logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1946-1949


  1-2-1946


1-2-1946Op zijn verzoek wordt in verband met zijn vestiging te Arnhem aan de onderdirecteur van gemeentewerken ir. C.E. Alexander per 1 februari 1946 eervol ontslag verleend. Hij kwam als architect in 1929 in dienst bij Gemeentewerken en werdt op 30 januari 1940 benoemd als onderdirecteur. In april 1941 volgde hij ir. H.B.J. Aikema op als brandweercommandant. Onder zijn leiding komt o.a. tot stand: de brandweerkazerne aan de Singel, het zusterhuis van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan, de openbare Jan Ligthartschool aan het Frans Halsplein en de verbouwing van het St. Jacobsgasthuis.
BronRotterdams Nieuwsblad/Schiedamse Courant, 03-01-1946
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1946-1949