logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Scyedam > Scyedam, 2004-3 (30e/3)


Bibliografie

Publicatie

Historie Actueel (97), R.W. Poels

Auteur(s)R.W. Poels
OmschrijvingHistorie Actueel (97). In: Scyedam, 2004-3 (30e/3), p. 104.
Toelichting
Jaar publicatie2004
SoortArtikel
Onderdeel van map: Scyedam, 2004-3 (30e/3)
Mededeling
Amaliaboom Scyedam 30e/3 (2004), pag. 108

In de Plantage, ter hoogte van Lange Nieuwstraat 101, is op 30 april 2004 een boom geplant ter ere van de geboorte van prinses Amalia.

Trefwoorden
Mededeling
Archeologisch onderzoek Land van Belofte. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 111

Artikel over de aanleiding tot het onderzoek en de archeologische ontdekkingen die inmiddels door Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) werden gedaan.

Trefwoorden
Mededeling
De Hargmolen aan de Poldervaart bedreigd. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 111

Voor de Hargmolen, gebouwd in 1877, is onverwacht een sloopvergunning aangevraagd door de huidige eigenaar. De Historische Vereniging Schiedam is de wettelijke mogelijkheid om sloop te voorkomen gestart en heeft daarbij steun van de gemeenteraadcommissie Wonen en Groen.

Trefwoorden
Mededeling
Eerste steen school Buys Ballotsingel. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 109

De oorspronkelijke Prinses Beatrixschool uit 1939 is afgebroken; de Historische Vereniging Schiedam bewaarde de gevelsteen. Deze steen is nu geplaatst in de nieuw gebouwde basisschool 'De Singel' door de 70-jarige Cor van Steenis die in 1939 ook betrokken was bij dezelfde plechtigheid.

Trefwoorden
Mededeling
Finse school verloren. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 106

Deze houten school uit 1950 oorspronkelijk staand aan de Schoolstraat 8, was deels gesloopt en deels bewaard voor herbouw, mogelijk in Sveaparken. Na vijf jaar opslag van het hout in de buitenlucht, slechts afgedekt met zeildoek dat steeds verder scheurde, bleek het hout niet meer geschikt voor herbouw. Onachtzaamheid? Onkunde? Laksheid? Moedwil?

Trefwoorden
Mededeling
Glas-in-lood-ramen Bernardusschool gered. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 104

De Historische Vereniging Schiedam wijst de schooldirecteur op de mogelijkheid om de glas-in-lood-ramen te restaureren door financiële hulp aan het Fonds Vlaardingen Schiedam e.o. te vragen hetgeen tot een positief resultaat leidt.

Trefwoorden
Mededeling
Heilig Hartkerk in de Gorzen. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 105

De RK kerk uit 1926 staat op de nominatie gesloten (en dus gesloopt!) te worden als niet wordt ingegrepen. Er is inmiddels een stichting 'Vrienden van de Heilig Hartkerk'opgericht met een Comité van aanbeveling waarin naast burgemeester R. Scheeres, ook voorzitter S. Rosman van de Historische Vereniging Schiedam zitting heeft.

Trefwoorden
Mededeling
Noletmolen. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 104

De bouw start op 18 maart 2004, het wordt de hoogste van Europa met 55 meter tot de top van de wiek (10 verdiepingen).

Trefwoorden
Mededeling
Scidam-Ereschildjes. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 115

Op Open Monumentendag 11 september 2004 worden Ereschildjes bevestigd aan de panden: Nassaulaan 38, woonhuis uit 1907 Hoogstraat 151, winkel/woonhuis Schie 9, 19e eeuws pakhuis Allen vanwege goed uitgevoerd restauraties. De eigenaren ontvangen een bijbehorende oorkonde.

Trefwoorden
Mededeling
Sloop Slachthuisbuurt. Scyedam 30e/3 (2004) pag. 104

Alle woningen zijn nu verdwenen, Er komen 130 nieuwe.

Trefwoorden
Mededeling
Sloop panden Hagastraat, Kerkweg, Valeriusstraat, Dr Schaepmansingel, P.J. Troelstralaan en Goeman Borgesiuslaan. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 113

Gesloopt werden: Hagastraat 129 en 133 - twee voormalige branderijen. Kerkweg 55 - woonhuis Kerkweg 96 - woning Valeriusstraat - geheel flatgebouw. Dr Schaepmansingel 74-96 - geheel flatgebouw Omgeving P.J. Troelstralaan en Goeman Borgesiuslaan - 18 flatgebouwen

Trefwoorden
Mededeling
Toren van de Grote Kerk Scyedam 30e/3 (2004), pag. 109

Hestel van alle muurankers nadat er één naar beneden was gekomen.

Trefwoorden
Mededeling
Toren van staal aan de Mgr. Nolenslaan. Scyedam 30e/3 (2004), pag. 109

In plaats van de inmiddels ook verdwenen stenen toren als restant van de gesloopte RK St. Johannes de Doperkerk aan de Mgr. Nolenslaan 99, is nu een gelijkende, stalen toren geplaatst naar ontwerp van Cor Kraat.

Trefwoorden
Mededeling
Weidemolentje van Blijdorp (moet zijn Bijdorp!) Scyedam 30e/3 (2004), pag. 104 en 105!

Het molentje is verplaatst van Bijdorp naar de heemtuin in het Beatrixpark.

Trefwoorden
De publicatie is onder meer in te zien bij het Gemeentearchief Schiedam. Voor locatie en openingstijden, zie de website van het Gemeentearchief.
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Scyedam > Scyedam, 2004-3 (30e/3)