logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie


Bibliografie

Map

Personen

Auteur(s)
OmschrijvingPersonen
ToelichtingOverige publicaties die betrekking hebben op personen. Zie, via de trefwoorden, ook artikelen in diverse periodieken die opgenomen zijn in deze bibliografie.
Jaar publicatie-
SoortMap
Adam Pijnacker, Laurie B. Harwood
Adriaan van der Veen, M. Mooy
Arent Klos, 18e eeuwse plateelbakker te Schiedam, E.W.G. van Maanen
Arij van der Spuij (11 mei 1781-18 maart 1868), B.G. van der Hegge-Zijnen
Bij het graf van Gabriel Pigeaud
Cornelis Haga (28 jan. 1578 - 12 aug. 1654). Bij de driehonderdste sterfdag van de eerste Nederlandse ambassadeur bij de Hoge Porte, A.A. Kampman
Cornelis Marlinson van Schiedam, J. van Dijk
De Braziliaanse periode van Cornelis B. Golijath, K. Zandvliet
De Heer en Mevrouw Van Vollenhoven, O. Kuyk en B. van Veen
De architect Jan Giudici 1746-1819, J. Verheul Dzn.
De architect Jan Giudici (1746-1819), E. Wiersum
De dichter-predikant Francois Haverschmidt, E.A. Serrarens
De dominee en zijn worgengel, R. Nieuwenhuys
De eerste Nederlandsche gezant bij de verheven porte, Dr. K. Heeringa
De eerste Nederlandse diplomatieke agent in Marokko (1605-1609), Th. Heijligers
De figuur van Francois Haverschmidt, S.E.H. van Gilde
De notaris Dirk Heymanszoon van der Mast te Schiedam, A. Sassen
Dokter A.D. de Leeuw, een bijzonder mens in Schiedam, M. van 't Hof en S.Ph. (Ser) Louis
Dr. Isaäk Hooykaas herdacht, A.P.G. Jorissen, H.C. Lohr en H. Oort
Eenige versiering zou echter wel gewenscht zijn. Leven en werk van architect Piet Sanders (1882-1937), Cees van der Geer en Jan Dröge
Engeltje van der Vlies, R. Krul
Engeltje van der Vlies, L. Schipper
Ferdinand Timmermans (1891-1967), L.J. Meilink-Hoedemaker
Fr. Haverschmidt, J. Dyserinck
Francois Bekius. De duivel-dominee uit de Friese wouden, H.G. Cannegieter
François Haverschmidt (Piet Paaltjens) 1835-1894, Jan ten Brink, Jeroen Brouwers, Ko van Leeuwen, Marita Mathijsen, R. Nieuwenhuys, J. Stout, Pieter van Tilburg en Peter van Zonneveld
Gerrit van Vucht, 1610-1697, E.W.G. van Maanen
Hendrik Moolenijzer Sr, G. van Rijn
Henri Hartog, schrijver van zwart Schiedam, J. Noordegraaf en A. IJzerman
Herinneringen aan een groot Schiedammer. M.C.M. de Groot, B. Kedde
Herman Bode, vakbondsman, Herman Noordegraaf, Henny Lansink en Eef van Volsteven
Het Joodse type in onze literatuur, 1800-1850, J. Meijer
Het L.P. Polhuisarchief: een gewoon familie-album
I.J.M. Schmiermann, 1875-1950, schilderijen, tekeningen, ontwerpen
Iets over Johannes Rodi, B.
Iets over de nagedachtenis van Jan Carel Schoorn, overleden in Schiedam in 1808, A.N. van Pellecom
In memoriam Dr. C.R. Vermaas, Drs. A. van der Poest Clement
In memoriam Dr. Klaas Heeringa, R. van Roven
In memoriam Laurentius Knappert, oud-burgemeester, J. Lechner
In memoriam M.C.M. de Groot (28 sept. 1860 - 21 maart 1935), Th. Briedé
In memoriam N.J.M. Dresch, T.P.H. Wortel
Iohannis Brugman O.F.M. Vita alme virginis Liduine, A. Meyer
Jacob de Raat schildert en schrijft geschiedenis
Jan Mak, een Schiedamse jongen uit de Franse tijd, H. Lourense
Jan van Diggelen. Een Schiedamse fotograaf (1836-1925), Cees van der Geer
Johannes Keuning, 1881-1957, B. van 't Hoff
Leven en werk van Christoffel Pierson (1631-1714). 'Den kloeken Rijmer en Konstrijken Schilder', J.E. Bokhoven en J.M.M. Jansen
Leven en werken van Arij Prins. Een bijdrage tot de studie van de beweging van tachtig, S.P. Uri
Levensbericht van Herman Steenberg, J.P. Stricker
Levensbericht van Isaäk Hooykaas, H. Oort
Levensbericht van J.J.M. de Groot, M.W. de Visser
Levensberigt van P.J.V. Dusseau, in leven predikant bij de Evangelisch Luthersche Gemeente te Schiedam, aldaar overleden 30 sept. 1853
Levensbeschrijving van den Heer Simon Rijnbende, oud-burgemeester dezer stad enz, A. Maas
Levensschets van Mr. Cornelis Haga, K.J.R. van Harderwijk
Levensschets van Mr. Willem Nieupoort, K.J.R. van Harderwijk
Met Karel Appel in bad - De kunstcollectie van het Schiedamse echtpaar Sanders
Nooit meer bang, Anne Takens
Onder de hoede van een naam, W.A. van Goudoever
Overlijdens-circulaire d.d. 4 nov. 1783 van Benjamina van Ette, opgesteld door haar echtgenoot Jacob Lagarde
Piet Sanders, architect
Ter gedachtenisse van mijnen waardigen vader den heere Rijk Hey, Jan Hey
Ter nagedachtenis C.S. Lechner (1812-1899)
Ter nagedachtenis aan Joan Fredrik Asma, Ds. F. Haverschmidt
Terugblik op de activiteiten van Bob van der Wel, G.D. Verweij-de Graaff
Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter, Jac. Visser
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie