logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie


Bibliografie

Map

Kethel

Auteur(s)
OmschrijvingKethel
Toelichting
Jaar publicatie-
SoortMap
Algemene keur van den Holiërhoeksche en Zouteveensche Polder onder de gemeenten Vlaardinger-Ambacht, Kethel, Spaland en Schipluiden
Bede tot weldadigheid voor de ongelukkig geworden huisgezinnen in het dorp Kethel door de fellen brand op zondag den 8e mei, Pieter Sanders
De Poldervaart, Louw Jongste
De oude Dorpskerk van Kethel
De oude archiefkast, Jaap de Raat
Der Reden-Rijckers Stichtighe aenwijsinghe... 'waer door de werelt meest heyloos en blindich dwaelt'
Een Kethelse reis, Jaap de Raat
Een Kethelse traditie, Jaap de Raat
Een Methusalem in een landschap van beton, A.J. (Aad) van der Tang
Een dorp dat driemaal onderging, Kethel en Spaland, Jaap de Raat
Een schoolmeester uit de vorige eeuw, Jaap de Raat
Grafzerken in de Nederduitsch Hervormde kerk te Kethel, M.C. Sigal
Herinnering aan den brand in het dorp Kethel op den 8 mei 1853, Pieter Sanders
Het dorp de Kethel en De heerlijkheid Spaland, L. van Ollefen en R.J. Bakker
Het goede bericht, S.J. (Siem) Rosman
In en om de dorpskerk van Kethel en Spaland, Jaap de Raat
Kalender Boerenleenbank Kethel, Jaap de Raat
Kethel en Spaland in oude ansichten, Jaap de Raat
Leerrede over Psalm 97 vs. 1a, W.L.F. Moltzer
Liederen gezongen ter gelegenheid der opening van het nieuwe schoolgebouw van Kethel Spaland op 18 Nov.1878
Niet alle tijden zijn eender....... Kroniek van de Hargmolen in Kethel en Spaland, W.A. Korpershoek
Overzichtstentoonstelling Jaap de Raat (geb. 1916), Jaap de Raat en A. Slot
Parochiegeschiedenis, H. Groeneveld
Programma t.g.v. het 40-jarig priesterfeest van P. van Kampen, pastoor van de St.-Jacobusparochie te Kethel (1913-1953)
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie