logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1276-1299


5-9-1276Aleida geeft het patronaatsrecht aan de St. Janskerk en 18 morgen land te Mathenesse aan het St. Jacobsgasthuis te Schiedam.  meer informatie
1277Vrouwe Aleida verlaat Holland en Zeeland na een breuk met Floris V. Schiedam verliest de door de graaf verleende tolvrijheid.  meer informatie
1280De 6 kilometer lange "Nieuwe Vaart" , later Poldervaart genoemd, wordt aangelegd.  meer informatie
1281De inwoners van Schiedam herkrijgen de in 1277 verloren tolvrijheid.  meer informatie
1281Stormen veroorzaken op veel plaatsen dijkdoorbraken. Ook bij Oud-Mathenesse. Graaf Floris geeft toestemming om de dijken te herstellen.  meer informatie
24-12-1282Aleida van Henegouwen sticht een kapel te Schiedam wat door haar neef graaf Floris V wordt goedgekeurd.  meer informatie
1284Aleida sterft en wordt in Valencijn (het huidige Valenciennes in Frankrijk) begraven. Haar zoon Floris volgt haar op als Heer van Schiedam.  meer informatie
7-1-1286De stad vaardigt een keur (stadswet) uit met betrekking tot het St. Jacobsgasthuis en verzoekt Floris van Henegouwen en de proost van het klooster Koningsveld bij Delft het besluit met hun zegels te bekrachtigen omdat Schiedam nog geen eigen stadszegel heeft. (Het stuk is bewaard gebleven en toont het gave ruiterzegel van Floris. Het wapen op het schild van de ruiter is de Henegouwse leeuw, met geblokte schuinbalk. Deze voorstelling werd door het stadsbestuur overgenomen toen zij het stadszegel vaststelde. Tot op de dag van vandaag is dit het stadswapen).  meer informatie
1286De schepenen van Schiedam bepalen dat het opperste, d.w.z. het beste kleed van iedere poorter, na diens overlijden aan het gasthuis ten goede komt. In feite betekent dit dat iedere Schiedammer na zijn overlijden een betaling aan het gasthuis schuldig is.  meer informatie
1286De eerste schepenen van Schiedam waarvan de namen bekend zijn heten Claes Arnoutsz, Coenraet Gibentsz, Jan van den Broghe, Jacob Frisekyns neve, Reynier die vyscher, Heyne Hugents en Willem die lakenman.  meer informatie
5-2-1288Het is de dag van de Heilige Agatha. Een geweldige stormvloed teistert Holland. (Wat de schade in Schiedam is vermeldt de kroniek niet).  meer informatie
1294In een acte wordt voor het eerst melding gemaakt van een Schiedamse schout. Hij lijkt de taak te hebben om samen met schepenen en burgemeesters de stad te vertegenwoordigen.  meer informatie
27-6-1296De dood van Floris V. De boeren zagen Floris V als hun beschermer. Floris vertrouwde de koning van Engeland niet, daarom sloot hij een verbond met de koning van Frankrijk tegen de zin van Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen. Zij wilden Floris toen naar Engeland ontvoeren en tijdens een valkenjacht namen ze Floris gevangen. De boeren hoorden van de ontvoering en ze wilden Floris bevrijden. Toen de ontvoerders de boeren zagen, schrokken ze en vlak bij zijn kasteel, het Muiderslot, wordt graaf Floris -hij zat al vastgebonden op zijn paard- met zwaardslagen om het leven gebracht. De boeren, bewapend met zeisen en hooivorken, zijn te laat.  meer informatie
1297Floris van Henegouwen of Avesnes, en Heer van Schiedam, overlijdt.  meer informatie
1297Graaf Jan I, zoon van Floris V en Jan van Avesnes twisten over hun rechten over Schiedam. Jan I komt vanuit Engeland en gaat op raad van Wolfert van Borsele naar Schiedam en eist van het stadsbestuur inzage in de stukken met betrekking tot het eigendom van de landen en de heerlijke rechten van de stad. Het stadsbestuur voldoet hier niet aan en Jan dreigt zich met geweld in bezit te stellen van deze rechten, tenzij Jan van Avesnes zijn aanspraken duidelijk maakt.  meer informatie
1298Het St. Jacobsgasthuis van Nieuwendam (Schiedam) wordt in dit jaar in steen gebouwd.  meer informatie
1298Nieuwendam (Schiedam) krijgt van graaf Jan van Holland ofwel Jan II van Henegouwen, toestemming om een haven te graven en een sluis te maken. De benodigde grond mag men uit het Frankeland halen.  meer informatie
1299Jan II, graaf van Henegouwen en tweede zoon van Vrouwe Aleida, wordt graaf van Holland als opvolger van zijn achterneef Jan I van Holland die op 15-jarige leeftijd komt te overlijden. Met zijn dood sterft ook het eerste Hollandse Huis uit. Het Huis te Riviere vervalt aan de grafelijkheid.  meer informatie
1299De Schiedammers krijgen van Graaf Jan II van Henegouwen het recht om een overtoom te maken. Hierdoor zullen kleine schepen over de Dam getrokken kunnen worden en zal de handel toenemen.  meer informatie
1299Wolfert van Borsele wordt bij Nieuwendamme, later Schiedam genoemd, door jaloerse Hollandse edelen gevangen genomen, naar Delft gebracht en daar vermoord. Wolfert was een machtig edelman in het graafschap Holland en Zeeland. Hij wist de zoon van Floris V, graaf Jan I, enige jaren vast te houden op zijn kasteel Sandenburgh. Hij wordt beschouwd als de stichter van Veere.  meer informatie
ca. 1300Schiedam krijgt toestemming van graaf Jan van Avennes om de waterwegen in en om de stad te bekaden. Het vermoeden bestaat dat hiermee de 'havendienst' één der oudste gemeentelijke diensten is.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam