logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1970-1979


1970Het Gemeente Ziekenhuis opent een hartbewakings-eenheid met zeven bedden en vier monitors en volgt hiermee de hartbewaking die men in het Nolet Ziekenhuis of Dr. Noletstichting al eerder toepast.  meer informatie
1970Er wordt begonnen met de bouw van een stadskantoor aan de Emmastraat.  meer informatie
1970Het honderd jaar oude achtergebouw van de voormalige Latijnse School aan het Kerkhof wordt gesloopt.  meer informatie
16-4-1970Ds. J.N. Nammensma neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk in Schiedam wegens aangenomen beroep naar Sneek.  meer informatie
27-4-1970Tramlijn 1 van de RET, met de route Rotterdamse Honingerdijk naar de Koemarkt in Schiedam, rijdt de laatste officiële dienstrit met een oud vier-assig motorrijtuig van het type 1929. Voortaan wordt alleen met modern materieel gereden..  meer informatie
4-10-1970Ds. J. Stolk wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk in Schiedam.  meer informatie
1971In het pandje Broersveld 5 van twee bij negen meter opent Hans Breukhoven de eerste Free Record Shop (FRS).  meer informatie
1971Een deel van stadskantoor aan de Emmastraat, het hoge kantoorgebouw naar ontwerp van de gebr. Kraayvanger, is gereed. De bouw van de resterende delen wordt gestaakt wegens geldgebrek.  meer informatie
1971Stenen stellingmolen De Vrijheid, gebouwd in 1785 in opdracht van enige branders op de Noordvest tussen de Kethelstraat en Spinhuispad als moutmolen, wordt door de gemeente aangekocht.  meer informatie
13-2-1971Paul Mak overlijdt. Oud-directeur van een distilleerderij. Hij was vooral bekend als oud-commandant van het ondergronds Schiedams verzet tegen de Duitsers in 1940-1945.  meer informatie
7-7-1971De KNVB besluit Schiedammer Lou van Ravens (48) opnieuw dispensatie te verlenen en voor het komende seizoen te handhaven op de scheidsrechterslijst betaald voetbal. De Schiedammer, die vorig jaar - hoewel hij de leeftijdsgrens van 47 jaar had bereikt - voor de eerste maal dispensatie kreeg, blijft ook op de internationale arbiterslijst voorkomen.  meer informatie
1972Op het plein aan het eind van de Lange Kerkstraat bij de Broersvest (waar later het Land van Belofte is), wordt een noodgebouw van de HEMA neergezet in afwachting van een definitieve vestiging. Het plein krijgt in de volksmond de naam Hemaplein.  meer informatie
1972Er werken nog slechts tien nonnen van de congregatie van de H. Carolus Boromeus als verpleegster in de Dr. Noletstichting of Nolet Ziekenhuis. Zij krijgen een persoonlijk diensverband met het ziekenhuis. De rest is lekenzuster.  meer informatie
1972Comeniusschool A en B, scholen voor openbaar onderwijs worden samengevoegd. tot één school, gevestigd aan de Singel.  meer informatie
1972De Stichting Wereldzending van Johan Maasbach huurt de Johannes de Doper- of Havenkerk aan de Lange Haven.  meer informatie
1972Stenen stellingmolen De Walvisch, gebouwd in 1794 in opdracht van enige branders op de Westvest voor de Walvischsteeg en gebouwd als moutmolen, wordt gerestaureerd. De molen was eerder, in 1938, door brand beschadigd maar is toen hersteld.  meer informatie
28-5-1972In de De Goede Havenkerk van de Gereformeerde Kerk aan de Havendijk wordt de laatste kerkdienst gehouden. Voorganger is Gereformeerd predikant ds. K.H. Schuring. Het gebouw werd te duur voor de Gereformeerde Kerk Schiedam is verkocht aan de Provinciale Bibliotheekcentrale.  meer informatie
dec 1972In Groenoord wordt het nieuw gebouwde kerkelijk centrum De Ark aan de Zwaluwlaan door de Gereformeerde Kerk in gebruik genomen.  meer informatie
1973C.J.M. Vlootman volgt A.L.J. Kunze op als geneesheer-directeur van de Dr. Noletstichting of Nolet Ziekenhuis  meer informatie
1973Het oorspronkelijke, oude gebouwencomplex van het voormalig Hervormd Weeshuis, inmiddels De Lindenhof genaamd, wordt als instelling van zogenaamd moeilijk opvoedbare jeugd ontruimd.  meer informatie
5-8-1973Ds. J.C. van Veen neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk Schiedam wegens aangenomen beroep naar Apeldoorn.  meer informatie
15-9-1973De wapensteen is tussen 28 juni 1972 en 15 september 1973 uit de restanten van de Steenbrug verwijderd.  meer informatie
1974De bekende long- en tuberculosearts F. de Stoppelaar, geneesheer-directeur van het districts-tuberculose-consultatiebureau in Schiedam, gaat met pensioen.  meer informatie
8-7-1974Ds. K.H. Schuring neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk Schiedam wegens aangenomen beroep naar Loppersum.  meer informatie
1-8-1974Drs. A.J. Lems (P.v.d.A) wordt geïnstalleerd als burgemeester van Schiedam. Loco-burgemeester Verheij hangt hem de ambtsketting om.  meer informatie
8-9-1974Ds. J. Stolk neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk Schiedam wegens aangenomen beroep naar Nieuwerkerk aan de IJssel.  meer informatie
23-10-1974Molen De Vrijheid wordt na restauratie weer in gebruik genomen als bakkersmolen. Er wordt door molenaar Fré Kodde meel geleverd aan bakkers van het Echte Bakkersgilde uit Rotterdam en omstreken.  meer informatie
25-10-1974De Stichting Molen De Vrijheid wordt officieel opgericht. Schiedamse bedrijven fungeren als 'compagnieschap van geinteresseerden' als oprichters, dit keer niet voor de bouw van de reeds bestaande molen die in eigendom is van de gemeente, maar als exploitanten.  meer informatie
5-11-1974Feestelijke ingebruikname van molen De Vrijheid, onder grote belangstelling, met bakkers in ambachtkledij en een muziekkorps. Een bord met de namen van de portiehouders wordt bij de molen onthuld.  meer informatie
1975Kroonprinses Beatrix bezoekt tezamen met Prins Claus Schiedam bij de opening van de feestelijkheden op 23 mei ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad.  meer informatie
1-5-1975Hoofdinspecteur van politie H. Willems van Beveren verlaat het politiekorps van Schiedam vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd.  meer informatie
1976De stalen ophaalbrug over de Poldervaart wordt gesloopt als overbodig omdat op die plek de Poldervaart wordt gedempt (waarover de Nieuwe Damlaan wordt aangelegd)  meer informatie
1-1-1976De waterverontreinigingsbelasting is verlaagd. De regering heeft namelijk besloten dat de gemiddelde gezinsbezetting per woning niet meer 3,5 inwoner-equivalenten doch 3 equivalenten zal zijn. Dit betekent voor de inwoners een verlaging van fl. 53,16 naar fl. 45,72. Bovendien is voor een woning bewoond door één persoon het bewonersequivalent verlaagd van 3,5 naar 1. De alleenstaande gaat dus in 1976 geen fl. 53,16, maar fl. 15,24 bestalen  meer informatie
31-3-1976Het inwoneraantal van Schiedam bedraagt 77910 personen. Dat zijn er 116 minder dan een jaar geleden. Het aantal vrouwen is 39.466 en mannen 38.444.  meer informatie
2-5-1976Honkbalvereniging Groenoord wint met 9-5 van St. Lodewijk in een merkwaardige wedstrijd gelet op het puntenverloop. In de derde en achtste inning was het Groenoord dat scoorden en in de vijfde inning maakte St. Lodewijk de punten.  meer informatie
4-5-1976Ingenieursbureau Oranjewoud uit Heerenveen start met de reconstructie van het Wilhelminaplein in Schiedam-Zuid. Voor 100.000 gulden wordt het plein veranderd naar plannen van de Dienst Gemeentewerken, de Bewonersvereniging Schiedam-Zuid, de Willem Brouwerschool en de Middenstandsvereniging Zuid. Er komen o.a. een rolschaatsbaan, een balspeelplaats met scherm, een kleuterhoek met glijbaan, een klauterplaats, een peuterhoek en een zitplaats. Alles gescheiden door een klinkerrug, plantvakken en een kuil.  meer informatie
4-5-1976De Bedrijfsschool van Wilton-Fijenoord behaalt de eerste prijs bij de 17e landelijke veiligheidswedstrijden die onlangs in Amsterdam werden gehouden. De groep achttienjarige scholieren moeste o.a. zuren spoelen, met steekwagentjes rijden en meedoen aan een kwis over lassen. De school behaalde hiermee 79 punten. Met 75,5 punt werd de B.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde uit Vlissingen de tweee prijs.  meer informatie
4-5-1976Op de spoorlijn Schiedam-Hoek van Holland, ter hoogte van de Parkweg, botsen twee treinen op elkaar met als gevolg 24 doden, 11 gewonden en een grote ravage.  meer informatie
4-5-1976De raadscommissie voor Vorming en Recreatie reageert geschrokken op de protestbrief die directeur Henk Berg van het Passagetheater heeft geschreven naar aanleiding van beledigende woorden die achter zijn rug om in de Financiële Commissie door raadsleden van PvdA en CDA over zijn beheer, exploitatie en beleid als theaterdirecteur werden geuit. Berg dreigt met opstappen in 1977 als zijn termijn afloopt. Voor de 20 man personeel zal dan een ontslagvergunning worden aangevraagd. Bovendien staat de vergunning voor de filmvertoningen op zijn naam dus die zullen dan ook niet meer mogelijk zijn. Wethouder Herman Posthoorn heeft Berg verzocht toch nog te komen praten. Die heeft dat toegezegd mits er voldoening komt over de raadsleden die achter zijn rug om zijn beleid becritiseerden.  meer informatie
4-5-1976Wethouder Hans van der Wilk presenteert drie nota's resp. over wijkwelzijnsvoorzieningen, subsidiëring van wijk- en bewonersverenigingen en wijkberaad met de woorden: "Dit wordt nog in de wijken besproken, dus er kan nog van alles veranderen."  meer informatie
5-5-1976Voor de aanleg van een stortplaats van rioolslib, naast de bestaande vuilnisstortplaats aan de Fokkerstraat, verleend de gemeenteraaf een aanvullend krediet van fl. 125.000 (de totale kosten bedragen fl. 261.000). Voor de aankoop van een kleine autospuit voor de Brandweer is fl. 92.000 krediet verleend en voor fotoafdrukapparatuur voor de gemeentepolitie fl. 5500. Er is fl. 61.000 nodig voor de bouw van een onderkomen voor personeel van Gemeentewerken aan de Jachthavenlaan en fl. 4000 voor tijdelijke verkeerslichten aan de Singel/Broersvest. De gemeenteraad gaat ook accoord met de verkoop vab ca. 92 ha. aan het Rijk voor fl. 3.260.000 ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg 19 en Rijksweg 20.  meer informatie
5-5-1976De Dienst Gemeentewerken begint met de voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting van het Gemeentelijke Arbeidsbureau voor de nieuwe Waterweg-Noord aan de Valeriusstraat. In de eerste fase wordt een tijdelijke ontsluitingsweg aangelegd. Zodra het houten gebouw gereed is worden riolering en de definitive weg aangelegd.  meer informatie
5-5-1976Het ontwerp voor bestemmingsplan 't Nieuw Werck, ligt tot 26 mei ter inzage op de gemeentesecretarie, Stadskantoor 5e etage, Emmastraat 1. Het plan wordt begrensd door de Westvest, Lange Nieuwstraat, Oranjestraat en Nieuwe Haven.  meer informatie
5-5-1976De gemeenteraad stemt in met een krediet van fl. 33.850 voor een "bouwspeelplaats" op het Hoofdplein voor kinderen van Schiedam-Zuid. De bewonersvereniging Schiedam-Zuid, later gesteund door clubhuis De Dukdalf heeft daar een jaaar geleden om gevraagd.  meer informatie
5-5-1976Het herinrichtingsplan voor de St. Liduinastraat en omgeving zijn na verwerking van de bezwaren van inwoners en van vooral winkeliers in een nieuw plan verwerkt en vastgesteld.  meer informatie
5-5-1976Het tunneltje onder de spoorbaan Schiedam-Rotterdam dat loopt van de Hogenbanweg naar de voormalige Parallelweg, moet worden hersteld wegens ernstige verzakking. De Nederlandse Spoorwegen zijn bereid de kosten van vernieuwing ad fl. 2,5 miljoen te dragen maar vragen aan de gemeente een bijdrage van fl. 100.000 voor 'verkregen voordeel'. De gemeenteraad gaat hiermee accoord en heeft mede voor aanvullende voorzieningen een krediet van fl. 150.000 verleend.  meer informatie
6-5-1976Het Amerikaanse echtpaar W. van der Kaden-Post, wonend in Tenessee, geboren Schiedammers die in 1952 naar Amerika emigreerden, viert hun veertig jarig huwelijk bij de familie Post in de Boerhaavelaan 13c. De receptie voor vrienden en kennissen is van 20 tot 21 uur op genoemd adres.  meer informatie
6-5-1976De Schiedamse Sportraad vergadert in het Stadskantoor aan de Emmastraat onder andere over het groot onderhoud van Schiedamse sportterreinen en verzoeken van sportclubs over cantines.  meer informatie
8-5-1976De veertigjarige Vlaamse kleinkunstenaar en zanger Walter de Buck treedt met zijn volkse liedjes op in het Zoldertheater de Teerstoof in de Nieuwstraat. De Buck is in België zeer bekend, hij drijft het drukbeklante café-chantant Mertiko in Gent. De BRT en de VARA hebben een showprogramma van hem opgenomen dat naar een tv-festival in Dublin wordt gestuur.  meer informatie
8-5-1976Deze Molendag is molen De Vrijheid beschikbaar voor bezichtiging. Er zijn rondleidingen vn 10.00 tot 16.30 uur met een entreeprijs van fl. 1,50 per persoon en fl. 0,75 voor kinderen van 8 tot 12 jaar  meer informatie
13-5-1976Na ruim 26 jaar als chirurg in het Gemeenteziekenhuis werkzaam te zijn geweest neemt Dr. H. van de Wetering afscheid. Hij houdt een receptie van 16 tot 18 uur in de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat 112, Gezien de vele verdiensten voor de stad en haar bevolking wordt deze hem aangeboden door B&W van Schiedam.  meer informatie
15-5-1976Het nieuwe bedrijfspand van het Wegenlijnbedrijf 'Markeer" aan de Calandstraat 121, wordt officieel geopend. Het bedrijf bestaat dan tevens 12,5 jaar. Er is een receptie op genoemd adres can 14 tot 18 uur.  meer informatie
4-5-1976Bij een im- en exportbedrijf stelen inbrekers een partij levensmiddelen ter waarde van tweehonderd gulden. Het betreft twee dozen met blikken schelvislever, vier vazen gember en twee dozen met pakken koffie. Er is ook ingebroken bij het ANWB-kantoor aan de Parkweg. De buit was 150 gulden, even groot als de schade.  meer informatie
26-4-1976De Gemeenteraad besluit het tekort over1975 ad. fl. 231.000 op het Passagetheater voor haar rekening te nemen. Tevens wordt dat voor 1976, het lopende jaar, geraamd op fl. 319.00 opgenomen. Een tweede besluit betreft de programmering, die is gericht op populariteit en geraamd op fl. 124.860 tegen een opbrengst van fl. 64.860. Een tekort van fl. 60.000. Verhoging van de entreeprijzen acht de raad echter niet aanvaardbaar.  meer informatie
15-8-1976Ds. C. van Zuijlen neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk Schiedam wegens aangenomen beroep naar Apeldoorn.  meer informatie
april 1977In de Dr. Noletstichting of het Nolet Ziekenhuis en het Gemeente Ziekenhuis doen de eerste cardioloog, B.R.M. Crook, de longarts D.F. Hayes alsmede psychiater G.W. Thompson, allen uit Engeland, hun intrede.  meer informatie
23-9-1977Het Nieuwe Stadsblad plaatst een uitvoerig artikel over de komst van de Engelse artsen B.R.M. Crook, D.F. Hayes en G.W. Thompson in de Schiedamse ziekenhuizen.  meer informatie
25-6-1978Ds. J. Nierop neemt afscheid van de Gereformeerde Kerk Schiedam wegens aangenomen beroep naar Koudekerk aan de Rijn.  meer informatie
23-9-1978Het geheel gerestaureerde pand van het Leger des Heils aan de Lange Haven 27 wordt heropend door Kolonel S. Cox.  meer informatie
nov 1979Molen De Vrijheid wordt door de Stichting Molen De Vrijheid in gebruik genomen als molenaarsbedrijf.  meer informatie
31-12-1979Het aantal inwoners bedraagt 74.895. Het aantal woningen is 28.645.  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam