logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1980-1989


30-4-1980De Schiedamse afdeling van de Partij van de Arbeid stuurt een bezwaarschrift aan de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Ordening (PRRO) over handhaving van vliegveld Zestienhoven. Het dupeert de toekomstige bewoners van het stadsuitbredingsgebied Schiedam-Noord, aldus de PvdA.  meer informatie
1981Bij de Europese Bibliotheek in Zaltbommel verschijnt het boek "Het levend verleden van Schiedam. Autobiografie van de brandersstad", geschreven door de bekende journalist Gerard Lutke Meijer,Het is een "pil" van bijna 500 pagina's, vol met herinneringen van Schiedammers over het leven in Schiedam.  meer informatie
1981Het Gemeente Ziekenhuis en de Dr. Noletstichting, nu het Nolet Ziekenhuis genaamd, fuseren en noemen het geheel Schielandziekenhuis.  meer informatie
1981Cor de Vries wordt voorzitter van SVV.  meer informatie
1981De Stichting Schiedamse Molens wordt opgericht.  meer informatie
1983Jan Dirk Wuister (1928-2010) wordt beroepen in zijn geboortestad Schiedam als Hervormd predikant. Hij is dan al jaren leerling van de door zijn gedrag tijdens de oorlog omstreden Joodse leraar Friedrich Weinreb.  meer informatie
1983Commissaris P.J. van den Hengel volgt commissaris C. van der Haagen op als korpschef van de (Gemeente)politie Schiedam.  meer informatie
13-9-1983Loco-burgemeester R. Scheeres reikt de in het Dijkzigtziekenhuis verblijvende mevrouw I Riemers-de Raaij het Verzetsherdenkingskruis uit. Zij krijgt deze voor haar koeriersterswerk tijdens de Duitse bezetting van 1940 tot 1945.  meer informatie
8-11-1983Mevrouw J. Riemers-de Raaij overlijdt in het Dijkzigtziekenhuis, slechts 58 jaar oud. Tijdens de Duitse bezetting van 1940 tot 1945 was ze koerierster bij het ondergrondse verzet. Op 13 september jl. ontving ze daarvoor het Verzetherdenkingskruis uit handen van loco-burgemeester R. Scheeres. Ds. A. van der Klaauw leidt en spreekt tijdens de crematieplechtigheid.  meer informatie
1984Ton van Adrichem koopt het complex Tuinlaan 50. Dat is het huidige Volksgebouw en ''Rooie Koffer" . Het is ook een voormalig woonhuis van J.A.J. Nolet.  meer informatie
1985De Schiedamse politie onder leiding van korpschef P.J. van den Hengel wordt drastisch gereorganiseerd, voor een belangrijk deel vanwege een grote onderbezetting.  meer informatie
1985De Comeniusschool krijgt de nieuwe naam Openbare Basischool De Singel. De school telt 150 leerlingen.  meer informatie
juni 1985De Schiedamse politie verdeelt de stad voor het eerst in vijf zogeheten wijkteams, van A tot en met E, waarbij elk team de verantwoording krijgt voor een eigen deel van de stad. Hierdoor leren de agenten de bewoners kennen en raken ze vertrouwd met de wijk. Met deze werkwijze verwacht de politie de criminaliteit in vooral de wijken Nieuwland en Schiedam-West te verminderen.  meer informatie
1-10-1985Het Schiedamse politiekorps zou door landelijke bezuigingen uit niet meer dan 126 leden mogen bestaan. Na protest bij de minister van Binnenlandse Zaken over de werkdruk en het feit dat buurstad Rotterdam nogal wat extra werk betekent, wordt een aantal van 147 personen toegestaan.  meer informatie
10-10-1985De heer B.J. Rijks, directeur en oprichter van Bottelo BV legt de eerste steen voor de uitbreiding van het bedrijf dat is gevestigd aan de 's-Gravelandseweg.  meer informatie
1986MoutwijnfabriekHollandia stopt met de fabricage van moutwijn en wordt gesloten.  meer informatie
2-3-1986In de Opstandingskerk komen leden en oud-leden bijeen van de Christelijke Jongeren Verbond (CJV), de vroegere Christelijke Jonge Mannen Vereniging (CJMV), om te vieren dat 100 jaar geleden de oorsprong werd gelegd met de Schiedamse afdeling 'De Heer zal 't voorzien'. Het wordt gevierd met een kerkdienst en een gezellig samenzijn.  meer informatie
26-4-1986Doop van de mijnenjager Hr.Ms.Schiedam bij scheepswerf Van Der Giessen-De Noord. Vertegenwoordigers van de stad Schiedam geven uitvoerig acte de presence.  meer informatie
3-5-1986De PTT bericht aan een ieder die een telefoonnummer heeft in het 010-telefoondistrict dat er een 4 voor het bestaande nummer komt, bijvoorbeeld: 733261 wordt 4733261.  meer informatie
9-7-1986De mijnenjager Hr.Ms. Schiedam wordt in dienst gesteld. Voorgangers met dezelfde naam zijn: 1652-1652 Schip, Admiraliteit van de Maze 1659-1659 Aviso/jacht, Admiraliteit van de Maze 1662-1678 Fregat, Admiraliteit van de Maze] 1666-1672 Brander, Admiraliteit van de Maze 1689-1712 Linieschip, Admiraliteit van de Maze 1744-1790 Linieschip, Admiraliteit van de Maze 1799-1799 Loodsboot  meer informatie
1986De Schiedamse politie constateert dat in 1986 voor 1,2 miljoen gulden in Schiedam is gestolen en vernield. Er wordt van 224 fietsen aangifte van diefstal gedaan en 400 inbraken gepleegd. De onlangs gestart wijkteams moeten hierin verbetering brengen.  meer informatie
18-3-1987De Stichting Hofje van Belois maakt bekend dat zij het Hofje van Belois in de Aleidastraat aan de gemeente zal overdragen wegens gebrek aan geldmiddelen om zelf de hoognodige renovatie uit te kunnen voeren.  meer informatie
1988John van Dijk, eigenaar van een automobielbedrijf en dealer van Mercedes, wordt voorzitter van SVV.  meer informatie
1-2-1988Wethouder Van Kleef en mevrouw Van Pelt slaan 's middags om half vier de eerste paal voor een nieuwbouwproject aan de Laurens Costerstraat e.o.  meer informatie
29-4-1988De sloop van de vroegere Klaas de Vriesschool aan de Zwartewaalsestraat begint. Op deze plaats zullen koopwoningen verrijzen.  meer informatie
5-5-1988Toneelgezelschap SCHAT voert het toneelstuk 'Het spul van Joncker Fransen Oorloch' op bij de Ruïne van Mathenesse. Hier voor worden een tijdelijk podium en tribune gebouwd.  meer informatie
14-5-1988De eerste dag van de Schiedamse Molendagen. Behalve de mogelijkheid molens te bezichtigen en een optreden van het St. Anthonisgilde bij te wonen, wordt een stunt vertoond: vier mannen laten zich vastbinden aan de wieken van de Noordmolen en draaien een aantal rondjes. De opbrengst van deze aktie komt ten goede aan de herbouw van de Palmboom.  meer informatie
18-5-1988De 'Spaarbank met de S' betrekt het pand 's-Gravelandseweg 555 waar het op de 4e en 5e etage ruimte heeft gehuurd.  meer informatie
19-5-1988Het Kruiswerk Nieuwe Waterweg Noord ontstaat uit een fusie tussen de kruisverenigingen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.  meer informatie
15-6-1988Adolf Hendrik Riemers overlijdt op 65-jarige leeftijd. Hij was tijdens de Duitse bezetting in de jaren 1940 tot 1945 één van de leidende verzetsmensen tijdens die periode. Hij was daarvoor onderscheiden met het Verzetskruis. Ds. A. van der Klaauw leidt en spreekt tijdens de crematieplechtigheid.  meer informatie
17-6-1988In het industriegebied bij de Admiraal de Ruyterstraat, (nabij de scheepswerf Wilton-Fijenoord) wordt de eerste paal geslagen voor een nieuw gebouw van "ITHO", een bedrijf dat zich nu nog bevindt aan de Nieuwe Haven in het voormalige pand van Windhorst.  meer informatie
28-6-1988De rechtbank te Rotterdam verklaart de Schiedamse Voetbal Vereniging SVV failliet. Omdat geen scheiding was gemaakt tussen de amateur- en beroepssecties is hiermede ook een eind gekomen aan de amateurvereniging die in 1904 is opgericht.  meer informatie
19-10-1988Het bestuur van het Fonds Historische Publikaties Schiedam vraagt het bestuur van de Historische Vereniging Schiedam of men bereid is een onderzoek in te stellen en een publicatie voor te bereiden over de periode 1940-1945 in Schiedam  meer informatie
december 1988Koningin Beatrix is aanwezig bij de opening tentoonstelling Bida I Kolo.  meer informatie
16-12-1988Bijna 88 jaar oud overlijdt de Schiedamse beeldhouwer en kunstenaar Piet van Stuivenberg. Hij werd al anderhalf jaar in verzorgingshuis De Drie Maasstede verpleegd.  meer informatie
31-12-1988Op 31 december 1988 bedraagt het aantal inwoners van Schiedam 69.437 personen.  meer informatie
1989SVV promoveert in het seizoen 1988-1989 naar de ere-divisie.  meer informatie
27-1-1989Het pand Lange Haven 95 wordt officieel overgedragen aan de bewoners. Door de Stichting Stadsherstel Binnenstad Schiedam is het in 1976 uitgebrande pand aangekocht om het het oude aanzien te geven en achter de voorgevel een aantal appartementen te bouwen. In de hal is een maquette onthuld door burgemeester R. Scheeres. Frans Geerdes overhandigt de 1e sleutel aan één der bewoners.  meer informatie
13-2-1989Op 64-jarige leeftijd overlijdt de heer Simon Rosman, medefirmant van Drukkerij Rosman op de Lange Haven.  meer informatie
31-3-1989Het Nieuwlandkoor onder leiding van Gert van der Schoor bestaat 30 jaar en viert dat met een jubileumuitvoering in de Magnalia Dei Kerk.  meer informatie
31-3-1989Op 31 maart 1989 bedraagt het aantal inwoners van Schiedam 69.422 personen. Ten opzichte van 31 december 1988 een vermindering van 15.  meer informatie
18-5-1989De Werkgroep Onderzoek Tweede Wereldoorlog van de Historische Vereniging Schiedam ontvangt afgevaardigden van de Historische Vereniging Rijswijk. Die geven een uiteenzetting van de manier waarop zij de Tweede Wereldoorloggeschiedenis van Rijswijk hebben onderzocht.  meer informatie
26-5-1989Omstreeks 3 uur in de nacht breekt brand uit in een snackbar in aanbouw (verbouwing) op de hoek van de Tollensstraat en de Filips van Bourgondiëstraat. De snackbar zou Sabine's Place gaan heten. Het hoekpand is vernield, een aantal naastgelegen panden liep zware rook- en waterschade op.  meer informatie
27-5-1989De Stadsomroep begint in het nieuwe onderkomen in de Passage opnieuw met het verzorgen van uitzendingen over plaatselijke gebeurtenissen. Deze tweede start, oorspronkelijk op 1 april gepland, was noodzakelijk omdat het onderkomen bij de Ziekenomroep niet te handhaven bleek wegens onenigheid met deze organisatie over het gebruik van de studio.  meer informatie
21-6-1989In het Stadskantoor ontstaat op de 15e etage een grote ravage als een brandslang kapot springt. Door de grote hoeveelheid water die daardoor naar beneden komt, ontstaat grote schade en overlast als gevolg van kortsluiting en natte vloerbedekking.  meer informatie
27-6-1989De 1e paal voor een nieuw kantorencomplex aan de Parallelweg wordt geslagen.  meer informatie
22-7-1989In het Stedelijk Museum wordt zonder enig vertoon een kleine tentoonstelling geopend van stukken uit eigen bezit en op de historie van Schiedam betrekking hebbend. Het is heel lang geleden dat men kennis kon nemen van dit soort objecten. Hoogtepunt vormen twee bokalen die vroeger eigendom van een Schiedams gilde waren en naar verwachting aangekocht worden.  meer informatie
28-8-1989De vervoersbedrijven RET en West-Nederland beginnen met buslijnen naar de 's-Gravelandse polder.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam