logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie


Bibliografie

Map

Verslagen Oudheidkundig Onderzoek

Auteur(s)
OmschrijvingVerslagen Oudheidkundig Onderzoek.
ToelichtingGemeente Rotterdam.
Jaar publicatie-
SoortMap
Aardewerkscherven gevonden bij het 'Hof van Spaland', C. Hoek
Akten betreffende Schoonderloo, C. Hoek
Beschrijving grafzerken in de noordbeuk van de Herv. kerk in Kethel, C. Hoek
Bodemvondsten uit Schiedam, C. Hoek
Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Annaconvent te Schiedam, C.H.A.M. van Es en C. Hoek
Charters in het archief van 'Huis te Riviere' te Schiedam (1542-1694), C. Hoek
De kaart van de drie Schieën, C. Hoek
Een historisch archeologisch stadsonderzoek van Schiedam, C. Hoek
Fundering en verbindingsmuren van het Huis te Riviere geconserveerd, C. Hoek
Het graven van de Poldervaart, C. Hoek
Het kasteel Spieringshoek, C. Hoek
Houtconstructie uit de tweede eeuw aangetroffen in de West-Abtspolder, C. Hoek
Houtconstructies uit de tweede eeuw in de Oost-Abtspolder gevonden
Huis te Riviere en toren ruïne, C. Hoek
In Kethel munt gevonden van Antoninus Pius, C. Hoek
Middeleeuwse woonplaatsen aangetroffen in Kethel, C. Hoek
Onderzoek Herv. kerk te Kethel voltooid, C. Hoek
Onderzoek Hervormde kerk te Kethel, C. Hoek
Onderzoek Noord-Kethelpolder, C. Hoek
Onderzoek naar middeleeuwse woonplaatsen in de Hargpolder, C. Hoek
Onderzoek van een woning uit de late IJzertijd gelegen bij de Kerklaan, C. Hoek
Opgraving van restant van een gebouw op het terrein van de brandweerkazerne aan de Breedstraat, C. Hoek
Overspoelde woonplaats aangetroffen aan de oostzijde van de Slimme Watering te Kethel, C. Hoek
Reconstructie van de bebouwde plattegrond van de stad omstreeks 1350, C. Hoek
Resten van een boerderij uit de IJzertijd, met twee plattegronden van Chr. de Roo, G.J. Verwers en J.P. Booger, J.P. Boogerd, Chr. de Roo en G.J. (of E.J.) Verwers
Sporen van woonplaats gevonden in de Oost-Abtspolder door Chr. de Roo, C. Hoek
Tekening vloertegel, in 1964 gevonden te Kethel ('s-Gravenhuize), G. Stam
Twee steengoed kannen, afkomstig uit een der middeleeuwse woonplaatsen aan de Harg, C. Hoek
Vondst 12e-eeuwse aardewerkscherven ten oosten van het Huis te Riviere en restauratie Huis te Riviere, C. Hoek
Woonplaats aangetroffen ten oosten van de aanleg van rijksweg 19, dicht bij de grens met Schipluiden, C. Hoek
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie