logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959


  15-1-1954


15-1-1954De Gemeenteraad benoemde de heer J.J. Schipper, tot tuinarchitect A en de heer J.G. Brugman tot hoofd van de Theo Thijssenschool A. (hij is nu nog hoofd van een school in Numansdorp). Tevens wordt besloten: a) tot sloop van de gemeentewoningen aan de Oude Dijk 9 en 17 en Laan Ons Genoegen 10; b) tot het aangaan van een vaste geldlening groot f.3.000.000,- tegen een rente van 34%, koers pari; c) tot toekenning aan de Nederlandse Vereniging ten behoeve van Zeelieden van een eenmalige subsidie van f.500,- voor de bouw van een nieuw hospitaalkerkschip De Hoop; d) tot verhoging van de wedde van de wethouders tot f.8200,-, ingaande 1-09-1953; e) tot afwijzing van het verzoek van de Nederlandse Militaire Bond Pro Rege om subsidie; f) tot het doen rooien van de bomen op de middenstrook van de Burgemeester Knappertlaan tussen de Warande en het St. Liduinaplein, zulks vooruitlopend op het plan tot profielwijziging van de laan en g) tot uitbreiding van de te bouwen autogarage op het terrein straatmakerswerf Hoofdstraat.
BronKroniek 1954
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1950-1959