logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Tweede helft negentiende eeuw


  1-2-1897


1-2-1897De eerste vergadering van de Kerkmeester van de Singelkerk wordt gehouden in de pastorie onder voorzitterschap van pastoor Langewen. Aanwezig zijn de heren W.B. Heggelman, F.A.J. Zoetmulder, L. Wendt en J.F. Bertels. De heer Zoetmulder wordt benoemd tot penningmeester en de heer Bertels tot secretaris. Iemand zich heeft aangemeld om de kerk van gasgloeilicht te voorzien en de besparing van gas te gebruiken voor de aanleg. Hiertoe wordt besloten. De Singelkerk neemt een schuld van f. 100.00 over van de de H. Joannes den Doper (Havenkerk). Collectanten genieten een toelage van f. 10,-, plus f. 25,- voor het ophalen van de dubbeltjesplaatsen; bovendien is er nu een zekere Marcus aangesteld voor f. 70,- per jaar voor het ophalen van de lager in prijs gestelde plaatsen.
BronNotulenboeken Singelkerk
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Tweede helft negentiende eeuw
LEES VOOR BrowseAloud
*