logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Tweede helft negentiende eeuw


  10-2-1897


10-2-1897Er wordt een gecombineerde vergadering van de kerkbesturen van de Havenkerk en de nieuwe Singelparochie gehouden. Aanwezig zijn de pastoors Daniëls en Langewen en de heren Schiphorst, Willeman, Schnabel, (W.B.) Heggelman, (F.A.J.) Zoetmulder, (L.) Wendt en (J.F.) Bertels, terwijl de heer Zoetmulder van de Havenkerk wegens ziekte afwezig was. Pastoor Daniëls deelt mee dat de kerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans een schuld heeft over te nemen van f. 100.000,- in te gaan vanaf oktober 1896 en dientengevolge de rente tot 21 november tegoed heeft. Voor de over te nemen schuld van f. 100.000,- op de kerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans zal een authentiek stuk opgemaakt worden en dit aan het Kerkbestuur van den H.H. Johannes den Doper overhandigd worden. Een fondatie van f. 1.000,-, geschonken door de Wed. Visser aan de kerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans zal tevens verrekend worden. De vrijwillige bijdragen in januari 1896 opgehaald, zullen dusdanig verdeeld worden, dat deze kerk haar deel verkrijgt vanaf 21 november tot en met 31 december. - Verder zullen de bijdragen, opgehaald in januari 1897, door de koster en de dames Rozestraten, van Pinxteren, Ophemert en Kemenade, voor zover deze de Parochiekerk van O.L.V. van de Allerheiligsten Rozenkrans betreffen, de pastoor dier Kerk worden overhandigd. Naar aanleiding van een schrijven d.d. 1 februari van het Kerkbestuur van de Kerk van den H. Johannes den Doper om tegemoetkoming voor het orgel in de Kerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans wordt er besloten dit punt in overweging te houden tot een eerstvolgende vergadering. - Nadat het Kerkbestuur van de Kerk van den H. Johannes de Doper is vertrokken, werd dit laatste punt direct behandeld en besloten een schrijven aan haar te richten, dat wij niet genegen zijn een bijdrage tot die kosten te verlenen op grond dat de recognitie der plaatsen over 1897 geheel behouden was door het Kerkbestuur van de Kerk van den H. Johannes den Doper en dit wel in compensatie kon komen met die kosten. - Ook wordt de secretaris aangezegd een brief te sturen aan het RK Parochiaal Armbestuur dat voortaan de wezen in de Kerk over geen gratis plaatsen meer kunnen beschikken.
BronNotulenboeken Singelkerk
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Tweede helft negentiende eeuw
LEES VOOR BrowseAloud
*