logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Zeventiende eeuw


  april 1672


april 1672De dreiging van oorlog wordt sterker en de vroedschap besluit krijgsvolk aan te nemen en geschikte burgers te bewapenen. Moeite heeft men echter met het bevel van de Gecommitteerde Raden van Holland dat burgers ook buiten hun eigen stad kunnen worden gezonden om de grenzen te verdedigen. Toch vertrekken 50 Schiedammers naar Den Briel om aldaar dienst te doen.
BronGeschiedenis van Schiedam, Drs. G. van der Feijst, pag. 235
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Zeventiende eeuw