logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Overige publicaties > Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale ge


Bibliografie

Onderwerp

Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale ge
III. Bevolking

Auteur(s)
OmschrijvingSchiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale ge
III. Bevolking.
ToelichtingAlgemeen overzicht, bloeitijd der branderijen in de 18e eeuw en immigratie. Bevolkingsstatistiek: bevolkingscijfers, geboorte- en vestigingsoverschot, geboortecijfers, huwelijken, sterfte, oorzaken van de grote mortaliteit, hygiënische omstandigheden, epidemische ziekten. Godsdienstige vehoudingen: uitzonderlijke situatie in Schiedam, onderlinge verhoudingen, de hervormden, de katholieken, weerslag van de godsdienstige verhoudingen op de politiek. Levensomstandigheden: beroepsbevolking, totaal inkomen stedelijke bevolking, de arbeiderslonen, prijzen, werktijden, behuizing, woningverordening, bouw van arbeiderswoningen, huren, woontoestanden, de middenstand, de "armen", bedeling door de overheid, kerkelijke en particuliere armenzorg, armenscholen, lager en middelbaar onderwijs, technisch onderwijs, verenigingen voor culturele activiteiten, arbeidersorganisaties, relletjes en apathie der Schiedamse arbeiders, volksvermaak, kermis en nationale feestdagen.
Jaar publicatie1962
SoortHoofdstuk
Onderdeel van publicatie: Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
De Historische Vereniging Schiedam beschikt niet over deze publicatie.
De publicatie is onder meer in te zien bij het Gemeentearchief Schiedam. Voor locatie en openingstijden, zie de website van het Gemeentearchief.
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Overige publicaties > Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale ge