logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Zeventiende eeuw


  1602


1602De rederijkerskamer van Kethel wordt opgericht: 'dat de ieucht binnen den dorpe ende ambachte van de Ketel, egheeene ofte weynighe exercitie en hadde, streckende tot eenige goede wercken oft stichtingen'.
BronEen Kethelse reis, Jaap de Raat, p. 119/120
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Zeventiende eeuw
LEES VOOR BrowseAloud
*