logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1931


  17-5-1931


17-5-1931De afd. Schiedam van de Alg. Ned. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden houdt ter gelegenheid van het 25-jarig Bondsjubileum een feestavond in Musis Sacrum met medewerking van de heer L. de Bruijn en mevr. A. Remmerswaal. De avond wordt ingeleid door voorzitter de heer Robberegt.
BronRotterdams Nieuwsblad/Schiedamse Courant, 18-05-1931
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Twintigste eeuw: 1931