logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959


  21-1-1955


21-1-1955In de gemeenteraadszitting houdt burgemeester Peek de gebruikelijke nieuwjaarsrede waarin hij onder meer meedeelt dat de gemeente van particuliere zijde de toezegging heeft ontvangen van een gift van f.100.000,- als bijdrage in de uitbreiding van het St. Jacobsgasthuis aan de Burgemeester Knappertlaan. Verder wordt besloten tot o.a.: - verkoop van grond aan de RK Vereniging voor Ziekenverpleging van een perceel bouwgrond aan de Juliana van Stolberglaan voor de bouw van een zusterhuis; - uitgifte in erfpacht aan P.J. Schmitt's Scheepsoutillage NV te Rotterdam van een perceel industrieterrein tussen de Jan van Riebeeckweg en de Schie, groot ongeveer 3000 m2 ; - de bouw van 8 vrije woningen met garage in Nieuwland; - verlening van een krediet groot f.3.518.600,- voor de bouw van de twee torenflatgebouwen in Nieuwland, bevattende 196 woningen; - tot verlening van een krediet groot f.325.330,- voor de bouw van het Buurthuis in Nieuwland; - tot aanschaffing van een nieuwe blusauto voor de Brandweer.
BronKroniek 1955
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959