logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959


  25-3-1955


25-3-1955In de gemeenteraadsvergadering wordt o.a. besloten: - tot uitgifte in erfpacht van een perceel grond aan de Kommiezenlaan, groot 30 x 50 m aan de NV Groot & Co te Wormer, voor de oprichting van een sorteerderij en brekerij van afvalproducten; - tot uitgifte van perceel grond aan de Bettoweg, groot 25 x 35 m, aan Schecola, Fabriek van constructie voor scheepsbouw en industrie; - tot uitgifte van percelen grond van het Industrieterrein aan: de Glasindustrie Pieterman NV, groot 6000 m2; Gebrs. H.J. Scheffers, groot 3950 m2; eerste Nederlandse Fabriek van Manometers NV, groot 4850 m2; Vita Nova, Steen- en Offsetdrukkerij NV, groot 1280 m2, allen te Schiedam, met welke laatste vier bedrijven de Gemeente overeenkomsten zal aangaan, waarbij zij zich borg stelt voor de betaling van hoofdsom, rente en aflossing van geldleningen groot resp. f.500.000,-, f.450.000,-9 f-500.000,- en f.225.000,- ter financiering van de stichting van industriegebouwen op de onderscheidene erfpachtsterreinen op het Industrieterrein; - in beginsel tot de bouw van een tweede, 8-klassige openbare school voor G.L.O. in Nieuwland; medewerking te verlenen aan de Vereniging tot bevordering van Chr. Onderwijs tot de bouw van een tweede school voor G.L.O. in Nieuwland-West; - tot aankoop van een stalen boot Greco no.2 (f.12.000,-); - tot verlening van een krediet van f.30.000,- ter bekostiging van de uitgaven i.v.m.de viering van de bevrijdingsdag; - in beginsel tot de bouw van 228 woningen ten noorden van de Damlaan; - tot voorlopige goedkeuring van een uitgewerkt plan tot onteigening ter verkrijging van de beschikking over ingebouwde en gebouwde eigendommen aan de Singel, de 1e en 2e Tuinsingel, de Lange Singelstraat en de Laurens Costerstraat.
BronKroniek 1955
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959