logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959


  26-2-1954


26-2-1954In de vergadering van de gemeenteraad herdenkt de burgemeester het overleden raadslid de heer A.J.C. van Oppen; Ver wordt o.a. besloten: het schrijven van het "Comité tegen de nieuwe regeling van het watergeld" en dat van de Raad van Overleg van de vakorganisaties over dezelfde aangelegenheid in handen van B en W om advies te stellen; aan de Chr.Ver.Zedenopbouw te Rotterdam een jaarlijkse subsidie te verlenen van f.175,-; tot aanschaffing van een filmstrook projector voor de Mathenesserschool A. aan het Oude Kerkhof; tot aanschaffing van een weeftoestel en striktafel t.b.v. de in te richten 2e klasse van de Prof. R. Casimirschool (B.L.O.); tot sloping van de waterpartij bij het Pompstation; tot verlening van een krediet van f.300.000,- voor de aan de Dr. de Visserlaan door de Ver. tot bev. v. Chr. Onderwijs te bouwen school voor G.L.O.; tot verstrekking van een lening van f.19.000,- aan de Stichting Schooltandverzorging voor de aanschaffing van een tweede dental-car; tot profielwijziging en asfaltering van het gedeelte van de Burgemeester Knappertlaan tussen de Th. Kempisstraat en het Sint Liduinaplein de asfaltering van het gedeelte van de Burgemeester Knappertlaan tussen het Sint Liduinaplein en het Rubensplein, profielwijziging van de Ary Prinslaan; tot het aangaan van geldleningen totaal 412 miljoen gulden tegen 3½ %; werd benoemd: tot Gemeente-Archivaris de heer P.Th.J. Kuyer, wetenschappelijk archiefambtenaar 1e Klasse te Den Haag; tot onderwijzer aan de W. de Zwijgerschool de heer H. Dost, onderwijzer aan de ULO school B12 te Rotterdam.
BronKroniek 1954
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959