logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Achttiende eeuw


  11-11-1748


11-11-1748Honderdnegenenvijftig burgers richten een verzoekschrift aan de Vroedschap en verzoeken (meer democratie met): - vrije verkiezingen van Hervormde predikanten; - scheiding van de functies haven- en fabrieksmeester; - vermeerdering van de vroedschap van de huidige 19 tot 24 leden; - publikatie in druk van stadskeuren; - vrije verkiezing van hoofdlieden en dekens van gilden. Het verzoekschrift wordt door de regenten ook aan de stadhouder gestuurd niet om de beslissing aan hem over te laten, maar om hem in de gelegenheid te stellen deze mogelijke aantasting van hun eigen positie te bestrijden een dreigend oproer in de kiem te smoren, m.a.w. om in te grijpen.
BronGeschiedenis van Schiedam, Drs. G. van der Feijst, p.240
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Achttiende eeuw