1913Dr. E.J.M. (Eduardus Joannes Maria) Nolet, overlijdt na een langdurig ziekbed in zijn woning aan de Lange Haven De ongehuwde oud-geneesheer-directeur van het stadsziekenhuis aan de Laan in de periode 1884-1899, de bekende Dr. E.J.M. Nolet, overlijdt in zijn woning aan de Lange Haven. Bij testament legateert hij aan het RK Parochieel Armbestuur f. 20.000,--, aan het RK Weeshuis 20.000,--, aan het St. Liduinagesticht 20.000,--, aan de St. Willibrordusstichting 20.000,--, aan de St. Vincentius Vereniging 5.000,--, aan de Diaconie der Ned.Herv.Gemeente 5.000,--, aan de Diaconie der Gereformeerde Gemeente 2.000,--, aan het Armbestuur der Oud Bisschoppelijke Clerezy 1.000,--, aan het Ondersteuningsfonds voor hulpbehoevende leden der Maatschappij ter bevordering van de geneeskunde 2.000,-- en voor de bouw van een RK Ziekenhuis 300.000,-- bestaande uit rentegevende effecten.
BronZiekenhuis stroomopwaarts, Anne Jongstra en Ellen Boonstra-de Jong, pag. 38
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1900-1910