logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1931


  29-5-1931


29-5-1931De gemeenteraad komt onder leiding van burgemeester Stulemeijer bijeen en behandelt de volgende onderwerpen: - ontslag R. van Gorkum als directeur G.A.B. - voorzieningen op het Potgietersplein - subsidie-aanvraag RK Politiebond St. Michael - idem van de Schiedamse Ver. tot Besch. van Zuigelingen - idem van het RK Dekenaat voor de kindervacantiespelen - idem voor de verbouw van de Chr. Lagere School aan de West Frankelandschestraat - een verzoek van A. Brouns om de vergoedingen aan de deelnemers van de werkverschaffing te verhogen - een verzoek tot regelgeving ten aanzien van de verkoop van buitenlands vlees - een verzoek van de Schiedamse Bestuurdersbond voor extra toelage aan arbeiders die 3 maanden aaneengesloten of langer werkloos zijn - oprichting nieuwe scholen en benoemingen in het onderwijs - grondverkoop aan de Burgemeester Knappertlaan en de Swammerdamstraat - tijdelijke politiepost aan de Rubenslaan - de ophoging van de Rotterdamsche Dijk
BronNieuwe Schiedamsche Courant (NSC), 30-05-1931
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1931