logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959


  26-3-1954


26-3-1954Tijdens de vergadering van de gemeenteraad wordt het nieuw benoemde lid van de Katholieke Volkspartij (KVP) , de heer A.J.J. van Dijck (geïnstalleerd); Verder wordt o.a. besloten: 1 - medewerking te verlenen aan het Bestuur van de St. Willibrordusstichting voor de bouw van een 8-klassige school voor GLO in Nieuwland-West; 2 - tot verlening van een krediet van f. 15.000,- voor de verbetering van de electro-technische installatie van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan; 3 - tot verlening van een krediet van f. 17.500,- voor de algehele vernieuwing van het eigen radio-apparaat voor de patiënten van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan; 4 - tot verlening van een krediet van f. 125.000,- voor de riolering van het oude dorp Kethel; 5 - tot verlening van kredieten f. 105.000,- en f. 7500,- plus f. ?? 500,- - voor resp. de openbare verlichting en een laagspanningskabel, alle ten behoeve van de aanleg van de in de straataanleg Tuindorp Kethel begrepen randweg; 6 - tot-verlening van een krediet van f. 55.000,- voor de aanleg van de omleidingsweg Schiedamseweg-Vlaardingseweg en van een krediet van f. 3.000,- plus f. 5.000,- voor de openbare verlichting en een laagspan-ningskabel; 7 - tot verlening van een krediet van f. 35.000,- voor tuinaanleg en het maken van kinderspeelplaatsen met toegangswegen bij het complex van 168 woningen in Nieuwland; 8 - tot het verlenen van een krediet van f 8000,- ten behoeve van de tuinaanleg tussen 4 blokken woningen benoorden de P.J. Troelstralaan tussen de woningen aan de Savornin Lohmanlaan en die aan de Cort van der Lindenlaan en 9 - het maken van speelplaatsen, een en ander behorende bij het complex van 200 woningen, 16 winkels en 16 bedrijfsruimten in Nieuwland; 10 - tot het verlenen van een krediet van f. 2500,- ten behoeve van de werkzaamheden van de ingestelde Werkcommis- sie Krotopruiming en -sanering; 11 - tot het treffen van een dading met de heer H. van der Kraan, waarbij de Gemeente de helft draagt van de geraamde meerkosten wegens het gebruik van oplangers ad f. 17.090,- in verband met opgave van het peilen van grondwaterstanden in Kethel; 12 - tot de bouw van 152 woningen in Nieuwland, naast de in aanbouw zijnde 200 woningen; 13 - de benoeming tot arts bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGGD), de heer J. Stevens te Amsterdam; 14 - de brief van Gedeputeerde Staten inzake het ter beschikking van de Gemeente Schiedam gestelde woningbouw contingent voor de jaren 1954 t/m 1956, naar aanleiding waarvan het college van B en W zich tot Gedeputeerde Staten zal wenden om verhoging van dit contingent, wordt uitvoerig besproken.
BronKroniek 1954
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959