logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Zeventiende eeuw


  18-4-1667


18-4-1667Omdat de Franse schoolmeester Adriaen van Blijenburg 'onbequaem' wordt geacht voor zijn taak vraagt de vroedschap de hervormde predikanten of het aan te raden is een Latijnse schoolmeester aan te stellen. De dominees adviseren een Franse schoolmeester te benoemen en daarnaast een vierde predikant die het onderwijs in de Latijnse taal op zich kan nemen. Het advies wordt overgenomen.
BronGeschiedenis van Schiedam, Drs. G. van der Feijst, pag. 227
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Zeventiende eeuw
LEES VOOR BrowseAloud
*