logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Schiedamse Gemeenschap


Bibliografie

Map

Schiedamse Gemeenschap, 1949/1950, jaargang 1

Auteur(s)
OmschrijvingSchiedamse Gemeenschap, 1949/1950, jaargang 1
Toelichting
Jaar publicatie-
SoortMap
Onderdeel van map: Schiedamse Gemeenschap
Bejaarden sociëteit, N.N.
Bestuursraad Schiedams Gemeenschap, N.N.
Bij het vertrek van P.B.M. Alberts, N.N.
Centrale documentatie op het archief, Drs. A. van der Poest Clement
De 'ontdooiingsauto', N.N.
De Havenkerk, N.N.
De Schiedamse Demobilisatieraad, N.N.
De Schiedamse Gemeenschap. (jaarvergadering), N.N.
De Schiedamse anker- en kettingfabriek, N.N.
De kleine balans
De poort van Schiedam, N.N.
De stadsfeesten in 1950, N.N.
Een groot Schiedammer ging heen
Firma M.J. Vlug, N.N.
Gelaat en karakter van Schiedam, N.N.
Geschilderd portret van Lodewijk van Deyssel door Kees Verwey, in eigendom van het Stedelijk Museum, D. Schwagermann
Groots opgezet sportpark in wording, N.N.
Het Kruiswerk in Kethel, N.N.
Het Schiedamse slachthuis, N.N.
Het spul van Joncker Franssen Oorloch, Drs. A. van der Poest Clement
Het zwart, berookt Schiedam, P.C. Visser
Hoe het was, A.J. Zoetmulder
Huizenbouw in Klein Babberspolder, N.N.
In de bedrijfsschool van Wilton-Fijenoord , N.N.
In en om de Gemeenschap, N.N.
Ingebruikneming eerste Finse school, N.N.
Jubileum-tentoonstelling bij het 50-jarig bestaan van het Stedelijk Museum, N.N.
Katholiek Cultureel Genootschap
Kerstgedicht, W.L. Penning jr.
Lopen door oude buurten, F. (F.W.J.C.) Bordewijk
Massa-jeugd kreeg een 'tehuis', N.N.
Molen 'De Walvisch', N.N.
Muziekfestival in Kethel ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de RK Muziekvereniging St. Radboud, N.N.
Nieuw rioolgemaal aan het Marconiplein, N.N.
Nieuwbouw in Schiedam-oost, N.N.
Nieuwe industrieterreinen ten westen van de Schie, N.N.
Ons Stedelijk Muziekcorps te Antwerpen, N.N.
Ons cultureel centrum, Prof.Mr.Dr. P. Sanders
Ook te Schiedam montage-woningen, N.N.
Oud-burgemeester M.L. Honnerlage Grete abonneert zich op 'De Schiedamse Gemeenschap', N.N.
Piet de Bruyn zeventig jaar, N.N.
Portret van Abraham Frans Pigeaud (door C. Gips Azn.) aan Sted. Museum geschonken, N.N.
Schiedam 675 jaar, N.N.
Schiedam bouwt bruggen, N.N.
Schiedam geeft het voorbeeld, N.N.
Schiedam werkt rusteloos aan de toekomst, N.N.
Schiedam wordt een groene stad, zegt het uitbreidingsplan, N.N.
Schiedams Muzieklyceum, N.N.
Schiedams nieuwe industrie-terreinen opspuiten dat is aanslibben op menselijk bevel, N.N.
Schiedamse Kunstkring bij het 15-jarig bestaan, N.N.
Schiedamse Miniaturen, Drs. A. van der Poest Clement
Stedelijk Museum Schiedam, A. Slot
Tachtig jaar Schiedamse Rijks-H.B.S. Vier dagen van schooljolijt, N.N.
Tentoonstelling 'Oud Schiedam' in het Rotterdams gemeentearchief met tekeningen van de Schiedammer Herman C.A. Paradies, N.N.
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag op 13 dec. 1949 van burgemeester Mr.W.J. Peek, N.N.
Theetuin-herinneringen, N.N.
Tochtjes om Schiedam, N.N.
Tuberculose-bestrijding, N.N.
Varkensmarkt, vergane glorie, N.N.
Wat mij opviel in Schiedam, Victor en N.N.
Zomersport in Schiedam, N.N.
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Schiedamse Gemeenschap