logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Scyedam > Scyedam, 1992-4 (18e/4)


Bibliografie

Publicatie

Historie Actueel (47), R.W. Poels

Auteur(s)R.W. Poels
OmschrijvingHistorie Actueel (47). In: Scyedam, 1992-4 (18e/4).
Toelichting
Jaar publicatie1992
SoortArtikel
Onderdeel van map: Scyedam, 1992-4 (18e/4)
Mededeling
Afscheid Chris de Roo

Al sinds 1950 verrichtte Chris de Roo uit liefhebberij opgravingen in de omgeving van Schiedam. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Archeologische Werkgemeenschap Helinium, afd. Schiedam/Vlaardingen. Vanaf 1957 deed hij dit archeologische werk ook officieel voor de R.O.B. In 1961 werd hij aangesteld als beheerder en restaurateur van de historische collectie van het Stedelijk Museum in Schiedam.

Trefwoorden
Mededeling
Dam 4

Dit jaar is een begin gemaakt met de restauratie van het op de monumentenlijst staande herenhuis Dam 4. Het dateert uit het eerste kwart van de 19e eeuw.

Trefwoorden
Mededeling
Ereschildjes voor restauratie

De Historische Vereniging Schiedam heeft op zaterdag 14 september 1991 de eigenaren van drie fraai gerestaureerde panden gecomplimenteerd voor hun initiatief en inzet: - de heer P. de Graaf voor de restauratie van het gebouw van de Sint Jorisdoele aan het Doeleplein 1, (het gebouw was gedeeltelijk uitgebrand), - de familie H. Nieman-Mettes voor de voorbeeldige restauratie van het woonhuis Lange Haven 139, - de heer Brussé voor de restauratie van het hoekpand met de Rotterdamsedijk, Buitenhavenweg 180 (café 't Sterretje), en de herbouw van de paardenstalling ernaast. Alleen de eerste twee gebouwen komen voor op de rijksmonumentenlijst. De geëmailleerde wit/blauwe schildjes werden aan de gevels bevestigd door mevrouw M. Janse, oud-voorzitter van de Historische Vereniging Schiedam. (Het toeval wil dat zij zelf in haar jeugd in het laatste pand heeft gewoond).

Trefwoorden
Mededeling
Korenbeurs

Op 18 mei startte de laatste fase van de opknapbeurt van de Korenbeurs aan de Lange Haven.

Trefwoorden
Mededeling
Lange Haven 37

Na meer dan 15 jaar leegstand is een begin gemaakt een begin gemaakt met de verbouwing en restauratie van het sterk aangetaste koetshuis Lange Haven 37.

Trefwoorden
Mededeling
Lange Haven 48

Na jarenlange leegstand is in 1991 de restauratie en renovatie gereed gekomen van het meest monumentale pakhuis aan de Lange Haven, het pand met de hoge dubbele klokgevel.

Trefwoorden
Mededeling
Lantaarnkoppen

Vanaf de maand juni 1991 zijn langs diverse historische straten in het centrum de oude lantaarnpalen voorzien van andere lantaarnkoppen. Deze ouderwets ogende nieuwe lantaarns zijn van een zwart vierzijdig model, in tegenstelling tot de verdwenen groene ronde exemplaren. En eigenlijk is daarmee de historische situatie hersteld.

Trefwoorden
Mededeling
Monumentencommissie

Op 'Open Monumentendag', 14 september 1991 werd officieel de gemeentelijke Monumentencommissie geïnstalleerd.

Trefwoorden
Mededeling
Renovatie flats in Nieuwland

Nadat in de jaren 1989 en 1990 de allereerste naoorlogse flatgebouwen in Nieuwland (ten westen van de P.J. Troelstralaan) een ingrijpende renovatie hebben ondergaan en een verrassend nieuw jasje hebben gekregen, startte in 1991 een dergelijk project met flatgebouwen tussen de Nieuwe Damlaan en de Piersonstraat.

Trefwoorden
Mededeling
Ruïneproject gereed

Met het aanbrengen van een ANWB-informatiepaneel is een project afgesloten, waarbij de ruïne van het Huis te Riviere op onderdelen werd hersteld en verstevigd en waarbij deze tevens toegankelijk werd gemaakt voor het publiek.

Trefwoorden
Mededeling
Schie 98

De door de 'Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam' uitgevoerde moeilijke restauratie van de voormalige branderij op de hoek van Schie en Raam werd eind 1991 voltooid.

Trefwoorden
Mededeling
Sint Jacobsgasthuis

Wegens inwateren van de gewelven van de kelders van het St. Jacobs Gasthuis, het huidige Stedelijk Museum aan de Hoogstraat, was ingrijpend werk nodig.

Trefwoorden
Mededeling
Sloop Bols-silo

Op 10 juni 1991 startte de sloop van een der meest storende gebouwen van Schiedam: de betonnen Bolssilo tussen Burg. Honnerlage Gretelaan en de Noordvestsingel.

Trefwoorden
Mededeling
Sloop herenhuis Singel 56-58

Trefwoorden
Mededeling
Sloop schoolgebouwen

In juli 1991 worden twee openbare basisscholen gesloopt. De oudste van de twee is de Erasmusschool aan de Huijsmanstraat, gebouwd in 1914 als 'GEMEENTESCHOOL.G. VOOR U.L.O.', zoals een tegeltableau in de voorgevel aangaf. Het andere schoolgebouw, eveneens in het westen, was een der fraaiste van Schiedam: basisschool 'De Kring', maar van 1947 tot 1987 bekend als de Jan Ligthartschool en gelegen aan het Frans Halsplein. Dit markante gebouw dateerde van 1930, en was gebouwd naar een ontwerp van gemeente-architect C.E. Alexander.

Trefwoorden
Mededeling
Stal en hek Schiedamseweg 18

Op 21 april brandde aan de Schiedamseweg 18 in het dorpscentrum van Kethel, op de hoek met de Lindeijerstraat een boerenstal gedeeltelijk uit. Herstel van dit, voor de oude dorpskern van Kethel belangrijke gebouw, is echter mogelijk.

Trefwoorden
Mededeling
Standbeeld Vrouwe Aleida

Al weer geruime tijd terug is Schiedam een bronzen standbeeld rijker geworden. Het betreft een uitbeelding van de vrouw die aan de wieg van Schiedam heeft gestaan en haar stadsrechten heeft gegeven: Vrouwe Aleida, indertijd bewoonster van het Huis te Riviere.

Trefwoorden
Mededeling
Vier monumentale bomen gerooid

Aan de Huis te Riviereweg, tegenover de Singelkerk, op het toekomstige stadserf stonden tot voor kort de vier hoogste bomen van het gehele Schiedamse stadscentrum

Trefwoorden
Mededeling
Vijgensteeg/Schie (verbouwd tot winkelpand)

Trefwoorden
De publicatie is onder meer in te zien bij het Gemeentearchief Schiedam. Voor locatie en openingstijden, zie de website van het Gemeentearchief.
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Scyedam > Scyedam, 1992-4 (18e/4)