logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959


  29-6-1956


29-6-1956In de vergadering van de gemeenteraad wordt o.a. besloten: - tot uitgifte in erfpacht van een perceel grond van de hoek Bettoweg/Kommiezenlaan aan de fa. Borrani ter oprichting van een garage met bovenwoningen; - idem ten westen van de Jan van Riebeeckweg aan de heer M. van Leeuwensteyn te Rotterdam voor de vestiging van een constructiewerkplaats; - idem aan de Jan van Riebeeckweg O.Z. aan de fa. W.J. Verbakel & Zn. te Rotterdam voor de oprichting van een constructiewerkplaats; - in beginsel te besluiten tot de bouw van een nieuwe openbare school voor ULO met 18 lokalen en 2 gymnastieklokalen op het terrein van de voormalige Technische School aan de St. Liduinastraat; - in beginsel te besluiten tot de bouw van drie houten noodlokalen in Nieuwland ten dienste van het openbaar en het prot. chr. lageronderwijs; - medewerking te verlenen aan het Bestuur der Vereniging voor Gereformeerde Schoolonderwijs voor de bouw van een school voor L.O. in Nieuwland, bevattende 6 leslokalen en een 7e leslokaal voor vakonderwijs.
BronKroniek 1956
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959