logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie


Bibliografie

Map

Liduina

Auteur(s)
OmschrijvingLiduina
ToelichtingPublicaties die (hoofdzakelijk) het leven of de verering van Liduina betreffen. Voor een uitgebreider overzicht, zie het bibliografie-overzicht bij het trefwoord Liduina.
Jaar publicatie-
SoortMap
'T leven van Liedwy die maghet van Sciedam, Jan Gerlach
A Santa dos Doentus
Bericht over het a.s. Liduina-jubileum en het verschijnen van het tijdschrift Sancta Liduina
Bij het 5e eeuwfeest der H. Liduina van Schiedam
Bij het eeuwfeest der H. Lidwina, P. Bonifacius
De H. Liduina en het apostolaat van het lijden
De H. Liduina, maagd van Schiedam
De H. Lidwina van Schiedam
De H. Lydwina en het Hart naar Jan Brugman, J. Manders
De H. Lydwina
De Heilige Liduina van Schiedam, bij het naderend 5e eeuwfeest van haar zaligen dood, J.L. Jansen
De Heilige Liduina van Schiedam, pater Hubert Meuffels C.M.
De Heilige Liduina
De Heilige Lidwina van Schiedam
De Heilige Lydwina van Schiedam, Francesco
De Paradijsbloem (H. Liduina van Schiedam), T. Kerssemakers
De Patrones der lijdzaamheid: De H. Liduina van Schiedam, P. Joannes
De Zalige Lidewy
De bloeiende Rozelaar, J.D. Wuijsters
De lijdensbloem van Schiedam, A. Sassen
De maagd van Schiedam. Een kritische hagiografie, P.J. Stolk
De oorkonde van de Schiedamschen magistraat over H. Lydwina, Pontius Olman
De sancta Lydewij virgine
De twee zerken van het graf van Liduina in Schiedam, P.G. Heinsbroek
De vita venerandae virginis Lijdenu
Den spiegel der Maeghden, uytghebeeldt in twee HH maeghden t.w. de H. Isabella en de H. Lydwina, Johannes Brugman en N. Caussinus
Drie mystieken: Lutgardis, Lidwina en kleine Theresia, F. van Campenhout en L. Moereels
Driedaagsche oefeningen ter eere van de H. Liduina
Driedaagsche oefeningen ter eere van de Heilige Liduina, G.A. Meijer o.p.
Een Fransman op zoek naar Liedewy van Schiedam, M. Verkade
Een licht op de weg
Een merkwaardig gedicht
Een middeleeuwse bloem, J.H. Schaefer
Een onbekend Latijns gedicht uit 1517 op St. Lydwina van Schiedam, G. Hagius
Eene oorkonde (5 aug. 1421) over Lydwina van Schiedam
Enkele brieven, waarin genezingen op voorspraak van de H. Liduina worden gemeld, Johannes Brugman
Feestvieringen om St.-Liduina 1880/1915
Geboortedatum van St. Liduina, C. Nuijen
Gelukwensen bij de pauselijke goedkeuring van de verering van Liduina
Godvruchtige oefeningen ter eere van de H. Liduina, maagd van Schiedam, M.J.A. Lans
Graalspel Sint Lyduina ter gelegenheid van de 500e herdenking van haar sterfdag, 1933
Graalspel Sint Lydwina
H. Liduina
H. Liduina, J. Gielemans en Drs. P.Th.J. Kuyer
Heil leden ... pastoor ... kapellanen te Schiedam bij aanvang van het jaar 1867, J.A.M. Coolen
Het boek van de schaats, H.J. Looman
Het graf van St. Liduina, 'die maghet van Scyedam'
Het leven der H. Liduina, Johannes Brugman en G.A. Meijer o.p.
Het leven der Heilige Lidwina, patrones van Schiedam
Het leven der gelukzalige Liduina van Schiedam
Het leven van Liedewij; de maagd van Schiedam, C. Schotel en L. Jongen
Het leven van St.-Liduina op aarde. In mooie platen uitgegeven in 1933 toen ze al 500 jaar in de Hemel was
Het leven van de H. Lidwina te Schiedam, vertaald door Joannes Mercator, Thomas à Kempis
Het opgraven van het gebeente der H. Liduina in 1615 te Schiedam, N.J.M. Dresch
Het sterfbed van de Zalige Liduina van Schiedam
Hoe de H. Liduina door Maria getroost werd
Hoe sinte Lidwina berusting en overweging leerde
La Bienheureuse Lidwine de Schiedam
La bienheureuse Lidwine vierge Hollande
Les Historiens de Sainte Lydwine de Schiedam, pater Hubert Meuffels C.M.
Lidewijde door het niet tot het al
Lidewijde, Conrad Busken Huet
Liduina (Vida dos Santos)
Liduina van Schiedam en haar heiligverklaring, M.J. Kosters Gzn.
Liduina van Schiedam, N.N.
Liduina
Liduina
Lidwina (14 april)
Lidwina's Doopnaam
Lidwina. Eine trostreiche Krankenlegende, J.S. Schulte
Liedewij van Schiedam, P. Groenendaal
Lietwij. 't Leven van die maghet van Schiedam, G. Mutsaert
Lijdewijde Pietersdochter van Schiedam
Lijdtwijt. Het levensverhaal van een Nederlandse heldin, M. van der Kallen
Litani ter eere van de gelukzalige Liduina maagd, byzondere beschermster der bedroefden en der zieken
Litanie ter eere van de H. Liduina
Litanieën tot de H. Liduina, J.B. Nolet
Nieuwere levens van St. Liduina, de maagd van Schiedam, C. Nuijen
Noveen ter eere van de Heilige Liduina van Schiedam
Oude levens van de H. Liduina, maagd van Schiedam, C. Nuijen
Rooms kinderleven, B.C. Kloosterman
Sainte Lydwine de Schiedam, 1380-1433, pater Hubert Meuffels C.M.
Sainte Lydwine de Schiedam, J.-K. Huysmans
Sainte Lydwine de Schiedam, pater Hubert Meuffels C.M.
Sancta Liduina, kijk- en zangspel in drie bedrijven en vijftien tonelen, V. Zwaag
Sancta Liduina
Sancta Liduina
Sancta Liduina
Sancta Lidwina Christo Confixus Sum Cruci Ave Maria
Santa Liduina. Ibadat iman ilmoe
Schiedam, stad van St. Liduina, H.P.H. Geurts
Schiedam, stad van St. Lidwina, H.P.H. Geurts
Schiedams eerste boek werd gedrukt omdat een trompetter te vroeg blies, C. Cramers
Sint Liduina van Schiedam - in de mystiek en in haar tijd, pastoor J.B.W.M. Möller
Sint Liduina van Schiedam, H.P.H. Geurts
Sint Liduina, 1948-1951
Sint Liduina, haar leven in tafereelen, Broeder Constantius
Sint Liduina
Sint Liduina
Sint Liduina. Taferelen uit haar leven, in vijf afdeelingen, voor damestoneel, H.J. Lassooij
Sint Lidwina van Schiedam
Sint Lidwina. Spel in spreekkoren, Broeder Constantius
Sint Lydwina, door een contemplatieve van Bethanie, Bloemendaal
Sint Lydwina, Liesbeth Allard
Sint Lydwine of Schiedam, virgin, Thomas à Kempis
Sint-Liduina feesten
Sint-Liduina om hulp bij ziekte en pijn, H. Hogeland
Sint-Liduina van Schiedam
Sint-Liduina van Schiedam
Sint-Liduina
Sint-Lidwina van Schiedam
Sint-Lidwina's vijfde eeuwfeest, H. Hogeland
Sinte Liduina van Schiedam, Marc. Heijer
Sinte Liduina van Schiedam
Sinte Lidwina van Schiedam
Sinte Lidwina van Schiedam
Sinte Lydwina
Smeekzang en jubellied tot de Heilige Liduina
Spiegel der gedult - Das wunderbaerlich Leben des seligen Lidewig, Thomas à Kempis
St. Liduina en de branden in Schiedam, Drs. G. van der Feijst
St. Liduina en de religieuze kunst, F. Henderickx
St.-Liduina Bidweg. Stille omgang op zondag 26 april 1936
St.-Luduina van Schiedam toegewijd, H. van Lubben
Stukken betreffende de relikwieën van Liduina
Ter zijde, echt een der onzen
Uit 't leven van de H. Liduina, Jan Dunselman
Une dernière vision de la bienheureuse Liduine de Schiedam au Carmel Royal de Bruxelles, P. Vanaise
Van 'n Hollands meisje
Van Sinte Liduina en Hollands Gravin, H. Divendal
Vie de la bienheureuse Lidwine vierge: Modèle des malades et des infirmes, M. Coudurier
Vijfde eeuwfeest H. Liduina
Vita Lydwina, Johannes Brugman
Wereld Geschiedenis tijdens St. Liduina's leven, R. Reinen
Wonderbaer leven van de H. Lydwina, door den vermaerden en godvrugtigen Thomas à Kempis. In de Vlaemsche tael overghebragt door eenen priester, Thomas à Kempis
150 Jaar St. Liduinastichting, A. Dalenberg en Drs. J. Horstink
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie