logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie


Bibliografie

Map

Genealogie en publicaties over families

Auteur(s)
OmschrijvingGenealogie en publicaties over families.
Toelichting
Jaar publicatie-
SoortMap
Aantekeningen en illustraties betreffende Nederlandse kastelen en de families die daar woonden, Van Taack Tra Kranen
Aantekeningen uit een 'catholijck memoryboeck', A.J. (Aad) van der Tang
Brabantsche herkomst van Schiedammers, J. Heeren
De Bezemers van Schiedam, J. Bezemer
De Kethelse familie De Vette, A.J. (Aad) van der Tang
De Kethelse familie Roeling, A.J. (Aad) van der Tang
De Schiedamse tak van de familie Van der Schalk, Jan M. Dirkzwager
De familie Buurman. Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Buurman, B.B. Zinkweg
De familie Eijsberg te Schiedam, W. Eijsberg en J.C. Knaapen
De familie Lansbergen
De genealogie en 'état présente' van het geslacht Van der Burg, Mr.Dr. V.A.M. van der Burg
De genealogie van het geslacht Van der Burg, Mr.Dr. V.A.M. van der Burg
De zestien kwartieren van Joannes Jacobus van der Burg, Mr.Dr. V.A.M. van der Burg
De zestien kwartieren van Mr. Dr. V.A.M. van der Burg, Mr.Dr. V.A.M. van der Burg
Familie-aanteekeningen Van Matenesse, W.A. Beelaerts van Blokland
Familie-aantekeningen van het geslacht Nieupoort, M.C. Sigal
Familieboek Haverschmidt, A.L. Carstens
Genealogie Lechner, C.S. Lechner
Genealogie Rijnbende, J.C. Lissenberg en H.S. Rijnbende
Genealogie Van Gent, W.J.M. van Gent
Genealogie der familie Nolet
Genealogie van de familie Kalkman, P.N. Kalkman
Genealogie van de familie Kerssen, J. Kerssen
Genealogie van de familie Slavenburg, P.J. Slavenburg
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Ned. Herv. kerk te Schiedam, A. Bijl Mz. en Dr. C.R. Vermaas
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, P.C. Bloys van Treslong Prins
Geschiedenis van de Schiedamse familie Van der Burg. De katholiek gebleven tak van het middeleeuwse geslacht Van der Burch, Mr.Dr. V.A.M. van der Burg
Gulden Boek van Schiedam, H.A.M. Roelants jr.
Généalogie de la famille Pichot, L.M. Rollin Couquerque
Heer Daniel van Boshuysen en diens nakomelingen, A. Bijl Mz.
Het Schiedamsche geslacht Doom, W. de Vries
Het geslacht Dirkzwager 1490-1940, J.J. Vürtheim Gzn.
Het geslacht Gips, A.R. Kleyn
Het geslacht Rebers te Schiedam, M.Th. Friends-van Vliet
Het geslacht Snellen, N.J.M. Dresch
Het uitgestorven Hollandse regeringsgeslacht Haga, A. Haga
Inventaris van een verzameling charters, betrekking hebbende op de geslachten Van der Does, Duvenvoorde, Mathenesse enz, P.N. van Doorninck
Kwartierstaat van de kinderen van het echtpaar Van Gent-Engering, W.J.M. van Gent
Mevrouw De Drevon, haar familie en haar testament, M.C. Sigal
Oudste generaties Van der Burg. Een aanvulling, Mr.Dr. V.A.M. van der Burg
Over de familie Rabus: Pieter Sr., Willem en Pieter Jr, N. van der Blom
Proeve eener geschiedenis van het geslacht en de goederen der heeren van Matenesse, J.J. de Geer
Schiedamsche families, G.H.J. Gijsberti Hodenpijl
Stamboom van de familie Bitter vanaf ± 1700, A.C. Bitter
Stamreeks van de familie Kalkman, P.N. Kalkman
400 Jaar Krabbendam in Schiedam. Voorlopig verslag van het genealogisch onderzoek naar de familie Krabbendam te Schiedam, D. Bouw
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie