logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Zeventiende eeuw


  1600


1600Uit de jaarrekening over het jaar 1600, opgemaakt door Thresorier Simon Cornelis. Bouman, blijkt dat de ontvangsten 12.567 gulden 12 stuivers 10 penningen bedragen, de uitgaven 26.096 gulden 6 stuivers 12 penningen en er dus een flink tekort is.
BronUit het verleden van Schiedam, Drs. A. van der Poest Clement, p. 52
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam > Zeventiende eeuw
LEES VOOR BrowseAloud
*