logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1940-1945


  20-10-1945


20-10-1945De meisjes uit Brabant, bekend geworden onder de naam Julianakolonne, die de Schiedamse bevolking zo belangeloos hebben geholpen om de eerste noden na de oorlog te helpen overwinnen, met aan het hoofd leidster juffrouw Ribbens, nemen afscheid van Schiedam in het gebouw van het Nederlands Volksherstel (NVH) aan de Hoogstraat, het St. Jacobsgasthuis. Namens de Schiedamse bevolking spreekt Koos de Kapper in dichtvorm een dankwoord. Ook de tijdelijk burgemeester K. Bosch is aanwezig en overhandigt de groep een officiële dankbetuiging. Van ir. W.A. Hoek, voorz. van het Het Nederlands Volksherstel, ontvangen ze een Delfts blauw bord. Van de arts A.L.J. Kunze krijgen ze een oorkonde. Parfumeriefabriek 'LOTUS' overhandigt een doosje toilet/parfumerie-artikelen aan de meisjes.
BronSchaduwen over Schiedam, dl.1, Bas van Bochove, S.Ph. (Ser) Louis en Herman Noordegraaf, p. 389
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1940-1945
LEES VOOR BrowseAloud
*