logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Scyedam > Scyedam, 1997-4 (23e/4)


Bibliografie

Publicatie

Historie Actueel (69), R.W. Poels

Auteur(s)R.W. Poels
OmschrijvingHistorie Actueel (69). In: Scyedam, 1997-4 (23e/4).
Toelichting
Jaar publicatie1997
SoortArtikel
Onderdeel van map: Scyedam, 1997-4 (23e/4)
Mededeling
Inventarisatie kunstwerken.

Er blijken 80 objecten in de openbare ruimte te zijn die als "kunst" kunnen worden aangemerkt. Een onderhoudsplan is door de gemeente opgesteld.

Trefwoorden
Mededeling
Lijst sloopplannen en lijst restauraties/-plannen.

Trefwoorden
Mededeling
Oudste Schiedamse krant.

Onlangs verwierf het streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen een exemplaar van de 'Algemeene Schiedamsche Courant' van 'Dingsdag den 25 december 1804'. Dit exemplaar is daarmee ouder dan de oudste krant in het gemeentearchief van Schiedam, die dateert van 1805. Het archief bezit van deze uitgave de jaargangen 1805 en 1807-1810). Deze kranten bevatten overigens geen Schiedams nieuws, behoudens de graan- en jeneverprijzen. Het eerste Schiedamse nieuws in een Schiedamse krant staat in die van 26 februari 1847, het eerste nummer van de 'Schiedamsche Courant'. In de beginjaren van de 19e eeuw is wel Schiedams nieuws te vinden in de 'Rotterdamsche Courant'. Tegelijkertijd kwam het Vlaardingse museum in het bezit van een 'Tamboers Nieuwjaars Zegenwensch' uit 1782, opgedragen aan de Vier Burgerlyke Compagnien der Wydvermaarde Koopstad Schiedam'. (zie ook het artikel van S. Louis in Scyedam 23-4).

Trefwoorden
Mededeling
RK kerken in Nieuwland.

Het bestuur van de Historische Vereniging heeft bij het RK parochiebestuur en bij B&W van Schiedam schriftelijk aangedrongen op behoud van de kerktorens van de O.L.Vr. Visitatiekerk en van de Johannes de Doperkerk in Nieuwland. Tevens werd een pleidooi gehouden voor behoud van het gehele laatstgenoemde kerkgebouw aan de Mgr. Nolenslaan.

Trefwoorden
Mededeling
Renovatie Nieuwstraat 1-3.

Trefwoorden
Mededeling
Restauratie goudleerbehang consistoriekamer Grote Kerk gereed.

Trefwoorden
Mededeling
Sloop Groenweegje 67.

Trefwoorden
Mededeling
Sloop aan de Tuinsingels (10-24 en 31).

Trefwoorden
Mededeling
Sloop boerderijen Polderweg,

Betreft Polderweg 27 (in dezelfde vorm herbouwd), nr 17 en nr 66.

Trefwoorden
Mededeling
Sloop flatblokken in Nieuwland.

Betreft flatgebouwen tussen Wibautplein en Dr. Kuijperlaan, in de Cort van der Lindenlaan en in De Savornin Lohmanlaan (1954/1956). Tevens de helft van een flatgebouw aan de Ch.Th. Storkstraat en een blokje bejaardenwoningen aan de Mgr. Nolenslaan 350-366.

Trefwoorden
Mededeling
Sloop woningen aan de Edisonstraat.

Betreft Edisonstraat 61-63 en Van Swindenstraat 37-39, uit 1929.

Trefwoorden
Mededeling
Timmerloods Wilton-Fijenoord gered.

Het voortbestaan van de bouwkundig bijzondere Timmerloods van de werf Wilton-Fijenoord (bouw 1950) is gegarandeerd, nu bekend is dat een gebruiker is gevonden.

Trefwoorden
Mededeling
Toeristische routepalen.

De palen, die verwijzen naar toeristisch interessante plaatsen zijn geplaatst door de gemeente Schiedam i.s.m. ANWB met subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Trefwoorden
De publicatie is onder meer in te zien bij het Gemeentearchief Schiedam. Voor locatie en openingstijden, zie de website van het Gemeentearchief.
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Scyedam > Scyedam, 1997-4 (23e/4)