logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1940-1945


  21-5-1940


21-5-1940Het dorp Kethel en Spaland wordt 'overvallen' door een grote groep Duitsers. Het betreft 109 militairen met 94 paarden onder bevel van Hauptman Günther. Ze willen de nacht via inkwartiering doorbrengen. Dat lukt na enig overleg. De twee officieren vorderen een bed in de Ned. Hervormde dorpspastorie bij ds. A. van Wensveen en de onderofficieren met tien manschappen overnachten op een laag stro in café De Bruin. In de St. Jacobuskerk overnachten 20 man en 20 paarden en de rest van de mannen wordt respectievelijk ondergebracht bij boer Rip (2 man en 2 paarden), boer De Raat (4 paarden), de families Van der Eijk, Doelman, Roeling en De Jong moeten de overblijvenden onderdak verlenen.
BronSchaduwen over Schiedam, dl.1, Bas van Bochove, S.Ph. (Ser) Louis en Herman Noordegraaf, p. 168 e.v.
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1940-1945