logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Overige publicaties


Bibliografie

Publicatie

Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale ge

Auteur(s)Dr. H. Schmitz
OmschrijvingSchiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890. Schiedam, 1962.
ToelichtingZie ook: Schiedamse Gemeenschap 14e/3 (1962) p. 60
Jaar publicatie1962
SoortBoek
Onderdeel van map: Overige publicaties
Hoofdstuk
I. De Nijverheid.

De branderijen: productiemethoden, goederen en afzetmogelijkheden, gevoeligheid voor conjunctuur en trend, aard van het bedrijf, aantal branderijen, bedrijfsresultaten 1850-1866, resultaten vanaf 1867, achteruirgang, oorzaken van de achteruitgang, veranderingen op economisch gebied, fiscale lasten, daling van het drankverbruik, de branders.

Trefwoorden
Hoofdstuk
II. Handel, scheepvaart en scheepvaartbewegingen.

De handel: graanhandel, betekenis van de Schiedamse graanbeurs, verband tussen graanhandel en branderijen, steenkolenhandel, achteruitgang van handel in Engelse steenkolen, geringe betekenis van de overige handel, aanvoeren Nederlandsche Handel-Maatschappij, uitvoer, handel in vee. De Scheepvaart: rederij De Groot, Roelants & Co., rederij Van Gent, andere rederijen, soort en omvang van de schepen. De scheepvaartbewegingen: de havens te klein voor de zeeschepen, omvang van de scheepvaartbeweging en vergelijking met andere havens, aantal schepen en gemiddelde inhoud, nationaliteit, binnenlandse vaart, buitenlandse rivierschepen.

Trefwoorden
Hoofdstuk
III. Bevolking.

Algemeen overzicht, bloeitijd der branderijen in de 18e eeuw en immigratie. Bevolkingsstatistiek: bevolkingscijfers, geboorte- en vestigingsoverschot, geboortecijfers, huwelijken, sterfte, oorzaken van de grote mortaliteit, hygiënische omstandigheden, epidemische ziekten. Godsdienstige vehoudingen: uitzonderlijke situatie in Schiedam, onderlinge verhoudingen, de hervormden, de katholieken, weerslag van de godsdienstige verhoudingen op de politiek. Levensomstandigheden: beroepsbevolking, totaal inkomen stedelijke bevolking, de arbeiderslonen, prijzen, werktijden, behuizing, woningverordening, bouw van arbeiderswoningen, huren, woontoestanden, de middenstand, de "armen", bedeling door de overheid, kerkelijke en particuliere armenzorg, armenscholen, lager en middelbaar onderwijs, technisch onderwijs, verenigingen voor culturele activiteiten, arbeidersorganisaties, relletjes en apathie der Schiedamse arbeiders, volksvermaak, kermis en nationale feestdagen.

Trefwoorden
Hoofdstuk
IV. De stedelijke overheid en de sociale en economische problemen.

Inleiding, burgemeesters, samenstelling van de Raad, havenplannen in 1846, burgemeester Rijnbende en zijn opvolger Van Bol'es, havenplannen, stadsuitbreiding, waterverversing, burgemeester Knappert, haventarieven, spoorwegen, onderwijs, pensioen voor ambtenaren, het beleid van burgemeester Knappert, burgemeester Van Dijk van Matenesse, uitbreiding van de gemeente, conflicten in de Raad, onderwijs, havenplannen, tegenstellingen in het gemeentebestuur, havenplannen, waterverversing en waterleiding, onderwijs, waterleiding, waterverversing, debatten over de waterleiding, waterverversing, de Raad en de waterverversing, aftreden van wethouder Nolet, laatste jaren van het burgemeesterschap van P.J. van Dijk van Matenesse, ambtenarenpensioen, onderwijs, vervanging van alle wethouders door tegenstanders van de burgemeester, P.J. van Dijk van Matenesse als burgemeester, zijn aftreden, P.J. van Dijk, het stadsbestuur en de achteruitgang in Schiedam.

Trefwoorden
De Historische Vereniging Schiedam beschikt niet over deze publicatie.
De publicatie is onder meer in te zien bij het Gemeentearchief Schiedam. Voor locatie en openingstijden, zie de website van het Gemeentearchief.
Trefwoorden


> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Bibliografie > Overige publicaties
LEES VOOR BrowseAloud
*