logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie


Bibliografie

Map

Westerheem

Auteur(s)
OmschrijvingWesterheem
Toelichting
Jaar publicatie-
SoortMap
'Helinium' exposeerde te Schiedam
Bericht betreffende opgraving in de Kethelpolder
Blootlegging van muur en weergang van de voorburcht van het kasteel Riviere (Mathenesse), J.G.N. Renaud
Een zijl of een duiker in de West-Abtspolder te Schiedam, A. Brouwer en Chr. de Roo
Excursie naar opgraving en expositie te Schiedam, H.J. Verhagen
Fundamenten van Huis te Riviere gedeeltelijk ontgraven, J.G.N. Renaud
In Kethel bij aanleg rijksweg 20 een penning gevonden met afbeelding van Quintilles Antoninianus, J.S. Boersma
In Kethel werden twee huizen georiënteerd, G.J. (of E.J.) Verwers
Inheemse behuizing uit de Romeinse tijd te Schiedam, H. Apon
Loodwitmakerij met export, H.W. Stuurman
Michelsberg-cultuur, H.J. Verhagen en C. Wind
Neolitische vondsten uit dokput van Wilton-Fijenoord, P.J.R. Modderman
Onderzoek in West-Abtspolder naar de resten van een huis uit de tweede eeuw, H. Apon en L.A. Kaal
Opgraving inheemse hoeve te Schiedam, F.I. Kappers
Opgraving van 13e-eeuwse walmuur, met gemakkoker, van de voorburcht van het 'Huis te Riviere', C. Hoek
Opgravingsbericht West-Abtspolder. Sporen van inheemse woning uit de tweede eeuw
Skelet van een Fries-Bataafse woning uit de Romeinse tijd blootgelegd
Verkenning in Kethel van enige terpachtige verhevenheden. Huissteden uit de 11e-12e eeuw?, H. Halbertsma
Viering eerste lustrum van A.W.W.N. werkgroep 'Helinium'
Werkgroep 'Helinium' reinigde de kasteelruïne 'Oud-Mathenesse', H.J. Verhagen
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie