logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1990-1999


1990Na het vertrek van Hans Paalman wordt Arie Metaal, commandant van de brandweer van Schiedam, crisismanager van het Stedelijk Museum Schiedam, totdat een nieuwe directeur is gevonden.  meer informatie
1-6-1990De directeur van de ONS, dr.ir. Jaap van Willigen gaat met de VUT na 26 jaar bij de ONS werkzaam te zijn geweest. Hij wordt opgevolgd door ing. H. Eikenbroek, eerder adjunct-directeur.  meer informatie
19-9-1990Aan het Bijdorpplein 1 wordt door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken mevr. drs. I.C. Dales het nieuwe Hoofdbureau van Politie officieel geopend.  meer informatie
december 1990De Wester Glashandel E. Zevenhuizen B.V. bestaat vijf-en zeventig jaar. en directeur J. Zevenhuizen wordt door het zeventiental medewerkers in het zonnetje gezet. Het bedrijf verhuisde in 1968 naar de 's-Gravelandsepolder en daar ziten het nu nog.  meer informatie
1991Rob van Klaarwater en zijn vrouw Ineke beginnen met café 't Spul op de Hoogstraat en verkoopt twaalf soorten jenevers.  meer informatie
1991Frans de Vos Burchart wordt voorzitter van SVV  meer informatie
1991Het Stedelijk Museum Schiedam krijgt Pieter Tjabbes als nieuwe voorlopig waarnemend directeur.  meer informatie
3-1-1991Het Nivon-Schiedam is nieuw leven ingeblazen maakt interim-voorzitter Cock Sparreboom bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Erker.. Secretaris Cees van de Hoek vult aan dat de belangstelling (weer) groot is, wel tellen al 274 betalende leden.  meer informatie
23-1-1991B&W gaat over naar de Dienst Educatie samengesteld uit de secretarie-afdeling Onderwijs met chef G. Kruijt en het Bureau Gemeentelijke Onderwijsconsulent met A.J. Tigges, van totaal ca. 20 personen. Kruijt wordt directeur en Tigges adjunct-directeur van de nieuwe dienst.  meer informatie
30-1-1991De fracties in de Gemeenteraad begraven de strijdbijl in de 'gif-affaire' Spaland-West, d.w.z. de bodem daar is opgehoogd met slib uit de Rotterdamse havens. Fractievoorzitter Siem Rosman van het CDA spreekt kritisch over de beheersmaatrgelen in Spaland-West waar PvdA-wethouder Chris Zijdeveld was daarvoor verantwoordelijk. Bureau Haskoning heeft onlangs een rapport opgesteld dat door B. Oomens van GroenLinks betrouwbaar en degelijk wordt genoemd De socialistische fractieleider H.C. Bakker memoreert aan het afsluiten van een merkwaardige politieke periode. M.J.C. Houtkamp bepleit met succes een regelmatige terugkoppeling van onderzoeken aar de bodemgesteld van het gebied.  meer informatie
20-2-1991Het Projectteam Nieuwland presenteert de Wijkkrant Nieuwland waarmee men drie tot vier keer per jaar de bewoners van dat stadsdeel wil informeren. Wethouder Adri Reijnhout verzorgde het voorwoord in de eerste editie.  meer informatie
1-5-1991Pieter Tjabbes wordt benoemd tot directeur van het Stedelijk Museum Schiedam.  meer informatie
1992De bouw van het resterende deel van het stadskantoor aan het Emmaplein wordt hervat.  meer informatie
3-9-1992De Schiedamse politie wordt opnieuw gereorganiseerd. Nu is de stad in drie wijken verdeeld met wijkteams en elk een teamleider. Wijkteam 1 bestrijkt Schiedam-boven-de-spoorlijn onder verantwoordelijkheid van adjudant Leo Verhaas. Wijkteam 2 bestrijkt Schiedam-zuidwest en Nieuwland onder verantwoordelijkheid van adjudant Martin Stroetinga en wijkcentrum 3 werkt in Schiedam-centrum-oost en Nieuwland ten oosten van de Nieuwe Damlaan onder verantwoordelijkheid van adjudant Dick Gelderblom.  meer informatie
30-10-1992Politiecommissaris E. van der Horst wordt districtschef in Schiedam  meer informatie
26-2-1993Voor het eerst in 92 jaar wordt op molen De (Nieuwe) Palmboom weer graan gemalen.  meer informatie
13-5-1993Het toneelstuk "Het leven van François Haverschmidt' wordt opgevoerd door SCHAT op een tijdelijk podium ongeveer op de hoek Lange Haven/Korte Haven. Tevens opvoeringen op 14 en 15 mei. Aanvang 22.00 uur.  meer informatie
14-5-1993Mr. Pieter van Vollenhoven verricht de officiele inbedrijfstelling van molen De Nieuwe Palmboom door op de balie de vang te lichten. Voorzitter Scheeres van de Stichting De Schiedamse Molens vermeldt in zijn toespraak dat de totale kosten 3 miljoen gulden hebben bedragen en dat de sponsoractie ruim 6 ton heeft opgebracht.  meer informatie
17-6-1993Start van archeologisch onderzoek (tot en met 12 juli) op het terrein van het geplande Imelda-winkelcentrum. Door het terrein wordt een 70 meter lange, loodrecht op de Grofbaan gerichte put aangelegd. Vervolgens richt het onderzoek zich op de locatie waar op de kaart van Schiedam van De Gheyn uit 1598 een verhoudingsgewijs groot pand is te zien. Flinke delen van het op te graven areaal blijken door (sub)recente grondwerkzaamheden te zijn verstoord. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) met zeer gewaardeerde assistentie van L. Kaal  meer informatie
1994De Schiedamse politie wordt opnieuw gereorganiseerd, nu in een landelijke actie. Het hele land wordt verdeeld in regio's en Schiedam valt dan onder de regio Rotterdam-Rijnmond waarin twaalf districten zijn verenigd. Het Hoofdbureau van Politie aan het Bijdorpplein raakt zijn functie als hoofdbureau kwijt en werd het een districts- en later een wijkbureau omdat de gemeente Schiedam dan valt onder de Regiopolitie Rotterdam Rijnmond.  meer informatie
1995De winkelketen HEMA verhuist van het 'Hemaplein' naar de Nieuwe Passage  meer informatie
maart 1995Boekhandel J.S. van Leeuwen verhuist van Broersvest 44 naar 85 (aan de overkant) naar de voormalige behangzaak van Van der Hulst.  meer informatie
4-5-1995Het toneelstuk 'Verduisterd' wordt opgevoerd door SCHAT op een podium nabij molen De Noord. Het stuk is speciaal geschreven ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Tekst en regie: Bernard Bredero. Tevens opvoeringen op 5, 6 en 7 mei. Aanvang 22.00 uur.  meer informatie
31-7-1995Pieter Tjabbes vertrekt uit het Stedelijk Museum Schiedam om als internationaal manager voor de Biënnale van Saõ Paulo te gaan werken.  meer informatie
1-8-1995Gemeentearchivaris Charles Jeurgens treedt op als waarnemend directeur van het Stedelijk Museum Schiedam tot er een nieuwe is gevonden en aangesteld.  meer informatie
1-9-1995Ludo van Halem wordt aangesteld als Hoofd Museale Dienst ter vervulling van de vacature die al in 1992 bestond. Van Halem werkte eerder onder meer als kunsthistorisch onderzoeker bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.  meer informatie
1-12-1995Diana Wind wordt directeur van het Stedelijk Museum Schiedam.  meer informatie
1996In het voormalige pand van distilleerderij P. Melchers 'De Locomotief' wordt het (Nationaal) Jenevermuseum geopend en geëxploteerd door de stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Het pand aan de Lange Haven is eigendom van stichting De Gekroonde Brandersketel. Dezelfde naam wordt gebruikt voor de huidige werkende branderij van het museum.  meer informatie
1-1-1996Stenen stellingmolen De Palmboom, gebouwd 1781 in opdracht van enige branders als moutmolen op de Noordvest ten noorden van molen De Noord en in 1900 na een brand tot en met de balie afgebroken. De stomp diende als pakhuis. In 1996 na wederopbouw tot De Nieuwe Palmboom, wordt het de museummolen.  meer informatie
18-7-1996De website van de Historische Vereniging wordt geopend door wethouder Aad Wiegman. De Stichting Digitale Stad Vlaardingen Schiedam biedt voorlopig onderdak aan de website.  meer informatie
1-9-1996Pand Paulus aan de Korte Haven wordt na een grondige restauratie geopend. De stichting Kunstwerkt vestigt er haar kantoor en houdt er tentoonstellingen.  meer informatie
1997Fusie tussen de voetbalclubs SFC, Martinit en SVV. De nieuwe naam wordt SVVSMC.  meer informatie
1997Frans Eijkenbroek wordt voorzitter van SVV  meer informatie
28-11-1997Samen met de opening van een in hout uitgevoerde speeltuin, wordt in de Plantage een replica onthuld van de zg. Plantageleeuw. Het origineel van dit beeldje sierde sinds 1898 tot in de veertiger jaren dit oudste stadspark van Nederland en was door F.W. Braat uit Delft uitgevoerd in zink. Dit zinken exemplaar is nog steeds in gemeentebezit. Herplaatsing daarvan vond men te riskant. Vandaar dat een kopie werd vervaardigd in brons. De leeuw houdt een schild vast met daarop het wapen van koningin Emma. Het fraaie hardstenen voetstuk bevat de oorspronkelijke tekst: "H.M.Koningin EMMA Regentes van 1890 - 1898 31 aug 1898". Op het basement van het voetstuk is de tekst aangebracht: "Replica 1997 aangeboden door: Stichting Cultureel Fonds Schiedam VSB Fonds Schiedam Vlaardingen". (Zie ook Scyedam 1997, nr.1, pag. 36)  meer informatie
17-3-1998Opening van de tentoonstelling Twee vrouwen van Schiedam, Aleida van Henegouwen en Liduina 1250-1598, die tot 3 januari 1999 loopt. Georganiseerd door het Stedelijk Museum Schiedam en de Historische Vereniging Schiedam. Laatstgenoemde maakte ook de catalogus die ook aan alle leden werd gezonden als bijlage bij het verenigingsblad Scyedam nr. 2 van genoemd jaar.  meer informatie
15-4-1998Het Fortis Theater aan de Schie wordt officieel geopend. Hiermee is tevens het stadskantoor gereed. Deze schepping van prof. J. (Hans) Ruijssenaars van de Architectengroep, wordt alom geprezen. Vooral het theater wordt geprezen vanwege het feit dat het interieur vrijwel geheel in hout is afgewerkt. Het theater heeft een grote zaal met 702 en een kleine zaal met 240 stoelen. Bij de bouw kreeg het Standaart theaterorgel van het gesloopte Passagetheater een plaats in het theater.  meer informatie
1999Het boek "Beelden van Liduina, die maghet van Schiedam" verschijnt. Een uitgave van het Fonds Historische Publicaties uit Schiedam  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam