logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam

Kroniek 1950-1959


1950J.C. van Vliet, sinds 1918 chirurg in het Gemeente Ziekenhuis als chirurg, gaat met pensioen.  meer informatie
1950-1960Victor Julien Trip (1913-1975) schildert de werf Wilton-Fijenoord. Het schilderij bevindt zich in het Maritiem Museum Rotterdam.  meer informatie
jan 1950In een vergadering van regenten van het Weeshuis der Hervormden aan de Lange Achterweg is tot voorzitter in de vacature G.W. van Bergen Walraven Sr. gekozen de heer P. Schaberg.  meer informatie
jan 1950In een goed bezette vergadering wordt besloten tot de oprichting van een afdeling van de Middenstandspartij. Er wordt een voorlopig bestuur samengesteld, bestaande uit de heren J.H. van de Kaaden, J. Koorengevel en A. van Grootveld, welke laatste voorlopig als secretaris zal optreden.  meer informatie
1950Jac. Wittkampf, secretaris van de Kamer van Koophandel voor Zuid-Holland, geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de jaren daarna.  meer informatie
jan 1950Dezer dagen is opgericht de Schiedams-Vlaardingse Jazz Sociëteit. Het doel van deze vereniging is de jazz-muziek in al haar vormen te bestuderen, te beoefenen en te verbreiden. Bij voldoende belangstelling zullen er voordrachten worden gehouden. Er worden pogingen gedaan een huisorkest in het leven te roepen. Het Schiedams secretariaat is gevestigd in de Tielman Oemstraat 3.  meer informatie
1950W.A. Hoek, oprichter van het bedrijf Machine en Zuurstoffabriek W.A. Hoek heeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de toekomst.  meer informatie
1950J. Ritsema van Eck, directeur van het Weeshuis der Hervormden, geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de jaren daarna.  meer informatie
1950D. de Bruyn, directeur van Van Nelle, geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de jaren daarna.  meer informatie
1950De heer Geurts, geestelijk vader van het statuut, waarop de Stichting Schiedamse Gemeenschap werd gebouwd, geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de jaren daarna.  meer informatie
1950De cursus Handenarbeid van 't Nut verplaatst van de Beurs, na enkele maanden in het v.m. Hervormde Diaconiehuis in de Nieuwstraat gehuisvest te zijn, nu naar het Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat.  meer informatie
1950Besloten wordt in Tuindorp-Kethel 239 montage-woningen te bouwen waarvan 130 stuks volgens het Airey systeem en 100 volgens het Welschen systeem. De aannemerscombinatie SSN is de hoofdaannemer.  meer informatie
1950P. Schaberg, notaris in Schiedam, geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de toekomst.  meer informatie
1950F. Bovenberg, oud-diaken van de Gereformeerde Kerk, oud-regent van het St. Jacobs Gasthuis, beheerder van het Gereformeerde Jeugdhuis, geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de toekomst.  meer informatie
jan 1950In de eerste week van dit jaar organiseert de gemeentereiniging een actie voor de rattenbestrijding. Met 344 stadsgenoten, die hieraan na een oproep meewerkten, heeft men 55.000 pakjes vergif uitgezet in alle delen van de stad.  meer informatie
jan 1950Door het Centraal Werkcomité Vakantie, dat is opgericht i.v.m. de noodzaak van bewuste vakantie-spreiding, is Schiedam ingedeeld in sector 3. Dit betekent, dat er zoveel mogelijk naar zal moeten gestreefd, dat de zomervakanties niet later beginnen dan 29 juli.  meer informatie
1950C.J.J. van der Maas, leraar aan het Stedelijk Gymnasium en Rijks-HBS (Schiedam), ouderling van de Ned. Hervormde Gemeente, lid van de Hervormde Jeugdraad, twintig jaar geleden komend vanuit Den Haag en Breda naar Schiedam, geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de jaren daarna.  meer informatie
jan 1950Politieman J. Korpel van Kethel heeft een fiets met hulpmotor gekregen. Als één van de eerste politiemannen op het platteland is hij nu gemotoriseerd.  meer informatie
1950Schiedam is na Amsterdam en Den Haag de derde gemeente in ons land met een school voor individueel onderwijs.  meer informatie
1950A.M. Sunderman, ass. districtscommissaris van de padvinders, geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de toekomst.  meer informatie
1950Firma B.A.J. Wittkampf biedt likeuren aan in twee Goudsblauwe jubileumkruikjes met de stadswapens van Schiedam.  meer informatie
1950C. Dirkzwager, medefirmant van de distilleer firma M. Dirkzwager Azn, geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de toekomst.  meer informatie
1950Mevrouw H. Benthem, wethoudster, geeft haar mening over Schiedam in 1950 en de toekomst.  meer informatie
1950S. van West, één der directeuren van Wilton-Fijenoord geeft zijn mening over het Schiedam van 1950 en de toekomst.  meer informatie
1-1-1950Het totaal aantal inwoners van Schiedam is 72630, waarvan 36174 mannen en 36456 vrouwen  meer informatie
4-1-1950In Kethel, aan de Schiedamseweg 31, wordt het nieuwe wijkgebouw voor het Groene Kruis van de afd. Kethel en omstreken geopend.  meer informatie
5-1-1950In Kethel wordt de afdeling van de Bond van Ouden van Dagen opgericht. Bestuursleden zijn de heren Zwart, voorzitter; Schot - secretaris en Barneveld - penningmeester  meer informatie
5-1-1950Het 4-jarig zoontje van de familie S. uit de Zwartewaalsestraat verdrinkt bij de sluis in het Spuikanaal.  meer informatie
6-1-1950Het weekblad van de Schiedamse afdeling van de Ned. Protestantenbond heet Stemmen en bestaat 50 jaar. Het jubileumnummer is extra dik geworden en uitgevoerd in kunstdrukpapier met enkele mooie foto's. Stemmen werd voorafgegaan door het blad Onze Kring onder redactie van Ds. Hugenholtz. Dit blad bestond van januari 1896 tot juni 1899. NB. Eerste uitgave waarschijnlijk 6 januari 1900.  meer informatie
13-1-1950Tijden van lagere conjunctuur werpen schaduwen vooruit, dit is de teneur van de nieuwjaarsrede van burgemeester Peek. Met de scheepswerven en jeneverindustrie gaat het niet goed. De woningbouw blijft onder de maat. Het aantal verkeersongelukken neemt toe (in 1949, 793, waarvan acht met dodelijke afloop). Ook werden zeven militairen uit Schiedam herdacht die in Indonesië het leven lieten. De criminaliteit daalde: in 1949 nog 642 misdrijven (in 1947: 1158, in 1948: 899)  meer informatie
16-1-1950Schiedammers met een telefoonnummer tussen de 50.000 en 85.000 kunnen vanaf heden automatisch naar anderen bellen.  meer informatie
23-1-1950De afdeling Volksverzekering van de HAV-bank bereikt een verzekerd bedrag van 100 miljoen gulden. Met de afdelingen Levensverzekeringen en Collectieve verzekeringen is bij de HAV-bank thans een totaal van 300 miljoen gulden bereikt.  meer informatie
25-1-1950In de ouderdom van 70 jaar overlijdt A. Blijdorp, oud hoofd van de Groen van Prinstererschool en oud-voorzitter van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging in Schiedam. De begrafenis vindt plaats op zaterdag 28 januari op de algemene begraafplaats.  meer informatie
27-1-1950Even voor 11 uur ontstaat brand in sectie 5 van het 46.000 ton grote dok van Wilton-Fijenoord. De bedrijfsbrandweer met de Schiedamse brandweer bestrijdt de brand. zeven arbeiders raakten bedwelmd, twee zodanig, dat ze in het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan moeten worden opgenomen.  meer informatie
30-1-1950Het adresboek van Schiedam uitgegeven bij Roelants is weer verschenen. De laatste uitgave dateert van 1941. De editie 1950 telt 402 bladzijden tegenover 281 in 1941. Met de uitgave wordt in een dringende behoefte voorzien.  meer informatie
31-1-1950Op de Grote Markt ontstaat grote verwarring, als een vos uit de greep van een marktkoopman ontsnapt en in blinde woede een aanval op zijn eigenaar inzet. De man wordt in de hand gebeten en weet niet anders te doen dan de vos schoppend van zich af te houden. Na veel moeite lukt het de vos vast te binden, doch later hervindt het beest op de Hoogstraat zijn vrijheid. In een pakhuis aan de Zwanesteeg wordt hij vastgezet in afwachting van de politie. Tegen de eigenaar zal waarschijnlijk proces-verbaal worden opgemaakt.  meer informatie
31-1-1950Het dagelijks bestuur van de Schiedamse Gemeenschap besluit in samenwerking met de Vlaardingse Gemeenschap om bij de vakantiespreiding de vakantie feestweken in Schiedam en Vlaardingen niet tegelijkertijd doch na elkaar te houden, zodat Schiedam van Vlaardingen en Vlaardingen van Schiedam kan profiteren.  meer informatie
feb 1950De afdeling Schiedam van de Ned. Kappersbond en de RK - Kapperspatroonsvereniging besluiten in gemeenschappelijk overleg over te gaan tot verhoging der kapperstarieven. Het knippen wordt 10 cent en het scheren 5 cent duurder. Deze verhogingen, die procentueel lager liggen dan in Rotterdam, gelden voor alle klasse-zaken.  meer informatie
feb 1950De klok die door de Westelijke Eerste Klassers bij monde van M. Koolhaas ter gelegenheid van het behalen van het landskampioenschap werd aangeboden, is gearriveerd en aan het SVV-clublokaal bevestigd.  meer informatie
feb 1950Blijkens een mededeling in het februarinummer van het blad van de Schiedamse Gemeenschap ligt het in het voornemen van de stichting, om in de toekomst over te gaan tot de uitreiking van insignes voor prestaties op cultureel gebied.  meer informatie
feb 1950In het Passage Theater wordt het aantal "trekken" tot 20 uitgebreid, dit geeft meer mogelijkheden van het toneeldecor. Tevens is de trekinstallatie van rechts naar links overgebracht. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt in de vloer van het toneel voorzieningen aan te brengen om turntoestellen vast te zetten.  meer informatie
feb 1950In de laatst gehouden bestuursvergadering van de Sportclub Schiedam, waarin tot dusver alleen de korfbalsport werd beoefend, wordt besloten tot oprichting van een onderafdeling voor volleybal.  meer informatie
2-2-1950De Schiedamse kunstenaar H.J. Seij maakte de vlag voor de afd. Schiedam van de Alg. Bond van Ambtenaren, die in Musis Sacrum wordt onthuld. Het cabaret-gezelschap "De Korte Golf" verzorgt de avond rond de onthulling.  meer informatie
6-2-1950In de krant staat een artikel over het oorlogsmonu-ment van Pieter Starreveld. Het geeft een overzicht van het werk van bijna 5 jaar van het Comité Oorlogsmonument.  meer informatie
6-2-1950In de collectantenkamer van de Grote Kerk zakt de 45-jarige F.J. S., plotseling onwel geworden, in elkaar. De ontboden arts kan slechts de dood constateren.  meer informatie
12-2-1950Ten kantore van Wed. A. v.d. Eelaart, Boterstraat 10 te Schiedam wordt de oprichtingsvergadering gehouden van de RK Lawn Tennis Club Los Bigotes. Drie besnorde jonge mannen, op vakantie in Spanje kwamen overeen een Katholieke tennisclub op te richten. Daar de oprichters een snor droegen en men in Spanje was, kwam men op de naam Los Bigotes ofwel De Snorren. Dhr. Witkamp was de eerste voorzitter. Men tennist op Spieringshoek. Een en ander wordt herdacht met een "Back to the fifties"-feestavond in de Beurs op 23 juni 1990, een cannonball-run, een nachttournooi en een lustrumtournooi.  meer informatie
13-2-1950Aan de Rotterdamsedijk wordt de eerste paal geslagen voor het flatgebouw De Grensflat. Namens het gemeentebestuur is loco-burgemeester Sabel aanwezig. In totaal moeten er 488 palen worden geslagen.  meer informatie
21-2-1950De Oud-Katholieke Damesvereniging Tabitha bestaat 60 jaar en het Oud-Katholieke ondersteuningsfonds bestaat 50 jaar, Ter gelegenheid van deze jubilea zullen beide verenigingen in het verenigingsgebouw een gemeenschappelijke feestavond houden.  meer informatie
22-2-1950Op uitnodiging van de vereniging Het Singelkwartier houdt de heer L.A. Abma zijn eerste lezing over de historie van Schiedam. In de komende maanden zal hij een vijftal lezingen over dit onderwerp verzorgen. De volgende lezingen, die eenmaal per maand worden gehouden, vinden plaats in één der zalen van de Amstelbron.  meer informatie
23-2-1950De afdeling Schiedam van de Nederlandse Protestantenbond viert haar 75-jarig bestaan met een bondsavond in Musis Sacrum. Voorzitter P. Schaberg en Ds. J.B. Schouwink voeren het woord. Van de leden ontvangt het bestuur een klok voor de bestuurskamer, twee zilveren kandelabers en twee Copierasbakken.  meer informatie
25-2-1950De Schiedamse Luchtvaartclub, die zowel in 1947 als in 1948 winnaar werd van de landelijke prestatie competitie en in 1948 kampioen werd van Nederland met de zweefmodellen, houdt in het Verenigingslokaal een propaganda-avond. In augustus worden in Schiedam de nationale kampioenschappen gehouden met lijn bestuurde modellen.  meer informatie
25-2-1950Door een trambotsing bij het eindpunt op de Koemarkt is het tramverkeer ongeveer een half uur gestoord. Bij het ongeval raken vijf inzittenden gewond, twee van hen worden naar het ziekenhuis vervoerd maar kunnen later op de avond weer naar huis.  meer informatie
28-2-1950De bouw van 148 woningen aan de Hogebanweg zal door het gemeentebestuur worden aanbesteed. Hierbij zullen tevens 5 winkels, 12 garages en 4 bergplaatsen worden gerealiseerd. De ontwerper is het Architectenbureau Vermeer en Herwaarden te Rotterdam.  meer informatie
mrt 1950De bouwkosten voor de 100 Welschenwoningen in Tuindorp-Kethel bedragen f. 1.208.933,00 inclusief één winkel voor f. 8.000,00. Daar bij komt f. 60.795,00 voor architectenhonorarium, toezicht, verzekering e.d., en ongeveer f. 23.100,00 voor beplanting, tuinafscheiding, muurglazuur in de keuken, de gang en badcel. De huur zal excl. water ,tussen de f. 6,50 en f. 7,20 per week gaan bedragen  meer informatie
mrt 1950In vergadering van de Christelijke Besturenbond is één dezer dagen ook het vraagstuk van de weekmarkt besproken. Enige tijd gelden sprak een vergadering van middenstanders zich uit tegen een dergelijke markt. De C.B. ondersteunt het verzoek van C. Harreman om hier een proefmarkt te houden. Het gemeentebestuur heeft het oordeel van de C.B. ontvangen.  meer informatie
mrt 1950Aan de Gustoweg worden de nieuwe bedrijven van de Kuilenburg-Wijnbeek NV, een sanitaire groothandel, geopend Burgemeester is daarbij Peek aanwezig. De directie ontvangt van het personeel een klok die de vorm van een waterkraan heeft.  meer informatie
mrt 1950Momenteel beschikt de politie over een oude Dodge en een Jeep. Beide auto's zijn aan vervanging toe vanwege de hoge onderhoudskosten en mindere geschiktheid, zoals de Jeep. Voorgesteld wordt om over te gaan tot het aanschaffen van een Opel Olympia, kosten f. 4.650,00 en een Bedford-bestelwagen voor f. 4.830,00.  meer informatie
mrt 1950Men begint met de restauratie van de Beurs aan de Lange Haven.  meer informatie
mrt 1950B en W hebben besluiten het ontwerp van Piet van Stuivenberg voor het gevallenen- en verzetsmonument aan de provinciale commissie voor te leggen. Van gemeentearchitect De Haas liggen er drie ontwerpen. Op aandringen van voormalig verzet en de vereniging Irrealisme en Abstractie hebben B en W besloten het ontwerp van Piet van Stuivenberg een kans te geven.  meer informatie
mrt 1950De Werf Gusto wordt een Naamloze Vennootschap. De leden van de Raad van Beheer zijn het hierover eens, t.w. de heren N.W. Conijn en Mr. H.J.A.M. Smulders. Gusto was voorheen een Commanditaire Vennootschap.  meer informatie
1-3-1950In Musis Sacrum wordt de oprichtingsvergadering gehouden van de Wereld Federalisten Beweging Afd. Schiedam. Aan het woord komen ds. J.B. Schouwink en drs. H.J. Nannen.  meer informatie
1-3-1950De Firma Bertels bestaat 80 jaar en is een voortzetting van H. Hofstee, die in 1870 zijn stadsgenoten meedeelde dat zijn manufacturenzaak stopt en zijn opvolger "de Heeren Gebrs. Bertels" aan aanbeval. De firma Bertels is gevestigd aan de Dam.  meer informatie
1-3-1950Baljon's cafetaria aan de Rotterdamsedijk 241 is overgenomen door De Pollepel.  meer informatie
2-3-1950De voorzitter van de Vereniging tot behartiging der Belangen van de Ned. Hervormde Kerk in Schiedam, kortweg bekend als Vereniging De Belangen, H. Gotink herdenkt zijn 25-jarig jubileum als zodanig In een bijzondere bestuursvergadering op 2 maart zal hij worden gehuldigd.  meer informatie
3-3-1950Minister In 't Veld opent op het stadhuis in de raadszaal symbolisch de flats aan de Vlaardingerdijk. Het betreffen de Emmaflat en de Nieuwlandflat. Het is de eerste maal sinds de oorlog, dat een minister een officieel bezoek aan Schiedam brengt. Na de opening brengt men een bezoek aan de flats en maakt men een tocht door de binnenstad. 's Middags bezoekt men de nieuwbouw van de Verenigde Glasfabrieken.  meer informatie
5-3-1950De Schiedamse en Vlaardingse jazz-liefhebbers hebben zich kortgeleden verenigd in de jazz-sociëteit Storyville. Men stelt zich nu voor in het Corner House. Men heeft een eigen orkest waarin de klarinettist Bernard Vrauwdeunt opvalt. De belangstelling is groot.  meer informatie
6-3-1950De Hoge Commissaris van de Republiek Indonesia Mohammed Rum is aanwezig op de werf Gusto, waarbij hij tijdens de proefvaart van het patrouillevaartuig "Anpok" met nog 5 schepen van hetzelfde type, het schip symbolisch overnam namens de Republikeinse regering. Het was de eerste order op scheepsbouwgebied, die de Republiek in Holland plaatste. Drie van de 30 meter lange schepen worden nog afgebouwd bij Gusto.  meer informatie
9-3-1950Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK), destijds opgericht door musicerende glasblazers, bestaat vandaag 50 jaar. In Musis Sacrum zal het bestuur een receptie geven. Op 30 maart zal men in het Passage Theater in de nieuwe uniformen een jubileum-concert geven.  meer informatie
9-3-1950Schoenenmagazijn Dijkstal viert het zilveren - 25-jarig - jubileum. Ter gelegenheid hiervan wordt de zaak omgedoopt in 't Silveren Laarsje. Men is van plan deze naam te behouden. Mevrouw Dijkstal onthult in de zaak een glas-in-loodraam.  meer informatie
11-3-1950Aan de Gustoweg worden de nieuwe bedrijven van de Kuilenburg-Wijnbeek NV, een sanitaire groothandel, geopend Burgemeester is daarbij Peek aanwezig. De directie ontvangt van het personeel een klok die de vorm van een waterkraan heeft.  meer informatie
13-3-1950Het Schiedams Vrouwenkoor geeft een concert voor de NCRV-radio, te beluisteren van 12.23 uur tot 13.00 uur.  meer informatie
13-3-1950Start van een serie sportwedstrijden rond het 675-jarig bestaan van Schiedam. Successievelijk volgen er op 15 en 17 maart in de Amstelbron een damconcours, Op 15 maart in Irene een simultaanschaakwedstrijd waar ook schaakgrootmeester J.H. Donner aanwezig zal zijn. Op 17 maart in Irene een tafeltennistoernooi, op 14 en 15 maart in Hotel De Kroon een kegelconcours en tenslotte op 14 maart in Musis Sacrum een klaverjasconcours.  meer informatie
13-3-1950In tegenwoordigheid van burgemeester Peek biedt J.H. van den Berg, directeur van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan, het ziekenhuis een fraaie zonnewijzer aan. De zonnewijzer is geplaatst op het gazon van de hoofdingang en is een geschenk van de doktoren ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het ziekenhuis.  meer informatie
15-3-1950S.W.J. Schade van Westrum is 25 jaar organist van de Oud-Katholieke Kerk van de H. Johannes de Doper op de Dam. A.s. Zondag zal hij een jubileumconcert geven.  meer informatie
15-3-1950In de Amstelbron wordt de oprichtingsvergadering gehouden van een Schiedamse afdeling van de Algemene Nederlandse Kruideniersbond. In het bestuur worden de volgende heren gekozen A. Stouthandel Sr., D. Kramer-Freher, A. Van Duijn, D. Sonneveld en D. Groeneveld  meer informatie
15-3-1950B. Mastenbroek, voorzitter van de Ver. tot Bevordering van Chr. Onderwijs, legt de eerste steen voor de bovenbouw van de nieuwe U.L.O.-school op het terrein achter het Stedelijk Gymnasium aan de Lange Nieuwstraat. De heer G.H. Hoorman wordt hoofd van de nieuwe school, die op 1 september a.s. in gebruik wordt genomen.  meer informatie
16-3-1950In de grote zaal van de RK Volksbond wordt een massale bijeenkomst gehouden van de middenstanders, waar G. Harreman een toelichting zal houden over zijn voorstel een weekmarkt te houden. Bij het Gemeentebestuur heeft hij zijn voorstel ingediend. B en W zullen advies inwinnen bij de Middenstandscentrale. Het bestuur daarvan heeft zich voorgenomen zijn advies te laten afhangen van het resultaat van deze vergadering, waarin men zijn pro of contra naar voren kan brengen.  meer informatie
16-3-1950Bij de NV Nederlandse Patent- en Kristalsodafabriek v/h Dury en Hammes aan de Makkersstraat viert W. Schouten zijn 50-jarig jubileum.  meer informatie
18-3-1950Het Comité voor de Vlaggenhulde ter gelegenheid van de herdenking van het 675-jarig bestaan van de stad, maakt bekend dat er thans ± 500 vaandels en vlaggen zijn opgegeven voor deelname aan de manifestatie op 18 maart. Bedrijven en verenigingen die nog wensen deel te nemen, kunnen zich nog melden.  meer informatie
18-3-1950Door het ontploffen van en acetyleenfles ontstaat bij Wilton-Fijenoord brand in de plaatwerkerij. Veel houtwerk en enkele kastjes van personeel gaan in de vlammen op.  meer informatie
18-3-1950Tijdens een feestavond van de voetbalverenigin HBSS wordt door een damescomité een nieuwe clubvlag aangeboden.  meer informatie
18-3-1950Ter gelegenheid van het 675-jarig bestaan van de stad Schiedam zullen de kerkklokken de sobere herdenking inluiden. In de middag en avond zal de herdenking plaatsvinden op drie historische punten in de stad, de Grote Markt, het St. Jacobs Gasthuis en de Grote Kerk. De eigenlijke herdenking wordt ingezet met en beiaard-concert in de Grote Kerk door Ferd. Timmermans. Daarna spelen er harmonie-orkesten op de Grote Markt. Het carillon-comité krijgt een cheque aangeboden van de burgerij. In het Stedelijk Museum vindt een buitengewone zitting plaats van de gemeenteraad. Een massaal zangers-concert in de Grote Kerk besluit de dag. Er is een vlaggenhulde met meer dan 500 vaandels en vlaggen en ook zal er een radio-uitzending plaatsvinden.  meer informatie
18-3-1950Viering van het 675-jarig bestaan van de stad Schiedam. Er is een programma van feestelijkheden van 2 uur tot ca. 5 uur. O.a. beiaardconcert, harmonieën en drumbands. In de avonduren een concert van de diverse zangkoren in de Grote Kerk.  meer informatie
18-3-1950In deze krant staat een verslag van de herdenkingsfeesten. Er is ook een Polygoon-film gemaakt.  meer informatie
18-3-1950Ter gelegenheid van het 675-jarig bestaan van Schiedam heeft de krant een speciaal bijvoegsel: "De Brandende Stad" (16 pagina's) over het verleden en toekomst van de stad.  meer informatie
20-3-1950De eerste paal voor de 100 woningen van het Welschen-type wordt geslagen in Tuindorp-Kethel. Onlangs zijn ook de palen voor de 139 Airey-woningen de grond ingegaan. Eind 1951 hoopt men bijna 500 woningen gereed te hebben.  meer informatie
25-3-1950De fa. Schrijver NV opent op de Hoogstraat 95-97 een nieuw filiaal. De firma van Milaan was hier eerder gevestigd.  meer informatie
27-3-1950Voor de Bijzondere Raad van Cassatie dient het beroep van de drie voormalige Schiedamse politiemensen. Tegen Th.R.G. Lukkasen wordt 20 jaar gevangenisstraf, was levenslang, geëist. Tegen J.J. Schoenmakers, wordt 12 jaar gevangenisstraf, was 20 jaar, geëist. Tegen A.C.J. Magielsen wordt 20 jaar gevangenisstraf geëist, was de doodstraf De uitspraak is op 24 april a.s.  meer informatie
27-3-1950Waarschijnlijk ten gevolge van kortsluiting vliegt de motor van een ziekenauto van de firma J.J. Peereboom aan de Singel in brand, toen men de wagen uit de garage wilde rijden. De brandweer blust de brandende auto heel snel. De schade bedraagt f. 1.000.-  meer informatie
29-3-1950Het Openbaar Slachthuis aan de Vlaardingerdijk 300 biedt vrijbankvlees aan vanaf 14 uur. Het betreft vers paardenvlees á f. 1,25 en f. 1,50 per kilogram.  meer informatie
31-3-1950Het 22 jaar oude Wit-Gele Kruis neemt een gedeelte van het nieuwe wijkgebouw naast de Frankelandsekerk aan de Nieuwe Haven in gebruik. Dr. H.M. Geerdes voert namens het bestuur het woord, wethouder Sabel namens de gemeente. Deken Reynen verricht de opening met het doorknippen van een wit-geel lint.  meer informatie
apr 1950De tervisielegging van het ontwerp uitbreidingsplan van de gemeente Vlaardingen is voor het Schiedamse gemeentebestuur aanleiding een bezwaarschrift bij de gemeenteraad van de buurgemeente in te dienen. Aanleiding hiertoe is de onjuiste aanwijzing van de geprojecteerde rijkswegen en provinciale weg en de kruisingen hiervan in het gebied ten oosten van de Poldervaart.  meer informatie
apr 1950Uit de nalatenschap van wijlen oud-burgemeester M.L. Honnerlage Grete zijn aan de gemeente enkele voorwerpen die in het bijzonder betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen tijdens het burgemeesterschap van deze vroegere magistraat aangeboden. Tot de schenkingen behoren ondermeer een tegeltableau, een bloemenvaas, een geschilderd portret, een armstoel en enkele foto's. B en W stellen voor de gedane schenkingen in dank te aanvaarden.  meer informatie
apr 1950B en W stellen voor aan Shell een stuk grond te verhuren aan de Vlaardingerdijk nabij de Burgemeester Knappertlaan voor het inrichten van een benzinestation tegen de prijs van f. 390,- per jaar.  meer informatie
apr 1950In deze krant staat een artikel over de werkgelegenheid in Schiedam naar aanleiding van het verschijnen van het jaarverslag van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Duidelijk is dat de werkloosheid toeneemt.  meer informatie
apr 1950De firma Borst & Co. te Vlaardingen heeft bij het Gemeentebestuur een verzoek ingediend voor het in erfpacht verkrijgen van een perceel grond, van ca. 1150 m2 aan de Gustoweg naast de NV Kuilenburg en Wijnbeek. Deze Vlaardingse firma houdt zich bezig met import en export van groenten en fruit.  meer informatie
apr 1950In de Christelijk Gereformeerde Kerk Warande wordt een jubileumvergadering gehouden ter gelegenheid van het 12½ jaar bestaan der meisjesvereniging onder de naam Debora.  meer informatie
apr 1950Bij het graven van de bouwput voor de Schiedamse Werktuigen- en Machinefabriek aan de Zijlstraat zijn een dezer dagen de muren blootgelegd van een klooster dat in de 15e eeuw achter de Dam werd gebouwd. Waarschijnlijk is ook een deel van het kloosterkerkhof ontdekt, verschillende beenderen en schedels werden gevonden. Nadat door politie en personeel van het Gemeentearchief ter plaatse een kijkje was genomen, is besloten de muurresten weg te graven en de beenderen elders te begraven. Het is het Ursulaklooster geweest. De tuin van de Oud-Katholieke kerk is oorspronkelijk een deel van de kloostertuin geweest.  meer informatie
1-4-1950Het electro-bedrijf Leenderts neemt het gebouw aan de Korte Haven 28 officieel in gebruik. Achttien werknemers telt het bedrijf dat in november 1949 de werkzaamheden startte.  meer informatie
1-4-1950De heer P.J.M. Meijer, gemeente-ontvanger en de heer W. Overweel, administrateur bij de Gemeentelijke Woningdienst, zijn beiden 40 jaar in dienst bij de gemeente.  meer informatie
1-4-1950Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, verlaat adjudant B. de Koning de politiedienst. In zijn plaats wordt bevorderd brigadier E. Zijtvelt. Hoofdagent J. Limberg wordt bevorderd tot brigadier.  meer informatie
1-4-1950Dr. D.G. Hoytema verlaat, na 31 jaar als gynaecoloog aan het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan te zijn verbonden geweest, dit ziekenhuis. In besloten kring neemt men onder aanbieding van enige geschenken afscheid.  meer informatie
3-4-1950Haak's Jute Zakkenhandel neemt op de grens van Rotterdam en Schiedam in de Van Berckenrodestraat een nieuw gebouw in gebruik.  meer informatie
4-4-1950Ene heer Aug. Diemont vraagt zich af of niet besloten moet worden tot de sluiting van Schiedam in verband met de uitspattingen die alcohol kan veroorzaken. Het Gedistilleerdbureau laat in een ingezonden brief op 25-04-1950 weten dat dit misstanden kan veroorzaken. Zij wijzen op de ervaringen opgedaan in de V.S. tijdens de drooglegging.  meer informatie
5-4-1950In het Sportfondsenbad wordt een zwemfeest gehouden voor de schooljeugd met polonaisezwemmen, figuurdrijven, schoonspringen en een revue. Tussen de scholen houdt men zwemwedstrijden waarvan de winnars zijn de Lagere Erasmusschool en van het Voortgezet Onderwijs de Willem de Zwijgerschool.  meer informatie
7-4-1950Er wordt van gemeentewege op gewezen dat het vandaag (Goede Vrijdag) niet toegestaan is muziek te maken langs de openbare weg, in café's e.d.  meer informatie
8-4-1950De Schiedamse Politie Sport Vereniging (SPSV) bestaat 30 jaar, destijds ontstaan in de politiepost Koemarkt. Men legt een krans op de gedenkplaat voor de twaalf weggevoerde en nimmer teruggekeerde politieagenten tijdens de Duitse bezetting. In Musis Sacrum houdt men een receptie. Aanstaande dinsdag 11 april is er een feestavond, eveneens in Musis Sacrum, na een voetbalwedstrijd. Later in het jaar zijn er nog andere activiteiten.  meer informatie
8-4-1950Dat jongens eens een echte kwajongensgrap uithalen zal ieder op zijn tijd kunnen waarderen. Wat zo'n opgeschoten knaap echter op de Vlaardingerdijk uithaalt, mag zeker niet onder de rubriek "grappen" vallen. Bij een meisje dat met haar vriendinnetje loopt te wandelen slaat hij namelijk een ei op het hoofd stuk. De struif loopt het kind door het haar en komt grotendeels terecht op haar kleren. Een voorbijganger tracht nog de dader van deze laffe daad te pakken te krijgen maar zijn jacht blijft zonder resultaat.  meer informatie
8-4-1950De heer W. van Os, voorzitter van voetbalvereniging DRZ (De Roode Zon) overlijdt. De heer Van Os was vanaf de oprichting op 15 juni 1930 voorzitter van deze voetvalvereniging die in 1942 fuseerde met de voormalige vereniging BZS van de Koninklijke Rotterdamse Voetbalbond.  meer informatie
9-4-1950Met vijf grote autobussen arriveren achttien biljarters met 158 supporters uit Lier (België). In café De Karsseboom worden wedstrijden tegen de Schiedamse biljarters gespeeld met als uitslag 30-6 voor de Schiedammers. Op eerste Pinksterdag zijn de return-wedstrijden.  meer informatie
10-4-1950Aankomst van het zilveren beeld met reliekschrijn van Liduina, een kunstwerk naar ontwerp van Charles Vos te Maastricht. Het beeld werd gemaakt door zilversmid P.M. Kersten eveneens in Maastricht. In de reliekschrijn is het gebeente van de H. Liduina van Schiedam ondergebracht. Het beeld draagt, behalve de beide wapens van Schiedam, de inscriptie: "Het St. Liduina Comité heeft deze reliekschrijn doen vervaardigen ter gedeeltelijke inlossing van een plechtige belofte in December 1944". In de hongerwinter 1944-1945 beloofde deken R. Reijnen dat "een kapel zal worden toegewijd aan Liduina, wanneer door haar voorbede onze stad voor verdere oorlogsrampen gespaard blijft". Met de vervaardiging van dit zilveren beeld werd de belofte ingelost. Het beeld is te bewonderen in de Basiliek aan de Singel.  meer informatie
10-4-1950De voetbalwedstrijd Hermes - Lierse Sportkring wordt door de Belgen gewonnen met 3-2.  meer informatie
11-4-1950Tegelijk met dok 4 wordt de nieuwe timmerwerkplaats bij Wilton-Fijenoord in gebruik genomen. Nadat de werkplaatsen voor houtbewerking te Schiedam en Rotterdam beiden door brand waren verwoest, was besloten op de werf in Schiedam een nieuwe moderne timmermanswerkplaats te bouwen.  meer informatie
11-4-1950Door de Middenstandsbank wordt een nieuw kantoor geopend aan de Lange Haven 90.  meer informatie
11-4-1950De Ooievaarsbrug is voor alle verkeer afgesloten in verband met werkzaamheden ten behoeve van de bouw van een nieuwe brug.  meer informatie
11-4-1950Het herstel van het grootste drijvende dok op het vasteland van Europa (46.000 ton) bij Wilton-Fijenoord, is gereed en het ss. Nieuw Amsterdam van de Holland Amerika-Lijn, maakt er als eerste gebruik van voor een 3-daagse reparatiebeurt.  meer informatie
13-4-1950Hoewel men twintig jaar geleden met enige aarzeling toestemming kreeg van het Centraal Bestuur van de Christelijke Jongemannen Vereniging afdeling Schiedam (CJV) onder de naam De Heere zal 't voorzien, bestaat de mondorgelclub Bravo die enkele leden destijds oprichtten, nu twintig jaar. De club is uitgegroeid van een groepje van een klein aantal jonge mannen naar een groep van zestig muzikanten. In het Verenigingsgebouw aan de Nieuwe Haven wordt het jubileum gevierd. Hoogtepunt uit de Bravo-historie is een radio-optreden in 1939 voor de NCRV-microfoon.  meer informatie
15-4-1950In zaal Tivoli herdenkt voetbalvereniging SFC haar 30-jarig bestaan. Op 29 maart 1920 werd de club opgericht onder de naam De Zwaluwen. Na 2 jaar werd de naam SFC ingevoerd. De heer De Vries die 28 jaar lid was, wordt tot ere-lid benoemd.  meer informatie
15-4-1950Het bestuur van het Schiedamse Mandolinegezelschap ONI houdt in het Verenigingsbouw een receptie t.g.v. het 35-jarig bestaan. De heer J.G. Hakkert Sr. was 34 jaar dirigent, thans is zijn taak overgenomen door zijn vrouw. Het gezelschap telt 32 werkende leden. Dinsdag 18 april is er nog een feestavond en op 10 en 11 mei speelt men een revue 'Hallo, hier ONI' waarvoor de heer L. de Bruin de tekst en muziek schreef.  meer informatie
15-4-1950De drie leden van de Schiedamse equipe die deelnemen aan de Tulpenrallye van 1950 vertrekken naar startplaats Brussel. Jurgens, Scholte en Hagers rijden de 72 uur durende wedstrijd in een Citroën.  meer informatie
18-4-1950Machinefabriek Fontijne herdenkt het 40-jarig bestaan van de zaak. Tevens zijn er enige personeelsleden 40 jaar aan het bedrijf verbonden. De heer A. Fontijne, de oprichter, krijgt van het personeel een tegeltableau aangeboden. In Musis Sacrum wordt 's middags een receptie gehouden en de dag wordt besloten met een feestavond.  meer informatie
19-4-1950Vanaf de werf Gusto beginnen twee bergingsvaartuigen de reis naar het Suezkanaal: de Castor en de Pollux. Tijdens de oorlog legden de Duitsers beslag op deze schepen en onder de namen Elbe en Flut deden ze dienst in Hamburg en Bremen. Na de oorlog werden ze in desolate toestand teruggevonden en teruggebracht naar de werf Gusto. Thans 10 jaar later zijn ze geheel hersteld en speciaal ingericht voor het lichten van schepen. De schepen waren indertijd besteld voor de Cie Maritime de Canal de Suez.  meer informatie
21-4-1950Het Schiedamse equipe Jurgens, Scholte, Hagers indigt als 68e in de Tulpenrallye waarvan de finish in Noordwijk ligt.  meer informatie
22-4-1950Het 12½-jarig bestaan van de Schiedamse Accordeonvereniging Kunst door Oefening had eigenlijk reeds in juli van het vorig jaar gevierd moeten worden. Door geldgebrek kon dit toen niet plaatsvinden. Nu heeft men in de RK Volksbond dit feit toch herdacht. De secretaris van de Nederlandse Accordeonbond, de heer Groenewoud, reikt de veertig leden tellende vereniging het bondsinsigne uit.  meer informatie
22-4-1950In deze krant staat een uitgebreid artikel over de vraag wel of niet een weekmarkt in Schiedam moet komen. De middenstand is tegen, de huisvrouw is voor.  meer informatie
24-4-1950Bij uitspraak in beroep bij de Raad van Cassatie wordt aan de oorlogsmisdadigers Lukkasen 20 jaar, Schoenmakers 12 jaar en Magielsen 20 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest opgelegd.  meer informatie
26-4-1950Winkelier C.A.B.V. uit de Kreupelstraat wordt door de kantonrechter veroordeeld tot f. 10,- of 4 dagen hechtenis voor het verkopen van een reep chocolade op een zondagmiddag.  meer informatie
26-4-1950Stemming voor de Statenverkiezing in Schiedam. Totaal uitgebrachte stemmen 36.948 PVDA: 12.679 - 34,3% KVP: 9.697 - 26,2% AR: 4.004 - 10,8% CPN: 2.421 - 6,55% VVD: 1.916 - 5,2% CHU: 4.368 - 11,8% SGP: 649 - 1,8% RCP: 66 - 0,2% (Revolutionaire Communistische Partij) MP: 284 - 0,8% (Middenstands Partij) KNP: 533 - 1,4% (partij Welter) GPV: 331 - 0,9%  meer informatie
27-4-1950De Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken viert haar 50-jarig bestaan met een zomermodeshow verzorgd door de NV Modéla te Rotterdam. Omdat directrice mejuffrouw Ibes herstellende is van een ernstige ziekte, heeft men gemeend dit jubileum niet te moeten vieren met grote feestelijkheden, zoals mevr. W.C. Schaberg-Westerdijk, oud-directrice, in haar openingswoord uiteenzet.  meer informatie
27-4-1950In intieme kring neemt de heer Geysendorffer afscheid als directeur van het Passage Theater. Hij gaat in dezelfde functie naar het Capitooltheater in Rotterdam. De heer H.A.J. Verbeek is als zijn opvolger benoemd. Hij is nu nog assistent-bedrijfsleider in het Lutusca-theater te Rotterdam.  meer informatie
27-4-1950De Christelijke Vereniging tot verpleging van behoeftige chronische zieken opent officieel in de Boerhaavelaan het tweede tehuis van de vereniging en draagt het over aan het bestuur van de stichting Het Zonnehuis Zuid-Holland.  meer informatie
29-4-1950De Schiedamse jeugdgroepen van het NVV worden gecentraliseerd onder de naam Jonge Strijd. In verenigd verband presenteren zij zich nu voor het eerst met een propaganda-feestavond in het Volksgebouw aan de Lange Haven.  meer informatie
29-4-1950De Harmonie Wilton-Fijenoord bestaat 25 jaar. Men houdt een receptie in het clublokaal op de werf. Op 20 mei volgt nog een jubileumconcert in de Riviérahal van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam  meer informatie
29-4-1950In de Burgemeester Knappertlaan opent Garage- en Taxibedrijf Unique een Solex-servicestation. De heer J.A. Philipsen, chef afdeling Solex van R.S. Stokvis, verricht de opening.  meer informatie
30-4-1950Klaverjasvereniging De Dam wint de Paroolwisselbeker in een door de vereniging Klaver Vier georganiseerd concours.  meer informatie
mei 1950B en W stellen voor de heer M.A. van Reenen, thans adjunct-havenmeester, te benoemen tot havenmeester.  meer informatie
mei 1950De heer H.J. van der Steen heeft een winkeltje waarin alles voor dieren te koop is, aan de Lange Achterweg. Onlangs is hij gereed gekomen met de inrichting van een dierenpension in zijn vroegere hondenbadhuis. Van der Steen is al 16 jaar werkzaam in de dierenbranche en hij heeft thans 60 kattenverblijven en 23 hondenkamers en nog enkele kooien waaronder een speciaal reigerverblijf.  meer informatie
mei 1950De gebroeders Kluit zijn de nieuwe molenaars van de molen De Walvisch aan de Westvest die zij binnen niet al te lange tijd weer in gebruik gaan nemen.  meer informatie
mei 1950Door de politie wordt momenteel een onderzoek ingesteld naar jeugdige vandalen die reeds geruime tijd een verffabriek aan de Havendijk tot het doelwit van hun vernielzucht hadden uitgekozen. De laatste twee maanden zijn reeds twintig ruiten ingegooid. Men heeft acht monsterbussen verf uitgestort in de fabriek, het kaartsysteem met verfrecepten is verdwenen en een vat met 250 kg. verf is in het water gerold. Het kaartsysteem is inmiddels terug gevonden.  meer informatie
mei 1950Door de Bond van Ouden van Dagen Schiedam is een klaverjasvereniging opgericht. De secretaris wordt de heer A. Koppenol. De sociëteit is gevestigd aan de Westvest.  meer informatie
mei 1950De Wilhelminahaven baart de gemeente in plaats van baten, veel zorgen. De praktisch niet in gebruik zijnde haven moet op diepte worden gehouden zoals neergelegd in een 50-jarig contract met de werf Nieuwe Waterweg. Er was al een commissie ingesteld die nu een rapport heeft uitgebracht. Men adviseert veel reclame te maken in dagbladen en contact op te nemen met instanties en bedrijven om zich aan de Wilhelminahaven te vestigen. Vooralsnog geven bedrijven de voorkeur aan Rotterdam dat meer te bieden heeft en daarom aantrekkelijker is.  meer informatie
mei 1950Voor de oorlog kende Schiedam het Gemengd koor Euphonia. Nadat het koor jaren geleden ter ziele is gegaan, hebben enkele oud-leden besloten tot heroprichting. Anton M. Zuydendorp is de dirigent.  meer informatie
mei 1950Tussen de Gereformeerde Kerk in Schiedam en de Gereformeerde Kerk onderh. art. 31 K.O., (vrijgemaakt) wordt sinds enige tijd contact gezocht. Van de zijde van de Gereformeerde Kerk poogde men te komen tot een samenspreking over de geschilpunten, doch van de zijde van de vrijgemaakte kerk voelde men hiertoe niets. Blijkens het Schiedams kerkblad, orgaan van de Gereformeerde Kerk hebben enkele leden van de Gereformeerde Kerk onderh. art. 31, besloten terug te keren tot het oude verband. In de komende kerkdiensten zal aandacht worden gegeven aan deze terugkeer.  meer informatie
1-5-1950Dokter J. Ris uit de Tuinlaan viert zijn 25-jarig jubileum als arts. Van deze 25 jaar werd de eerste helft in Wormer doorgebracht. Er jeeft zich een klein comité gevormd om gelden in te zamelen om hem een blijk van hartelijke genegenheid te bieden.  meer informatie
1-5-1950In het Passage Theater spreekt minister-president Dr. W. Drees op het Meifeest. Leden van de kunstenaarsgroep De Gong zorgen voor zang en dans.  meer informatie
1-5-1950Burgemeester Peek reikt op Boshoek de prijzen uit aan de winnaars van het schoolvoetbaltoernooi. De verzilverde wisselbeker van de Oranjevereniging is voor de Goeman Borgesiusschool. Bij de ULO-school gaat de Mathenesser A-school met de eerste prijs strijken. De meisjes van de Willem Brouwerschool winnen de eerste prijs bij het handbal.  meer informatie
4-5-1950Duizenden mensen zijn aanwezig bij de dodenherdenking bij het tijdelijke oorlogsmonument aan de kop van de Plantage. In de Julianakerk houdt het Voormalig Verzet Schiedam bestaande uit verenigingen van Ex-politieke Gevangenen (Expogé) en de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland (NFR/VVN) een herdenkingsdienst.  meer informatie
6-5-1950De krant is deels gewijd aan 'Schiedam tijdens de bezetting. Daarin wordt onder meer vermeld dat het Rotterdamsch Parool in Schiedam werd geboren (bij de Koninklijke Drukkerij H.A.M. Roelants aan de Lange Haven, hoek Korte Haven. I  meer informatie
9-5-1950In Kethel viert de heer J.J. Post zijn 25-jarig jubileum als schillenophaler. Op die dag is hij ook 50 jaar gehuwd.  meer informatie
9-5-1950Precies om 10.54 uur wordt de oude Ooievaarsbrug omver gehaald. De brug wordt door een auto omver getrokken nadat de landhoofdverbindingen zijn losgebrand. De brug wordt vervangen door een nieuwe brug.  meer informatie
9-5-1950Aan de Hogebanweg gaat om half twaalf de eerste Frankipaal de grond in voor de 148 woningen en 5 garages. Bij het gieten van de eerste paal was o.a. aanwezig de heer van Oortmerssen van de Gemeentelijke Woningdienst.  meer informatie
11-5-1950Ter zijner huize overlijdt na een ziekbed van enkele dagen Dr. G.J. Maas op de leeftijd van 55 jaar. Hij oefende gedurende 4 jaar zijn praktijk uit in Schiedam. Daarvoor was hij directeur-geneesheer van een ziekenhuis in Batavia. Hij was ook medisch adviseur van de HAV-bank.  meer informatie
16-5-1950De aan de Noordvest gevestigde distilleerderij en wijnhandel van de firma Gatellier en Co. herdenkt met een receptie in Musis Sacrum haar 60-jarig bestaan. In mei 1890 werd de firma in Rotterdam opgericht.  meer informatie
19-5-1950NV Bottelo i.o. begint met de bouw van een Nederlandse Coca Cola fabriek aan de Van Deventerstraat. In september hoopt men de fabriek gereed te hebben. Er zullen 60 mensen werk vinden die om te beginnen 9000 flesjes Cola per uur leveren.  meer informatie
29-5-1950Voetbalvereniging Ursus bestaat 30 jaar. Op donderdag 1 juni is er in het Passage Theater een feestavond.  meer informatie
23-5-1950Bij het leggen van anderhalve ton zware buizen voor het nieuwe rioolgemaal in de Marconistraat te Schiedam schiet de haak van de takel uit één der buizen. De 43-jarige Q.J.A. de Groot uit het Nieuwsticht wordt zodanig verwond dat hij in de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, overlijdt.  meer informatie
23-5-1950De glazeniers gebrs. Henderickx hebben voor de Huishoud en Industrieschool aan de Prins Mauritsstraat een gedenkraam ontworpen en gemaakt met het opschrift "Ter herinnering aan E.M. Castendijk-Jansen 1923-1949".  meer informatie
23-5-1950Vanmiddag is in het gebouw aan de Prins Mauritsstraat door de Inspecteur-Generaal van het Nijverheidsonderwijs, de gerestaureerde Huishoud- en Industrieschool in gebruik genomen. Ook werd een gedenkraam onthuld. In augustus bestaat de school 50 jaar.  meer informatie
23-5-1950Het Leger des Heils te Schiedam bestaat 60 jaar. In het gebouw aan de Lange Haven vonden in 1890 de eerste bijeenkomsten van de toen veel gesmade Heilssoldaten plaats. In 1898 ging men over tot de oprichting van een muziekafdeling. Afgelopen zaterdagmiddag werd bij de opening van de jubileumweek door de chef-secretaris kolonel Jac. Smael b.d. het gerestaureerde pand aan de lange Haven weer in gebruik genomen. In de Gerrit Verboonstraat nam kolonel Smael met enkele oud-gedienden een défilé af.  meer informatie
23-5-1950Op de leeftijd van bijna 40 jaar overlijdt dr.ir. A. Labrijn, leraar aan het Stedelijk Gymnasium. Dr. Labrijn was in Schiedam werkzaam van december 1941 tot kort geleden, toen hij wegens ziekte zijn werkzaamheden tijdelijk moest beëindigen.  meer informatie
25-5-1950Majoor Korts en echtgenote, de tegenwoordige commandanten van het Leger des Heils in Schiedam, zijn overgeplaatst. De senioren-kapiteins Vos uit Groningen zullen hun plaats innemen.  meer informatie
28-5-1950In het Belgische Lier treffen Schiedamse en Lierse biljarters elkaar voor een tweede ontmoeting. De Lier wint met 7-11.  meer informatie
29-5-1950Vijftienhonderd pijpers van 19 tamboer- en pijpercorpsen verzamelen zich in de Grote Kerk voordat zij zich over de stad verspreiden. Op de Zandvlakte geven juniorcorpsen een demonstratie.'s-Middags is er een defilé voor de burgemeester op de Grote Markt. Na een ontvangst in het Stedelijk Museum is er een gezamenlijk optreden op de Broersvest.  meer informatie
29-5-1950De klaverjascup van Schiedam wordt gewonnen door klaverjasvereniging 'Koos' vrienden' uit Rotterdam. In café De Spil aan de Vlaardingerdijk wordt het concours gehouden. Vijftig klaverjasverenigingen leverden van 30 april tot 29 mei slag om de cup.  meer informatie
30-5-1950In de Amstelbron wordt een vergadering gehouden waarvoor alle Solex-rijders worden uitgenodigd ter oprichting van een Solex-club. De bedoeling van de club is het organiseren van tochten, knobbelritten uit te schrijven en voorlichtingsavonden te houden.  meer informatie
31-5-1950De deelnemers aan de Ronde van Nederland passeren Schiedam. Het parcours loopt via de Rotterdamsedijk, Gerrit Verboonstraat, Oranjestraat en Burg.Knappertlaan.  meer informatie
jun 1950Onder een deel van het publiek dat in de afgelopen week de gemeentelijke zweminrichting aan de Havendijk bezocht, is enige ongerustheid ontstaan omdat zich bij een aantal personen na afloop van het baden een lichte huidstoornis voordeed. Bij een direct ingesteld onderzoek is gebleken dat de carboleum waarmee de zg. brug tussen de ondiepe en diepe bassins is behandeld, iets afgeeft en bij aanraking van de houten brug rode plekken veroorzaakt. De houtdelen die afgeven worden met spoed verwijderd  meer informatie
jun 1950In Kethel en Spaland zijn drie telefoonaansluitingen tot stand gebracht die rechtstreeks zijn aangesloten op de alarmcentrale in de brandweerkazerne aan de Singel. De telefoons zijn geplaatst in rode kastjes, aangebracht op de gevels van de panden Polderweg 204, Kerkweg 55 en Schiedamseweg 17.  meer informatie
1-6-1950In het wijkgebouw van het Groene Kruis in Kethel wordt een kleuterbureau geopend. Dokter P. van der Kuy spreekt het openingswoord als voorzitter van de commissie voor de consultatiebureaus. De Kethelse huisarts Kuy krijgt als animator voor het bureau van vele zijden lof toegezwaaid.  meer informatie
2-6-1950De Schiedamse Toneelvereniging Onderling Kunstgenot bestaat vandaag twintig jaar. Zaterdag 17 juni wordt dit in Musis Sacrum herdacht met de klucht "Te koop een prima echtgenoot" van J. van Dietse.  meer informatie
2-6-1950Op de Katholieke Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk wordt I.J.M. Schmierman begraven. De kunstschilder en decorateur woonde jaren in Schiedam en in tal van distilleerderijen bracht hij wandschilderingen aan. In het Stedelijk Museum is ook werk van hem te zien zoals de in de kelderverdieping aangebrachte voorstellingen van het oude Schiedamse Brandersbedrijf.  meer informatie
3-6-1950Ter gelegenheid van het 675-jarig bestaan van Schiedam komen leden van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht een bezoek aan Schiedam brengen. Onder leiding van de heer C.A. van der Zee zullen verschillende oude gebouwen in de stad worden bezocht en bezichtigd.  meer informatie
3-6-1950Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Schiedamse Politie Sport Vereniging os er een nationale wandeltocht georganiseerd. Er is een programmaboekje voor deze gelegenheid verschenen met tal van oude en nieuwe foto's van Schiedam. Gemeente-archivaris Van der Poest Clement werkte hieraan mee. De tochten zijn 15 en 30 km. De start is bij het Volksgebouw.  meer informatie
6-6-1950Mevrouw Benthem-de Wilde neemt afscheid van de socialistische vrouwenbeweging in Schiedam. Ze gaat om gezondheidsredenen in Utrecht wonen. Namens de vrouwengroep van de PvdA wordt haar als afscheidsgeschenk een theeservies en een reistas aangeboden. De heer P. de Bruin voert het woord.  meer informatie
9-6-1950De bewoners van het uiterste westen van Schiedam worden in een complete oorlogssfeer gedompeld als daar de Nationale en Politie Reserve in samenwerking met het Rode Kruis en de Brandweer een grote oefening houdt. In het Openbaar Slachthuis hebben zich "de vijanden" genesteld. Na afloop wordt door burgemeester Peek een defilé afgenomen. De harmonie van Wilton-Fijenoord zet een en ander luister bij.  meer informatie
9-6-1950De Asser rechtbank spreekt de Schiedamse advocaat C.V. vrij van de hem ten laste gelegde, oplichting van in het kamp Westerbork opgesloten NSB-ers door hen te bewegen gelden af te dragen onder voorwendsel dat hun berechting zou worden bespoedigd. In hoger beroep wordt hij vrijgesproken.  meer informatie
10-6-1950De repetities van "t Spul van Jonker Franssen oorlogh door Schiedamse amateur-toneelspelers beginnen. In een zaal van de RK Volksbond komen alle deelnemers bijeen. In juli en augustus zullen de verdere repetities plaatsvinden.  meer informatie
1-9-1950De eerste weekmarkt in het Broersveld wordt geopend door wethouder Van Bochove.  meer informatie
okt. 1950Burgemeester J.W. Peek bezoekt met enkele wethouders de eerste 11 Airy-systeemwoningen in Tuindorp Kethel. De bezochte woningen bestaan uit een tuin voor en achter, een keuken en bijkeuken, drie slaapkamers, een woonkamer en een douchecel met lavet. Er zullen totaal 500 woningen komen.  meer informatie
17-11-1950Op twee na stemmen alle gemeenteraadsleden in met het voorstel van B en W om 21 ha grond, gelegen in het Sterrebos, te verkopen aan de N.V. Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord. De tegenstemmers zijn K. Bosch (VVD) die de prijs van fl. 15/mtr te laag vindt en het bedrijf te conjunctuurgevoelig en Th.J.L. van den Berg (CHU) die het eveneens een te lage prijs vindt en bovendien de afgespraak om in drie termijnen te betalen slecht noemt i.v.m. de geldontwaarding.  meer informatie
1-12-1950De gemeenteraad besluit een belangrijk deel van het Sterrebos te verkopen aan de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord waarbij tevens wordt bepaald dat de opbrengst ad. 3.150.000,= gulden, bestemd zullen zijn voor nieuwe recreatieterreinen, volkstuincomplex Vijfsluizen, de Maasboulevard en een 'nieuw stadspark in Kethel'. Voor dat laatste (het later Prinses Beatrixpark) werden één miljoen gulden gereserveerd.  meer informatie
1951Chocoladefabriek De Baronie, sedert 1920 in de Warande gevestigd, is van plan het bedrijf over te brengen naar Alphen aan de Rhijn.  meer informatie
mrt 1951B en W hijsen de vlag op het nieuwe flatgebouw aan de Rotterdamsedijk dat de naam Grensflat krijgt. Het gebouw telt 89 appartementen, verdeeld over 9 etages. Het werd gebouwd door de Schiedamse bouwerscombinatie Smits, Schotel en Noordzij, bekend als de SSN.  meer informatie
sep 1951Truus Woord, turnster van de gymnastiekvereniging THOR is in training om tot de Olympische ploeg toegelaten te worden. Er zijn nog dertien turnsters op de centrale training, het moeten er echter acht worden.  meer informatie
9-10-1951De directeur van Gemeentewerken, ir. H.B.J. Aikema, biedt het College van B en W een plan aan voor de aanleg van een stadspark in Schiedam-Noord. Het plan is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de tuinarchitect J.J. Schipper door W.F. Anker.  meer informatie
1951De gemeente Schiedam laat het huisvuil voortaan verwerken door de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM), gevestigd in Wijster, Drenthe. Het bedrijf is opgericht in 1929. Het oorspronkelijke doel was om huisvuil uit de Randstad naar gebieden met schrale grond te brengen en aldaar te composteren. De compost kon dan gebruikt worden voor bodemverbetering en ontginningsprojecten.  meer informatie
1952De restauratie van de v.m. branderij Meder & Zoon aan de Noordvest wordt uitgevoerd met een vernieuwde gevel in oorspronkelijke vorm.  meer informatie
1952De muziekkoepel in de Plantage, een ontwerp van de architecten Krammer en Pol in nauwe samenwerking met tuinarchitect J.J. Schipper, wordt in gebruik genomen met een programma van populaire en klassieke muziek. Aantal bezoekers: 15.314.  meer informatie
1952Voetbalclub Hermes-DVS is, voor het eerst in haar bestaan, kampioen van de 1e klasse.  meer informatie
1952Restauratie van de Beurs van Giudici aan de Lange Haven, hoek Dam.  meer informatie
1952De Hervormde Gemeente Schiedam koopt de voormalige stadswaag naast de Grote Kerk om daarin haar administratiekantoor te vestigen.  meer informatie
jan 1952Dirigent Karsseboom neemt tijdens de jaarvergadering afscheid van Harpe Davids. Hij is dertig jaar dirigent geweest en wordt door voorzitter Alebregtse tot ere-dirigent benoemd. Albert Mey uit Den Haag is zijn opvolger.  meer informatie
jan 1952Het ligt in de bedoeling om de veertien dagen een expositie te houden in de etalages van het VVV-huisje aan de Gerrit Verboonstraat, van Schiedamse kunstenaars, die zijn aangesloten bij Kunstenaarsgemeenschap S'45. Er zijn o.a. werken van G. Batelaan, W. v.d. Does, A. en Fr. Henderickx, C.F. Lampe, J. de Raat, H. Seij, G. Smit en P. van Stuivenberg.  meer informatie
jan 1952In de eerste vergadering in dit jaar van de Ned. Hervormde Gemeente Schiedam spreekt men zich uit vóór het toestaan van doopdiensten door de voorganger van de Ned. Protestanten Bond ds. P.J. Barnouw, in het kerkgebouw aan de Westvest. Het verzoek gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. De uitslag van de stemming is 9 vóór en 8 tegen.  meer informatie
jan 1952N. Teurlings, verffabrikant te Overschie, verzoekt hem een perceel grond op het industriegebied ten noorden van de Parallelweg ter grootte van ± 525 m2 in erfpacht te verstrekken voor de oprichting van een verffabriek. B en W heeft geen bezwaar.  meer informatie
jan 1952Door de schenking van de heer J.C. Smits krijgt het Stedelijk Museum Schiedam een gekleurde crayontekening van Piet van Wijngaerdt in bezit, voorstellende een gedeelte van de Poldervaart. In oktober 1949 verwierf het museum al een schilderij van deze kunstenaar.  meer informatie
1952In de Grote Kerk worden de laatste twee gebrandschilderde ramen van Marius Richters aangebracht.  meer informatie
1952In een jaaroverzicht van de krant rekent Schiedam af met het verleden en richt zich op de toekomst met een paginagroot overzicht van het afgelopen jaar. Onder andere met enige foto's van afgewaaide daken in Kethel, brand aan het Groenweegje, de demping van de Raam, het podium in de Plantage en de nieuwbouw in Nieuwland.  meer informatie
jan 1952Naar aanleiding van het onlangs herdachte 60-jarig bestaan van de afdeling Schiedam van de Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereniging (NCGOV) heeft het blad van de gezamenlijke Prot. Chr. geheelonthoudersorganisatie De Wereldstrijd, een speciaal Schiedamnummer gewijd, met een voorwoord van wethouder Sabel en bijdragen van gemeente-archivaris Van der Poest-Clement, de heer A. Bakker en ds. Tonsbeek.  meer informatie
1952De ambassadeur van de Unie van Zuid-Afrika, kolonel Hoogenhout onthult de gedenksteen, die is aangebracht in pand Lange Kerkstraat 36, de plaats waar van 1630 tot 1637 Jan van Riebeeck, de grondlegger van de Kaapkolonie, woonde. De gedenksteen werd ontworpen en vervaardigd door de Schiedamse beeldhouwster Theresia van der Pant.  meer informatie
1952De gemeente Schiedam neemt in de Troelstralaan de eerste nieuwe woningen in de polder Nieuwland van de bouwers over. OBK verleent de muzikale medewerking.  meer informatie
1952Uit het rapport van deskundigen over de afgewaaide daken van nieuwgebouwde huizen in Tuindorp-Kethel, blijkt dat met tijdens de bouw afweek van het bestek, hetgeen de constructieve waarde van de bekapping ongunstig beïnvloedde. Tevens kwam men tot de conclusie dat het toezicht bij de bouw onvoldoende was.  meer informatie
1952Bij de Dienst voor Invoerrechten en Accijnzen aan de Westvest ontstaat nogal enige deining door de van hogerhand aangekondigde maatregel, waardoor een tiental ambtenaren van deze dienst vanuit Schiedam naar elders zal worden overgeplaatst.  meer informatie
1952Start van de aanleg van het Prinses Beatrixpark door arbeiders van de DUW (Dienst Uitvoering Werken).  meer informatie
1952Bouw van een nieuw openlucht-podium in de Plantage naar ontwerp van de architecten Kammer en Pol. Het podium heeft een frontbreedte 17,50 m en een diepte van10,50 m.  meer informatie
1952Restauratie van de grote zaal met 423 plaatsen van de RK Volksbond aan de Lange Haven.  meer informatie
jan 1952De NV Olie-Handelsvereniging te Rotterdam verzoekt een perceel grond, gelegen in het Sterrebos tegenover haar bestaande installatie, ter grootte van ± 7.000 m2 aan haar in erfpacht te verstrekken. Hiertegen bestaat bij B en W geen bezwaar.  meer informatie
jan 1952B en W willen van de Gemeenteraad een machtiging tot het instellen van een eis in de rechten tegen de NV Nemaglas tot algemene ontruiming van het terrein aan de Havendijk, dat aan de NV verhuurd is geweest.  meer informatie
1952Het Stedelijk Museum Schiedam is weer rijker. Een van de belangrijkste aanwinsten die het Museum de laatste tijd verkrijgt is een aquarel van J.H. Weissenbruch. Het betreft hier schenkingen waarvan de grootste afkomstig is van een stadgenoot, die onbekend wenst te blijven. Het betreft vooral etsen en aquarellen van meerdere meesters uit de moderne Hollandse school.
Er worden nog meer namen genoemd, o.a. Toorop. Tevens nog twee beeldjes: 1. Amazone met steigerend paard. 2. houten adelaarsbeeld.
 meer informatie
1952H. Ruseler's Herenmodes aan de Oranjestraat 21 bestaat 20 jaar.  meer informatie
1952Ter hoogte van de Branderssteeg en vrijwel juist voor de Kippenbrug stuiten arbeiders van de Technische Bedrijven op het fundament van een oude molen. Op het Gemeentearchief deelt men mede dat het hier de resten betreft van de oude Brandersmolen, ook wel genoemd de Gekroonde Brandersketel, die is gebouwd in 1711 en waarschijnlijk in de 18e eeuw is afgebroken.  meer informatie
1-1-1952Het jaarverslag van de Stichting Clubhuiswerk voor de Ongeorganiseerde Jeugd is gepubliceerd. Hierin stat o.a.: het aantal leden loopt terug van 1301 tot 1141. Naast Karel Scholten en mej. Sara Boll zijn er 12 manlijke en 5 vrouwelijke krachten en 4 assistenten, uit het clubhuiswerk zelf voortgekomen, in de St.Joris Doele werkzaam.  meer informatie
1-1-1952Het verslag van het Arbeidsbureau wordt gepubliceerd. In 1951 is de werkloosheid gestegen van 336 naar 560 personen. Verder worden er nog cijfers gegeven van de diverse bedrijfstakken e.d. immigratie/emigratie, scholing etc.  meer informatie
1-1-1952De statistiek van de afdeling Recherche van de Gemeentepolitie wijst uit dat in Schiedam het criminaliteitspercentage 7,7 per 1.000 inwoners bedraagt in 1951. In 1950 is dit 4,9 geweest. De oorzaak van deze verhoging moet in de eerste plaats worden gezocht in de economische toestand. Koper- en looddiefstallen zijn tot grote hoogte gestegen.  meer informatie
1-1-1952Per 1 januari 1952 is aan custos C.H. Schwagermann wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 27 juli, eervol ontslag verleend als conservator van het Stedelijk Museum. De Commissie van het Stedelijk Museum geeft B en W de volgende personen als opvolger in overweging te nemen: D. Schwagermann en A.C.H. Slot Tevens wil men de jaarwedde van de conservator vaststellen per 1 januari 1952 op f. 2.000,-  meer informatie
1-1-1952Daan Schwagermann, zoon van zijn voorganger C.H. Schwagermann, start zijn werkzaamheden als conservator van het Stedelijk Museum Schiedam.  meer informatie
1-1-1952Schiedam telt 74.405 inwoners, 37.057 mannen en 37.348 vrouwen.  meer informatie
2-1-1952Op de Zandvlakte in het Sterrebos wordt het kerstbomenvuur tijdens regen ontstoken.  meer informatie
4-1-1952Er wordt een Protestant Christelijke Woningbouwvereniging opgericht en daarvoor een voorlopig bestuur aangesteld dat bestaat uit de heren J. Verzijl, W. Scherpenisse, J.J. van der Tuuk, J. van Noordennen, L. Braat en N. Louis, voorzitter. Secretaris is P. v.d. Spek. Daarna worden de statuten en reglementen besproken en goedgekeurd.  meer informatie
4-1-1952Burgemeester Peek speldt het brandweerinsigne op de borst van Van der Touw, die na 32 jaar afscheid neemt van de Schiedamse brandweer. De heren A. van Eyck en G.A. Holswilder ontvangen het insigne wegens 25 jaar dienstverband. De uitreiking vindt plaats tijdens een bijeenkomst van de voltallige brandweer in Musis Sacrum.  meer informatie
5-1-1952De Schiedamse Gemeenschap organiseert in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven, een postzegelruilbeurs voor de jeugd. Drie jongens die voor het VVV-gebouwtje onder het afdak tijdens een regenbui postzegels staan te ruilen vormt de aanleiding hiertoe. Wanneer de beurs een succes is zal worden bezien af dit evenement kan worden herhaald.  meer informatie
6-1-1952Conrector H.J. Castendijk van het Stedelijk Gymnasium overlijdt op 60-jarige leeftijd tijdens zijn vakantie in Zeist.  meer informatie
7-1-1952In het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan wordt de nieuwe kinderafdeling geopend met het doorknippen van een lint door mevr. Peek-Linthorst (echtgenote van de burgemeester). De heer Peek is zelf ook aanwezig, alsmede de wethouders Sabel, Van de Kraan en Van Bochove en nog vele anderen. Er is plaats gekomen voor zestig bedden.  meer informatie
11-1-1952De burgerzinlening ten behoeve van de woningbouw is volledig geslaagd, deelt burgemeester Peek mee. De beoogde 2 miljoen gulden zijn binnen. Men kan hierdoor met de bouw van 400 woningen starten. In 1951 zijn 486 nieuwe woningen in gebruik genomen. Er moeten 27 woningen aan hun bestemming worden onttrokken.  meer informatie
12-1-1952De personeelsvereniging van Drukkerij Roelants viert in zaal Irene het Kopperfeest. Het Kopperfeest wordt oorspronkelijk gevierd op de eerste maandag na Driekoningen door typografen.  meer informatie
16-1-1952Schiedams oudste vishandel H. van der Gaag opent woensdag 16 januari een filiaal aan de Lorentzlaan 4.  meer informatie
17-1-1952Na de opheffing van het boksverbod worden in het Musis Sacrum bokswedstrijden gehouden. Van Geel is de bokser die Schiedam het enige volledige winstpunt bezorgt.  meer informatie
18-1-1952Aan de Hargsingel in Kethel worden de daken van elf woningen voor de helft weggewaaid. Er vallen geen slachtoffers. Het afgewaaide gedeelte komt in de tuintjes achter de woningen terecht. Met behulp van zeilen is een voorlopige afdekking gemaakt. Deskundigen verwonderen zich erover dat het dak zo licht is bevestigd aan de onderbouw.  meer informatie
18-1-1952Opening van de winkel van juwelier A. Adriaanse aan de Singel 97, voorheen gevestigd aan de Prof.Kamerlingh Onneslaan 134b.  meer informatie
19-1-1952Met een uitvoering door Harpe Davids wordt het gerestaureerde gebouw voor Christelijke Sociale Belangen aan de Lange Haven heropend.  meer informatie
21-1-1952In het RK Verenigingsgebouw in Kethel organiseert de afdeling Kethel en Overschie van de Land- en Tuinbouw Bond (LTB), een RK boerenorganisatie in Kethel, een protestvergadering tegen de onteigeningsplannen van de de gemeente Schiedam. A.s. vrijdag is er nog een bijeenkomst in zaal De Bruin in Kethel.  meer informatie
21-1-1952In een suikerwerkerij van chocoladefabriek De Baronie aan de Warande, ontstaat een brand die een grote schade aanricht van ± f. 25.000,-. De brandweer, gealarmeerd door melkhandelaar C. Suyker, heeft het vuur na een halfuur onder controle.  meer informatie
22-1-1952Aannemer Vlugman begint in Kethel met de reparatie van de afgewaaide daken op de Hargsingel .De aannemer Nemafo is overigens volledig aansprakelijk,  meer informatie
24-1-1952Een beknopte geschiedenis van de distilleerderij Meder in de krant: Johan Christiaan Meder, zoon van de oprichter Johan Jacob Meder (1772-1798) koopt branderij "De Zwaan" in 1816 van de fam. Maas. Het bedrijf is in Weesp opgericht in 1795. Het hoofd en verkoopcentrum blijft tot 1950 in Amsterdam. In 1893 gaat het bedrijf over in handen van de heer Mercier, in 1920 overgedaan aan J.H. van Kempen.  meer informatie
24-1-1952Distilleerderij J. Meder en Zoon NV neemt het vernieuwde en gemoderniseerde bedrijf op de Noordvest officieel in gebruik. Ook wordt het 150-jarig bestaan herdacht, welk jubileum in het bevrijdingsjaar 1945 door de abnormale omstandigheden niet kon worden gevierd.  meer informatie
25-1-1952Gerrit van der Most heeft voor het redden van een kleuter uit de Raamgracht op 27-09-1951 een polshorloge ontvangen van het Carnegie Heldenfonds te Den Haag. Op het stadhuis is het horloge door burgemeester Peek aan de redder uitgereikt.  meer informatie
29-1-1952De Stichting Schiedamse Gemeenschap besluit contact op te nemen met de Kamer van Koophandel om te overleggen of Schiedam kan worden betrokken bij de Jan van Riebeeck herdenking in april a.s. omdat Jan van Riebeeck in Schiedam heeft gewoond en is gehuwd. Hij woonde vanaf zijn derde jaar in de Lange Kerkstraat en huwde in de Grote Kerk.  meer informatie
29-1-1952De bestuursraad van de Stichting Schiedamse Gemeenschap neemt een eigen ruimte aan de Gerrit Verboonstraat officieel in gebruik. In de vergadering spreekt voorzitter M. Holl een openingswoord. Hierna vertrekt men naar een andere ruimte om de vergadering voort te zetten, omdat het gebouwtje voor een vergadering van de voltallige bestuursraad te klein is. Wethouder Van Kinderen biedt een voorzittershamer aan, die men in dank aanvaardt.  meer informatie
30-1-1952In de Nieuwe Kerk van de Ned. Hervormde Gemeente in de Gorzen wordt het 25-jarig bestaan van deze kerk gevierd met een bijzondere bijeenkomst, waarin o.a. het woord wordt gevoerd door ds. J.D. Smids, de tegenwoordige en ds. K. de Bel, de vroegere predikant.  meer informatie
feb 1952B en W stellen de Gemeenteraad voor een krediet te verlenen voor de aanschaf van een nieuw fototoestel voor de politie ter waarde van f. 1.950,-  meer informatie
feb 1952Enkele dagen geleden is op 70-jarige leeftijd in Delft overleden mr. G. v. Baren, oud-burgemeester van Delft en oud-raadslid en wethouder van Schiedam (wethouder van 1918-1920). Tevens was hij lid van Provinciale Staten. Als zijn opvolger in Provinciale Staten is benoemd notaris A. Hoek, thans fractievoorzitter van de ARP in Schiedam.  meer informatie
feb 1952Ook Schiedam heeft nu een afdeling van het Veteranenlegioen Nederland, waarin oud-strijders zich tot doel stellen het nationaal bewustzijn te herstellen en te versterken. Met de leiding hebben zich voorlopig belast de heren C.H. Verwey, P. v.d. Berge, A.P.M. Heijmans, E. de Brabander, W.C. Ypes en D. v. Oudheusden Peterse.  meer informatie
feb 1952In de toekomst zal Schiedam nog maar één kieskring vormen in plaats van de drie kieskringen die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing Schiedam verdeelde. Dit is mogelijk geworden door de nieuwe kieswet van 13-07-1951. De nieuwe regeling wordt praktijk bij de eerstvolgende verkiezing. Tevens stellen B en W voor het presentiegeld van de leden van de stembureaus te verhogen van f. 7,50 naar f. 10,-  meer informatie
feb 1952De Rotterdamse kunsthandelaar L. van Zanten schenkt het Stedelijk Museum Schiedam een crayontekening van Prof. P. Dupont, voorstellende een Franse straatmaker. De kunstschilder Jaap Dooyewaard in Blaricum staat een zwart krijttekening af van zijn hand (Amsterdamse Eenhoornsluis) en E. Ekker schenkt zes etsen, proefdrukken, van Anth. Derksen van Angeren.  meer informatie
feb 1952Het Gemeentearchief deelt mee dat archivaris Van der Poest Clement onderzoek verricht naar de lokatie van een woning van de familie Van Riebeeck. Vast staat inmiddels dat op de plaats waar nu het kantoor van de Spiritusmaatschappij Gebr. De Groot staat, Lange Kerkstraat 36, vroeger het huis van de Van Riebeeck's stond. De oplossing komt uit een oud Schepenregister.  meer informatie
feb 1952B en W delen mee dat Schiedam een straat of weg genoemd naar Jan van Riebeeck krijgt.  meer informatie
3-2-1952W.J. van Enter, bouwkundig tekenaar, ontvangt een Bronzen Leeuw en het Kruis van Verdienste wordt uitgereikt aan J.T. Talens. Deze stadgenoten ontvangen hun onderscheiding uit handen van Prins Bernhard in de Burgerzaal te Amsterdam.  meer informatie
3-2-1952De nieuwe bevelvoerend officieren van het Leger der Heils Schiedam, Senior Kapitein en mevrouw Bergsma, doen hun intrede en aanvaarden het bevel over het Schiedamse Korps.  meer informatie
4-2-1952B en W geven opening van zaken over het vertrek van chocoladefabriek De Baronie uit de Warande naar elders.  meer informatie
4-2-1952Het is zeker dat chocoladefabriek Baronie uit Schiedam verdwijnt. De directie en het gemeentebestuur kunnen het niet eens worden over de herbouw na de brand.  meer informatie
5-2-1952De Schiedamse afdeling van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken, ook bekend als de Blauwe NV, herdenkt haar 50-jarig bestaan in de grote zaal van het Volksgebouw. Voorzitter A. Bakker spreekt het openingswoord.  meer informatie
5-2-1952De Schiedamse bond van kleinhandelaren in aardappelen, groente en fruit Ons Belang, belegt in Musis Sacrum een feestavond t.g.v. 21-jarig bestaan van deze bond.  meer informatie
8-2-1952Definitieve veiling door notaris J.F.W. Meyer van de panden Lange Haven 33-35, tot dusver in gebruik van de Nationale Christelijke Geheelonthouders Vereniging. De koopprijs bedraagt f. 27.000,- hetgeen ten laste komt van makelaarskantoor Kok & Co. dat het gebouw in opdracht koopt. De Gereformeerde Kerk onderhoudende art 31 k.o. wil hier haar toekomstig tehuis stichten.  meer informatie
9-2-1952Handbalvereniging DWS herdenkt haar 12½-jarig bestaan. De festiviteiten starten met een feestavond in Musis Sacrum voor leden, donateurs en genodigden. Er zullen ook diverse sportevenementen gehouden worden.  meer informatie
10-2-1952Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van klaverjasvereniging HWK wordt een groot internationaal concours georganiseerd in café Atlantic in de Prof. Kamerlingh Onnerslaan. De speeldagen zijn zondag 10 februari tot en met zondag 20 maart.  meer informatie
13-2-1952Na afloop van een vergadering van de Commissie Grondbedrijf, wordt wethouder Van de Kraan onwel. Omdat de geraadpleegde arts absolute rust voorschrijft, is de wethouder in het Gemeente- ziekenhuis aan de Nassaulaan opgenomen.  meer informatie
14-2-1952Bij Koninklijk Besluit van 14 februari 1952 wordt aan de agent van politie G. Gros de erepenning voor menslievend hulpbetoon, in brons toegekend met bijbehorend loffelijk getuigschrift, wegens het met gevaar voor eigen leven redden van een drenkeling uit de Korte Haven in de nacht van 12 op 13 mei 1951.  meer informatie
14-2-1952Journalisten die vergeefs wachten op het rijdend carillon dat zal arriveren om de aktie Klokken voor Amerika kracht bij te zetten, krijgen per ongeluk de nieuwe Dental-car voor de schooltandverzorging voor de lens, hetgeen niet de bedoeling is. Men wil de "car" presenteren als het instrumentarium volledig zal zijn.  meer informatie
16-2-1952Tijdens de uitvoering van Tamboer en Pijpercorps Harmonie wordt J.F. Veenman gehuldigd en ontvangt hij van H. Meijers, voorzitter van de Federatie van de Schiedamse CJMV, de gouden CJMV-driehoek.  meer informatie
1-3-1952Voorzitter en oprichter van het tamboers- en pijpercorps Harmonie, J.F. Veenman, draagt na 23 jaar de voorzittershamer over aan D. Krommenhoek. Na het jaarlijks concert in de grote zaal van het gebouw van de Volksbond worden nog beelden uit heden en verleden van Schiedam vertoond en oud-lid J. Sonneveld spreekt een dankwoord tot de scheidende voorzitter.  meer informatie
16-2-1952In de meubelfabriek van Hellwig en Copier in de Boterstraat, is door kortsluiting brand ontstaan. In het oude pand is tevens kolenhandel de fa. Vredebregt gevestigd. Met één slang kan de brandweer het vuur blussen.  meer informatie
19-2-1952Bij de Rotterdamse Rechtbank staan drie Schiedammers terecht voor de diefstal van een vat zalm ter waarde van f. 2.500,- bij de NV De Maas te Schiedam. De zalm werd verkocht aan de 73-jarige vishandelaar W.G., die de vis in zijn kippenhok verstopte. Tegen de 39-jarige fabrieksarbeider G.S., bijgenaamd De Baron, wordt 1 jaar en 4 maanden geëist. Tegen zijn broer, de 43-jarige fabrieksbaas J.M.S., 8 maanden en de 30-jarige J.C.C., een machinist, hoort 8 maanden tegen zich eisen. De vishandelaar moet f. 300,- boete betalen wegens heling. De uitspraak is over 14 dagen.  meer informatie
21-2-1952Voor meer dan 5.000 Schiedamse gezinnen is het vroeg bedtijd tengevolge van een stroomstoring in het grootste deel van Schiedam-West waar om 9 uur het licht uitgaat voor een periode van bijna vier uur. In het Sportfondsenbad moeten kaarsen uitkomst bieden daar de noodverlichting defect is.  meer informatie
22-2-1952De nieuwe Dental-car wordt door het bestuur van de Stichting Schooltandverzorging gepresenteerd aan onderwijs- en gezondheidinstanties, tevens zijn er gemeentebestuurders aanwezig.  meer informatie
22-2-1952In Musis Sacrum wordt het 55-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Grafische Bond, afd. Schiedam, herdacht met een feestavond. De Bond is officieel 55 jaar in Schiedam aktief. Voorzitter A. Kousemaker schetst de historie in de krant. O.a.vertelt hij dat ze van de vereniging Adelphismus veel tegenstand ondervonden tot deze vereniging ophield te bestaan. Dan breidt de vakorganisatie zich uit.  meer informatie
23-2-1952Mevrouw de wed. J. de Haan-Simon, wonende in de Eendrachtstraat 60a, is 100 jaar oud geworden. Zij heeft 5 kinderen en 18 kleinkinderen. 40 Jaar geleden is haar man overleden.  meer informatie
25-2-1952De eerste paal wordt geslagen in de polder Nieuwland voor 128 montagewoningen in tegenwoordigheid van o.a. burgemeester Peek en de wethouders Sabel en Van Bochove. Het is de eerste van de 7 á 800 palen  meer informatie
27-2-1952Ongeveer 800 kinderen in het Passage Theater een insigne ontvangen waaraan zij herkenbaar zullen zijn als Jeugdnatuurwacht. Burgemeester Peek zal aan één kind van iedere school het insigne overhandigen. Het doel van de jeugdnatuurwachten is door goed voorbeeld een stimulans te zijn voor de verdere jeugd en zo het vandalisme ten opzichte van stadsgroen te verminderen. De middag wordt besloten met de jeugdfilm " Het geheim van de wildstroper"  meer informatie
28-2-1952In ieder geval één winkelier aan de Oranjegalerij wordt bekeurd omdat hij zijn winkel aan het inrichten is in de avonduren zonder overwerkvergunning. De opening van de winkelgalerij is morgen. Er zijn meer winkeliers die zo'n vergunning niet hebben.  meer informatie
29-2-1952In de Oranjegalerij aan de Oranjestraat hoek Lange Nieuwstraat, een ontwerp van architectenbureau Spruijt & Den Butter, opent Albert Heijn haar eerste zelfbedieningszaak in Nederland. De Zaanse directie is aanwezig bij deze gebeurtenis. Burgemeestersvrouw M. Peek-Linthorst doet de eerste boodschappen.  meer informatie
29-2-1952Met het doorknippen van een lint, dat tussen de Oranjebrug en de nieuwe bebouwing over het trottoir is gespannen, opent mevrouw Peek-Linthorst de nieuwe Oranjegalerij in de Oranjestraat, een belangrijke uitbreiding van de winkelvoorzieningen in Schiedam naar ontwerp van Spruijt en De Butter. Aannemerscombinatie Smits, Schotel en Noordzij (SSN) was de initiatiefnemer en bouwer van de winkels en de zevenendertig woningen. Tijdens zijn rondwandeling op de openingsdag wordt burgemeester Peek naar zijn mening gevraagd over het politieoptreden tijdens de winkelinrichting van gisteren toen minstens één winkelier werd bekeurd omdat hij geen overwerkvergunning had. De burgemeester laakt het gebeuren fel en zegt "een onderzoek toe in deze affaire, waarin de wet allerminst met beleid is gehanteerd".  meer informatie
29-2-1952Vanaf vandaag doet een nieuw type vuilniswagen, gefabriceerd door machinefabriek Bavo NV aan de Gustoweg, de dienst bij de Gemeentereiniging Schiedam. De inhoud van de wagen is 10 kubieke meter. Directeur C.H. Dekker van de Reinigingsdienst stond en staat de fabriek bij in de testfase van de nieuwe aanwinst.  meer informatie
1-3-1952A. Bakker, onderwijzer aan de Theo Thijssen A school, viert zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer. Door wethouder Sabel is hij gehuldigd.  meer informatie
1-3-1952De Oranjegalerij, de nieuwbouw aan de Oranjestraat is gisteren geopend en vandaag doen de volgende winkels deuren open: - Van Meurs woninginrichting, komt van Singel 118; - fa. A. v. Woerkom sanitair, komt van Broersveld 137/139; - fa. A. Ritman sportartikelen, komt van Hoogstraat 88; - H. Ruseler herenmodes, komt van Oranjestraat 10; - De Graaf-van Loon nouveauté's, komt van Rotterdamsedijk 270a, - Schoenenmagazijn Americain, komt van Hoogstraat 39; - Albert Heijn met de eerste zelfbedieningszaak in Nederland, - Opticien De Bruyn - Corsettenzaak De Kroon.  meer informatie
8-3-1952De Schiedamse vereniging De Postduif herdenkt in de grote zaal van de RK Volksbond het 20-jarig bestaan. De heer P. van Os, oprichter, is in al die 20 jaar voorzitter geweest. De vereniging telt nu meer dan 100 leden.  meer informatie
8-3-1952De vroeger in Schiedam nu in Arnhem wonende schilder C.F. Lampe exposeert in het VVV-gebouw tot 23 maart. Lampe schildert landschappen en is nog lid van de Schiedamse kunstenaarsgemeenschap S'45, waarvan hij een van de oprichters is.  meer informatie
10-3-1952Vernielzucht en ongeïnteresseerdheid bij de jeugd zijn de oorzaak van veel klachten over vandalisme ten opzichte van stadsgroen. De voorzitter van de Stichting Natuurbescherming drs. C.J.J. van der Maas, F. van de Tempel van de Natuurwachten, tuinarchitect J.J. Schipper van de Gemeentelijke Plantsoenendienst en hoofdinspecteur van politie W.H. Kloeseman bespreken de eventuele maatregelen om deze vernieling tegen te gaan. Men pleit voor straffe maatregelen van de zijde der politie.  meer informatie
11-3-1952Tot vandaag kan de Schiedamse bevolking een passende tekst bedenken voor de komende en nog te ontwerpen Erepenning van de Schiedamse Gemeenschap.  meer informatie
11-3-1952De 32-jarige Schiedamse bankwerker P. de R. hoort 1 jaar met aftrek tegen zich eisen bij de Rotterdamse Rechtbank wegens diefstal van 700 kilo bronzen afsluiters en 90 kilo koperen pijpen bij een inbraak op 17/18-12-1951 bij een gistfabriek in Schiedam. Tegen bemiddelaars bij de verkoop en vervoerder van de buit wordt drie maanden geëist.  meer informatie
12-3-1952In de Grote Kerk wordt het gerestaureerde orgel in gebruik genomen tijdens een concert door het Utrechts Stedelijk Orkest met organist Jac. P. Bekkers.  meer informatie
12-3-1952A. Sneep, directeur van de Fa. P. Sneep Verwarmingen, overlijdt op 66-jarige leeftijd.  meer informatie
12-3-1952SVV besluit zich terug te trekken als lid van de SBLO. In de eerste plaats is men het niet eens met de manier, waarop een conflict met de sportcommissie werd uitgelokt. Men is kwaad over de wijze, waarop de heer Hofman, 18 jaar werkzaam als bestuurslid, de laan werd uitgestuurd. Door het verdwijnen van Hofman heeft SVV geen vertegenwoordiger uit het bestuur van SVV in de SBLO. Men vindt de SBLO niet meer gerechtigd zich een overkoepelende organisatie te noemen.  meer informatie
12-3-1952Bij het uitbaggeren van de Raam wordt uit de modder een huls van een granaat en een machinegeweer opgediept. De herkomst kan niet worden vastgesteld.  meer informatie
12-3-1952Op de werf Gusto gaat de sleepboot Loire te water. De doop vindt plaats door mevr. C.P. Langelaar-Lucht, echtgenote van de chef Technische Dienst van L. Smit en Co. Internationale Sleepdienst.  meer informatie
12-3-1952NOAD 2 wordt tafeltenniskampioen van haar afdeling in de 1e klasse RTTB. NOAD 3 werd vorige week reeds afdelingskampioen.  meer informatie
15-3-1952De accordeonvereniging KDO viert in Musis Sacrum haar 15-jarig bestaan. De vereniging is begonnen als Van Hasselt's Vrienden en werd later omgedoopt tot KDO (Kunst Door Oefening). Voorzitter F.J. Havermans opende de avond. Men speelt (1952) in de 2e klasse van de Ned. Accordeon Bond.  meer informatie
17-3-1952Op de hoek van de Lange Singelstraat en Singel wordt de eerste paal geslagen voor een winkel met daarboven zes woningen naar ontwerp van architect C. van der Vlies.  meer informatie
17-3-1952De Bestuursraad van de Stichting Schiedamse Gemeenschap besluit een herdenkingssteen te plaatsen in de gevel van het pand Lange Kerkstraat 36. Op deze plaats heeft het ouderlijk huis gestaan van Jan van Riebeeck. De tegenwoordige eigenaar van het pand is A. de Groot, penningmeester van de genoemde stichting.  meer informatie
17-3-1952De Schiedammer en beiaardier Cor Don is via de radio in het programma te beluisteren zijn. DeVARA heeft opnamen gemaakt bij hem thuis en in de Grote Kerk van Vlaardingen, waar hij sedert twee jaar beiaardier is. In Schiedam valt hij, bij afwezigheid van Ferd. Timmermans, wel eens in. Hij was diens leerling.  meer informatie
17-3-1952De Bataafsche Petroleum Maatschappij is bereid een deel van de bij haar raffinageproces (kraken van ruwe olie) te Pernis vrijkomende hoogwaardige kraakgas, tegen een redelijke prijs ter beschikking te stellen aan de openbare gasvoorziening. De zes gemeenten Rotterdam, Den Haag, Leiden, Gouda, Schiedam en Delft aanvaarden dit aanbod gezamenlijk.  meer informatie
18-3-1952In Zaal Irene aan de Nieuwe Haven 155 worden natuurfilms vertoond door de Stichting Natuurbescherming in samenwerking met de Schiedamse Gemeenschap.  meer informatie
19-3-1952P. Stam wordt tot voorzitter gekozen van de Christelijke Besturenbond. Hij volgt N. Louis op die 4 jaar deze functie vervulde.  meer informatie
20-3-1952Ter gelegenheid van de Van Riebeeckherdenking in Zuid Afrika heeft het gemeentebestuur een album laten vervaardigen, waarin de band tussen onze stad en de stichter van de Zuid-Afrikaanse Republiek in tekst en foto duidelijk wordt gemaakt. Het album wordt door de officiële Nederlandse Delegatie in Zuid-Afrika overhandigd. De raadsleden kunnen van het album kennisnemen. Vrijdag is het werkstuk op het Gemeentearchief te bekijken. Vermoedelijk zal vrijdag ook de Wereldomroep een reportage samenstellen over Schiedam en de Jan van Riebeeck-herdenking. Zaterdag gaat het boek naar Amsterdam om daar aan de Nationale missie te worden overhandigd.  meer informatie
20-3-1952Gegadigden voor een nieuwe woning in aanbouw in Nieuwland kunnen zich tot 1 mei a.s. schriftelijk opgeven aan het Bureau Huisvesting. Voor een 4-kamerflat zal de huur vermoedelijk 10 á 11 gulden en voor een 3-kamerflat 9 á 10 gulden per week gaan bedragen, excl. waterverbruik.  meer informatie
20-3-1952In Kethel vindt de opening plaats van het Consultatiebureau voor Prenatale Zorg in het wijkgebouw van het Groene Kruis aan de Schiedamseweg. Iedere 3e donderdag van de oneven maand houdt dokter J.L.Heijmans, gynaecoloog, spreekuur van 14.30 uur tot 15.30 uur.  meer informatie
20-3-1952In het Passage Theater worden 147 gouden en zilveren insignes uitgereikt aan leden van de Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond van het NVV, die 25 jaar of 40 jaar lid waren. Plaatselijk voorzitter Glazer opent de avond. Tal van artiesten treden op o.a. de Chico's, Ria Verda en John Reynolds.  meer informatie
21-3-1952Op de Overschieseweg wordt J. Blom uit Rotterdam door een vrachtwagen van de Gemeentereiniging overreden en overlijdt aan zijn verwondingen.  meer informatie
21-3-1952Schoenenmagazijn Excelsior van de fa. G.W. Jansen vestigt zich op Hoogstraat 15, waar café Doejaaren tot voor kort was te vinden. Excelsior was reeds 32 jaar op de Dam gevestigd. Op de Dam zet Doejaaren zijn zaak voort in het oude pand van Excelsior.  meer informatie
22-3-1952Bij de Buitensluis vist men het lijk op van de 71-jarige C. van der Mast uit het Liduinagesticht. De persoon wordt reeds enkele dagen vermist.  meer informatie
22-3-1952De KLM-DC6 Koninin Juliana verongelukt bij Frankfurt. Tot de 46 slachtoffers behoort ook Schiedammer A. de Koning, die voor Wilton-Fijenoord op reis was.  meer informatie
27-3-1952Bij KB wordt de eremedaille in zilver van Oranje Nassau toegekend aan de heer A. Beekenkamp, werkzaam als timmerman molenaar in het bedrijf van H. van der Loo te Schiedam  meer informatie
28-3-1952De fa. Steinas sedert 1934 aan de Hoogstraat 82 gevestigd, vestigt zich op Hoogstraat 88. Voorheen was hier de fa. Ritman gevestigd maar die is verhuisd naar de Oranjegalerij In het pand Hoogstraat 82 blijft wel het atelier van Steinas gevestigd, waar 14 meisjes werkzaam zijn.  meer informatie
28-3-1952De gemeenteraad keurt het conceptplan voor een nieuw wandelpark in Schiedam-Noord goed. Het komt grotendeels in de West-Abtspolder en de Harg.. Naast een wandelpark komen er ook sportvelden en volkstuinen. (Het park krijgt bij de opening de naam Prinses Beatrixpark)  meer informatie
29-3-1952Op de Hoogstraat vestigt zich de fa. Forehead, een speciaalzaak in kousen.Tot dusver had deze zaak op de Rotterdamsedijk een speciaalzaak met wol en handwerkbenodigdheden. Voorheen was in het pand aan de Hoogstraat de radiozaak van de fa. Zijlstra te vinden.  meer informatie
30-3-1952Burgemeester Peek verricht in de Gerrit Verboonstraat de officiële opening van de VVV. Het VVV-inlichtingenbureau is gevestigd in één winkel met het reisbureau Lissone-Lindeman. Het College van B en W, de Bestuursraad van de Stichting Schiedamse Gemeenschap (SG), vertegenwoordigers van de landelijke VVV, de directie van Lissone-Lindeman en de sectie Vreemdelingenverkeer van de SG zullen bij de opening aanwezig zijn. Programma: Orgelconcert in het Stedelijk Museum, auto-rondrit Schiedam-Kethel, opening VVV-kantoor, lunch in hotel De Kroon.  meer informatie
30-3-1952In de gerestaureerde Evangelisch Lutherse kerk aan de Lange Nieuwstraat wordt een bijzondere dienst gehouden ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe orgel in het kerkgebouw. Het gerestaureerde instrument wordt bespeeld door Piet van de Kerkhoff. Ook is er orgelspel van mej. M.A. Dubbeldam.  meer informatie
mrt 1952Tijdens een uitvoering van Accordeonvereniging Kunst Door Oefening (KDO) in Musis Sacrum, deelt voorzitter F.J. Havermans mee dat het 15-jarig bestaan van de vereniging deze maand zal worden gevierd. Vice-voorzitter J. van Dijk overhandigt alvast een verenigingsvlag aan de voorzitter.  meer informatie
mrt 1952In de column Schiekanttekeningen wordt de zaak van de heer Van der Ent aan de Hogebanweg genoemd als de tweede zelfbedieningszaak in Schiedam. De zelfbedieningszaak van Albert Heijn aan de Oranjegalerij is dan zelfs pas de derde in Schiedam.  meer informatie
mrt 1952De jaarvergadering van de SBLO staat in het kader van een stille, maar verbeten strijd om de bestuursfuncties.  meer informatie
mrt 1952De bewoners van de Tuinlaan tekenen bij de Kroon beroep aan tegen het ongegrond verklaren van hun bezwaar tegen de voorgenomen bouw van een Cultureel Centrum in de Plantage.  meer informatie
mrt 1952Het gemeentebestuur gunt aan Muijs & De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf de bouw van 184 woningen op een terrein in de Nieuwlandsepolder, naast het terrein waar reeds 128 woningen in aanbouw zijn.  meer informatie
mrt 1952B en W gaan accoord met de invoering van Schoolradio op de openbare scholen, (mede) naar aanleiding van het verzoek van de Ouderraad van de Openbare Scholen dd. 18 februari j.l.  meer informatie
mrt 1952De Gemeenteraad gaat niet accoord met een voorstel van B en W om een straat achter de Parallelweg de naam te geven van de De Jongestraat. Het college heeft na beraad daarna de naam Kommiezenlaan voorgesteld omdat het eerste gedeelte van de betreffende landweg bekend was als Kommiezenlaantje. De herkomst van die naam is overigens onzeker.  meer informatie
apr 1952Het Stedelijk Museum Schiedam mag zich verheugen in de aanwinst van een grote collectie tekeningen van Van Wijngaardt, Dupont, Dooyewaard, Schutman en enige etsen van Derksen en van Angeren. Een stadsgenoot schenkt een damesportret van H.A. de Bloeme (1861), terwijl de beeldhouwer Pieter Starreveld zijn voorstudies van het beeld in het Julianapark aan het museum schenkt. Het museum heeft tegen voordelige prijzen reproducties van zeer bekende meesters te koop.  meer informatie
apr 1952De ouden van dagensociëteit verhuist vanuit zaal Marijke aan het Broersveld naar zaal Astoria in de Kethelstraat. De verhuizing is nodig wegens ruimtegebrek en onvoldoende ventilatie in het Broersveld.  meer informatie
apr 1952In de loop van april hoopt men de eerste tuinen in gebruik te nemen van het volkstuinencomplex ten westen van de Poldervaart.  meer informatie
apr 1952Het Christelijk Sociaal Convent in Schiedam zendt een brief met kritiek op het beleid en de kermis in Schiedam. Het pleit voor meer ontspanning die ethisch verantwoord is en in culturele zin opvoedend. De kermis wordt omschreven als 'oppervlakkige jool'. Men meent, dat minderbedeelde De Schiedammers daar te veel geld uitgeven.  meer informatie
1-4-1952Op de speeltrommel van de St. Janstoren wordt een nieuwe melodie gestoken. Op het hele uur: Gezang 173 'Alle roem is uitgesloten' en op het halve uur: 'Alle man van Neerlands Stam' van H.J. den Hartog. Dit laatste in verband met de Jan van Riebeeckherdenking.  meer informatie
1-4-1952De Nieuwe Ouden van Dagensociëteit in gebouw Astoria in de Kethelstraat opent haar deuren.  meer informatie
2-4-1952Bij Wilton-Fijenoord valt een hijskraan van het 46.000 ton dok van 15 meter hoogte. De kraandrijver komt er van af met een gebroken been en een hersenschudding.  meer informatie
3-4-1952Bureau Huisvesting is verplaatst naar het pand Westmolenstraat nr. 26.  meer informatie
5-4-1952In intieme kring recipieert in de zetterij van drukkerij De Eendracht A. van Pelt ter gelegenheid van zijn gouden jubileum bij deze onderneming, waarvan hij nu 20 jaar directeur is. Er zijn ongeveer 150 belangstellenden waaronder vanuit de Gemeente en gemeentelijke openbare diensten.  meer informatie
5-4-1952Bij Wilton-Fijenoord gaat onder grote belangstelling de Maasdam van de Holland Amerika Lijn te water. Mevrouw E. Gips, echtgenote van de oud-directeur verricht de doopplechtigheid.  meer informatie
7-4-1952De directie van chocoladefabriek De Baronie deelt het personeel mede, dat het bedrijf vanuit de Warande naar Alphen aan de Rijn zal worden overgeplaatst. Men wacht nog op toestemming uit Den Haag. Met het bedrijf zal een honderdtal gezinnen vanuit Schiedam eveneens naar Alphen aan de Rijn moeten overgaan. Men deelt mede, dat huisvesting verzekerd is.  meer informatie
10-4-1952De assistent-districtscommissaris van de Nederlandse Padvinders, A.M. Sunderman, verdient het eerste (Schiedamse) kwartje voor de gebrekkige padvinders, in de actie 'Een heitje voor een karweitje', door een ruit te zemen van het gebouwtje van de Stichting Schiedamse Gemeenschap (SG). Omdat het zo'n grote ruit is krijgt hij van de voorzitter van de SG een gulden toegestopt.  meer informatie
10-4-1952In de RK Volksbond wordt een feestavond gehouden voor amateurtoneelspelers, die mee willen doen bij de Wagenspelen in de Vakantieweek. Thom Roos is door de Stichting Schiedamse Gemeenschap aangezocht de leiding van deze spelen op zich te nemen.  meer informatie
11-4-1952Biljartvereniging Het Volksgebouw krijgt door een overwinning op Luctor et Emergo uit Maassluis de wisselprijs van Het Vrije Volk thans definitief in bezit.  meer informatie
12-4-1952De eerste drijvende steiger wordt te water gelaten bij de watersportvereniging Nieuwe Waterweg. Voorzitter Henk Kok hijst de vlag tijdens een plechtigheid in de oude Spuihaven. In 1947 is de watersportvereniging opgericht. Er moeten in totaal 8 van deze steigers worden geplaatst om alle leden een ligplaats te geven.  meer informatie
12-4-1952Jan van Ooyen, wonend op het Plein Eendragt 17a, vindt het paasei, dat Ger de Roos, leider van het KRO-Orkest zonder Naam, heeft verstopt. (Programma Weekend-serenade). In de KRO-uitzending op zaterdag wordt door de omroeper bekend gemaakt, dat het ei verstopt was bij de muziektent in de Plantage. Van Ooyen wordt ter plaatse door radiomedewerker Jaap van Meekeren geïnterviewd.  meer informatie
13-4-1952De nieuwe luidklok voor het kerkgebouw van de Nederlandse Protestantenbond is afgeleverd en wordt nu, Pasen, voor het eerst geluid. De inscriptie luidt 'IK DIEN' en de klok is aangeboden ter nagedachtenis aan de heer G.W. van Bergen Walraven (1878-1949) door zijn vrouw en kinderen.  meer informatie
13-4-1952Vandaag, 1e Paasdag komen biljarters uit Lier (België) de traditionele wedstrijd tegen het Schiedamse biljartdistrict spelen. De Legner-wisselbeker is thans nog in bezit van Lier  meer informatie
17-4-1952In het Passage Theater geven gymnastiekverenigingen uit Schiedam en Wandsworth een zeer geslaagde show in het uitverkochte theater.  meer informatie
17-4-1952Er wordt een sport-avond georganiseerd tussen Schiedamse organisaties en verenigingen uit het Engelse Wandsworth. Uit Engeland worden 60 personen verwacht. Alle Schiedamse gymnastiekverenigingen hebben hun medewerking toegezegd.  meer informatie
19-4-1952De Schiedamse Zwemclub SZC organiseert ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan onderlinge wedstrijden in het Sportfondsenbad Schiedam met de onderdelen estafette en een demonstratie van leden van ODZ te Rotterdam in showzwemmen. De avond wordt besloten met een waterpolowedstrijd waarvoor twee gelijkwaardige ploegen zijn samengesteld.  meer informatie
22-4-1952De Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk is thans telefonisch aangesloten onder nummer 65794. Het telefoontoestel wordt op werkdagen bediend van 09.30 tot 10.00 uur en B uitgezonderd op zaterdag B van 16.00 tot 16.30 uur.  meer informatie
22-4-1952De afdeling Schiedam van de Ned. Christen Vrouwen Bond herdenkt haar 30-jarig bestaan. Gisteren was er in de Lutherse Kerk een herdenkingsdienst.  meer informatie
23-4-1952Er staan 1200 jongens en meisjes bij het clubhuis voor de ongeorganiseerde Jeugd in de Doelen aan het Doeleplein ingeschreven als regelmatige bezoeker. Dit maakt de voorzitter van de Stichting Clubhuiswerk Ds. J.G. Jansen bekend bij de opening van de tweede Clutenba, de tentoonstelling en bazar. Verkoop van de opbrengsten bazar komen ten bate van het clubhuis.  meer informatie
24-4-1952In verband met de bezetting van een luchtwachtpost houdt Steun Wettig Gezag een wervingssamenkomst in Musis Sacrum. Burgemeester Peek pleit voor een spoedige uitbreiding van de vrijwilligerscorpsen. In de pauze meldt zich het vereiste aantal van 16 vrijwilligers aan.  meer informatie
24-4-1952K.J. Heyboer is 70 jaar. Deze bekende Schiedammer werd in 1872 te Noordgouwe in Zeeland geboren. Hij is voorzitter van de Kunstkring en Zwakzinnigenzorg, secretaris van het Comité Auto en Boottochten en lid van het Bestuursraad van de Schiedamse Gemeenschap (SG). Van 1918 tot 1942 was hij hoofd van de Schiedamse BLO-school. Vele jaren was hij hoofdbestuurslid van de Nederlandse Korfbalbond. Thans is hij erelid en (ere)voorzitter van de eerste Korfbalclub in Zuid Holland. Door de Stichting Schiedamse Gemeenschap wordt hem de toezegging gedaan, dat de tweede ere-penning, welke thans ontworpen wordt, zijn deel zal worden. De eerste penning ontvangt de heer W.F.H. Focke  meer informatie
25-4-1952Burgemeester Peek deelt aan het begin van de gemeenteraadsvergadering mee, dat het de bedoeling is dat de Koningin omstreeks juni 1952 een officieel bezoek zal brengen aan Schiedam. Dit bezoek zal samenvallen met de ingebruikname van de kruiser De Ruyter, die bij Wilton-Fijenoord in aanbouw is.  meer informatie
25-4-1952In zijn woning aan de Burgemeester Knappertlaan overlijdt de heer W. Kester op de leeftijd van 77 jaar. Hij is oprichter en directeur van de Koek-, Banket- en Beschuitfabriek W. Kester in het Broersveld.  meer informatie
25-4-1952De Gemeenteraad geeft zijn fiat aan de nieuwste plannen van het gemeentebestuur om 364 nieuwe woningen te bouwen in Kethel. B en W worden gemachtigd hiervoor 4,5 miljoen gulden te lenen.  meer informatie
25-4-1952In het gebouw van de RK Volksbond houdt notaris P. Schaberg en en op 2 mei aanstaande een openbare en vrijwillige verkoping wegens beëindiging van het bedrijf Meelfabriek Schiedam NV. Geveild worden de panden aan de Hoofdstraat 39.  meer informatie
26-4-1952Mej. M. van Duinhoven is 30 jaar verloskundige. In haar woning aan de Willemskade 37 kan men haar eventueel gelukwensen op zaterdagmiddag van 3 tot 5 uur.  meer informatie
28-4-1952De Wereldomroep is in Schiedam om in de Bosboomlaan een reportage te maken over schooltandverzorging. In de school en in de Dentalcar hebben de reporters vraaggesprekken met de schooltandarts, mevr. Alkema en de heer Ledeboer. De uitzending volgt binnen 14 dagen, vertalingen zijn gemaakt in het Engels, Arabisch, Indonesisch, Spaans en Egyptisch.  meer informatie
apr 1952De eerste spade gaat de grond in voor het nieuwe recreatieterrein nabij de sportvelden aan de Oude Dijk. Het park wordt 60 hectare groot. De uitvoering geschiedt in het kader van de DUW (Dienst Uitvoering Werken) als een werklozenproject, en vangt zonder enige ceremonie aan.  meer informatie
apr 1952De NV Mavom, Mij. voor Oppervlakte- en Metaaltechniek, opgericht in 1938 en gevestigd aan de Noordvestsingel onder directie van ing. A. Thomassen, verlaat Schiedam en vestigt zich in Leiden. Deze NV werd in 1938 opgericht.  meer informatie
mei 1952In de loop van deze week zijn de 2 grootste luidklokken na een jarenlange afwezigheid vanwege de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende reparatie weer in de St. Janstoren teruggekeerd. De herplaatste klokken dateren van 1455 en 1519. 1455 -Brandklok -3500 pond 1519 -St. Jansklok -5600 pond 1710 -werkklok -2000 pond  meer informatie
mei 1952Wilton-Fijenoord gaat een lasloods bouwen van 97,2 meter lang, 31 meter breed en 22 meter hoog. Een dezer dagen hebben de BAM en de Vries Robbé de opdracht voor de bouw ontvangen. De loods moet binnen 8 maanden gereed zijn.  meer informatie
mei 1952De klaverjasvereniging Stem's Vrienden wordt opgericht met een clublokaal in de Overschiesestraat. Voorzitter is A. van der Horst, penningmeester R. Janse en secretaris J. Klein.  meer informatie
mei 1952Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam wordt ten behoeve van de Gemeente Schiedam de onteigening uitgesproken van de terreinen van Van Deventer & Zn. aan het Hoofd ten behoeve van aanleg van de Maasboulevard.  meer informatie
mei 1952Van de Commissaris der Koningin wordt op het stadhuis een kopie ontvangen van de eigenhandig door Hare Majesteit ondertekende brief met een dankwoord voor de talloze gelukwensen die ze ontving naar aanleiding van haar verjaardag op 30 april jl.  meer informatie
mei 1952Dezer dagen neemt H. van der Kraan zijn werkzaamheden als wethouder van Gemeentewerken en Grondbedrijf weer ter hand, na geruime tijd ziek te zijn geweest. Wethouder Sabel nam gedurende zijn afwezigheid zijn wethouderschap waar.  meer informatie
mei 1952De firma J. Jacobs Machinale Kwasten en Borstelfabriek NV te Schiedam wordt opgericht met als doel de fabricage van en de groothandel in alle soorten borstelwaren en kwasten. Directeur is M. Jacobs.  meer informatie
3-5-1952Bij de Werf Gusto wordt de tanker Caltex Bengalis te water gelaten. Mevr. H. Smits, echtgenote van de directeur van de NV Ned. Pacific Tankvaart My te Den Haag, doopt het schip .  meer informatie
5-5-1952Burgemeester Peek reikt de prijzen uit van het schoolvoetbal- en handbaltoernooi. voor voetbal aan de Jan Ligthartschool A-LO en de Willem de Zwijgerschool-ULO; voor handbal aan de St. Agnesschool-LO en de Mater Deischool B ULO  meer informatie
6-5-1952In het Volksgebouw wordt mej. J. van der Meulen gehuldigd, omdat zij op 1 mei, 35 jaar als onderwijzeres aan de Klaas de Vriesschool B verbonden was. Het oud-hoofd van de school spreekt de huldigingswoorden.  meer informatie
7-5-1952De groep Engelse gasten die dankzij de activiteit van mr. Haigh ons land en daarbij ook Schiedam bezoekt, brengt een bezoek aan de distilleerderij van de firma Rijnbende aan de Noordvest. Het ligt in de bedoeling iedere week een groep van ongeveer 20 personen, afkomstig uit Engelse horeca-bedrijven rond te leiden, zodat zij kennis kunnen maken met producten uit de gedistilleerd-industrie.  meer informatie
8-5-1952Met een mars door Schiedam en een samenkomst in het gebouw aan de Lange Haven herdenkt het Leger des Heils haar 65-jarig bestaan in Nederland.  meer informatie
8-5-1952De voorzitter van vereniging Hoogstraatbelangen L. Daniels opent de winkelweek, die tot 17 mei duurt.  meer informatie
10-5-1952In de RK Volksbond wordt herdacht dat de heer G. de Gauw 25 jaar voorzitter is van de EHBO in Schiedam. Tegelijkertijd worden nog 3 EHBO-ers gehuldigd, ze worden door het hoofdbestuur met de Tilanus-medaille onderscheiden. De revue "'t Is feest vandaag" zorgt voor de feestelijke omlijsting. De avond wordt dansend besloten.  meer informatie
11-5-1952Hermes-DVS wordt na een overwinning op Sparta met 2 - 1 kampioen in de eerste klasse D van de KNVB. De wedstrijd werd in het Feijenoord-stadion gespeeld in het bijzijn van 65.000 toeschouwers. Tienduizenden Schiedammers staan op de Rotterdamsedijk om het elftal te verwelkomen. In het Stedelijk Museum spreekt burgemeester Peek het kampioenselftal toe. Het winnende doelpunt wordt een minuut voor het eind gemaakt door Cock van der Tuyn. Jacques Heijster maakt het eerste doelpunt.  meer informatie
12-5-1952Bij Koninklijk Besluit wordt aan de heer S.P. Timmermans te Schiedam, wegens 50 jaar trouwe dienst bij de firma S. Suermondt en Zn. te Rotterdam, de ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver toegekend.  meer informatie
15-5-1952De nieuw opgerichte afdeling van het Ned. Verbond van Middenstandsverenigingen houdt in Musis Sacrum een vergadering. De heren H. Neuteboom, voorzitter en P.J. de Kruif, secretaris voeren het woord. Initiatiefnemers van de oprichting van de Schiedamse vereniging zijn de heren A. van Duinhoven en J. Ritman.  meer informatie
15-5-1952De Schiedamse padvinders moeten vandaag hun clubhuis aan de Nieuwstraat 12 verlaten. Ze waren daar al eerder door de gemeente van ingelicht. Hiertoe behoren ook de zestig leden van de groep Het Schotse Vendel, die op 3 mei 25 jaar in Schiedam waren gevestigd.  meer informatie
16-5-1952Het grote speelterrein aan de Marconiweg krijgt enkele toestellen voor de oudere jeugd. Door de Plantsoenendienst wordt een installatie geplaatst, welke het midden houdt tussen een klimtoren en een meervoudig rek. Ook worden schommels geplaatst met als zitplaatsen stukken oude brandweerslang.  meer informatie
16-5-1952Electriciteitsartikelenwinkel De Mol-Jansen verhuist naar de Lange Kerkstraat 66, na een 35-jarig verblijf op de Lange Haven. In de Lange Kerkstraat was voorheen gevestigd het advocatenkantoor van mr. Vermaas.  meer informatie
21-5-1952In het Volksgebouw aan de Tuinlaan viert de afdeling Schiedam van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale een feest, waarbij een aantal leden vanwege hun 25- of 40-jarig lidmaatschap worden gehuldigd. Voor elke jubilaris is er een oorkonde, terwijl de 40-jarigen nog een gouden NVV - speldje ontvangen. Een apart woord is er nog ten afscheid voor de bestuurders F. Sprong en T. Verwey, die een polshorloge ontvangen.  meer informatie
23-5-1952Door een blunder van architect G. Westerhout, hij vergat o.a. een speciale voedingskabel, wordt de in aanbouw zijnde, nieuwe röntgenafdeling van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan 40.000 gulden duurder dan de geraamde 110.000 gulden. De Gemeenteraad gaat accoord met het extra krediet voor de aanleg van deze afdeling.  meer informatie
23-5-1952In het Stedelijk Museum wordt de tentoonstelling geopend van werken van de kunstenaar Marius Richter. Deze expositie omvat de ontwerpen, die hij vervaardigde voor de glasramen in de Grote Kerk. Tevens zijn er schilderijen en tekeningen te zien. De Expositie wordt gehouden in verband met de overdracht van het tweede en derde gebrandschilderde raam voor de Grote Kerk aan de kerkmeester.  meer informatie
29-5-1952De constituerende vergadering van de sectie Vreemdelingenverkeer van de Stichting Schiedamse Gemeenschap heeft het volgende bestuur opgeleverd: voorzitter: G.W. van Bergen-Walraven (Kamer van Koophandel); vice-voorzitter: H.A.M. Roelants (Departement Nijverheid en Handel); secretaris: M. Witkamp (Vereniging Gedistilleerd) en de leden: N.J. Bouvet (ANWB), G.B.F. van der Broek (Horeca); W. Hagens (persoonlijk), G.W.J. Nijkamp (middenstand), B. Wilton (Groot Bedrijf), F.A. de Wolff (G.G.). Ambtshalve hebben zitting: P. Groenendaal (adm. SG), A.H. van Riel (Schiedams Bureau Lissone-Lindemans).  meer informatie
30-5-1952Op de leeftijd van 66 jaar overlijdt Andries Fontijne, oprichter en oudste directeur van NV Machinefabriek A. Fontijne.  meer informatie
31-5-1952Notaris J.F.W. Meyer wint de eretitel in het Schiedams Schaak-kampioenschap. De prijsuitreiking vindt plaats op 12 juni aanstaande in de Amstelbron.  meer informatie
31-5-1952In een te Pernis gehouden muziekconcours van de Ned. Federatie van harmonie en Fanfaregezelschappen behaalt de Wilton-Fijenoord Harmonie de eerste prijs. Daar dit de tweede achtereenvolgende keer is, promoveert men naar de hoogste afdeling De Vaandelafdeling, waar ook OBK in zit.  meer informatie
31-5-1952Korfbalvereniging Succes viert in het Volksgebouw aan de Tuinlaan haar 15-jarig bestaan met een feestavond, waarbij leden het stuk Het spook van de Vrijburch zullen opvoeren. Op 8 juni begint men met vijf jubileum-seriewedstrijden.  meer informatie
jun 1952De Curatoren van het Stedelijk Gymnasium dienen bij de Gemeenteraad een aanbeveling in voor de benoeming van de leraar natuur- en scheikunde drs. W.P. Gelderman. Ter benoeming van een leraar geschiedenis in vaste dienst wordt voorgedragen dr. H.J. de Graaf, thans in tijdelijke dienst.  meer informatie
jun 1952Bij de Oud Gereformeerde Gemeente in Schiedam, die sedert het overlijden van ds. W. Roos zonder voorganger is, heeft deze week ds. Fr. Luytjes, tot dusver predikant in Klundert, zijn intrede gedaan.  meer informatie
jun 1952Aan W.G.A. Dalmeyer, fabriekschef bij de Fa. Kips & Co., fabriek van IJzerwerken in Schiedam, wordt de ere-medaille in zilver van Oranje Nassau toegekend.  meer informatie
jun 1952B en W verzoeken het Centraal Vrouwen Comite om advies inzake het instellen van een wekelijkse koopavond, hetgeen mogelijk wordt per 01 oktober 1952 krachtens de nieuwe Winkelsluitingswet.  meer informatie
jun 1952Het rechtsgeding over de ontruiming van de NV Nema-Glas aan de Havendijk heeft het resultaat gekregen. Volgens een beslissing van kantonrechter mr. P.B. Cos moeten de op de terreinen aanwezige opstallen met uitzondering van die, welke in gebruik zijn bij de firma's Bernoski en Wyers, door Nema-Glas worden afgebroken tegen een vergoeding van f. 5000,00. Onder deze afbraak vallen ook de loodsen en de woningen.  meer informatie
1-6-1952De loopbrug over de Poldervaart in de onmiddellijke nabijheid van het stoomgemaal is tijdens de Pinksterdagen in gebruik genomen. Voor de volkstuinders behoort de omweg via de Vijfsluizen tot het verleden.  meer informatie
4-6-1952In Musis Sacrum wordt de oprichtingsvergadering gehouden voor de plaatselijke afdeling van het Veteranen Legioen Nederland. Als sprekers zijn uitgenodigd de heren Ton Schilling en Dr. Verburg. Het ontstaan van het legioen is te danken aan de 'ontsteltenis, die de soldaten bij hun terugkeer uit Indonesië beving, toen zij moesten constateren, hoe het Nederlandse volk was geworden tot 'duf stemvee' dat zich als een stomme karbouw acht jaar partij-politieke oplichting had laten welgevallen'. In de loop van de avond wordt een definitief bestuur gekozen.  meer informatie
5-6-1952P.M. Giliamse ontvangt uit handen van de heer L.L. Vincent de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Hij is woonachtig aan de Broersvest 57a. Giliamse viert vandaag zijn 50-jarig huwelijksfeest en tevens is hij 40 jaar in dienst bij de Constructiewerkplaats Gebrs. Vincent aan de Adm. de Ruyterweg als werkmeester.  meer informatie
7-6-1952In de opslagplaats van de Gebrs. Ossendrijver in Granen, Oliën, vetten en Schadegoederen aan het Groenweegje bij de Schie woedt een zware brand. Het naastgelegen bedrijfspand van de Azijnfabriek Azinol vat ook vlam. De brandweer rukt met alle materieel uit om dit oude en sterk brandbare deel van de stad voor een ramp te behoeden. Beide panden branden echter geheel uit. Omwonenden zijn druk doende hun huisraad in veiligheid te brengen met hulp van veel omstanders. Met 30 stralen bestrijdt men de brand die tenslotte leidt tot 'brand meester'.  meer informatie
7-6-1952De afdeling Schiedam van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) bestaat 60 jaar. In verband hiermede wordt in de RK Volksbond van 7 t/m 15 juni een tentoonstelling gehouden, die door burgemeester Peek wordt geopend.  meer informatie
8-6-1952Korfbalvereniging Succes wint de Parool-medaille, in de eerste afdeling bij seriewedstrijden. W.I.O.N. wordt tweede. In de tweede afdeling wint Hou Stand 2. In de derde afdeling (aspiranten) wint W.I.O.N.  meer informatie
8-6-1952P. Roozenbeek van Schaakclub Schiedam (SCS) wordt jeugdkampioen schaken van Schiedam. Kooiman wordt tweede.  meer informatie
11-6-1952De nieuwe voorganger van de Oud-Gereformeerde Gemeente in Schiedam, Ds. F. Luytjes, wordt bevestigd in een dienst, die om acht uur aanvangt. Morgen doet hij zijn intrede.  meer informatie
13-6-1952In de grote zaal van Musis Sacrum, waar de VVD een verkiezingsbijeenkomst organiseert en mevrouw Fortanier aan het woord komt als als lid van de Tweede Kamer, zijn maar enkele tientallen belangstellenden. De heer H.J.E. Moll houdt een korte inleiding.  meer informatie
14-6-1952Motorclub Schiedam viert in de Amstelbron haar 5-jarig bestaan. In 1947 begon men met 11 leden, thans zijn er ruim 100. Voorzitter Hekking spreekt een woord van dank uit aan de KNMV voor het herinneringsgeschenk. Een bal besluit de avond.  meer informatie
14-6-1952Bij het leggen van de persbuis, die het rioolwater van Kethel en Nieuwland naar het centrale gemaal aan de Marconiweg moet brengen, is men ter hoogte van de tuiningang van de Grote Kerk op een oude walbeschoeiing gesloten van het oude grachtje, dat hier vroeger was. Hier eindigde het grachtje, dat in 1900 werd gedempt tot aan de kosterswoning op de hoek van het Oude Kerkhof. De nog in prima staat verkerende beschoeiing is verwijderd.  meer informatie
14-6-1952In de Plantage geven 9 harmonie-corpsen blijk van hun kunnen. De verdeling van de gemeentelijke subsidie is de inzet. De uitslag is: - OBK, - Harmonie Wilton-Fijenoord, - Harpe Davids, - Muziekkorps Leger des Heils, - Politie muziekgezelschap, - St. Ambrosius, - Crescendo, - St. Radboud, - Muziekkorps Gusto. Juryleden zijn Gijsbert Nieuwland en Meindert Boekel.  meer informatie
15-6-1952In de grote zaal van Musis Sacrum waar de Katholieke Volkspartij een verkiezingsbijeenkomst organiseert, waarbij prof. C.P.M. Romme het woord voert, wordt goed bezocht. Prof. Romme houdt een redevoering van bijna 2 uur.  meer informatie
16-6-1952In de Plantage belegt de Partij van de Arbeid een openlucht bijeenkomst in verband met de komende verkiezingen. Minister Mr. J. in 't Veld, Mr. Burger, mej. mr. Zeelenberg en de heer Van Hattum voeren het woord voor een publiek van ongeveer 1000 mensen. De voorzitter van de PvdA in Schiedam, H. Sabel opent en sluit de bijeenkomst.  meer informatie
16-6-1952In zaal Irene spreekt H.W. Tilanus voor de kiesvereniging van de Christelijk Historische Unie.  meer informatie
21-6-1952Er wordt besloten bij de laatste selectie van het Nederlands Gymnastiekverbond dat Truus Woord van gymnastiekvereniging THOR niet in de Olympische turnploeg wordt opgenomen die ons land in Helsinki zal vertegenwoordigen.  meer informatie
21-6-1952H. Winkelman, firmant en oprichter van Winkelman's Automobielbedrijven overlijdt op 64-jarige leeftijd.  meer informatie
21-6-1952Ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente de heer J. Segaar wordt in het gebouw van deze Gemeente aan de Broersvest een herdenkingsdienst gehouden. Tevens is er een receptie.  meer informatie
22-6-1952Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de afd. Schiedam van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) wordt een feestelijke herdenkingsvergadering gehouden in het gebouw van de RK Volksbond. De heer A.A. Olierook spreekt de feestrede uit. Gisteren was er al, in hetzelfde gebouw, een receptie.  meer informatie
22-6-1952Hermes-DVS wordt tweede in de strijd om de landstitel in de eerste klasse van de KNVB na een gelijkspel tegen Ajax ( 2 B 2 ).  meer informatie
24-6-1952In het clubhuis van de georganiseerde jeugd aan het Doeleplein wordt het Werkcomité voor de Zomeravond geïnstalleerd in tegenwoordigheid van wethouder Van Kinderen door de voorzitter van de S.G. Midden Holland. De leider van de club aan het Doeleplein K. Scholten wordt voorzitter. Het doel is trachten te achterhalen de ongeorganiseerde jeugd in de zomervakanties ontspanning te bieden.  meer informatie
24-6-1952Bij Koninklijk Besluit is aan P. Kulik te Schiedam wegens 50 jaar trouwe dienst bij de NV tot Aanneming van Werken v/h H.J. Nederhorst te Gouda, de ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver toegekend. Door de Maatschappij voor Nijverheid wordt betrokkene begiftigd met een gouden medaille.  meer informatie
25-6-1952Op het Koolas zijn duizenden mensen aanwezig om de verkiezingen voor de Tweede Kamer te volgen via de verkiezingsdienst van de krant De Schiedammer.  meer informatie
28-6-1952Biljartvereniging Pleinzicht herdenkt haar 10-jarig bestaan met de prijsuitreiking aan het slot van de nederlaag-serie. Secretaris H.W. van Kersten reikt een beker uit aan biljartvereniging Eureka. De besturen van de andere verenigingen ontvangen een Delfts-blauw herinneringsbordje. Eerder op de dag is er een receptie. Op zondag 13-07-1952 wordt de jubileumviering afgesloten met een ontvangst van de Belgische biljartvrienden uit Borgerhout (Antwerpen). Van de Kon. Nederlandse Biljartbond ontvangt men een plaquette. Van de andere Schiedamse biljartverenigingen ontvangt men een tegeltableau, ontworpen en gemaakt door de Gebrs. Hendrickx.  meer informatie
30-6-1952Aan de achterzijde van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan wordt de eerste paal geslagen voor de uitbreiding en nieuwbouw van een röntgenafdeling. Aanwezig zijn o.a. architect Westerhout en de geneesheer-directeur dr. J.H. van den Berg. De afdeling zal over ongeveer een jaar gereed zijn. Behalve de eigenlijke röntgenkamer krijgt de nieuwe afdeling ook de beschikking over de therapie-kamer, een onderzoekkamer, een dokterskamer en enkele andere werkruimten.  meer informatie
jul 1952B en W hebben een lijstje met de straatnamen voor de wijk Nieuwland. Hierop staan de P.J.Troelstralaan, de Dr. Schaepmansingel, de S.van Houtenlaan, Prof. Aalberselaan, Schaperlaan, Talmalaan en Dr. de Visserlaan.  meer informatie
jul 1952De Schiedamse politie is als eerste dienst in Nederland gestart met een afdeling Voorlichting op het gebied aangaande veiligheids- en beschermingsmaatregelen. Bij het Hoofdbureau in de Lange Nieuwstraat kan men bij de afdeling Recherche terecht voor informatie etc.  meer informatie
zomer 1952De Schiedamse horecabedrijven in het centrum van de stad houden houden via hun eigen blad een pleidooi voor een parkeerterrein op de Koemarkt en dan speciaal op het plantsoen op de Rotterdamsedijk hoek Broersvest tegenover flatgebouw Singelwijck, waar de trams naar en van Rotterdam omheen rijden.  meer informatie
jul 1952B en W stellen voor een nieuwe G.L.O. school op te richten en deze onder te brengen in het gebouw van de z.g. Finse school nabij het Lorentzplein, en de school te noemen "Prof. Dr. Ph. Kohnstammschool". In september wordt de Theo Thijssen B-school volledig opgeheven. In Kethel wil men 2.000 m2 beschikbaar stellen voor de bouw van een RK Lagere School.  meer informatie
jul 1952Voor het front van de St. Franciscusgroep heeft districtscommissaris A.J.Breve aan Eugéne van Dijck de gouden Jan van Hooff medaille uitgereikt omdat hij op 7 mei j.l. een jongetje uit de Lange Haven redde. De medaille werd destijds ingesteld door het Nationaal Hoofdkwartier van de verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging.  meer informatie
jul 1952In opdracht van de directie van de HAV-bank aan de Gerrit Verboonstraat heeft architect Dudok een nieuwe vleugel ontworpen voor het bankgebouw aan de zijde van de Tuinlaan. Deze plannen zijn inmiddels ingediend bij de betreffende overheidsinstanties.  meer informatie
jul 1952Er staat in deze krant een zeer uitgebreid stuk over de nieuwe uitbreidingsplannen van Schiedam o.a. -Groei naar noordwesten met woningbouw en schoolbouw.(Nieuwland) -Hoofd en Volkspark in de toekomst. -Kethel zal vele malen groter worden dan het nu is. -Ook rond de Schie verandert het een en ander.  meer informatie
1-7-1952In het kader van een door de Schiedamse schaakclubs georganiseerd simultaantoernooi heeft de eerste séance plaats, waarbij 20 schakers van 5 verenigingen hun krachten meten met de heer Meijer, de nieuwe kampioen van Schiedam. De openingswedstrijd is gewonnen door Meijer met 12½ uit 20. Het toernooi wordt voortgezet met séances bij Schaakclub SBO en Schaakclub SCS.  meer informatie
1-7-1952Zowel de Schiedamse als de Rotterdamse brandweer en de GGD rukken uit naar het bedrijfpand van het Intermediar Technisch Bureau KAVA aan de Gustoweg, waar een explosie plaats vindt van een propaangascylinder. Een arbeider wordt ernstig gewond. Een begin van brand wordt geblust. De ravage in het pand is groot.  meer informatie
1-7-1952Vanmorgen is aan de Burgemeester van Haarenlaan bij de Vlaardingerdijk ter hoogte van de Jan Steenstraat de eerste paal geslagen voor 24 woningen, die daar voor rekening van het Pensioenfonds van de Werf Gusto worden neergezet. Aanwezig zijn o.a. de aannemer, de fa Bervoets te Rotterdam en ir. van Herwaarden van het architectenbureau Vermeer en van Herwaarden.  meer informatie
5-7-1952G. Groeneveld, leraar aan de Rijks-HBS aan de Overschiesestraat, gaat met pensioen. In het gymnastieklokaal zijn collega's, leerlingen en oud-leerlingen bijeen. Collega W.J. Vollewens die 20 jaar met dhr. Groeneveld heeft samnegewerkt spreekt een afscheidswoord namens de leraren.  meer informatie
5-7-1952In Utrecht is door een internationale jury aan de heer J. Eijgenraam te Schiedam de gouden medaille toegekend voor zijn inzending op de Internationale Tentoonstelling Eeuwfeest Postzegel (ITEP)  meer informatie
5-7-1952Het Politie Muziekgezelschap onder leiding van M. de Graaff behaalt op het Nationaal Federatief Muziekconcours te Valkenswaard in de marswedstrijd afd. Uitmuntendheid Fanfare de 1e prijs, evenals in de concertwedstrijd. Men promoveert hierdoor naar de eerste afdeling.  meer informatie
5-7-1952Op het oude feestterrein in het Volkspark, organiseert het Nederlands Christelijk Gymnastiekverbond een juniorendag voor de kring Rotterdam, Dordrecht en omstreken waaraan 1600 gymnasten deelnemen. De Schiedamse gymnastiekvereniging DOK vervult de rol van gastvrouw. Excelsior Delft ontvangt de wisselbeker.  meer informatie
6-7-1952In de Kamperfoelielaan in Kethel is tijdens een onweersbui met hevige rukwinden het dak van 6 woningen afgewaaid. Er zijn geen gewonden. Het betreft hier woningen van het Welchen-systeem. De Airey-woningen zijn na de storm in januari nagekeken en hadden geen schade.  meer informatie
7-7-1952Bij Hermes-DVS wordt de Arnold Frankbeker wegens de beste club-verdiensten van het jaar uitgereikt, aan het volledige eerste- elftal. J.C. van Zijderveldt, penningmeester, wordt benoemd tot lid van verdienste.  meer informatie
7-7-1952Met ingang van vandaag heeft de Gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken de ophaaldienst van oudpapier moeten stopzetten. Indertijd werd deze ophaaldienst in het leven geroepen om daardoor een klein aantal werklozen aan werk en een goede boterham te helpen.( 9 man ) Thans is het echter onmogelijk een afzetgebied voor oud papier te vinden. De laatste weken moest het oud-papier bij de Gemeentereinigingsdienst blijven liggen, omdat er geen kopers voor waren te vinden. Zodra de prijs van het oud-papier weer stijgt, zal de ophaaldienst weer in het leven worden geroepen.  meer informatie
7-7-1952Vanmorgen is de vlag gehesen op het grote podium van de Schiedamse Gemeenschap in de Plantage. De korte plechtigheid is behalve door de meeste leden van het dagelijks bestuur van de SG bijgewoond door wethouder Van Kinderen, de architecten Kammer en Pol en gemeentearchitect L.A. de Haas.  meer informatie
10-7-1952Met trots en voldoening draagt burgemeester Peek voor het eerst de fraaie, nieuwe ambtsketen, die door goudsmeden en graveurs van de Rijksvak-en Kunstnijverheidsschool te Schoonhoven vervaardigd is. Dit gebeurt tijdens een korte, ongedwongen bijeenkomst waarbij leerlingen van de school aanwezig zijn. De ontwerper van de ambtsketen is Leo Horowitz.  meer informatie
11-7-1952J. Bakker uit de Aleidastraat 32b, assistent-bedrijfsleider, is 25 jaar in dienst bij de NV Branderij en Gistfabriek Hollandia II. Van de maatschappij voor Nijverheid en Handel ontvangt hij de zilveren legpenning.  meer informatie
11-7-1952Schiedammer C.F. van Haasteren, Broersvest 141, is de winnaar geworden van de 1e prijs (f. 300,-) van de ontwerp-prijsvraag voor de Ere-penning voor de Schiedamse Gemeenschap. Er zijn in totaal 17 ontwerpen ter beoordeling bij de jury binnengekomen, unaniem heeft men voor het ontwerp van de heer Van Haasteren gekozen die in 1947 eindexamen deed aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Hij is in Schiedam gevestigd als onafhankelijk kunstenaar. De voorzijde van de penning toont een afbeelding van Pegasus + 2 raderen. Het randschrift luidt: eendrachtig samenstrevend. De achterzijde heeft de tekst "De Schiedamse Gemeenschap" met het wapen van Schiedam.  meer informatie
12-7-1952In het Volkspark zijn naar schatting 1000 leden van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) bijeen voor een openlucht bijeenkomst. Een van de sprekers is algemeen voorzitter Ruppert die anti-sociale tendensen bekritiseert. Voor de muziek zorgen Harpe Davids en het Pijpercorps uit Vlaardingen.  meer informatie
16-7-1952L.C. den Houting viert zijn 40-jarig jubileum bij de PTT. Van de heer J. Rook, directeur van het postkantoor, ontvangt hij de gebruikelijke geschenken: oorkonde en enveloppe met inhoud. Van het personeel ontvangt hij een elektrisch scheerapparaat.  meer informatie
19-7-1952Men is begonnen met de werkzaamheden aan de hoofdingang van het Stedelijk Museum Schiedam.  meer informatie
19-7-1952Circus Boltini zal vanaf vandaag tot dinsdag 22 juli, drie voorstellingen geven op het Doeleplein.  meer informatie
20-7-1952De hooiberg van de firma W. Dijkshoorn aan de Polderweg raakt in brand. Een voorraad hooi en een z.g. barg zijn verloren. de schade is ong. f. 5000,-. De brand wordt bestreden door de Kethelse en de Schiedamse brandweer. Het vermoeden bestaat dat kinderen met vuur hebben gespeeld.  meer informatie
21-7-1952Met zijn Jawa-motor heeft wethouder Sabel een aanrijding met een vrachtauto op de hoek Burgemeester Knappertlaan/Vondellaan. Na verbonden te zijn in het ziekenhuis mag hij naar huis. de motor is nogal beschadigd.  meer informatie
22-7-1952Bij de Werf Gusto wordt het m.s. Megrez N. te water gelaten. Het schip is voor rekening van Van Nievelt Goudriaan en Co's te Rotterdam gebouwd. De doopplechtigheid wordt verricht door Mevr. Timmer de Jong, echtgenote van een oud-hoofdinspecteur van rederij Van Nievelt.  meer informatie
23-7-1952Op het nieuwe Plantage-podium wordt vrijdag 25 juli een proefconcert gegeven om de acoustiek te testen. Op het oude podium geeft Harpe Davids vanavond het laatste concert, morgen wordt reeds een begin gemaakt met de afbraak van dit podium, dat in Kethel op een nog onbekende lokatie wordt herplaatst.  meer informatie
24-7-1952In het kader van de zomeravond-jeugdrecreatie worden in de Marconistraat wedstrijden gehouden op de autoped en ringsteken op fietsen.  meer informatie
24-7-1952Mej. A.J. Kieboom, hoofd van de school voor gereformeerd kleuteronderwijs aan de Singel viert haar 25-jarig jubileum. 's Ochtends wordt dit feest op school gevierd. 's Avonds is er een receptie in het Gereformeerde Jeugdhuis aan de Lange Haven.  meer informatie
25-7-1952C. Keijzer, chef van de afdeling Sociale Zaken van Wilton-Fijenoord is 25 jaar in dienst bij de scheepswerf. In de ochtend is er gelegenheid voor felicitaties voor de "werf"mensen. 's Middags komen er veel mensen van buiten het bedrijf o.a. van gemeente, politie enz.  meer informatie
26-7-1952Aan de Nieuw Mathenesserstraat verklaart wethouder Sabel de nieuwe garage van de Gebr. van Pelt voor geopend..  meer informatie
29-7-1952Op de Algemene Begraafplaats aan de Vlaardingerdijk wordt met militaire eer de sergeant-vlieger J. Hogenboezem begraven. Hij was vroeger bij het KNIL en de laatste tijd bij de Geneeskundige Troepen gedetacheerd. Ongeveer honderd manschappen begeleiden de rouwstoet op weg van de Hoogstraat naar de begraafplaats.  meer informatie
29-7-1952De prijsuitreiking voor de zomeravond-competitie voor de voetballende jeugd zal plaats vinden in De Doele aan het Doeleplein. De prijswinnaars zijn: afd. A afd. B afd. C 1 D.G.B. D.G.B. P.V.V. 2 S.B.O. D.B.S. Jonathan 3 Ahoy-b G.E.J.C.  meer informatie
29-7-1952De Schiedamse tafeltennissers hebben een nieuw clublokaal dat zich bevindt in de kelders van café-restaurant Corner House aan het Rubensplein. NOAD neemt deze ruimte als eerste in gebruik. Op 1 september volgen TCK en Ready. Iedere vereniging krijgt twee speelavonden in de week.  meer informatie
aug 1952In deze krant staat een aanklacht tegen de toestand aan de Vlaardingerstraat betreffende de open riolering onder het hoofd: "Middeleeuwse toestand aan de Vlaardingerstraat".  meer informatie
aug 1952De Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van Christelijk Nijverheidsonderwijs voor Schiedam en Omstreken heeft de Koninklijke goedkeuring ontvangen voor de bouw van een Christelijke Technische school in Nieuwland. Bij het ministerie is gebleken dat er behoefte bestaat voor deze Christelijke onderwijs instelling.  meer informatie
aug 1952De RK sportvereniging Excelsior'20 neemt als eerste de nieuwe sportvelden aan de Oudedijk ingebruik. De officiële opening wordt door burgemeester Peek verricht.  meer informatie
aug 1952De middenstands- en werknemersorganisaties adviseren aan B en W geen koopavond in te stellen.  meer informatie
aug 1952Een aantal jeugdige Schiedammers heeft zich dezer dagen wel van zijn slechtste zijde getoond, door te trachten een aantal lampions en de ruiten van de schijnwerpers die dienst moeten doen tijdens de feestverlichting van de Vakantieweek, kapot te gooien. De politie zal tegen dit vandalisme zeer streng optreden, want behalve een proces-verbaal is het niet uitgesloten dat de daders tijdens de feestweek strafregels op het politie bureau moeten komen schrijven.  meer informatie
aug 1952De bewoners van de Lorentzlaan en de Hogebanweg hebben de Gemeenteraad een schrijven doen toekomen, waarin zij tot uiting brengen, dat een kleuterschool in het nieuwe Oostelijk stadsdeel zeer gewenst is.  meer informatie
1-8-1952Voor het front van de Transportcolonne van het Rode Kruis heeft achter het gebouw aan de Lange Nieuwstraat in Schiedam de overdracht plaats gevonden van het commando. Dr. J.H. van de Berg wordt opgevolgd door dokter A.Q.C. Klomp.  meer informatie
3-8-1952In Lier verliest de afdeling atletiek van SVV haar jaarlijkse ontmoeting met Lyra. Door vakanties komt SVV onvolledig aan de start. Op 31 augustus zijn er de returnwedstrijden.  meer informatie
3-8-1952Hengelclub 't Baarsje wint de wisselbeker in de zevende Parool-hengelwedstrijd. Men vangt 44 vissen met een totaal gewicht van 2264 gram. Individueel winnaar is S. v.d. Hoek met 16 vissen van totaal 787 gram.  meer informatie
11-8-1952Bij de VVV is voor een kwartje het programmaboekje te koop waarin informatie over de festiviteiten in de a.s. Vakantieweek.  meer informatie
14-8-1952De 14-jarige Daan Visser, Lange Nieuwstraat, leerling aan het Schiedamse Gymnasium, heeft onlangs de sensatie van zijn leven gehad. Midden op de dag zag hij plotseling een rond voorwerp in de lucht dat aanvankelijk stil stond, doch daarna met duizelingwekkende snelheid verdween. Volgens de jongen moet het een vliegende schotel zijn geweest.  meer informatie
17-8-1952Hermes-DVS eindigt in de cricket-competitie op de 5e plaats van de eerste klasse A.  meer informatie
19-8-1952Volgens traditie wordt het Kethelse Koninginnefeest in augustus gevierd. De Kethelse bevolking is verzocht vandaag en morgen de vlag uit te steken.  meer informatie
20-8-1952Van de Frankelandsekerk aan de Nieuwe Haven vallen plotseling enkele stukken zandsteen op straat, afkomstig van het relief boven het hoofdportaal. De Gemeentereiniging heeft zich er over ontfermd.  meer informatie
21-8-1952De firma Muys en De Winter dragen 12 van de 448 woningen over aan het gemeentebestuur. Burgemeester Peek neemt de sleutel in ontvangst. OBK verzorgt de muzikale omlijsting. Twee woningen zijn als model woning ingericht en zijn gedurende de Vakantieweek open voor het publiek.  meer informatie
21-8-1952Het Vakantieweekprogramma 1952 luidt: 14.00: Opening van de tentoonstelling Onze woning in het Stedelijk Museum door de wethouder van Culturele Zaken, mr. Van Kinderen. 15.30: Overdracht nieuwe woningen aan de Troelstralaan 19.00: Bezichtiging modelwoning aan de Troelstralaan. 20.00: Burgemeester Peek opent het concertpodium in de Plantage én de Vakantieweek. Als de burgemeester het podium op gaat, begeeft een zitbank het waarop Schiedams voornaamste burgers met hun gasten gezeten zijn. 20.30: Plantage parade op concert-podium met: A.de Graaf sopraan, Henk Dorel tenor. Marinierskapel en Orpheus onder de algehele leiding van Gijsbert Nieuwland. 20.00-24.00 Attracties en kermis op de Broersvest.  meer informatie
22-8-1952Loodgietersbedrijf en Electro Technisch Bureau L. Jurgens opent in Passage 13 een nieuwe showroom voor gashaarden, fornuizen, comforen, geisers, e.d.  meer informatie
22-8-1952Drie molens staan in de vreugdestand, voor het huwelijk van G. Van Driel Kluit, van de Walvischmolen met mej. C.v.d. Waal uit Numansdorp. In molen De Noord aan het Oostplein, welke reeds 30 jaar door de Gebr. Kluit geëxploiteerd wordt, wordt het huwelijksfeest gevierd.  meer informatie
23-8-1952De ambassadeur van de Unie van Zuid-Afrika Zijne Excellentie Kolonel P.I. Hoogenhout, vergezeld door echtgenote en zoon wordt door burgemeester J.W. Peek en nog enkele hoogwaardigheidsbekleders ontvangen voor de onthulling van de gedenksteen voor Jan van Riebeeck, vervaardigd door de in Schiedam geboren beeldhouwster Theresia van der Pant, in de gevel van het pand Lange Kerkstraat 36 waar Van Riebeeck heeft gewoond.  meer informatie
25-8-1952Handbalvereniging DWS begint met de bouw van een nieuw clubhuis aan de Oudedijk.  meer informatie
26-8-1952De vaste damesploeg, die iedere dag het zwembad aan de West-Frankelandsedijk bezoekt, komt vandaag gekostumeerd zwemmen. De meeste zijn verkleed als cowboy of trommelaar. ook Spit en Spat ontbreken niet.  meer informatie
28-8-1952Na de laatste opvoering van de revue Ga je mee op reis, in het Passage Theater, ontvangt de regisseur, Lou de Groot, van de heer Holl van de Schiedamse Gemeenschap, een vulpen met inscriptie. Verder worden nog gehuldigd: theaterorganist Joop Walvis, toneelmeester Hannes Visser, mej. Durang, de leidster van de balletgroep en haar pianiste.  meer informatie
28-8-1952Een groep van 138 kinderen, afkomstig uit verschillende jeugdtehuizen in Schiedam, zijn te gast bij het attractiecentrum op de Broersvest. Zij worden ontvangen en rondgeleid door mr. Janvier van de Vakgroep Kermisexploitanten.  meer informatie
29-8-1952De Supportersvereniging Hermes-DVS heeft in Musis Sacrum het eerste elftal in het zonnetje gezet voor het behalen van het kampioenschap. De aanvoerder Coen Poulus wordt extra gehuldigd i.v.m. zijn afscheid. Van voorzitter A. de Jong ontvangen de spelers een tegel, met een afbeelding van het Hermesveld.  meer informatie
30-8-1952In de RK Volksbond herdenkt Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) haar 50-jarig bestaan. Voorzitter C. Schriel spreekt een welkomstwoord en geeft een overzicht van de geschiedenis van DES. Burgemeester Peek komt de gelukwensen van het gemeentebestuur overbrengen. Van het personeel ontvangt het bestuur een bronzen gedenkplaat plus 208 nieuwe inschrijvingen. Propagandistisch staan openluchtfilmvoorstellingen, kinderbijeenkomsten en een prijsraadsel voor kinderen op het programma. Vier leden die de oprichtingsvergadering in Patrimonium nog hebben meegemaakt worden extra bedacht. Dit zijn de heren A. De Goederen. C. Paardekoper. C.J.v. Rijsoort en J.v.d.Tempel.  meer informatie
30-8-1952De firma A. Sla in Dames- heren- en Kinderkleding, opent een nieuwe zaak op de plaats waar voorheen de firma Van Meurs was gevestigd.  meer informatie
30-8-1952De afgelopen nacht hebben onbevoegden zich door het indrukken van een ruit aan de zijde van de Roosbeek toegang verschaft tot het Stedelijk Museum. Voor zover vanmorgen kon worden geconstateerd wordt er niets vermist.  meer informatie
31-8-1952Sportvereniging Excelsior neemt haar drie nieuwe terreinen aan de Oude Dijk in gebruik. Na de plechtige inzegening door deken Reynen knipt burgemeester Peek een lint door waarna de openingswedstrijd Excelsior-Spartaan kan beginnen, die in een gelijk spel (3-3) eindigt.  meer informatie
31-8-1952Op de slotavond van de Vakantiefeesten 1952 is er een groot vuurwerk aan Vlaardingerdijk.  meer informatie
sep 1952Bij het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan zet W.v.d. Vlies een kiosk op voor de verkoop van verversingen aan de klanten van de polikliniek en de bezoekende familieleden van patiënten.  meer informatie
sep 1952In een door alle aangesloten organisaties bijgewoonde installatievergadering van de propagandaraad van de Schiedamse Bestuurders Bond, wordt tot voorzitter gekozen W. Wiegel en tot secretaris J.Th. de Braak. Door middel van verkoop van brochures e.d. zal getracht worden de organisatie- gedachte te verbreiden.  meer informatie
sep 1952De zes woningen bij Glasfabriek Nemaglas moeten worden ontruimd voor 1 oktober a.s. naar aanleiding van de uitvoering van het uitbreidingsplan Het Hoofd.  meer informatie
sep 1952B en W komen met de RET tot overeenstemming om een nieuwe keerlus voor de tram te realiseren op de Broersvest in het Singelplantsoen. De keerlus op de Koemarkt die voor veel last zorgt voor het overig verkeer, kan dan verdwijnen. De Rotterdamse gemeenteraad moet echter wel dit plan goedkeuren.  meer informatie
sep 1952De Schiedampagina van De Schiedammer staat in het kader van de nieuwbouw in Nieuwland, waar de eerste bewoners zijn gearriveerd. Enkele koppen: "Woningen zijn mooi maar ontberen iets" "Huisvrouwen willen zo graag adviseren". "Centrale wasserij de oplossing". De eerste bewoners hebben de flats aan de Troelstralaan betrokken.  meer informatie
sep 1952Muziekschool Centraal sedert 1933 aan de Grote Markt gevestigd, heeft een interne verbouwing achter de rug. Thans heeft men de beschikking over een afzonderlijk leslokaal, een lokaal voor volledige muziekklassen, een directiekamer en een wachtkamer.  meer informatie
sep 1952In de vacature in het college van kerkmeesters van de Nederlands Hervormde Gemeente, ontstaan door het vertrek van B. Groeneveld, is dezer dagen voorzien door de benoeming van ir. B. Wilton. De aftredende kerkmeester W.v.d.Wetering is herkozen.  meer informatie
sep 1952De Kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Schiedam aan de Warande, richt tot de kerkenraad van Schiedam-West het verzoek om de kerkelijke grenzen tussen Schiedam en Rotterdam te wijzigen, zodat zij, die in Nieuw-Mathenesse en aan de Franselaan wonen, voortaan in de Warande de kerk kunnen bezoeken in plaats van in de Rotterdamse Coloniastraat. De Hervormde Gemeente van Schiedam heeft haar grenzen namelijk ook bij de Prof. Poelslaan.  meer informatie
3-9-1952De Vereniging Zwakzinnigenzorg bestaat dezer dagen 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een feestmiddag in Musis Sacrum, waar de Poesjenellekelder uit Maastricht een voorstelling geeft. Tevens zal het bestuur recipiëren.  meer informatie
3-9-1952Het 18-jarige fabrieksmeisje Johanna Cornelia de Vries uit de Boylestraat 38 te Schiedam is gisteren van huis wegggegaan en tot op heden niet terug gekeerd. Vandaag emigreren haar ouders naar Australië. Men vermoedt dat zij niet van haar verloofde gescheiden wil worden en daarom de vlucht heeft genomen.  meer informatie
5-9-1952In de Lange Nieuwstraat wordt bij het oversteken van de straat de 74-jarige D. Gagesteyn uit Rotterdam aangereden door een bestelauto. Hij is op slag dood.  meer informatie
8-9-1952Mej. P.A. Lokker, directrice van het koloniegebouw Groot Dennenlust van de Schiedams- Delftse Gezondheidskolonies te Voorthuizen, is op 47-jarige leeftijd overleden. In 1928 begon zij haar loopbaan als leidster, enige jaren later werd zij directrice.  meer informatie
10-9-1952Bij de Christelijk Gereformeerde Gemeente vindt de bevestiging plaats van M.J. Middelkoop, in het Volksgebouw aan de Tuinlaan. Een dag later doet hij zijn intrede.  meer informatie
10-9-1952Oud-wethouder J. Dinkelaar, is 75 jaar. Hij was lid van de SDAP. Hij heeft veel werk verzet voor het Stedelijk Museum.  meer informatie
12-9-1952Dansschool A. Schilperoord bestaat 40 jaar (1912-1952). Reeds 20 jaar gevestigd op de hoek Vlaardingerdijk-Rembrandtlaan. Daarvóór in de kleine zaal van Musis Sacrum, het Verkooplokaal aan de Lange Haven, in Maison Van der Heide op de Hoogstraat, in Odeon en in een zaaltje op de hoek van de Vlaardingerdijk en de Nieuwe Haven.  meer informatie
13-9-1952Tengevolge van een ongeval op 13 september is vanmiddag de 50-jarige boekhoudster C.J.M. Jansen gewoond hebbende in de Jan Steenstraat, in de dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, overleden.  meer informatie
14-9-1952T.J. Krebbers, hoofd van de St. Henricusschool in de IJsselmondsestraat, herdenkt zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer bij de St. Willibrordusstichting. In zijn school houdt hij een receptie. Naast schoolhoofd is hij ook voorzitter van het kerkkoor Cantemus Domino en docent aan de Sociaal Economische School van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). Bij de schoolwerktuinen is hij 25 jaar actief als leider.  meer informatie
14-9-1952In de ouderdom van bijna 74 jaar overlijdt in de Noletstichting ir. F.M. Beukers Sr. uit de Tuinlaan. Ir. Beukers was oprichter en directeur van Beukers Verwarmings Mij. aan de Lange Haven. Oprichter van de Handel Maatschappij Schiedam, de Internationale Technische Handelsonderneming en de Handelsonderneming INKA in Rotterdam. Tevens was hij vice-consul van Brazilië.  meer informatie
16-9-1952Op de Grote Markt wordt de traditionele taptoe op prinsjesdag, gehouden. Op het bordes zijn burgemeester Peek, de wethouders van der Kraan en van Kinderen en gemeentesecretaris N.J. Post getuigen van het optreden van het Politiemuziekgezelschap onder leiding van M. de Graaff.  meer informatie
18-9-1952Het paard en wagen van groenteboer L. Duifhuizen verdwijnt in de Schie bij het draaien bij de Ooievaarsbrug. Een kano die net voorbij vaart wordt gedeeltelijk versplinterd en slaat om, de twee inzittenden weten zich te redden. De heer Duifhuizen en een hulp zijn nog van de wagen gesprongen voor dat deze te water raakte. Het paard wordt uit het water gehaald door personeel van de fa. Engering. Mens noch dier hebben schadelijke gevolgen van het plotselinge onfrisse bad.  meer informatie
18-9-1952Het 300 ton metende m.s. Heuk uit Schiedam is in het noordelijk deel van de eilandengroep bij Stockholm aan de grond gelopen en lek geraakt. Voor de zeven-koppige bemanning bestaat geen gevaar. Het schip is eigendom van J. de Voogd uit Schiedam. Het schip was onderweg van Korsnäs naar Londen met een lading hout.  meer informatie
20-9-1952Burgemeester Peek reikt in Musis Sacrum vier 40-jarige jubilarissen bij de firma Johs. de Kuyper & Zoon de penning uit behorende bij de Orde van Oranje-Nassau. Het betreft de heer J.W. Mos, chef expeditie buitenland in zilver en de heren C. Driel, J.F.W. Dröge en D. Kok. in brons. Verder is de heer J. Rijntalder 25 jaar in dienst van de firma.  meer informatie
20-9-1952De Schiedamse Vrijwillige Brigade tot het redden van Drenkelingen herdenkt in de RK Volksbond haar 25-jarig bestaan. Het bestuur ontvangt van de leden een nieuwe duikpop. Tevens ontvangen de kampioenen popduiken mej. Nel Staat en T. Mastenbroek de wisselbeker.  meer informatie
27-9-1952De firma Herman Eyl bestaat 25 jaar.Begonnen aan de Westewagenstraat te Rotterdam, daarna aan de Hoogstraat te Rotterdam. Na het bombardement van 1940 opende hij zijn bedrijf op de Hoogstraat in Schiedam. Het jubileum wordt herdacht met een modeshow met verloting ten bate van Comité Auto- en Boottochten (CAB). Dinsdag is er een receptie in hotel De Kroon.  meer informatie
27-9-1952In het gebouw van de RK Volksbond worden tafeltenniswedstrijden gehouden om de De Schiedammer-wisselbeker. Deelnemende clubs zijn: NOAD, Ready, TCK en Wilton. De eerste winnaaar van de De Schiedammer-wisselbeker is Ready. Tweede is TCK, derde Wilton en vierde NOAD.  meer informatie
29-9-1952Commissaris J.H. van Veen neemt afscheid als commissaris van Politie te Schiedam in de aula van het Stedelijk Museum. Veel vertegenwoordigers van gemeente, provincie en politie zijn aanwezig op de afscheidsreceptie. Met ingang van 1 oktober a.s. is hem eervol ontslag verleend i.v.m. het overschrijden van de leeftijd van 55 jaar. Hij kwam op 1 september 1914 als inspecteur naar Schiedam, nadat hij reeds in Vlaardingen werkzaam was in gelijke functie . Daarvoor was hij rijksklerk op het parket van de officier van justitie te Rotterdam. Op 1 januari 1922 werd hij hoofdinspecteur. Op 1 september 1931 werd hij directeur van de Arbeidsbeurs. Na de bevrijding, in 1945, kwam hij terug bij de politie als commissaris. Hij blijft hoofd van de Dienst Bescherming Burgerbevolking.  meer informatie
30-9-1952in de Ambachtsschool aan de St. Liduinastraat wordt afscheid genomen van de Heer I. Vooren, leraar werktuigkundig tekenen en vaktheorie, die de school verlaat wegens het bereiken van de pensioengerechtige leeftijd.  meer informatie
30-9-1952De vingervlugge mej. J.C. Bijloo heeft in Amsterdam een eerste prijs gewonnen tijdens een landelijk concours vingervlugheid op de schrijfmachine. Zaterdag 30 september heeft zij deel genomen aan het grote nationale concours in Den Haag. Bij de prijsuitreiking bleek dat zij zich met 396 aanslagen per minuut als tweede direct achter de winnares (398 aanslagen) had geplaatst.  meer informatie
okt 1952De vijf gebrandschilderde vensters voor het koor in de Grote of St. Janskerk, ontworpen en gemaakt door de Rotterdamse glazenier Marius Richters, zijn nu alle gereed.  meer informatie
okt 1952De Dienst Gemeentewerken verstrekt een tekening van de eventuele nieuwe situatie op de Koemarkt als tramlijn 4 en 8 van de RET worden doorgetrokken naar het Singelplantsoen.  meer informatie
okt 1952Tweehonderd jaar geleden had Schiedam Nicolaas Elias als burgemeester (van 1748 tot 1752). Hij was destijds een vertegenwoordiger van de Regententijd. Aan deze burgemeester is in de krant een artikel gewijd in verband met het feit dat hij op 31 oktober 1752 overleed.  meer informatie
okt 1952De Gereformeerde Kerk van Schiedam koopt het pand Rubenslaan 15 om als pastorie dienst te doen.  meer informatie
1-10-1952Een toevallig voorbij komende inspecteur van de Dierenbescherming heeft een bruidspaar opgebracht, omdat het paard voor de koets kreupel ging. De inspecteur, onbezoldigd rijksveldwachter, beschikte over deze bevoegdheid en vergezeld van een agent in uniform ging het naar de politiepost op de Buitenhavenweg, met een groot geleide van een nieuwsgierige en commentaarrijke menigte. De uitgespannen schimmel werd ter plaatse onderzocht door gemeente veearts en directeur van het Openbaar Slachthuis de heer P.J. van de Endt. Gevolg: het bruidspaar werd van een ander koetsje voorzien.  meer informatie
3-10-1952In het Sportfondsenbad aan de Burgemeester Knappertlaan vindt een zwemwedstrijd plaats tussen SZC en de Royton Swimming Club uit Manchester. De polo wedstrijd eindigt in een 4-4 gelijkspel. Tevens worden er diverse zwemnummers afgewerkt waarvan de estafette-nummers zeer spannend zijn . Bij de dames wint Engeland, bij de heren SZC.  meer informatie
6-10-1952Internist A.C.Taverne van het Gemeentezieken- huis aan de Nassaulaan reikt in de bovenzaal van het Musis Sacrum aan enkele tientallen donors van het Rode Kruis de Landsteiner-medaille uit voor het meerdere malen afstaan van een ½ liter bloed, In Schiedam zijn ongeveer vijfhonderd bloeddonors, waarvan een honderd de medaille reeds eerder ontvingen. De bloedtransfusiedienst is werkzaam in de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd.  meer informatie
6-10-1952Uitspanning De Halve Maan aan de Schiedamseweg wordt gesloopt. In verband met de bouw van een nieuwe Blauwe Brug moet de voormalige speeltuin/dansgelegenheid bij Kethel gesloopt worden.  meer informatie
8-10-1952Bij Kantonrechter mr. P.B. Cos, staan twee meisjes terecht van 15 en 17 jaar die een nieuwe dansgelegenheid aan de Broersvest hadden bezocht. Voor meisjes is de toegang beneden 18 jaar verboden, zonder voldoende geleide. Ook de exploitante, mevr. M.M.M.H. staat voor de kantonrechter. Binnenkort verdwijnt de dansgelegenheid weer van de Broersvest.  meer informatie
9-10-1952In het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan schenkt mevrouw M.J. Stuivenberg-Tuit uit de Slachthuislaan 9d het leven aan drie zoons (Chris, Adrie en William) waarvan er twee enige tijd in de couveuse moeten liggen.  meer informatie
14-10-1952Bij de werf Gusto wordt het m.s. Theano te water gelaten. Het schip is gebouwd voor rekening van de NV Maatschappij Zeevaart te Rotterdam. De doop wordt verricht door mej. A.M. Fontein, dochter van een der directeuren van de Mij Zeevaart.  meer informatie
15-10-1952Bijna honderd oorlogsinvaliden met hun begeleiders brengen een bezoek aan Schiedam. De tocht staat onder auspiciën van de Stichting Moveo. Bij het oorlogsmonument op de kop van de Plantage wordt een krans gelegd. Daarna worden zij in de aula van het Stedelijk Museum officieel ontvangen door het gemeentebestuur.  meer informatie
15-10-1952In Musis Sacrum speelt arbeiderstoneelvereniging Tot steun in de Strijd het toneelstuk De Witte Non, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. Voorzitter A. Rademakers leidt de avond in. gevierd.  meer informatie
16-10-1952Bijna duizend mensen beleven in het Passage Theater de opera Rigoletto, ten tonele gebracht door de Compagnia d'Opera Italia.  meer informatie
18-10-1952SVV-supportersvereniging Door Weer en Wind viert haar 25-jarig bestaan met een feestavond in het gebouw van de RK Volksbond.  meer informatie
22-10-1952De bekende Zuster Plooy is 25 jaar als verpleegkundige en leidster werkzaam bij de Lighallen tegen TBC aan de Julianalaan. Veel vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg zijn aanwezig om haar in het zonnetje te zetten o.a. dokter F.de Stoppelaar- namens de Nederlandse Vereniging ter Bestrijding van Tuberculose; de heer L.M.C. Rienks van het Districts Consultatiebureau; dokter W.T.P. Nijenhuis van de Nederlandse Mij ter Bevordering der Geneeskunst in Schiedam, verder nog ds. J.B.Schouwink, predikant van de Nederlandse Protestanten Bond.  meer informatie
22-10-1952Het is 25 jaar geleden dat de heer K.F. van Pelt, sedert 19 jaar gevestigd aan de Aleidastraat 77, zijn sigarenmagazijn opende. Hij geeft een receptie te zijner huize.  meer informatie
24-10-1952Na de jaarvergadering, waarin het voltallige bestuur is herkozen, huldigt de Oranje-Buurt-Vereniging Gusto haar voorzitter J. van Putten, i.v.m. het feit, dat deze 25 jaar lang deze functie heeft vervuld. Ere-voorzitter F.Smulders spreekt enkele woorden tot de jubilaris.  meer informatie
25-10-1952Watersportvereniging Schiedam herdenkt met een receptie in het clubhuis aan de Westfrankelandsedijk haar 25-jarig bestaan. De jachthaven is gelegen in de Wilhelminahaven.  meer informatie
27-10-1952In de Grote Kerk is een stelling opgebouwd in verband met het aanbrengen van de nieuwe gebrandschilderde ramen van Marius Richters. Er wordt naar gestreefd om nog voor zondag 2 november met het plaatsen van de laatste ramen gereed te zijn.  meer informatie
27-10-1952Ds. van Oene, voorganger bij de Gereformeerde Kerk (art. 31), vraagt per 29 oktober a.s. ontheffing uit zijn ambt aan i.v.m. vertrek naar het buitenland. Vandaag is er een afscheidsbijeenkomst in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven. Ds. van Oene was sedert januari 1948 in Schiedam werkzaam.  meer informatie
30-10-1952De Gemengde Arbeiders Zangvereniging Excelsior opgericht in de tijd van het opkomend socialisme bestond de 26e een halve eeuw. In het Passage Theater is een receptie en een jubileumconcert onder leiding van P. 't Hart.  meer informatie
30-10-1952In het stadhuis wordt het huwelijk voltrokken tussen de Indonesische prins Raden Dwidjosewojo en mej. J.M.H. Smit.  meer informatie
nov 1952Drs. J. Diederick van het Bureau voor Marktanalyse en Sociografisch Onderzoek heeft dezer dagen aan B en W rapport uitgebracht over de sociale structuur en de bezoldiging van het gemeentepersoneel. In bewerking zijn nog een rapport over de structuur van de bevolking en woningbouw/huisvesting.  meer informatie
nov 1952Door onteigening komen de volgende panden in het bezit van de gemeente: de woningen Noordvestlaan 44, een herenhuis en kleine woning, Schie 4a en 4b, een pakhuis en voor f. 84,- koopt de gemeente een deel van de Oude Harg van het polderbestuur.  meer informatie
nov 1952Bij de firma Schrijver op de Hoogstraat 97 is er een expositie van werken van leden van de Schiedamse Kunstenaaarsgemeenschap S.'45.  meer informatie
nov 1952De koeienstallen in de Overschiesestraat, de laatste in de stedelijke bebouwing, zijn verkocht en zullen worden gesloopt ten behoeve van een uitbreiding van een aan de Overschiesestraat reeds gevestigd steenhouwersbedrijf.  meer informatie
nov 1952In deze krant staat een artikel over het Sociografisch onderzoek over de bevolking van Schiedam over de maanden januari-september 1952 met daarin o.a.: de geboortecijfers: 20 per 1000 inwoners (tamelijk hoog) de sterftecijfers :6,3/6,4 p.1000 inwoners (landelijk 6,2) Ook cijfers over huwelijken, huisvesting en vestiging en vertrek.  meer informatie
nov 1952In het Volkspark is de Plantsoenendienst druk bezig met de aanleg van een nieuw sportterrein dat het oude veld van Excelsior moet gaan vervangen. Men hoopt het in de zomer van 1953 in gebruik te kunnen nemen.  meer informatie
1-11-1952Tot plaatsvervangend directeur van de keuringsdienst van vee en vlees in de keuringskring Schiedam is H. de Ronde benoemd. Hij is directeur van de keuringskring Delft.  meer informatie
1-11-1952De voorbezichtiging van de nu geplaatste glas-in-loodramen in het koor van de Grote of St. Janskerk is min of meer een drukke receptie geworden, waarbij de oude schilder en glazenier Marius Richters en de bekwame glasbrandster mej. Van Geldermalsen onwillekeurig zeer veel gelukwensen en bewijzen van hulde oogstten.  meer informatie
2-11-1952Handbalvereniging DWS zou vandaag de nieuwe terreinen aan de Oude Dijk in gebruik nemen. Dat is echter uitgesteld tot 9 november.  meer informatie
5-11-1952Zondagschool Eben Haëzer, gevestigd in wijkgemeente vijf van de Hervormde Gemeente viert haar eeuwfeest gevierd in zaal Irene aan de Nieuwe Haven. Mej. A.van Waardenburg werd nog gehuldigd in verband met haar 25-jarig werkverband bij Eben Haëzer. Ds. Jansen overhandigde haar als geschenk het boek Jody en het hertenjong.  meer informatie
5-11-1952De heer J.H. Nauman uit de Voornsestraat komt met een koperen plaat, waarop een kaart is getekend, naar het Stedelijk Museum om aan conservator Daan Schwagermann te vragen of hij er nog iets aan heeft. Het ding had bij hem al vele jaren op zolder gestaan. Het blijkt een originele burijngravure die Jacques de Gheyn in 1598 vervaardigde van de plattegrond van Schiedam.  meer informatie
7-11-1952De bekende wielrenner Wim de Ruiter heeft sinds enige tijd een café in het Broersveld. Sinds gisteravond heeft hij er ook nog een zaaltje bij voor ca. 150 personen. Er is een dansvloertje, een toneeltje en een aparte keuken. Het zaaltje heeft een eigen ingang aan de zijde van de Baan.  meer informatie
7-11-1952Hedenavond wordt in het gebouw van de Coca-Colafabriek aan de van Deventerstraat de vierde ronde gespeeld om het wereldkampioenschap dammen. Behalve de zes Nederlanders, waaronder de grootmeesters Rozenburg en Keller, kan men de beste dammers bewonderen uit Canada, Zwitserland, Italië, China, Frankrijk, Belgie en Noord-Afrika. De wedstrijden beginnen om 5 uur en zijn voor iedereen toegankelijk.  meer informatie
8-11-1952In zaal Astoria viert de toneelgroep Comedia haar vijfjarig bestaan.  meer informatie
8-11-1952Watersportvereniging 'Nieuwe Waterweg' viert haar 5-jarig bestaan, waarbij enkele bekers worden uitgereikt. De Botlek-wisselbeker gaat naar H. Brinkman. De Parool-wisselbeker naar Th. Veringmeyer, die deze voor de derde maal wint.  meer informatie
9-11-1952De handballers van DWS nemen hun terrein aan de Oudedijk in gebruik. Het bestaat uit 2 velden en een clubhuis. Rietje Krommenhoek knipt een lint door en Arie Opijnen hijst de vlag op het nieuwe clubgebouw, waarna het terrein officieel is geopend. Voorzitter G. Voogt, spreekt de openingswoorden. Door de gesteldheid van de velden (veel regen) duren de openingswedstrijden slechts een kwartier.  meer informatie
10-11-1952In de Wiltonhaven is het lijk opgevist van de 40-jarige Noorse zeeman H.P.J. Högrem, opvarende van de 'Althnes'. Hij wordt al 14 dagen vermist.  meer informatie
10-11-1952De heer A.J. van Kampen, baas van de afdeling export, is 50 jaar in dienst bij de firma Hasekamp. Hij ontvangt de bronzen medaille van de Orde van Oranje Nassau en een medaille van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel.  meer informatie
10-11-1952De douane-recherche in Schiedam arresteert twee Rotterdammers en een aantal Duitse zeelieden die 8500 sigaretten en een aantal horloges het land willen binnensmokkelen. Het schip ligt bij de werf 'De Nieuwe Waterweg'. De portier van deze werf onderzoekt hun auto vluchtig waarop een van de Rotterdammers hem aanvalt. De twee Rotterdammers vluchten met de auto maar worden even later aangehouden door de Rotterdamse recherche.  meer informatie
12-11-1952J.J. van 't Hoff overlijdt op 75-jarige leeftijd. Samen met dhr. J.F.G. Jongepier heeft hij in 1914 de NV Nederlandse Kantoorboekenfabriek Van't Hoff en Jongepier opgericht. Hij is landelijk voorzitter van de charitatieve vereniging 'Liefdewerk Oud Papier' geweest, waarvoor hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia e Pontifice heeft ontvangen.  meer informatie
14-11-1952Een leeg elektrisch treinstel vanuit de richting Schiedam naar Rotterdam komt ter hoogte van de Franselaan in botsing met een rangerende goederentrein. De machinist van de elektrische trein wordt met een gebroken been en enkele vleeswonden naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd. De stagnering op deze spoorlijn duurt de gehele dag en een deel van de nacht. De Schiedamse politie heeft de zaak in onderzoek.  meer informatie
15-11-1952De elfjarige Maria Goudriaan laat de champagnefles vallen tegen de boeg van m.s 'Meres N' bij de werf Gusto. De Meres N werd gebouwd voor Van Nievelt, Goudriaan en Co. Bij de RDM aan de overkant ging bijna tegelijkertijd ook een schip te water.  meer informatie
15-11-1952De Arbeiderstoneelvereniging Tot steun in de Strijd herdenkt in Musis Sacrum het zesde lustrum. Van toneelvereniging Nieuw Leven ontvangt met een album met recensies.  meer informatie
16-11-1952Bij KB wordt de heer K. Rijpma uit Voorburg benoemd tot commissaris van politie te Schiedam. Hij is tevens waterschout.  meer informatie
18-11-1952In Musis Sacrum herdenkt de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen het 35-jarig bestaan. Er worden enkele toneelstukjes opgevoerd door eigen leden, benevens een spel gespeeld onder de titel Het spel der 13 vrouwen.  meer informatie
19-11-1952De Schiedamse Mej. E.C. v.d. Heide ontvangt bericht van het Ministerie van Economische Zaken dat zij zaterdag 22 november in Den Haag de bronzen legpenning van voornoemd ministerie zal ontvangen. Ze behoort tot de beste vier kandidaten van de Middenstandsexamens 1952.  meer informatie
20-11-1952In het pand Willem III aan de Willemskade woedt een brand. De firma K. v.d. Knoop heeft het pand in gebruik voor de opslag van peulvruchten, granen en zaden. De brandweer heeft een half uur nodig om het vuur te blussen. Een kachelpijp in het kantoor is de oorzaak.  meer informatie
22-11-1952St. Nicolaas zet voet aan wal na een intocht met de Spidoboot Prinsesseplaat, vergezeld van honderden kinderen die mee mochten varen als prijs van een tekenwedstrijd. In totaal zijn er drie schepen nodig om iedereen een plaatsje te geven.  meer informatie
24-11-1952De heer K. Rijpma wordt door burgemeester Peek geinstalleerd als commissaris van de Gemeentepolitie Schiedam. De gebeurtenis vindt plaats in de aula van het Stedelijk Museum en in tegenwoordigheid van het voltallige politiekorps.  meer informatie
25-11-1952De Christelijk Gemengde Zangvereniging Eltheto geeft een jubileumconcert in Musis Sacrum naar aanleiding van haar 75-jarig bestaan.  meer informatie
25-11-1952In het Rotterdamse Palace werd de 25e officiële uitreiking van de diploma's aan geslaagden van de bedrijfsschool van Wilton-Fijenoord gehouden. Ook wordt P.C. van der Jagt, chef van de bedrijfsschool gehuldigd ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. In de afgelopen 25 jaar werd inmiddels aan ongeveer 1000 leerlingen een diploma uitgereikt. Met een revue en bal werd de avond besloten.  meer informatie
27-11-1952P. Reijnders neemt afscheid als directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf september 1948 was hij directeur. Tal van vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven zijn op de afscheidsreceptie aanwezig.  meer informatie
28-11-1952Aan de gemeenteraadsleden wordt de maquette getoond van een openluchttheater in de Plantage naar een plan van de Schiedamse Gemeenschap. Het is een overdekking vóór het Plantage-podium, met 2000 zitplaatsen.  meer informatie
29-11-1952Bij Wilton-Fijenoord wordt de motortanker Camargue gedoopt door mej. Couran, dochter van de Franse Secretaris-Generaal van Scheepvaart, en uitgevaren nadat haven-aalmoezenier pater Koevoets de plechtige inzegening heeft verricht. Het schip heeft een lengte van 164 meter en werd in het gegraven dok gebouwd. WF bouwt nog twee zusterschepen.  meer informatie
30-11-1952Kegelclub Tous les Neuf bestaat 40 jaar. Op 18 november werd er al een receptie in hotel De Kroon en van 18 t/m 21-11-wedstrijden gehouden. Twee van de oprichters de heren H.M. Willemse en S. Timmer zijn nog steeds lid en vieren het jubileum dus mee. Willemse is thans voorzitter.  meer informatie
dec 1952In zijn woning aan de Rotterdamsedijk overlijdt plotseling, op 56-jarige leeftijd, de heer H.J.E. Moll, voorzitter van de Koninklijke Vereniging Oost en West afdeling Schiedam.  meer informatie
dec 1952Bij de reserve-politie vinden bevorderingen plaats: tot hoofdagent worden benoemd de heren P.E. van Doorn, J. van Beek, S.H.M. Bruynzeels, G. Staal en A.van er Velden.  meer informatie
dec 1952Door onteigening komen de woningen Polderweg 4 en Damlaan 13 in het bezit van de gemeente.  meer informatie
dec 1952Ir. C. Houtman neemt afscheid als voorzitter van het bestuur van de Spaarbank Anno 1820. Hij is 13 jaar voorzitter geweest van de totaal 35 jaar dat hij in het bestuur heeft gezeten. Hij ontvangt de ere-penning van de Ned. Spaarbankbond. P. Schaberg wordt zijn opvolger.  meer informatie
dec 1952W. Bamberger, directeur van Metaalbuizenfabriek Excelsior, slaat de eerste paal voor het nieuwe bedrijfsgebouw aan de Buitenhavenweg. Op 10 december 1912 is het bedrijf opgericht en het bestaat nu dus 40 jaar. Dit jubileum werd in intieme kring gevierd in de kantine van het bedrijf, waarbij muziek-instrumenten werden overhandigd aan de Exelsior-muziekband. Het bedrijf heeft nu ongeveer 400 medewerkers.  meer informatie
dec 1952Het Stedelijk Museum verwerft werk van Raedecker. Het 63 cm hoge werkje wordt aangekocht dankzij het fonds van Vrienden van het Museum. Door de beeldhouwer C. Stauthamer werd een zandstenen vrouwenkop geschonken en van het Rijk krijgt men een in hardsteen uitgevoerde kop van Jules Vermeire in bruikleen.  meer informatie
1-12-1952Een baggerschuit ramt de Appelmarktbrug. Er wordt een klep ontwricht waardoor het voor het verkeer niet meer mogelijk is van de brug gebruik te maken.  meer informatie
1-12-1952In verband met de restauratie van de voorgevel van het stadhuis wordt de aula van het Stedelijk Museum voor de duur van de restauratie gebruikt voor het sluiten van huwelijken.  meer informatie
1-12-1952De heer J. Rook, directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Schiedam wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend.  meer informatie
3-12-1952Het toneelgezelschap Inter Nos dat leden uit Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam telt, beperkte zich bij zijn uitvoeringen tot dusver vrijwel alleen tot Vlaardingen. In Musis Sacrum presenteert men zich nu voor het eerst voor het Schiedamse publiek met het stuk Welkom binnen.  meer informatie
3-12-1952Voordat de zitting van het kantongerecht wordt geopend, vindt eerst nog een korte herdenking plaats van de te Rotterdam plotseling overleden mr. J.A. Roest van Limburg, substituut officier van justitie en chef van het kabinet bij het O.M. Kantonrechter Mr. Cos wijdt woorden van nagedachtenis aan de overledene, die als ambtenaar O.M. geruime tijd deelnam aan de werkzaamheden van het Schiedamse Kantongerecht.  meer informatie
4-12-1952De Kethelse brandweer neemt een geheel opgeknapte en aangepaste oude politiejeep in gebruik als trekker voor de motorspuit. De verbouwing van het voertuig werd uitgevoerd door de brandweer in de eigen garage.  meer informatie
5-12-1952Pastoor J. Raaffels van de H. Hartkerk in de Gorzen vertrekt naar Gouda. Door de bisschop van Haarlem is hij daar benoemd als deken. W.E. Blok is aangewezen als zijn opvolger. Pastoor Raaffels was van 1929 tot 1944 kapelaan van de Frankelandsekerk aan de Nieuwe Haven en vanaf 1947 pastoor van H. Hartkerk. Hij was organisator van het vijfde eeuwfeest van Liduina.  meer informatie
8-12-1952In de gemeenteraad wordt de begroting voor 1953 besproken. Over het algemeen zijn de gemeenteraadsfracties tevreden over het beleid dat B en W voeren.  meer informatie
8-12-1952Door een nachtelijke storing bij de GTB aan de Dwarsstraat is de gastoevoer tijdelijk afgesloten. De toevoer in het gasnet viel weg, waardoor de GTB de toevoer zelf afsloot omdat overal in de stad eventueel geopende gaskranen voor gasvergiftiging of -explosies kon ontstaan. De politie trok met een geluidswagen door de stad om de bevolking te waarschuwen. Ook de straatverlichting was gedeeltelijk uitgevallen. Een poging de Radio-Centrale in te schakelen om de Schiedammers te waarschuwen mislukte.  meer informatie
9-12-1952Het Arbeidsbureau bestaat 50 jaar en is daarmee het oudste bureau in Nederland. M.C.M. de Groot had een groot aandeel in de totstandkoming van het bureau.  meer informatie
10-12-1952Schiedam heeft last (gehad) van de gladheid. Drie auto's komen in de Voorhaven, Nieuwe Haven en Westvest terecht. Persoonlijke ongelukken doen zich hierbij niet voor. Autobussen moeten onverwijld de dienst staken, op de Burgemeester Knappertlaan staan vijf RET-stadsbussen geparkeerd omdat ze niet verder willen/kunnen vanwege de slechte omstandigheden. Feestgangers moeten in Musis Sacrum binnen blijven totdat de Gemeentereiniging een pad heeft gemaakt waarlangs men veilig naar huis kan lopen.  meer informatie
13-12-1952Vanaf vandaag wordt een week lang in Schiedam weer een grote rattenbestrijdingsactie gehouden. Door vierhonderd medewerkers, waaronder vrijwilligers, worden dan 44.000 pakjes rattengif uitgezet.  meer informatie
13-12-1952De aanhangwagenfabriek van de firma C. Groenewegen neemt aan de Nieuw Mathenesserstraat een nieuwe fabriekshal in gebruik. Namens het personeel biedt een der bedrijfsleiders, de heer K. Huisman, een opaline emaille beeltenis aan, gemaakt door de Gebr. Henderickx.  meer informatie
14-12-1952De grote zaal van de RK Volksbond wordt na een verbouwing heropend.  meer informatie
17-12-1952De eerste drie Schiedammers ontvangen de erepenning van de Schiedamse Gemeenschap, uitgevoerd in brons. Dat gebeurt in de aula van het Stedelijk Museum. Het betreft: - De heer W.F.H. Focke, voorzitter/regisseur van de Arbeiderstoneelvereniging Kunst na Arbeid (bij zijn 70e verjaardag). - De heer K.J. Heyboer, o.a. (voorzitter) van de Kunstkring. - De heer J.C.M. Feltzer, dirigent van OBK (Oefening Baart Kunst). De ere-voorzitter van de SG, burgemeester Peek, reikt de penningen uit. Notaris Blaisse speelt na de opening pianomuziek.  meer informatie
19-12-1952A. van Pelt, directeur van drukkerij De Eendracht overlijdt op 63-jarige leeftijd. Door zijn ziekte is het afgelopen voorjaar zijn 50-jarig jubileum in intieme kring herdacht.  meer informatie
19-12-1952De gemeenteraad gaat er mee accoord dat Machinefabriek en scheepswerf A. de Jong te Vlaardingen in Schiedam 45.000 m2 grond aan de West Frankelandsedijk langs de Wilhelminahaven in erfpacht kan nemen.  meer informatie
21-12-1952Wachtman C.Karreman uit Rotterdam, die dienst had in de Wilhelminahaven op het Russische schip Korzakov dat bij de werf Nieuwe Waterweg voor reparatie ligt, is verdwenen. Waarschijnlijk heeft hij het schip niet gehaald. Het roeibootje, waarmee hij zich naar het schip begaf, werd drijvende in de Wilhelminahaven aangetroffen. Daar Karreman zich in niet geheel nuchtere staat bevond en lichamelijk gebrekkig was, wordt gevreesd dat hij is verdronken.  meer informatie
31-12-1952Om twaalf uur vannacht zal de klok gaan luiden. De krant plaatst een artikel over klokkenluider Veenman, al 31 jaar luider van de toren van de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
1953Dit jaar is de Stichting Recreatieplan Brielse Maas opgericht. Naast het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland, de stichtingen Het Zuidhollandse Landschap en Volkskracht, nemen ook een aantal gemeenten rondom de Brielse Maas er aan deel en bovendien de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.  meer informatie
1953Bij de viering van het 50-jarig bestaan van de HAV-bank worden in de Commissarisenkamer een 3-delig glas-in-lood raam en een wandklok, beiden vervaardigd naar ontwerp van een van de belangrijkste glasontwerpers van Nederland, Floris Meydam te Leerdam, volgens een nieuw procédé voor glasversiering, in de commissarissenkamer. Bovendien wordt een boek uitgegeven onder de titel: Vijftig jaar rente in Nederland'', geschreven door prof.dr. F. de Roos en dr. W.J. Wieringa.  meer informatie
jan 1953In het Wilton-Fijenoord Nieuws van januari 1953 staat dat het bedrijf de opdracht heeft geboekt voor de bouw van de Willem Barendsz', een walvisvaarder met een waterverplaatsing van ca. 44.000 ton en een draagvermogen van 26.400 ton, met twee fabrieksinstallaties. Het schip zal gebouwd worden voor rekening van de Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart.  meer informatie
1953J.K. Dominicus overlijdt, 83 jaar oud, oud-tuinarchitect bij de gemeente Schiedam. Hij is de ontwerper van het Sterrebos, het Volkspark en het Julianapark.  meer informatie
1953De VVV-Schiedam publiceert de eerste toeristenfolder over Schiedam.  meer informatie
1953Willy Wilton overlijdt, 73 jaar oud. Hij was oud-directeur en jongste zoon van de oprichter van de huidige Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord.  meer informatie
1953De restauratie van het Beursgebouw is voltooid.  meer informatie
1-2-1953In Nederland woedt een zeer zware storm die bekend wordt onder de Stormramp van 1953. Ook in Schiedam wordt daarvan de gevolgen gevoeld en dan vooral in de Gorzen waar straten en huizen onder water komen te staan. Op het terrein van Wilton-Fijenoord richt de storm schade aan. Het vaste dok in aanleg liep vannacht vol, net als enkele werkplaatsen die ook onder water kwamen te staan, met het gevolg dat vele elektromotoren en werktuigen niet meer werkten en stagnaties in de onderhanden werken van enkele weken ontstonden.  meer informatie
27-3-1953De gemeenteraad neemt het voorstel van BenW over om voor de aanleg van de tweede etappe van een sportveldencomplex achter de Poldervaart, een krediet van 90.000 gulden op te nemen uit het beschikbare bedrag van 218.000.  meer informatie
31-3-1953Ds. E.J. Oomkes te Appingedam wordt bevestigd als Gereformeerd predikant in Schiedam.  meer informatie
7-4-1953Na de fabrieksproeftochten (begin maart 1953 gehouden) ligt nu H.Ms. kruiser De Ruyter klaar voor de eerste officiële proeftocht die tot 6 mei zal duren. Vooralsnog is de conclusie dat de technische staf van de Koninklijke Marine en van de bouwer Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord erin zijn geslaagd een schip voor de Koninklijke Marine te bouwen dat aan alle eisen voldoet.  meer informatie
9-4-1953Voor de achtklassige lagere school aan de (latere) Thorbeckesingel inclusief een gymnastiekzaal wordt de eerste paal geslagen. De school wordt gebouwd naar ontwerp van de heer Ir. L.A. de Haas, architect bij Gemeentewerken in Schiedam en is bestemd voor openbaar onderwijs, maar voorlopig ook huisvesting biedend aan het Protestants Christelijk onderwijs.  meer informatie
mei 1953Bouwvereniging Eendracht laat nieuwe woningen bouwen in de Lekstraat.  meer informatie
mei 1953De gemeenteraad besluit in principe tot de bouw van een nieuw open zwembad, net over de Poldervaart nabij Tuindorp Kethel. Het bad moet drie bassins krijgen, een wedstridbad van 20 x 50 meter, een iets kleiner bad en een plasvijver voor de allerkleinsten. Verder een groot gedeelte grasgazons. De kosten zullen ca. 2 miljoen gulden bedragen en de opening zal naar verwachting in 1955 plaats vinden.  meer informatie
16-5-1953De vereniging The Smashing Fools (TSF) wordt door een vijftal jongelui, waaronder Nico Spithoven, opgericht met als hoofddoel 'het beoefenen van de tafeltennissport' en als nevendoel 'gepaard gaand met gezelligheid'. Men start in de christelijke kleuterschool KiVeVa (Kinderen van Eén Vader) in de Van Beverenstraat.  meer informatie
29-5-1953De gemeenteraad keurt het voorstel van BenW van 13 mei jl. goed om een krediet van 9000 gulden ter beschikking te stellen voor het onderhoud van de beplanting, wegen en waterlopen in het volkstuincomplex Vijfsluizen.  meer informatie
zomer 1953Het college van BenW overlegt met de Nederlandse Spoorwegen over ophoging van de spoorweg naar Delft en Hoek van Holland. Voor het traject naar laatstgenoemd station is de NS niet enthousiast...  meer informatie
zomer 1953Ongeveer 240 Schiedamse kinderen, 80 van rooms-katholieke, 80 van protestantse en 80 van neutrale huize, genieten van een vakantie bij de zee in natuurgebied De Beer op het eiland Rozenburg. Ze verblijven in een opgeknapt voormalig Duits veldhospitaal waarvoor in overleg met de Stichting Vacantieverblijven Lagere Schooljeugd, door de Schiedamse Gemeenschap het benodigde geld beschikbaar is gesteld.  meer informatie
24-7-1953Bij de achtklassige lagere school aan de (latere) Thorbeckesingel is het hoogste punt bereikt,  meer informatie
aug. 1953Eerste lichtmanifestatie in het Julianapark onder de titel " Bloemenweelde in Sprookjeslicht".  meer informatie
1-8-1953Het Julianapark is tot het einde van de maand overal verlicht. Er zijn o.a. verlichte fonteinen in de vijvers. Verder zijn er over het park verspreidt werken van Nederlandse beeldhouwers te zien. Voor 20 cent entree kan men dit alles dagelijks bewonderen, op zondagen vanaf 19.30 tot 24.00 uur. Ook tijdens de Vakantieweek 1953 van 20 tot 29 augustus kan men hiervan dus genieten.  meer informatie
20-8-1953Voor het vierde jaar wordt de Vakantieweek gehouden met diverse festiviteiten. Ondermeer is het Julianapark feeëriek verlicht. Ook de onlangs gereedgekomen Burgemeester Honnerlage Gretelaan deelt in de vreugde: hij wordt gebruikt om er een zeepkistenrace te houden.  meer informatie
28-8-1953De gemeenteraad neemt het voorstel van BenW over om het kleine, resterende deel van het Volkspark opnieuw in te delen met andere wandelpaden etc. Het wordt nu een wijkparkje voor de omwonenden en de Gorzenbewoners.  meer informatie
29-8-1953Groot vuurwerk aan de Vlaardingerdijk.  meer informatie
1-9-1953De school, inclusief een gymnastiekzaal aan de Thorbeckesingel en de naam Thorbeckeschool dragend, wordt in gebruik genomen. De school is gebouwd naar ontwerp van de heer Ir. L.A. de Haas, architect bij Gemeentewerken in Schiedam. Het gebouw is bestemd voor openbaar onderwijs, maar biedt voorlopig ook huisvesting aan het Protestants Christelijk onderwijs.  meer informatie
okt 1953De verste verwijderde boerenbedrijven in Kethel en Spaland worden aangesloten op de gemeentelijk drinkwaterleiding van de gemeente Schiedam.  meer informatie
okt 1953De Vereniging Schoolwerktuinen is nu gevestigd in Volkstuincomplex de Vijfsluizen en hoopt dat dit nu de definitieve plaats is.  meer informatie
1-11-1953Het vervoersbedrijf RET vervangt de letteraanduiding voor de buslijnen door lijnnummers.  meer informatie
18-11-1953Koningin Juliana Komt naar Schiedam om bij Wilton-Fijenoord officieel H.Ms. lichte kruiser De Ruijter in dienst te stellen. Aan de grens van de stad, op de Rotterdamsedijk, wordt zij door Burgemeester J.W. Peek en bloemenmeisjes ontvangen.  meer informatie
25-11-1953De gemeenteraad verklaart akkoord te gaan met het voorstel van BenW dd. 28-10-1953 om voor het seizoen 1953/1954 het terrein gelegen tussen de spoorlijn naar Vlaardingen en de Laan van Spieringshoek, te verhuren aan de Schiedamse IJsvereniging ter exploitatie van een ijsbaan. Alles onder dezelfde voorwaarden en prijs als waaronder het sedert 1918 is verhuurd.  meer informatie
dec 1953Het houten kantoor- en bezoekersgebouwtje van de Schiedamse Gemeenschap aan de Gerrit Verboonstraat, wordt van daar verplaatst, i.c. verrold, naar de hoek van de Plantage en de Tuinlaan, tegenover het Postkantoor.  meer informatie
dec 1953Het Balkengat, gelegen tussen de Nieuwe Maas en de Havendijk wordt deels gedempt. Het resterende deel wordt aangewezen als jachthaven waar 200 boten mogen liggen. Het mag geen watersportcentrum van het Rijk worden om de beroepsvaart op de Nieuwe Maas niet te hinderen.  meer informatie
1953Het nieuwe gebouw van de RK Jongens-ULO St. Josef, aan de latere Mgr. Nolenslaan, is gereed. Het is tot in de wijde omtrek nog omringd door weilanden.  meer informatie
1953Gemeente-archivaris A. van der Poest Clement en J.K.C. Karsseboom, dirigent van Muziekverenigingen Gusto en Harpe Davids krijgen de SG-erepenning 1953 uitgereikt.  meer informatie
1954De oude muziektent van de Plantage verhuist naar het plein in de Ribeslaan in Kethel-Tuindorp.  meer informatie
1954Het Stedelijk Museum krijgt door besluit van de gemeenteraad als belangrijkste activiteit 'het verzamelen en tentoonstellen van hedendaagse kunst'  meer informatie
1954Oprichting van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam.  meer informatie
1954In de gemeenteraad valt het Besluit tot herinrichting van de Plantage omdat van het oorspronkelijke plan van Zochter door alle wijzigingen in de tijd niets meer over is. Tuinarchitect J.J. Schipper vereenvoudigde de wandelpadenstructuur en paste het in 1952 gebouwde Opneluchtpodium zorgvuldig in.  meer informatie
1954Het sportveld aan de Laan Ons Genoegen waar voetbalvereniging DRZ speelt, verdwijnt. (Later werd daar de Nieuwe Damlaan aangelegd). DRZ verhuist naar de velden aan de Schiedamseweg.  meer informatie
jan 1954Officiële opening van de Technische School aan de (latere) Mgr. Nolenslaan in de polder Nieuwland naar ontwerp van architect M. Lockhorst. De versiering boven de hoofdingang en enkele sculpturen zijn van de Rotterdamse beeldhouwer Joh.T.L. van Berkel. De school is nog geheel omringd door weiland.  meer informatie
1954De gemeenteraad besluit om het recreatiegebied langs de Nieuwe Maas Maasboulevard te noemen. Een publieksprijsvraag leverde geen betere naam op.  meer informatie
2-1-1954Op de Zandvlakte in het Sterrebos wordt onder grote belangstelling het gebruikelijke Nieuwjaarsvuur ontstoken waar overigens de grote kerstboom ontbreekt die door de Schiedamse Gemeenschap op de Koemarkt was geplaatst, een nalatigheid van een gemeentelijke dienst. Het vreugdevuur werd opgeluisterd met muziek door Muziekvereniging Crescendo, een toespraak van wethouder mr. M.J.M. van Kinderen en tenslotte een groot vuurwerk.  meer informatie
4-1-1954Een groep betrokkenen bij de onteigeningen en afbraak van woningen ten behoeve van het nieuwe Stadhuis(Stadskantoor), dient bij Gedeputeerde Staten een bezwaarschrift in.  meer informatie
4-1-1954Het Stedelijk Museum ontvangt een olieverf-schilderij in 1951 door Jan van Heel geschilderd, ten geschenke, voorstellende een clown met een haan.  meer informatie
4-1-1954De directeur van Van Gend en Loos, de heer G. Smeenk herdenkt zijn 40-jarig jubileum bij deze onderneming.  meer informatie
6-1-1954Burgemeester Peek opent 's avonds een vogelexpositie in Musis Sacrum.  meer informatie
6-1-1954's Avonds wordt de landijsbaan in de Spieringhoek voor het publiek opengesteld.  meer informatie
7-1-1954Bij Wilton-Fijenoord, opgericht in 1854, begint het eeuwfeest en burgemeester Peek biedt namens het gemeentebestuur de directie een door de Rotterdamse kunstschilder Karel van Veen geschilderd portret van H.M. de Koningin aan.  meer informatie
7-1-1954Gynastiekvereniging Door Oefening Kracht (DOK) houdt in het Passage Theater een feestelijke herdenking ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Onder meer treden op het Tamboer- en Pijperkorps onder leiding van Co Verkade met een feestnummer waarna de toneelgroep Ons Doel Getrouw (ODG) van het CJMV het toneelstuk 'Caroussel' opvoert  meer informatie
8-1-1954De St. Jacobusschool in Kethel wordt officieel geopend.  meer informatie
14-1-1954Onder voorzitterschap van de wethouder van Culturele Zaken, mr. M.J.M. van Kinderen, wordt van gemeentewege een Commissie ingesteld, die een onderzoek zal instellen naar de mogelijkheden tot het volgen van muziekonderwijs in het algemeen en de oprichting van een muziekschool in het bijzonder.  meer informatie
14-1-1954Voorlopig zullen in negen Schiedamse scholen door het Nederlandse Jeugd Rode Kruis lectuurhuisjes worden geplaatst, waarin de leerlingen boeken kunnen deponeren voor de jeugdige patiënten in ziekenhuizen, sanatoria enz.  meer informatie
14-1-1954Het 25-jarig bestaan van de Dr. J.Th. de Visserschool wordt herdacht.  meer informatie
15-1-1954De heer N. Guis vierde heden zijn 40-jarig jubileum bij de HAV-bank.  meer informatie
15-1-1954De Stichting Tuberova neemt de nieuwe verplaatsbare barak en het nieuwe Röntgenapparaat officieel in gebruik.  meer informatie
15-1-1954In de gemeenteraadsvergadering houdt burgemeester Peek zijn gebruikelijke Nieuwjaarsrede.  meer informatie
15-1-1954Gemeentearchivaris, drs.A.v.d. Poest Clement, heeft in verband met zijn benoeming tot Rijksarchivaris per heden de gemeentedienst verlaten.  meer informatie
15-1-1954De Gemeenteraad benoemde de heer J.J. Schipper, tot tuinarchitect A en de heer J.G. Brugman tot hoofd van de Theo Thijssenschool A. (hij is nu nog hoofd van een school in Numansdorp). Tevens wordt besloten: a) tot sloop van de gemeentewoningen aan de Oude Dijk 9 en 17 en Laan Ons Genoegen 10; b) tot het aangaan van een vaste geldlening groot f.3.000.000,- tegen een rente van 34%, koers pari; c) tot toekenning aan de Nederlandse Vereniging ten behoeve van Zeelieden van een eenmalige subsidie van f.500,- voor de bouw van een nieuw hospitaalkerkschip De Hoop; d) tot verhoging van de wedde van de wethouders tot f.8200,-, ingaande 1-09-1953; e) tot afwijzing van het verzoek van de Nederlandse Militaire Bond Pro Rege om subsidie; f) tot het doen rooien van de bomen op de middenstrook van de Burgemeester Knappertlaan tussen de Warande en het St. Liduinaplein, zulks vooruitlopend op het plan tot profielwijziging van de laan en g) tot uitbreiding van de te bouwen autogarage op het terrein straatmakerswerf Hoofdstraat.  meer informatie
18-1-1954Op de werf Gusto wordt het voor Franse rekening gebouwde kustvaartuig Hugette V te water gelaten.  meer informatie
19-1-1954De afdeling Schiedam van de Nederlandse Christelijke Metaalbewerkersbond herdenkt het 45-jarig bestaan.  meer informatie
21-1-1954Naar nu bekend wordt, heeft de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting het college van B en W doen weten, dat het voor Schiedam geldende huurverhogingspercentage ook op de huren van Flat Nieuwland moet worden toegepast, doch dat ten aanzien van de woningen in de Koningin Emma Flat gunstig zal worden beschikt op een aanvrage om te volstaan met een huurverhoging, van 10%. In verband daarmede wordt thans aan de minister een aanvrage ingediend voor een beperking tot 8% voor de Koningin Emmaflat. B en W zullen de verhoging van de vergoeding voor brandstoffen, waartoe door de gemeenteraad was besloten, niet toepassen en evenmin aan de bewoners van de flats verhoging van watergeld in rekening brengen.  meer informatie
24-1-1954De kantine van de RK Sportvereniging Excelsior aan de Oude Dijk wordt voorlopig benut als kapel voor de woonwagenbewoners.  meer informatie
25-1-1954De banen van de ijsclub zijn hedenmiddag voor het eerst in dit seizoen opengesteld.  meer informatie
26-1-1954De heer J.P. Hofman, oud 60 jaar, bekend figuur in de Schiedamse sportwereld, overlijdt plotseling  meer informatie
27-1-1954Bij heiwerk aan de Lange Haven wordt een hoogspanningskabel "doorgeheid". Een groot deel van de binnenstad is daardoor enige tijd stroomloos.  meer informatie
27-1-1954De Schiedamse Gemeenschap toetst met een programma van zang, muziek en gesproken woord de hal van de gerestaureerde Beurs op haar accoustische kwaliteiten. Bij deze gelegenheid reikt ere-voorzitter, burgemeester mr. J.W. Peek de S.G. erepenning aan twee verdienstelijke stadgenoten, t.w. aan drs. A.v.d. Poest Clement, oud-gemeentearchivaris en de heer J.K.C. Karsseboom, oud-dirigent van twee plaatselijke muziekverenigingen.  meer informatie
28-1-1954Gusto's Muziekvereniging neemt tijdens een concert in het Passage Theater afscheid van haar dirigent, de heer J.K.C. Karsseboom, die van de oprichting af in 1909 dirigent van het korps is geweest. Hij geeft de dirigeerstok aan de nieuwe dirigent, de heer Jac. Wolters.  meer informatie
30-1-1954Tijdens de contactavond van de afdeling Schiedam van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag, wordt het 5-jarig bestaan herdacht.  meer informatie
30-1-1954Dr.J. Ris, benoemd tot geneesheer-directeur van het ziekenhuis te Vlaardingen, nam heden op een bijzonder druk bezochte receptie afscheid van zijn patiënten.  meer informatie
30-1-1954De gymnastiekvereniging THOR herdenkt met een receptie haar 50-jarig bestaan.  meer informatie
11-2-1954In het Stedelijk Museum wordt de tentoonstelling van kindertekeningen onder de titel 'Kinderen uiten zich', door wethouder H. Sabel officieel geopend.  meer informatie
11-2-1954Met een feestavond wordt het eerste lustrum van het clubhuis St. Joris Doele voor de ongeorganiseerde jeugd herdacht.  meer informatie
11-2-1954De heer A.J.C. van Oppen overlijdt, slechts 57 jaar oud. Hij was o.a. voormalig lid der gemeenteraad, bestuurslid Schiedamse Kunstkring, kerkbestuurslid van de parochie St. Jan de Doper, enz.  meer informatie
11-2-1954De hal van de Beurs aan de Lange Haven wordt officieel door wethouder Mr. P. van Bochove als tafeltenniscentrum geopend.  meer informatie
17-2-1954De plaatselijke pers bevat een dringend advies van het gemeentebestuur aan de ziekenfondsverzekerden een aanvullende verzekering bij de ziekenfondsen te sluiten. De gemeente zal nl. geen bijdrage in de kosten van verpleging meer verlenen.  meer informatie
19-2-1954Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan houdt de Schiedamse Bestuurdersbond hedenavond een receptie in het Volksgebouw.  meer informatie
22-2-1954De plaatselijke pers meldt de oprichting op een der voorgaande dagen van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum te Schiedam.  meer informatie
24-2-1954Mevr. H. Benthem-de Wilde te Utrecht oud-wethouder van Onderwijs en Sociale Zaken te Schiedam, is 70 jaar geworden.  meer informatie
26-2-1954Inspecteur D.A. Stuitje neemt afscheid van de politie in verband met zijn benoeming tot rayonchef te Zwolle van de Spoorwegrecherche.  meer informatie
26-2-1954De gymnastiekvereniging Door Oefening Kracht (DOK) geeft een uitvoering (in het Passage Theater)  meer informatie
26-2-1954In de vergadering van de gemeenteraad herdenkt de burgemeester het overleden raadslid de heer A.J.C. van Oppen; Ver wordt o.a. besloten: het schrijven van het "Comité tegen de nieuwe regeling van het watergeld" en dat van de Raad van Overleg van de vakorganisaties over dezelfde aangelegenheid in handen van B en W om advies te stellen; aan de Chr.Ver.Zedenopbouw te Rotterdam een jaarlijkse subsidie te verlenen van f.175,-; tot aanschaffing van een filmstrook projector voor de Mathenesserschool A. aan het Oude Kerkhof; tot aanschaffing van een weeftoestel en striktafel t.b.v. de in te richten 2e klasse van de Prof. R. Casimirschool (B.L.O.); tot sloping van de waterpartij bij het Pompstation; tot verlening van een krediet van f.300.000,- voor de aan de Dr. de Visserlaan door de Ver. tot bev. v. Chr. Onderwijs te bouwen school voor G.L.O.; tot verstrekking van een lening van f.19.000,- aan de Stichting Schooltandverzorging voor de aanschaffing van een tweede dental-car; tot profielwijziging en asfaltering van het gedeelte van de Burgemeester Knappertlaan tussen de Th. Kempisstraat en het Sint Liduinaplein de asfaltering van het gedeelte van de Burgemeester Knappertlaan tussen het Sint Liduinaplein en het Rubensplein, profielwijziging van de Ary Prinslaan; tot het aangaan van geldleningen totaal 412 miljoen gulden tegen 3½ %; werd benoemd: tot Gemeente-Archivaris de heer P.Th.J. Kuyer, wetenschappelijk archiefambtenaar 1e Klasse te Den Haag; tot onderwijzer aan de W. de Zwijgerschool de heer H. Dost, onderwijzer aan de ULO school B12 te Rotterdam.  meer informatie
27-2-1954Heden werd de eerste paal geslagen voor 56 vrije woningen in Kethel.  meer informatie
28-2-1954Omstreeks half twaalf ontstaat op de terreinen van de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) in Pernis na een explosie brand in een benzinetank. Tot in Schiedam rinkelen de ruiten.  meer informatie
maart 1954Bij de BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij) in Pernis ontploffen enkele olietanks waardoor een enorme vuurzee ontstaat in tot ver in Schiedam is te zien. Langs de Vlaardingerdijk en de Maaskant, hier vooral in de omgeving van de Wiltonvilla, staat een enorme mensenzee de vlammen te bekijken.  meer informatie
4-3-1954Het tamboers- en pijpercorps Harmonie viert hedenavond het 25-jarig bestaan met een jubileum-bazar.  meer informatie
6-3-1954De oude tonnenlegger Spica wordt aan de Schiedamse Zeekadetten overgedragen door de Kapitein ter Zee Tissot van Patot.  meer informatie
6-3-1954Het Gemeentebestuur ontvangt bericht van Gedeputeerde Staten dat aan Schiedam als richtcontingent voor de periode 1954 tot en met 1956, in totaal 762 woningen zijn toegewezen.  meer informatie
10-3-1954De Boerenleenbank te Kethel herdenkt haar 50-jarig bestaan.  meer informatie
10-3-1954De heer A.A. Mercier, actief lid van het het muziekkorps van het Leger des Heils, van welk korps hij destijds gedurende 13 jaar dirigent is geweest, viert zijn 80ste verjaardag. Het korps brengt hem een serenade.  meer informatie
16-3-1954Op iniatief van de Officier van Justitie van de Rotterdamse Arrondissementsrechtbank, mr. T. Semeyns de Vries van Doesburgh, wordt ter bestrijding van de baldadige criminaliteit onder de jeugd een commissie gevormd, waarin tal van vooraanstaande figuren uit de arrondissementen Rotterdam en Dordrecht zitting hebben. Schiedam is in het werkcomité van deze commissie vertegenwoordigd door de commissaris van politie, de heer K. Rijpma. Deze commissie stelt zich voor de criminaliteit langs wetenschappelijke weg te bestrijden. Onder leiding van commissaris Rijpma werd ook in Schiedam reeds een werkgroep gevormd.  meer informatie
17-3-1954Door de Spaarbank Anno 1820 wordt het 100.000ste spaarbankboekje uitgereikt.  meer informatie
18-3-1954In het Passage Theater wordt het 45-jarig bestaan van de damesgymnastiekvereniging Hygiëa gevierd.  meer informatie
23-3-1954Door burgemeester Peek wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van de Amsterdamse Bank en -Incassobank in de Gerrit Verboonstraat.  meer informatie
23-3-1954In samenwerking met het Instituut voor Bodemonderzoek te Wageningen begint men met een bodemonderzoek in de Plantage, zulks in verband met het vroeg afsterven van de bomen.  meer informatie
25-3-1954Stationschef 1e klasse der NS te Schiedam, de heer J. Wagenaar, is met ingang van 1 april benoemd tot adj.-hoofdstationschef te Zwolle.  meer informatie
25-3-1954Op 75-jarige leeftijd overlijdt Ir. C. Houtman, oud-wethouder van de gemeente Schiedam.  meer informatie
26-3-1954In het Stedelijk Museum wordt de jubileum-expositie van de teken- en schildersvereniging De Studievrienden geopend ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de vereniging..  meer informatie
26-3-1954Tijdens de vergadering van de gemeenteraad wordt het nieuw benoemde lid van de Katholieke Volkspartij (KVP) , de heer A.J.J. van Dijck (geïnstalleerd); Verder wordt o.a. besloten: 1 - medewerking te verlenen aan het Bestuur van de St. Willibrordusstichting voor de bouw van een 8-klassige school voor GLO in Nieuwland-West; 2 - tot verlening van een krediet van f. 15.000,- voor de verbetering van de electro-technische installatie van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan; 3 - tot verlening van een krediet van f. 17.500,- voor de algehele vernieuwing van het eigen radio-apparaat voor de patiënten van het Gemeente Ziekenhuis aan de Nassaulaan; 4 - tot verlening van een krediet van f. 125.000,- voor de riolering van het oude dorp Kethel; 5 - tot verlening van kredieten f. 105.000,- en f. 7500,- plus f. ?? 500,- - voor resp. de openbare verlichting en een laagspanningskabel, alle ten behoeve van de aanleg van de in de straataanleg Tuindorp Kethel begrepen randweg; 6 - tot-verlening van een krediet van f. 55.000,- voor de aanleg van de omleidingsweg Schiedamseweg-Vlaardingseweg en van een krediet van f. 3.000,- plus f. 5.000,- voor de openbare verlichting en een laagspan-ningskabel; 7 - tot verlening van een krediet van f. 35.000,- voor tuinaanleg en het maken van kinderspeelplaatsen met toegangswegen bij het complex van 168 woningen in Nieuwland; 8 - tot het verlenen van een krediet van f 8000,- ten behoeve van de tuinaanleg tussen 4 blokken woningen benoorden de P.J. Troelstralaan tussen de woningen aan de Savornin Lohmanlaan en die aan de Cort van der Lindenlaan en 9 - het maken van speelplaatsen, een en ander behorende bij het complex van 200 woningen, 16 winkels en 16 bedrijfsruimten in Nieuwland; 10 - tot het verlenen van een krediet van f. 2500,- ten behoeve van de werkzaamheden van de ingestelde Werkcommis- sie Krotopruiming en -sanering; 11 - tot het treffen van een dading met de heer H. van der Kraan, waarbij de Gemeente de helft draagt van de geraamde meerkosten wegens het gebruik van oplangers ad f. 17.090,- in verband met opgave van het peilen van grondwaterstanden in Kethel; 12 - tot de bouw van 152 woningen in Nieuwland, naast de in aanbouw zijnde 200 woningen; 13 - de benoeming tot arts bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGGD), de heer J. Stevens te Amsterdam; 14 - de brief van Gedeputeerde Staten inzake het ter beschikking van de Gemeente Schiedam gestelde woningbouw contingent voor de jaren 1954 t/m 1956, naar aanleiding waarvan het college van B en W zich tot Gedeputeerde Staten zal wenden om verhoging van dit contingent, wordt uitvoerig besproken.  meer informatie
28-3-1954Ten gevolge van de landelijke heiersstaking ligt het werk voor de fundering van de Amsterdamse Bank-Incassobank stil.  meer informatie
31-3-1954Krachtens besluit van een grote meerderheid der belijdende leden is de Evangelische Gemeente te Schiedam omgezet in een Baptisten Gemeente en zal aangesloten worden bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.  meer informatie
1-4-1954Mr. F. Bordewijk wordt erelid van de Haagse Kunstkring geworden.  meer informatie
3-4-1954De Coöperatie Door Eendracht Sterk (DES) heeft een dezer dagen het 5000e lid ingeschreven.  meer informatie
4-4-1954De Gemeenschap Schiedam van het Humanistisch Verbond vierde heden haar eerste lustrum.  meer informatie
5-4-1954De heer Kippesluis, tot dusver stationschef NS te IJmuiden, wordt in die functie te Schiedam geïnstalleerd.  meer informatie
7-4-1954Ds.J.B. Schouwink, voorganger van de Nederlandse Protestantenbond, herdenkt zijn 25-jarig jubileum als predikant.  meer informatie
10-4-1954Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Sportvereniging Hermes-DVS vindt in hotel De Kroon een reünie plaats van oud-leden.  meer informatie
13-4-1954Tijdens de huishoudtentoonstelling van de Huishoud- en Industrieschool werd op de zolderruimte van de school een modeshow gehouden van "eigen fabrikaat".  meer informatie
13-4-1954Aan de gevel van het nieuwe fabriekspand van de distillateursfirma Wenneker & Co. is een fraai plastiek geplaatst, afkomstig uit de werkplaats van de Schiedamse glazeniers Gebr. Henderickx. De plastiek is van hardgebakken aardewerk en geeft een viertal figuren, die de arbeid in het distilleerbedrijf symboliseren.  meer informatie
22-4-1954De NV Verf-, Vernis- en Oliefabrieken Veveo zijn vanaf vandaag aan de Willemskade, in een vernieuwd pand gevestigd.  meer informatie
22-4-1954In de St. Joris Doele wordt de jubileum-Clubhuis-tentoonstelling-bazar Clutenba ter gelegenheid van de herdenking van vijf jaar Clubhuiswerk-ongeorganiseerde jeugd officieel geopend.  meer informatie
23-4-1954In de vergadering van de gemeenteraad wordt o.a. besloten: - tot aanschaffing van een Chevrolet-bestelwagen ter vervanging van de versleten ontsmettingswagen; - tot het doen ontwerpen van plannen voor de bouw van woningen nabij de Damlaan; - tot het vernieuwen van de Plantage en het wijzigen van de profielen van de Lange Nieuwstraat en Tuinlaan; - tot wijziging van de inning van watergelden; - tot borgstelling ten bedrage van f-500.000,- ten gunste van de NV Centrale Werkplaats voor de bouw van een industriehal, waarin o.m. scooters zullen worden vervaardigd; - tot uitgifte in erfpacht van grond aan de firma S. Bijleveld (Constructiewerkplaats aan de Bettoweg); - tot uitgifte in erfpacht van grond aan de firma Aberson-Mulder (Kunststeenbedrijf aan de Kommiezenlaan).  meer informatie
24-4-1954De opbrengst van de heden gehouden Emmabloemcollecte voor bestrijding van tuberculose bedraagt f.6085,49.  meer informatie
24-4-1954In het kader van de sportuitwisseling vertrekt een touringcar met jeugdige Schiedamse voetballers en handballers naar Hamm.  meer informatie
27-4-1954De Christelijk Historische Kiesvereniging Groen van Prinsterer herdenkt haar 60-jarig bestaan.  meer informatie
4-5-1954De jaarlijkse dodenherdenking vindt plaats bij het voorlopig oorlogsmonument aan de kop van de Plantage en in de Grote Kerk.  meer informatie
4-5-1954Ter nagedachtenis van de zeven omgekomen personeelsleden van de Schiedamse PTT gedurende de oorlog 1940-1945, vindt in de hal van het postkantoor de onthulling plaats van een gedenkplaat.  meer informatie
8-5-1954De nieuwe Technische School in Nieuwland wordt officieel in gebruik genomen.  meer informatie
8-5-1954Sportvereniging SVV viert heden haar 50-jarig bestaan.  meer informatie
9-5-1954De RK Bond van Spoor- en Tramrwegpersoneel St. Raphaël afdeling Schiedam herdenkt het 50-jarig bestaan.  meer informatie
10-5-1954De Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf, afdeling Schiedam, herdenkt het 40-jarig bestaan.  meer informatie
12-5-1954Op de werf Gusto wordt de aldaar gebouwde turbine-electrische slijkopzuiger Louis Perrier te water gelaten. Het is de grootste zandzuiger tot dusver in Europa gebouwd en bestemd voor het op diepte houden van het Suez-kanaal.  meer informatie
15-5-1954Op een terrein aan de Jan van Riebeeckweg wordt de eerste paal geslagen voor het moderne Zandstraalbedrijf van de firma H.J.B. Krayema.  meer informatie
17-5-1954Het gemeentelijk zwembad aan de Westfrankelandsedijk is weer open voor het nieuwe seizoen.  meer informatie
28-5-1954In de vergadering van de gemeenteraad van hedenavond worden benoemd: - tot Keuringsveearts, plv. directeur van de Keuringsdienst de heer P.R. Rondhuis te Appingedam; verder wordt o.a. besloten: - tot demping van de sloot achter de Vlaardingerstraat N.Z.; - tot ophoging van het gedeelte Sterrebosterrein tussen de Kilometerlaan, de Admiraal de Ruyterstraat en de Westfrankelandsedijk; - tot vernieuwing van een gedeelte van de kademuur langs de Buitenhaven tegenover de Hooikade over een lengte van 45 m.; - tot aanschaffing van 500 uniforme vuilnisemmers; - tot wijziging van de havenlichten aan de Voorhaven; - in principe tot de bouw van een vaste brug over de Noordvestgracht in het verlengde van het Spinhuispad; - in principe tot de bouw van een nieuwe Spuisluis nabij de oude Spuihaven; - tot het maken van een paalfundering ten behoeve van de bouw van 190 woningen in Nieuwland.  meer informatie
jun 1954De twee RET-tramlijnen naar Rotterdam 1 en 8 vervallen. Ervoor in de plaats komt lijn 4, een ringlijn, met als verste punt de Coolsingel  meer informatie
5-6-1954Tafeltennisvereniging NOAD herdenkt het 5-jarig bestaan.  meer informatie
5-6-1954De wandelstrook langs de Maasboulevard wordt door burgemeester Peek officieel geopend. Deze boulevard is een compensatie voor het verlies van de Maaskant in het vrijwel verdwenen Sterrebos en het Volkspark.  meer informatie
10-6-1954De gymnastiekvereniging Door Oefening Kracht (DOK) geeft een uitvoering (in het Passage Theater)  meer informatie
14-6-1954In de Beurs vindt een vergadering plaats met jeugdleiders ter inleiding van het in te stellen onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van de jeugd, het geheel onder leiding van twee Utrechtse professoren .  meer informatie
17-6-1954De gymnastiekvereniging Door Oefening Kracht (DOK) geeft een uitvoering (in het Passage Theater)  meer informatie
17-6-1954De Gereformeerde Kerk (art.31) neemt haar nieuwe kerkgebouw aan de Westvest in gebruik.  meer informatie
20-6-1954In het Passage Theater wordt de vaste organist Joop Walvis gehuldigd tijdens zijn afscheidsbijeenkomst.  meer informatie
25-6-1954Het nieuwe bedrijf van de NV Metaalbuizenfabriek Excelsior aan de Buitenhavenweg wordt officieel geopend.  meer informatie
25-6-1954In de vergadering van de gemeenteraad van hedenavond worden benoemd: - tot leraar in de gymnastiek bij het Openbaar Onderwijs S.R. Eversdijk te Krimpen aan den IJssel; werd besloten: - tot de stichting van een openluchtbad in Tuindorp-Kethel. - tot vaststelling van een verplichte vakantiesluiting voor de slagers- en groentewinkels; - tot toelating als raadslid van de heer W. Kok in de plaats van de heer G. van der Vlies (CHU), die om persoonlijke redenen heeft bedankt.  meer informatie
26-6-1954Besluit door de gemeenteraad tot bouw van een nieuw openlucht zwembad aan de Schiedamseweg in Kethel. Verstrekt krediet 1.650.000,- gulden.  meer informatie
28-6-1954De nieuwe sociëteit voor bejaarden in het Blauwhuis wordt officieel geopend.  meer informatie
zomer 1954De fietspaden in het midden van de Burgemeester Knappertlaan worden verwijderd, gelijk met de bijbehorende oversteekplaatsten voor fietsers. De rijen prachtige platanen zij al eerder gesneuveld.  meer informatie
1-7-1954Door de Technische Natuurwetenschappelijke Onderzoekingsdienst uit Delft worden geluidsproeven in de Aula van het St. Jacobsgasthuis aan de Hoogstraat en de Beurs aan de Lange Haven genomen.  meer informatie
10-7-1954De drie jubilerende Schiedamse Gymnastiekverenigingen THOR (50 jaar), HYGIEA (45 jaar) en DOK (40 jaar) geven hedenavond op het SVV-terrein aan de Westfrankelandsedijk een massale demonstratie. De heer Th. van Woerkom, voorzitter van THOR, ontvangt daarbij uit handen van burgemeester J.W. Peek de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
13-7-1954Het rapport over de structuur der Schiedamse Bevolking nu en in de toekomst verschijnt. Het is samengesteld door drs. J.H. Diedericht.  meer informatie
17-7-1954De tiende Koningin Wilhelminamars, uitgeschreven door de Schiedamse Oranjegarde vindt plaats. De 1500 deelnemers lopen de tocht onder slechte weersomstandigheden.  meer informatie
19-7-1954In Hilversum overlijdt, 81 jaar oud, de oud-gemeentesecretaris van Schiedam mr. A.F.V. Sickenga.  meer informatie
23-7-1954Door op de Dam gevestigde winkeliers wordt de Vereniging Dambelangen opgericht.  meer informatie
23-7-1954Het Algemeen Ziekenfonds betrekt het nieuwe kantoor aan de Tuinlaan 90.  meer informatie
30-7-1954Op de zolder van de Pastorie van de Oud-Katholieke Kerk vindt pastoor C. Tol zeventien oude boeken gevonden, die alle dateren uit het begin van de 16e eeuw.  meer informatie
30-7-1954In de vergadering van de gemeenteraad wordt o.a. besloten om in principe over te gaan tot het beschikbaar stellen van de Beurs voor de stichting van een Nationaal Gedistilleerd Museum en in de wijk Nieuwland een wijkgebouw of buurthuis te bouwen.  meer informatie
1e kwartaal 1954Het eerste boekje verschijnt in de reeks Schiedamse Miniaturen onder de titel Stedelijke archiefzorg en stadsgeschiedschrijving, van A. van der Poest Clement, oud-gemeentearchivaris van Schiedam. Prijs f. 1,50.  meer informatie
18-8-1954In het kader van de jaarlijkse Vakantieweek wordt in het Stedelijk Museum een tentoonstelling gehouden onder de titel Het schone ambacht.  meer informatie
19-8-1954De Vakantiefeesten-1954 worden door burgemeester Peek officieel geopend. Gisteren werd al de feestverlichting 'Gordel van Licht' aan de Lange Haven e.o. door wethouder Mr. M.J.M. van Kinderen ontstoken. Het programma voor de Vakantieweek die tot 31 augustus duurt, bevat o.a. de verlichting van de Lange Haven met slingers en schijnwerpers ontstoken door wethouder Mr. M.J.M. van Kinderen., muziek in een Plantage-operette op het Plantagepodium - kermis - sport - dans - jeugvoorstellingen - een tentoonstelling - een drijvend carillon - torenbeklimmen en tot slot vuurwerk.  meer informatie
20-8-1954De Vakantiefeesten-1954 werden hedenavond door de burgemeester officieel geopend.  meer informatie
26-8-1954Opening van de eerste winkels aan het Dr.Wibautplein. Met o.a. het 81e filiaal van bakkerij Van der Meer en Schoep' op nummer 97.  meer informatie
26-8-1954Op last van het gemeentebestuur wordt de tentoonstelling Het schone ambacht, welke tot 1 september in het Stedelijk Museum te zien zou zijn, gesloten wegens onvoldoende voor-overleg met de Schiedamse Gemeenschap.  meer informatie
26-8-1954Het nieuwe winkelcentrum in de Mgr. Nolenslaan in Nieuwland wordt officieel door burgemeester Peek geopend.  meer informatie
31-8-1954Met een vuurwerk wordt, gevolgd door een taptoe, het de Vakantieweek 1954 besloten.  meer informatie
1-9-1954Het RK Mannenkoor St. Caecilia benoemt de heer Frans Moonen tot dirigent.  meer informatie
8-9-1954De heer A. Berg, leraar Frans aan de Rijks-HBS, viert zijn 25-jarig jubileum als docent.  meer informatie
10-9-1954Tijdens de gemeenteraadsvergadering deelt wethouder Th.J.L. v.d. Berg mee dat nog dit jaar door de Nederlandse Spoorwegen een begin zal worden gemaakt om de spoorbaan van Delft en van Vlaardingen omhoog te brengen, waarbij tevens de verkeerstunnels gebouwd zullen worden over de Schiedamseweg en bij de 's-Gravelandsekade en dat er bovendien een voetgangers- en rijwieltunnel in het verlengde van de Hogenbanweg komt. Men zal bij dit alles de nodige spoed betrachten zodat verwacht mag worden dat het werk vijf jaar na het begin gereed zal komen. De kosten zullen voor de gemeente resp. f.3.900.000,- en f.600.000,- bedragen. De gemeenteraad besluit hiermee akkoord te gaan. Door het college van B en W wordt ook besloten contact op te nemen met de gemeente Rotterdam betreffende het verbeteren van de toestand van de Hogebanweg en omgeving. De Gemeenteraad besluit verder tot vaststelling van de naam Maasboulevard en in beginsel tot de bouw van twee torenflats met in totaal 196 woningen in de omgeving van de Burgemeester van Haarenlaan.  meer informatie
16-9-1954In het Stedelijk Museum wordt een tentoonstelling over de rubberindustrie van de Stichting Onderwijstentoonstellingen officieel geopend.  meer informatie
22-9-1954Een dezer dagen is aan de Technische School, als tweede in Nederland en in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf (V.A.M.) een dagcursus voor automonteurs ingevoerd.  meer informatie
23-9-1954In de vacature, ontstaan tengevolge van het bedanken van burgemeester Peek als voorzitter van de Museumcommissie, is door het College van B en W aangewezen wethouder Mr.M.J.M. van Kinderen.  meer informatie
23-9-1954Tuinarchitecten uit verschillende delen van het land brengen vandaag een bezoek aan Schiedam ter bestudering van hetgeen onze gemeente heeft gedaan op het gebied van plantsoenen en recreatiegebieden. In het Stedelijk Museum is een expositie georganiseerd van oude en nieuwe platen en plannen van maquettes over het groen in de stad, inbegrepen de Plantage, de Maasboulevard, sportparken, zwembaden en andere recreatieterreinen.  meer informatie
24-9-1954De herdenking van het 75-jarig jubileum van de gouden Gymnasiasten Bond wordt ingezet met een receptie aangeboden door het Gemeentebestuur.  meer informatie
najaar 1954Musis Sacrum is opnieuw verbouwd: de zaalcapaciteit is van 400 naar 600 bezoekers vergroot door een balcon aan te brengen. Er is een kleine bar aangebracht en het toneel is enigszins vergroot.  meer informatie
6-10-1954Het gemeentebestuur van Goudswaard brengt een officieel bezoek aan Schiedam om de erkentelijkheid van de inwoners over te brengen voor de betoonde hulp tijdens en na de februariramp van 1953.  meer informatie
13-10-1954De Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale herdenkt het gouden jubileum.  meer informatie
22-10-1954Door de gemeenteraad wordt o.a. besloten: - geen café-restaurant in het Julianapark toe te laten; - tot aankoop van een aantal panden in de Louronstraat, Nieuwe Buurt, Bagijnhof en Korte Kerkstraat, Otterbuurt, Kreupelstraat en Grote Markt; - tot aanschaffing van een Austin A personenauto voor de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD); - tot aanschaffing van een nieuwe jeep en een Austin Combinatiewagen voor de Technische Bedrijven; - tot aanschaffing van een complete rol-trommelauto voor de Gemeentereiniging; van 12 elektrische lieren voor het Openbaar Slachthuis; - tot stichting van een jeugd-recreatiegebouw in Nieuwland; - tot de bouw van 202 arbeiderswoningen en garages in Nieuwland; - tot benoeming van C. Lambrechts te Den Haag als arts bij de Gemeentelijke Geneeskunst en Gezondheids Dienst (GG en GD); - tot grondaankoop in Teteringen voor de stichting van een schoolbuitenhuis.  meer informatie
24-10-1954De inzegening vindt plaats van een eigen r.k. Tehuis voor de Arbeid van het Apostolaat in de Bedrijven van de Paters Jezuïeten, aan de Tuinlaan 24.  meer informatie
28-10-1954De Christelijke Besturenbond herdenkt het 40-jarig bestaan.  meer informatie
1-11-1954In het Stedelijk Museum wordt een tentoonstelling over Japanse prentkunst geopend.  meer informatie
6-11-1954De Arbeidersmuziekvereniging Crescendo herdenkt haar 40-jarig bestaan.  meer informatie
6-11-1954De Schiedamse afdeling van het Rode Kruis herdenkt haar 40-jarig bestaan.  meer informatie
10-11-1954De Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale, afdeling Schiedam viert het 50-jarig bestaan.  meer informatie
12-11-1954De eerste paal wordt geslagen voor de nieuwe garage van de NV Pietersen & Co's Automobielbedrijven aan de Nieuw Mathenesserstraat.  meer informatie
13-11-1954De Schiedamse Scheidsrechters Vereniging viert het 10-jarig bestaan.  meer informatie
20-11-1954Bij scheepswerf Wilton-Fijenoord gaat de Willem Barendsz II van de helling. Dit is tot nu toe het grootste Nederlandse schip en meet 44.000 bruto registerton. Het schip is bestemd voor de Nederlandse walvisvaart.  meer informatie
26-11-1954De gemeenteraad maakt een aanvang met de behandeling van de gemeentebegroting 1955.  meer informatie
27-11-1954De onder-voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas te Vlaardingen, de heer B.G. Hoogendam, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  meer informatie
1-12-1954In de vergadering van de gemeenteraad wordt o.a. besloten: tot het aangaan van een geldlening groot f.1.000.000,-, looptijd 40 jaar, rente 3½ %; tot deelname aan de Nationale tentoonstelling E55 te Rotterdam met kredietverlening daartoe van f.25.000,-; tot kredietverlening van f.1435,- voor deelneming van de gezamenlijke Elektriciteitsbedrijven; tot vaststelling van een verordening op de heffing van precariorechten; tot de bouw van een nieuwe 9-klassige school aan het Lorentzplein.  meer informatie
1-12-1954In het voormalig Corner House wordt Hotel-Café Atlantic, annex Chinees-Indisch restaurant Chung Hing (Steeds Vooruit) geopend.  meer informatie
4-12-1954De afdeling Schiedam van de Nederlandse Aannemers- en Patroonsbond viert het 50-jarig bestaan.  meer informatie
6-12-1954Het Districtscentrum Schiedam, Vlaardingen en omstreken voor de rheumabestrijding wordt opgericht..  meer informatie
15-12-1954In Schiedam worden de eerste verkeersbrigadiers ingezet op de Burgemeester Knappertlaan, bij de van Ostadelaan naar de Bosboomlaan, speciaal voor de leerlingen van de St. Bernardusschool en de school in de François Haverschmidtlaan .  meer informatie
17-12-1954De woningbouwverenigingen Eendracht, St. Jozef, Onze Woning en Schiedam Vooruit verenigen zich tot de Federatie van Schiedamse Woningbouwverenigingen. Voorzitter is de heer A. van Veen, secretaris N. van der Schalk.  meer informatie
18-12-1954In het Stedelijk Museum wordt de Kersttentoonstelling met schilderijen van A.H. Bakker Korff geopend.  meer informatie
20-12-1954Dezer dagen is aan de Jan van Riebeeckweg het Zandstraal-, schopeer- en verfbedrijf Krayema geopend.  meer informatie
29-12-1954De eerste werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe spoorwegemplacement aan het NS-station Schiedam, zijn dezer dagen aanbesteed.  meer informatie
eind 1954Wethouder mr. M.J.M. van Kinderen van de Gemeentelijke Woningdienst, slaat de eerste paal voor de bouw van twee flats van elk 11 etages hoog, ontworpen door architect Groosman, op het terrein aan de Laan van Spieringshoek dat jarenlang in gebruik was als ijsbaan, ook geadresseerd aan de Burgemeester van Haarenlaan  meer informatie
1955Aan de Stadhouderslaan wordt een nieuw beddenhuis van het Nolet Ziekenhuis geopend. Hierdoor stijgt de beddencapaciteit van 155 naar 180.  meer informatie
1955Dit jaar wordt eindelijk begonnen met de bouw van een tunnel onder de spoorweg Rotterdam-Hoek van Holland door bij de Overschieseweg waardoor de wachttijden voor de drukste spoorwegovergang van Nederland op termijn tot het verleden zullen behoren. Reeds in 1916 waren daarvoor al 10 woningen afgebroken...  meer informatie
1955De tweede VVV-folder over Schiedam verschijnt, deze keer met plattegrond van de stad.  meer informatie
1955De heer D. Koster uit Klaaswaal wordt dirigent van OBK (Oefening Baart Kunst) als opvolger van J.C.M. Feltzer.  meer informatie
1955Er worden sporen van neolitische cultuur zoals een potscherf en een gebruiksvoorwerp uit hertshoorn gevonden in de bouwput voor de bouw van het dubbele droogdok op de scheepswerf Wilton-Fijenoord.  meer informatie
3-1-1955De verbranding van ruim 2000 oude kerstbomen op de Zandvlakte wordt opgeluisterd door muziek van St. Ambrosius en enig vuurwerk.  meer informatie
5-1-1955De laatste wees vertrekt 350 jaar na de oprichting uit het Weeshuis der Hervormden aan de Lange Achterweg. Vanaf dat moment herbergt het gebouw nog uitsluitend 120 jongeren uit probleemgezinnen.  meer informatie
6-1-1955De Gereformeerde Jongensclub Samuel herdenkt het 80-jarig bestaan.  meer informatie
9-1-1955Het RK Parochiaal Armbestuur herdenkt het 100-jarig bestaan.  meer informatie
12-1-1955In de Beurs wordt de tentoonstelling van de Afdeling Schiedam van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers geopend.  meer informatie
13-1-1955De A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje herdenkt het 75-jarig bestaan.  meer informatie
13-1-1955Voor het Openbaar Slachthuis is een Slachthuiscontact-commissie ingesteld die beoogt een goed contact te onderhouden tussen de groepen van georganiseerde gebruikers en het Hoofd van Dienst van het slachthuis aan de Slachthuislaan.  meer informatie
21-1-1955In de gemeenteraadszitting houdt burgemeester Peek de gebruikelijke nieuwjaarsrede waarin hij onder meer meedeelt dat de gemeente van particuliere zijde de toezegging heeft ontvangen van een gift van f.100.000,- als bijdrage in de uitbreiding van het St. Jacobsgasthuis aan de Burgemeester Knappertlaan. Verder wordt besloten tot o.a.: - verkoop van grond aan de RK Vereniging voor Ziekenverpleging van een perceel bouwgrond aan de Juliana van Stolberglaan voor de bouw van een zusterhuis; - uitgifte in erfpacht aan P.J. Schmitt's Scheepsoutillage NV te Rotterdam van een perceel industrieterrein tussen de Jan van Riebeeckweg en de Schie, groot ongeveer 3000 m2 ; - de bouw van 8 vrije woningen met garage in Nieuwland; - verlening van een krediet groot f.3.518.600,- voor de bouw van de twee torenflatgebouwen in Nieuwland, bevattende 196 woningen; - tot verlening van een krediet groot f.325.330,- voor de bouw van het Buurthuis in Nieuwland; - tot aanschaffing van een nieuwe blusauto voor de Brandweer.  meer informatie
22-1-1955De werkzaamheden tot ophoging van de spoorlijnen bij het NS-station in Schiedam beginnen.  meer informatie
22-1-1955Het casco van het motorschip Yaracuyll wort op de werf Gusto tewatergelaten.  meer informatie
31-1-1955De Afdeling Schiedam van de Vereniging "De macht van het kleine", herdenkt het 40-jarig bestaan.  meer informatie
5-2-1955Heden bestaat de KABO (RK) 40 jaar.  meer informatie
8-2-1955Hedenmiddag werd in Wijk I van de Hervormde Gemeente aan de Nieuwe Maasstraat de, op initiatief van ds. J.D. Smids in het leven geroepen, bejaardensociëteit geopend.  meer informatie
12-2-1955In het Stedelijk Museum wordt de tentoonstelling geopend van schilderijen en gouaches van de moderne schilder Jaap Nanninga.  meer informatie
12-2-1955De Gemeente Technische Bedrijven leveren de duizendste gasgeiser in Schiedam af.  meer informatie
14-2-1955Tijdens een speciale bijeenkomst in de aula van het Stedelijk Museum Schiedam, reikt burgemeester J.W. Peek, namens de Schiedamse Gemeenschap, aan mr. F. Bordewijk de jaarlijkse SG-erepenning uit.  meer informatie
19-2-1955Het gemengd zangkoor Euphonia viert zijn eerste lustrum.  meer informatie
25-2-1955In de vergadering van de gemeenteraad wordt o.a. besloten: verlening van de benodigde kredieten voor de centrale verwarmingsinstallaties in de twee torenflats in de omgeving van de Burgemeester van Haarenlaan.  meer informatie
25-2-1955Twee Duitse staalfabrieken t.w. de fa.Schmolz en Bickenbach in Neuss en de edelstaalfabriek E. Dörnberg te Runderort bij Keulen, openen in onze stad een verkoop- en distributiekantoor.  meer informatie
25-2-1955De Schiedamse beeldhouwer Piet van Stuivenberg heeft in de zijgangen van het Huis der Provincie te Arnhem 112 gemeentewapens gebeiteld. Het werk duurde 10 maanden.  meer informatie
28-2-1955In de studiezaal van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek is t.g.v. het 35-jarig bestaan een tentoonstelling over Goed Wonen ingericht.  meer informatie
1-3-1955Een felle uitslaande brand vernielt de werkplaats van rijwiel- en motorfietsbedrijf I. de Waard en de daarboven gelegen woning aan de Buitenhavenweg.  meer informatie
10-3-1955Jubileumconcert van OBK ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan.  meer informatie
11-3-1955In het Stedelijk Museum wordt de grafieken-tentoonstelling van de Vereniging van Kunstvrienden Arta geopend.  meer informatie
22-3-1955Op de werf Gusto wordt HrMs. mijnenveger Hoogezand te water gelaten.  meer informatie
24-3-1955De Algemene Fotokring Schiedam viert haar eerste lustrum.  meer informatie
24-3-1955Namens de Schiedamse boekhandelaren vindt in Arcade de opening van de boekenweek plaats. De schrijver Hans Alma vertelt over eigen werk.  meer informatie
25-3-1955In de gemeenteraadsvergadering wordt o.a. besloten: - tot uitgifte in erfpacht van een perceel grond aan de Kommiezenlaan, groot 30 x 50 m aan de NV Groot & Co te Wormer, voor de oprichting van een sorteerderij en brekerij van afvalproducten; - tot uitgifte van perceel grond aan de Bettoweg, groot 25 x 35 m, aan Schecola, Fabriek van constructie voor scheepsbouw en industrie; - tot uitgifte van percelen grond van het Industrieterrein aan: de Glasindustrie Pieterman NV, groot 6000 m2; Gebrs. H.J. Scheffers, groot 3950 m2; eerste Nederlandse Fabriek van Manometers NV, groot 4850 m2; Vita Nova, Steen- en Offsetdrukkerij NV, groot 1280 m2, allen te Schiedam, met welke laatste vier bedrijven de Gemeente overeenkomsten zal aangaan, waarbij zij zich borg stelt voor de betaling van hoofdsom, rente en aflossing van geldleningen groot resp. f.500.000,-, f.450.000,-9 f-500.000,- en f.225.000,- ter financiering van de stichting van industriegebouwen op de onderscheidene erfpachtsterreinen op het Industrieterrein; - in beginsel tot de bouw van een tweede, 8-klassige openbare school voor G.L.O. in Nieuwland; medewerking te verlenen aan de Vereniging tot bevordering van Chr. Onderwijs tot de bouw van een tweede school voor G.L.O. in Nieuwland-West; - tot aankoop van een stalen boot Greco no.2 (f.12.000,-); - tot verlening van een krediet van f.30.000,- ter bekostiging van de uitgaven i.v.m.de viering van de bevrijdingsdag; - in beginsel tot de bouw van 228 woningen ten noorden van de Damlaan; - tot voorlopige goedkeuring van een uitgewerkt plan tot onteigening ter verkrijging van de beschikking over ingebouwde en gebouwde eigendommen aan de Singel, de 1e en 2e Tuinsingel, de Lange Singelstraat en de Laurens Costerstraat.  meer informatie
31-3-1955De eerste paal wordt geslagen voor de nieuwe scooter- en rijwielfabriek van de Centrale Werkplaats aan de Jan van Riebeeckweg.  meer informatie
31-3-1955Burgemeester Peek opent in 't Blauwhuis de bazar van de Vrouwenclub van de Bejaardenbond.  meer informatie
apr 1955De Bestuursraad van de Stichting Schiedamse Gemeenschap bestaat uit N. J. J. van Baarle, B. v. d. Berg, G. W. van Bergen Walraven, J. T. M. Bertels, A. S. H. A. Blaisse, M. den Boer-Bijl, C. Brunt, Ir. W. E. Hoek, Drs. K. W. van Houten, L. Kamp, C. Landsbergen, E. A. Leenderts, mej. A. E. D. Noordegraaf, W. C. Oranje, D. Schwagermann, A. M. Sunderman en B. Vincent.  meer informatie
apr 1955Het tweede deel in de reeks Schiedamse Miniaturen verschijnt: Het graf van St. Liduina, die Maghet van Scyedam, door A. van der Poest Clement (oud-archivaris van Schiedam).  meer informatie
9-4-1955De afdeling Schiedam van de Algemene Bond van Ambtenaren viert het 50-jarig bestaan.  meer informatie
20-4-1955In Nieuwland wordt de Prinses Marijkeschool officieel geopend.  meer informatie
23-4-1955De Ned. RK Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus herdenkt het 40-jarig bestaan en gaat verder onder de naam Katholieke Bond van Werknemers(sters) in Industriële Bedrijven.  meer informatie
29-4-1955In de Gemeenteraadszitting wordt o.a. besloten: - tot de bouw van een nieuwe Hoofdbrug; - tot verbetering van de Koemarktbrug;  meer informatie
29-4-1955De Industrie en handelsbeurs (Inhabe) wordt officieel geopend. Die wordt gehouden tot 10 mei in het verlengde van de Broersvest, tussen Lange Kerkstraat en Overschiesestraat, in twee hallen, resp. voor show en verkoop.  meer informatie
4-5-1955Onthulling van het nieuwe Monument voor de Gevallenen in de Tweede Wereldoorlog aan de kop van de Plantage door burgemeester J.W.Peek. Het monument is een vervanging van het eerdere monument dat door Piet van Stuivenberg gemaakt was en niet voldeed (te naakt) volgens burge-meester J.W. Peek. Dit nieuwe monument is naar ontwerp van Jan van Luyn te Utrecht  meer informatie
8-5-1955De RK Sportvereniging Excelsior herdenkt het 35-jarig bestaan.  meer informatie
9-5-1955Met onder andere Rode Kruispatiënten uit Schiedam, vertrekt van het havenhoofd het m.s. Kasteel Staverden voor een zesdaagse vaartocht over de rivieren en binnenwateren.  meer informatie
10-5-1955De Inhabe sluit haar poorten. Vanaf de opening op 29 april hebben in totaal 14.000 betalende bezoekers de beurs bezocht.  meer informatie
12-5-1955Door omwonenden wordt voor de tweede maal een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenteraad tegen de onteigeningen ten behoeve van stadhuisplannen aan het Emmaplein.  meer informatie
19-5-1955In de Plantage wordt een Nationaal Federatief Muziekconcours gehouden ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van OBK.  meer informatie
21-5-1955Het Groene Kruis, afdeling Schiedam bestaat 25 jaar.  meer informatie
22-5-1955In het woonwagenkamp aan de Oudedijk is een kapelletje gebouwd en dat wordt vandaag gewijd en in gebruik genomen.  meer informatie
27-5-1955In de vergadering van de Gemeenteraad werd heden o.a. besloten: - tot uitgifte in erfpacht aan de Machinefabriek en Metaalgieterij 't Oosten, van een perceel grond aan de Bettoweg; - tot stichting van een school aan de Oudedijk voor kinderen van woonwagenbewoners; - tot oprichting van een school voor openbaar kleuteronderwijs in Nieuwland; - tot de bouw van een RK G.L.O.school in Nieuwland-West; - tot de bouw van een schoolbuitenhuis in de gemeente Oosterhout (N.Br.);  meer informatie
28-5-1955Op de werf Wilton-Fijenoord wordt de tanker Bussum voor de Stoomvaart Mij. Oostzee te water gelaten.  meer informatie
jun 1955Deel 3 van de serie Schiedamse Miniaturen verschijnt, getiteld: Het Weeshuis der Hervormden, geschreven door drs. A. van de Poest Clement (oud-gemeentearchivaris) en J. Ritsema van Eck (binnenregent van het Hervormde Weeshuis, later de Lindenhof) .  meer informatie
1-6-1955Havenmeester M.A.van Reenen viert zijn 25-jarig dienstjubileum.  meer informatie
3-6-1955Het opleidingsschip Veteraan van de Vereenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij (VNS), verlaat de Wilhelminahaven waar het sinds 1947 heeft gelegen. Het kiest nu blijvend ligplaats in Rotterdam.  meer informatie
5-6-1955Mevrouw M. Vogelaar-Klein viert haar 100ste verjaardag.  meer informatie
8-6-1955Het Weeshuis der Hervormden herdenkt zijn 350-jarig bestaan.  meer informatie
11-6-1955De Harmonie Wilton-Fijenoord viert haar 30-jarig bestaan.  meer informatie
11-6-1955De jaarlijkse Provinciale Selectiewedstrijd van Brandweerploegen wordt in Schiedam gehouden. Op zaterdag 18 juni is de slotwedstrijd.  meer informatie
16-6-1955De afdeling Schiedam van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond (ANMB) herdenkt het 50-jarig bestaan.  meer informatie
16-6-1955Adjudant J.B.Timmerman viert zijn 25-jarig jubileum bij de politie.  meer informatie
18-6-1955De Schiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (SBLO) herdenkt het 25-jarig bestaan.  meer informatie
19-6-1955De heer P. van der Vlies, oud-directeur van de gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken.  meer informatie
24-6-1955In de vergadering van de Gemeenteraad wordt o.a. besloten: - tot de bouw van 545 woningen, 15 dagwinkels en 53 garages tussen Nieuwland en de Damlaan; - tot de bouw van 3 flatgebouwen, bevattende elk 98 woningen en 11 garages, 4 dagwinkels of 4 winkel-woningen, en wel 1 flatgebouw in Nieuwland en 2 flatgebouwen met de winkels aan de Vlaardingerdijk; - tot de bouw van 28 woningen en 12 garages tussen de Damlaan en de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland; - tot vaststelling van een nieuw reglement voor het Gymnasium.  meer informatie
25-6-1955Het nieuwe gebouw van de Amsterdamse Bank NV aan de Gerrit Verboonstraat wordt in gebruik genomen.  meer informatie
5-7-1955De eerste paal wordt geslagen van een complex van 31 woningen en 3 winkels aan de Lorentzlaan, hoek Lorentzplein.  meer informatie
8-7-1955De eerste ondernemingsraad in Schiedam wordt in Hoek's Zuurstof- en Machinefabriek geïnstalleerd.  meer informatie
8-7-1955Tijdens de proefvaart van het walvisverwerkingsschip, gebouwd bij Wilton-Fijenoord, de Willem Barendsz II, heeft wethouder Mr. P. van Bochove ter hoogte van Noordwijk radiotelefonisch contact met het Stadhuis te Schiedam.  meer informatie
8-7-1955De nieuwe uitbreiding van de HAV-bank wordt in gebruik genomen.  meer informatie
12-7-1955Twee officieren van de Nationale Reserve worden op de Grote Markt beëdigd.  meer informatie
16-7-1955Bij de NV Werf Gusto wordt hopperzuiger Sandon IV te water gelaten. Het gevaarte is bestemd voor Thailand.  meer informatie
16-7-1955De nieuwe fabriek voor stalen meubelen van Gebr. de Wit aan de Nieuwe Haven wordt officieel in gebruik genomen.  meer informatie
18-7-1955Het complex scholen voor Bijzonder Lager Onderwijs in Nieuwland wordt in gebruik genomen.  meer informatie
21-7-1955De eerste paal wordt geslagen voor de bouw van 50 vrije huizen in Kethel.  meer informatie
12-8-1955De tentoonstelling onder de titel Bali, wordt in het Stedelijk Museum geopend.  meer informatie
13-8-1955Op de werf Wilton-Fijenoord wordt Hr.Ms mijnenveger Roermond te water gelaten.  meer informatie
17-8-1955De eerste paal wordt geslagen voor het nieuwe gebouw van de NV Rutimex en de NV Rutimex Papier aan de Kommiezenlaan en voor de nieuwe loods van Van Gend & Loos.  meer informatie
26-8-1955De heer N.W. Conijn, voorzitter van de Raad van Beheer der NV Werf Gusto, overlijdt in de leeftijd van 68 jaar.  meer informatie
16-9-1955De laatste inzameling van de Stichting 1940-45 levert in Schiedam f.50.812,77 op.  meer informatie
16-9-1955Het 5-jarig bestaan van de weekmarkt wordt feestelijk herdacht.  meer informatie
17-9-1955Het nieuwe centrum aan de Nieuwstraat 12, voor wijk- en jeugdwerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente, wordt geopend.  meer informatie
21-9-1955Voor de nieuwe Steen- en Offsetdrukkerij Vita Nova wordt aan de Jan van Riebeeckweg de eerste paal geslagen.  meer informatie
21-9-1955Mevr.C. van der Gaag-van Berkel, gedurende 40 jaar badmeesteres, neemt als zodanig afscheid.  meer informatie
29-9-1955De RK Toneelvereniging Brederode herdenkt het 10-jarig bestaan.  meer informatie
4-10-1955De heer W. Bambergen, president-directeur van de NV Metaalbuizenfabriek Excelsior, legt zijn functie neer.  meer informatie
9-10-1955De RK EHBO-vereniging St. Christophorus viert het 25-jarig bestaan.  meer informatie
12-10-1955Bij scheepswerf De Hoop aan de Schiedamse Schie (Overschieseweg) wordt het motortankschip Peter te water gelaten.  meer informatie
17-10-1955Pater L.W. van Deventer overlijdt op 54-jarige leeftijd.  meer informatie
19-10-1955Het Christelijk Mannenkoor herdenkt het 25-jarig bestaan.  meer informatie
22-10-1955De tweede jaarlijkse bijeenkomst van museumdirecteuren wordt in Schiedam gehouden.  meer informatie
24-10-1955De moderne service-hal van Pietersens Automobielbedrijf & Co. NV aan de Broersvest wordt in gebruik genomen.  meer informatie
25-10-1955In Schiedam wordt de twee miljoenste liter schoolmelk gedronken.  meer informatie
23-11-1955In het Stedelijk Museum wordt de tentoonstelling De Schiedammers uiten zich, geopend.  meer informatie
6-11-1955Het nieuwe terrein van de RK Hockeyvereniging Spirit, aan de Oude Dijk, wordt in gebruik genomen.  meer informatie
14-11-1955De RK Vrouwenbeweging herdacht heden haar 40-jarig bestaan.  meer informatie
15-11-1955De eerste paal wordt geslagen voor de fabriek van Glasindustrie Pieterman NV aan de Jan van Riebeeckweg.  meer informatie
24-11-1955In gebouw Toonkunst wordt een foto-tentoonstelling van de Stichting Algemene Fotokring Schiedam geopend.  meer informatie
25-11-1955In de raadsvergadering wordt, naast de behandeling van de begroting 1956, o.a.: - in principe besloten tot de bouw van een openbare Kleuterschool in Nieuwland; - tot oprichting van een werkplaats voor mindervaliden in de voormalige school aan de Sint Anna Zusterstraat; - in principe besloten tot de bouw van ongeveer 700 woningen in Nieuwland ten zuiden van het geprojecteerde gedeelte van de Burgemeester van Haarenlaan.  meer informatie
1955H. Visser, redacteur van het Parool en adjunct-directeur van de Schiedamse Gemeenschap, verlaat Schiedam en wordt directeur van de Amersfoortse Gemeenschap.  meer informatie
2-12-1955Aan de Westerkade wordt het bedrijf geopend van de NV Noorder Chroom Holland Metaal.  meer informatie
2-12-1955De heer Edw. den Hoed, secr. van de Schiedamse Gemeenschap overlijdt plotseling.  meer informatie
6-12-1955In het schoolgebouw Oude Kerkhof 13 is een tentoonstelling ingericht onder de titel Het wonder van de melk, uitgaande van de Stichting Onderwijstentoonstellingen in Den Haag.  meer informatie
8-12-1955De nieuwe vleugel van de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, wordt in gebruik genomen.  meer informatie
9-12-1955In het Stedelijk Museum wordt de Kersttentoonstelling De Stille glans der Gouden Eeuw geopend.  meer informatie
9-12-1955Een felle brand legt Wasserij De Glans in de Steenstraat in de as.  meer informatie
19-12-1955Tot secretaris van de Schiedamse Gemeenschap wordt de vice-voorzitter, de heer F.A. de Wolff, benoemd. De heer K.J. Heyboer vervangt de heer de Wolff als vice-voorzitter.  meer informatie
19-12-1955Vijf en zeventig De Schiedammers, die vijf maal bloed hebben gegeven voor hun medemensen, ontvangen van de Bloedtransfusiedienst de Landsteinerpenning.  meer informatie
21-12-1955De Commandant van de Schiedamse Brandweer, de heer Ir. S. Moesker, ontvangt van de Minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk de ere-medaille in zilver voor bijzondere diensten in het belang van de brandweer. Ir. Moesker is als hoofdbestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten aangesloten bij het CTTF, een internationale brandweerorganisatie.  meer informatie
22-12-1955De Commanditaire Vennootschap Swarttouw's Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek wordt omgezet in een NV.  meer informatie
22-12-1955De eerste paal wordt geslagen voor de fabriek van de NV Eerste Nederlandse Fabriek van Manometers aan de Jan van Riebeeckweg.  meer informatie
24-12-1955Toneelvereniging Brederode organiseert op het Edisonplein, Rozenburgerplein en Dr. Wibautplein een wagenspel, getiteld: Kermisvolk op Kerstmis.  meer informatie
28-12-1955Aan de Sonderdanckstraat wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van acht villa's in de vrije sector. Aannemer is W.J. van Uden uit Pernis.  meer informatie
28-12-1955Negentig verkeersbrigadiertjes bezoeken de Fordfabrieken te Amsterdam.  meer informatie
29-12-1955Voor het nieuwe verpleegstershuis van de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, wordt de eerste paal geslagen.  meer informatie
31-12-1955De oliebollenactie voor een orgel in de nieuwe Hervormde Westerkerk brengt 1200 gulden op (ca. 550 euro)  meer informatie
31-12-1955Ir.S. van West neemt afscheid als directeur van de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord.  meer informatie
31-12-1955De NV Melkcentrale De Landbouw, in 1919 opgericht, staakt met ingang van heden haar werkzaamheden. De Melkovereenkomst Rotterdam en Omstreken, de MORO, waarin vier Rotterdamse bedrijven samenwerken, n.l. Aurore, Sterovita, Hollandia en de Combinatie, nemen de melkvoorziening van Schiedam over. De concurrentie door de voortschrijdende concentratie in het melkbedrijf maakte voortbestaan van De Landbouw onmogelijk.  meer informatie
31-12-1955Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen van het station Schiedam komt in de 2e klas wachtkamer bijeen voor het bijwonen van een korte oudejaarsbijeenkomst. De stationschef geeft er een jaaroverzicht.  meer informatie
1956De heer Alewijn de Groot, handelaar in spiritus en moutwijn (1896-1965) richt de Stichting De Groot Fonds op, een welzijnsfonds.  meer informatie
1956NV Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord schenkt aan Schiedam een beeld De Verloren Zoon, een werk van Ossip Zadkine.  meer informatie
2-1-1956Op de Zandvlakte wordt het jaarlijkse nieuwjaarsvuur ontstoken.  meer informatie
2-1-1956Burgemeester J.W. Peek houdt in de Aula van het Stedelijk Museum de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie.  meer informatie
3-1-1956Aan de heer N. Zagwijn, chef van de fabricage van de Tegelfabriek Schiedam NV, wordt door de burgemeester in het stadhuis de zilveren medaille, verbonden aan de Huisorde van Oranje-Nassau uitgereikt. De heer Zagwijn heeft het vorig jaar zijn 40-jarig jubileum gevierd.  meer informatie
3-1-1956In het Monopole Theater wordt het z.g. Wide-screen, het brede scherm, in gebruik genomen. In februari komt een aanvullende installatie gereed voor cinemascoopfilms.  meer informatie
5-1-1956Het Gereformeerd Jeugdverband herdenkt in een jubileum-jaarvergadering het 10-jarig bestaan.  meer informatie
5-1-1956De heer C. van Oortmerssen neemt afscheid als Technisch Hoofdambtenaar A. bij de gemeentelijke dienst voor Bouw- en Woningtoezicht wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  meer informatie
8-1-1956Dominee J.A. Hebly, predikant met speciale opdracht, wordt 's morgens bevestigd in de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond en 's-avonds in de Grote Kerk.  meer informatie
8-1-1956De organisatie Youth for Christ houdt een zeer druk bezochte jeugdmeeting in de Grote of St. Janskerk.  meer informatie
11-1-1956Voor de Vereniging van Vrienden van het Stedelijk Museum spreekt in het Stedelijk Museum Schiedam de conservator van het Rijksmuseum te Amsterdam, dr. R.van Luttervelt over Stillevens. Zulks in aansluiting op de tentoonstelling De stille glans der Gouden Eeuw.  meer informatie
11-1-1956Ds. W.A. Krijger spreekt voor de Christelijke Besturen Bond in het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen over: De roeping van de Kerk voor het sociale leven.  meer informatie
12-1-1956Wethouder H. Sabel neemt ontslag als lid van Provinciale Staten.  meer informatie
12-1-1956Een dezer dagen heeft dokter A. Hoogendijk een auto-ongeluk gehad, waarbij hij ernstig werd gewond.  meer informatie
12-1-1956In een bijeenkomst met de pers doet oud-wethouder P. de Bruin de suggestie het nieuwe stadhuis te bouwen in het oude stadscentrum, naast het oude Stadhuis tegenover de Grote of St. Janskerk, met het Oude Kerkhof als pleinruimte.  meer informatie
13-1-1956De heer J.J. Rozendal neemt afscheid als hoofd van de Erasmusschool A. wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  meer informatie
13-1-1956Burgemeester Peek houdt de gebruikelijke nieuwjaarsrede in de eerste gemeenteraadsvergadering van 1956. De Raad besluit daarna o.a.: - tot de aanleg en inrichting van drie kinderspeelplaatsen, n.l. in Kethel-Bijdorp tussen Schietbaanstraat en Spoorbaanstraat; aan het Fabriplein; rondom de muziektent aan de Perenlaan in Tuindorp-Kethel; - tot het doen van de nodige stappen in het belang van de totstandkoming van de onteigening ten behoeve van de bouw van een nieuw stadhuis overeenkomstig de bepalingen van Titel I van de Onteigeningswet. - tot voorlopige schrapping uit de raadsbesluiten van 24 juni 1955 tot de bouw van 3 flatgebouwen, bevattende elk 98 woningen, 11 garages en 4 dagwinkels of 4 winkelwoningen in Nieuwland en aan de Vlaardingerdijk, van de 4 winkels of winkelwoningen.  meer informatie
14-1-1956Van heden (tot en met 4 februari) is in het Culturele Contact Centrum aan de Lange Kerkstraat een tentoonstelling van schilderijen en gouaches van Goof Smit.  meer informatie
14-1-1956Er wordt een door de Motorclub Schiedam uitgeschreven en georganiseerde puzzeltocht door Schiedam gehouden.  meer informatie
16-1-1956Bij een in de Gerrit Verboonstraat aan de Kop van de Plantage gehouden verkeerstelling blijkt dat in de spitsuren van 8 tot 9 uur 's-morgens en van 12 tot 1 uur 's-middags 1000 fietsers per uur in één richting dit kruispunt passeren. Op 13 december 1954 werden hier van 10 tot 12 uur en van 4 tot 6 uur in totaal 13.053 voertuigen van alle soorten geregistreerd. Op 2 december 1955 werd voor dezelfde tijden het cijfer 14.741 voertuigen verkregen. In één jaar dus een toename van 13%.  meer informatie
16-1-1956De Afdeling Schiedam van de Nederlandse Kappersbond houdt in de Amstelbron een demonstratie van de nieuwste modellen dames- en herenkapsels. Het is de eerste keer dat in Schiedam zulks een demonstratie wordt gehouden.  meer informatie
21-1-1956De vereniging Het Groene Kruis betrekt een gebouw aan de Lange Nieuwstraat 45.  meer informatie
23-1-1956Op de werf Wilton-Fijenoord wordt de tanker Caltex Rotterdam te water gelaten. Tevens wordt een nieuwe personeelskantine ingewijd.  meer informatie
25-1-1956De bewoners van de Parallelweg verzoeken de gemeenteraad een voetpad te doen aanleggen van de overweg tot aan de Parallelweg en de andere kant op tot aan de bushalte voor het station. Tevens aan weerszijden van de overweg een zgn. abri te plaatsen, betere verlichting en bestrating te regelen en een betere afrastering van het nieuw aan te leggen goederenemplacement.  meer informatie
27-1-1956In het Stedelijk Museum wordt een tentoonstelling geopend van werken van de Startgroep en van Karel Appel.  meer informatie
27-1-1956De Schiedamse leden van het NVV herdenken in het Passage Theater het gouden jubileum van het NVV met opvoering van het jubileumtoneelspel Door het donker kwam een wonder.  meer informatie
27-1-1956De kustmijnenveger Naarden wordt bij de werf Wilton-Fijenoord tewatergelaten.  meer informatie
28-1-1956De vereniging tot Ondersteuning bij Ziekte te Kethel herdenkt het zestig-jarig bestaan.  meer informatie
28-1-1956Het bedrijf van de NV P.J. Schmitt's Scheepsoutillage aan de Jan van Riebeeckweg wordt officieel in gebruik genomen.  meer informatie
31-1-1956De heer W. Nesse neemt afscheid als commies in gemeentedienst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  meer informatie
31-1-1956De sproei-ijsbaan op Spieringshoek wordt geopend. Het is extreem koud, soms min 20 graden C.  meer informatie
4-2-1956Voor de Vereniging Vrienden van het Museum houdt de heer P.W.J. Steinz uit Rotterdam in de Aula van het Stedelijk Museum een causerie over: de moderne kunst en wij.  meer informatie
7-2-1956De bejaarde mevrouw Van Leeuwen uit de Hagastraat komt door kolendampvergiftiging om het leven.  meer informatie
10-2-1956In het Cultureel Contact Centrum wordt een tentoonstelling van werken van de Rotterdamse kunstschilder Krijn van Dijke geopend.  meer informatie
14-2-1956Met een avondwandeltocht van 10 km. wordt de 'bevrijding' van Jonker Frans van Brederode in de 15e eeuw herdacht. (Een bezetting van Schiedam kon hierdoor destijds worden voorkomen).  meer informatie
14-2-1956Door de Motorclub Schiedam wordt een door hen uitgeschreven en georganiseerde puzzeltocht dwars door Schiedam gehouden.  meer informatie
15-2-1956Twee Schiedammers, Andries Aan de Wiel en Ries van Soest, nemen met succes deel aan de Elfstedentocht, alsook de politiemannen D. van Voorden en M.J. Fransen van het Schiedamse Politiekorps.  meer informatie
27-2-1956Tengevolge van de strenge vorst ontstaan hier en daar lekkages in gasbuizen waardoor sluipend lichtgas in de huizen is gedrongen en ernstige gevallen van gasvergiftiging zijn voorgekomen w.o. twee met dodelijke afloop in het Doelehofje.  meer informatie
1-3-1956De ondernemingsraad van Wilton-Fijenoord wordt bij verkiezing heden samengesteld uit vier beamten (kantoorpersoneel), één lid van het leidinggevend personeel en eenentwintig leden van het overige personeel. Naar kieslijsten gerekend zijn dat 15 NVV-leden, 2 KAB-leden, 3 CNV leden, 2 van de vrije lijst van ongeorganiseerden en 4 EVC-leden.  meer informatie
2-3-1956De stichting Schiedamse Toonkunst Muziekschool is opgericht iot een fusie tussen Toonkunst en de Schiedamse Muziek- en Balletschool. Als voorlopig directeur fungeert L.v.d. Hoonaard.  meer informatie
3-3-1956De Schiedamse zwemster Cockie Gastelaars verbetert te Amsterdam het wereldrecord 100 m. vrije slag voor vrouwen; nieuwe tijd: 1 minuut 4,2 seconde. (oude record Willy den Ouden: 1 min.4,6 sec.).  meer informatie
8-3-1956Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging-Schiedam (CJMV) wordt in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven een receptie gehouden.  meer informatie
10-3-1956De Christelijke Grafische Bond herdenkt het 40-jarig bestaan.  meer informatie
14-3-1956Mr. P. Sanders alhier, zal met dr. M. Weisglas, adviseur voor externe betrekkingen van het Verbond van Nederlandse Werkgevers en het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, drie maanden in het buitenland verblijven. Zij zijn aangezocht om de nieuwgevormde Marokkaanse regering op economisch gebied van advies te dienen tijdens de financieel economische besprekingen, die binnenkort tussen dit land en Frankrijk zullen worden gehouden.  meer informatie
23-3-1956Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan geeft de Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids een concert in het Passage Theater.  meer informatie
23-3-1956De gemeenteraad besluit o.a.: - ong. 6800 m grond gelegen tussen de Noordvestsingel en het nieuw aan te leggen gedeelte van de Burg. Honnerlage Gretelaan in eigendom over te dragen aan de NV Schiedamse Cartonnagefabriek in ruil voor een naastliggend perceel; - geen Wijkraad voor Kethel in te stellen; - tot verkoop van 2550 m2 bouwgrond aan W.J.van Uden te Rotterdam ter bebouwing met 15 woningen (Kethel); aan de fa. Wetering & van Dalen ong. 800 m2 aan de Buys Ballotsingel voor de bouw van 12 woningen; aan de fa. J. van den Tempel twee percelen industriegrond benoorden de Parallelweg, groot 6000 en 6400 m2 in erfpacht te geven voor de bouw van industrieflats; - tot het treffen van een regeling met M.J. Vlug voor verplaatsing van zijn bakkerij van de Singel naar de Broersvest.  meer informatie
24-3-1956Op de Werf Gusto wordt de mijnenveger Drunen te water gelaten.  meer informatie
27-3-1956De zaterdagmiddagvoetbalvereniging HBSS, voortgekomen uit en onderafdeling van de CJMV, bestaat heden 30 jaar.  meer informatie
27-3-1956Bij de Werf Gusto wordt het motorvrachtschip Straat Torres te water gelaten.  meer informatie
2-4-1956Voor de geplande bouw van een restaurant naar ontwerp van de architecten Swaneveld en Goslinga aan de Maasboulevard, worden door het bedrijfsleven 125.000 gulden beschikbaar gesteld, 75.000 door de gemeente Schiedam, de Oranjeboom Brouwerij, de fa. Rijnbende, en de wijnhandel. De verwachting is dat het gebouw met Pasen 1959 gereed zal zijn  meer informatie
7-4-1956In het Stedelijk Museum wordt een tentoonstelling Modern Grafiek geopend.  meer informatie
13-4-1956De Anker- en Kettingfabriek Schiedam aan de Buitenhavenweg 96, bestaat heden 25 jaar.  meer informatie
14-4-1956In het Sportfondsenbad verbeterde Cockie Gastelaars haar wereldrecord met 0,2 seconde. Zij wordt voor haar prestatie gehuldigd.  meer informatie
14-4-1956De Ontspanningsvereniging van de PTT bestaat 10 jaar.  meer informatie
17-4-1956Aan de heer B.Th. Meijer, directeur van Reber's Boekhandel, wordt door burgemeester Peek de zilveren medaille behorende bij de Orde van Oranje Nassau uitgereikt wegens Meijers 50-jarige dienstbetrekking bij de boekhandel.  meer informatie
19-4-1956De Gereformeerde Zondagschoolvereniging onder de naam Laat de kinderkens tot Mij komen, herdenkt haar 80-jarig bestaan.  meer informatie
21-4-1956Dokter A. de Leeuw neemt afscheid als docent van de Afdeling Schiedam van de EHBO.  meer informatie
27-4-1956De gemeenteraad besluit o.a.tot: medewerking te verlenen voor de bouw van een tweede RK School voor G.L.O. bevattende 8 klassen in Kethel-Noord; tot het verlenen van een krediet voor de bijbouw van 3 lokalen aan de Chr.G.L.O.-school aan de Vlaardingseweg te Kethel; tot het verlenen van een extra krediet van f. 200.000,- voor uitvoering in vrij werk van 9 van de 11 aan te leggen sportvelden bewesten de Poldervaart.  meer informatie
28-4-1956Bij de NV Scheepsbouw Mij. De Hoop wordt het 70-ton zware olietankschip de Purfina 29 met behulp van twee bokken in het water van de Schiedamse Schie gezet.  meer informatie
5-5-1956In gebouw Arcade wordt een tentoonstelling geopend van werken van de teken- en schildersvereniging De Studievrienden.  meer informatie
5-5-1956De heer C.J.M. Feltzer overlijdt, 74 jaar oud, oud-dirigent van het harmonie-orkest OBK.  meer informatie
6-5-1956De Kerkelijke viering van het diamanten jubileum van de kerk van de H. Rozenkrans aan de Singel begint vandaag.  meer informatie
8-5-1956In het Stedelijk Museum wordt een tentoonstelling geopend van de Vereniging Nederlands Fabrikaat betreffende de metaalindustrie.  meer informatie
9-5-1956In het Cultureel Contact Centrum wordt een tentoonstelling geopend van schilderijen en gouaches van Willy Boers.  meer informatie
17-5-1956In het Stedelijk Museum wordt een tentoonstelling van Chinese schilderkunst geopend.  meer informatie
18-5-1956Te Arnhem overlijdt de oud-inspecteur van het gemeentelijk onderwijs in Schiedam, dr. W.J. Smit.  meer informatie
19-5-1956De Afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren bestaat dezer dagen 35 jaar.  meer informatie
22-5-1956Het nieuwe bedrijf van de Tankercleaning NV, opgericht door Unitas en Ph. van Ommeren, aan de Havenstraat met een ligplaats aan de Wilhelminahaven, wordt officieel in gebruik genomen. De watersportvereniging die deze plek gebruikt, moet nu verdwijnen. Het Voormalige Balkengat is daarvoor nu te klein geworden doordat een groot deel al is gedempt. Men zoekt nu naar mogelijkheden bij de Oude of Nieuwe Spuihaven.  meer informatie
25-5-1956In de vergadering van de gemeenteraad werd o.a. besloten: - tot uitgifte in erfpacht aan het Constructie-Las-Montagebedrijf Rotterdam van een perceel grond aan de Bettoweg, groot 1680 m2 voor de vestiging van een constructiebedrijf; - tot het verlenen van een krediet van f. 1.300.000,- voor de bouw van de Poldervaartbrug II.  meer informatie
26-5-1956Het nieuwe clubhuis van de AJC aan de Stadhouderslaan wordt officieel in gebruik genomen.  meer informatie
1956Voetbalclub Hermes-DVS wordt kampioen van de eerste divisie.  meer informatie
1-6-1956Tot nieuwe directeur van de Toonkunst Muziekschool wordt de heer F.M.J. Moonen uit Rotterdam benoemd.  meer informatie
2-6-1956Oprichting van de Schiedamse Klavar Accordeon Vereniging.  meer informatie
3-6-1956Hermes-DVS (voetbal) kampioen van 1e klasse-B.,  meer informatie
8-6-1956Dezer dagen bestaat het Comité van Auto- en Boottochten 30 jaar.  meer informatie
12-6-1956Op de werf Wilton-Fijenoord wordt het nieuwe passagiersschip Statendam uitgedokt.  meer informatie
20-6-1956In het Stedelijk Museum wordt een tentoonstelling van werken van Corneille geopend.  meer informatie
23-6-1956Aan de Lange Haven 125 wordt het nieuw ingerichte kantoorpand van het Algemeen Ziekenfonds "De Kunst" in gebruik genomen.  meer informatie
28-6-1956Ds. J. Nawijn te Aalten wordt bevestigd als Gereformeerd predikant van Schiedam.  meer informatie
29-6-1956In de vergadering van de gemeenteraad wordt o.a. besloten: - tot uitgifte in erfpacht van een perceel grond van de hoek Bettoweg/Kommiezenlaan aan de fa. Borrani ter oprichting van een garage met bovenwoningen; - idem ten westen van de Jan van Riebeeckweg aan de heer M. van Leeuwensteyn te Rotterdam voor de vestiging van een constructiewerkplaats; - idem aan de Jan van Riebeeckweg O.Z. aan de fa. W.J. Verbakel & Zn. te Rotterdam voor de oprichting van een constructiewerkplaats; - in beginsel te besluiten tot de bouw van een nieuwe openbare school voor ULO met 18 lokalen en 2 gymnastieklokalen op het terrein van de voormalige Technische School aan de St. Liduinastraat; - in beginsel te besluiten tot de bouw van drie houten noodlokalen in Nieuwland ten dienste van het openbaar en het prot. chr. lageronderwijs; - medewerking te verlenen aan het Bestuur der Vereniging voor Gereformeerde Schoolonderwijs voor de bouw van een school voor L.O. in Nieuwland, bevattende 6 leslokalen en een 7e leslokaal voor vakonderwijs.  meer informatie
1-7-1956In de Lutherse kerk wordt ds. S.G. van der Haagen bevestigd als nieuwe predikant van de Evangelisch Lutherse gemeente aan de Lange Nieuwstraat.  meer informatie
7-7-1956Op de werf Wilton-Fijenoord wordt onderzeebootjager Hr.Ms. Overijssel tewatergelaten.  meer informatie
11-7-1956Voor het nieuwe bedrijfspand van de Schiedamse Cartonnagefabriek aan de Noordvestsingel wordt de eerste paal geslagen.  meer informatie
11-7-1956Het Schiedams Schoolbuitenhuis te Oosterhout wordt officieel geopend. Om het gebouw is 2 hectare grond als eigendom van de gemeente. Het geheel ligt in een 800 ha groot natuurgebied.  meer informatie
11-7-1956De Algemene Bond van Ouden van Dagen herdenkt dezer dagen het 10-jarig bestaan.  meer informatie
15-7-1956Aan de Lange Haven 59 wordt de nieuwe kerkzaal voor de Baptisten Gemeente ingewijd.  meer informatie
21-7-1956Het tweede zeeschip van Schiedam, de coaster Lean-S van de rederij Stienstra, gebouwd in Lübeck, arriveert in Schiedam.  meer informatie
21-7-1956Op de werf Gusto wordt de kustmijnenveger Hr.Ms. Staphorst tewatergelaten.  meer informatie
26-7-1956De gemeenteraad besluit heden o.a.: - principiële medewerking te verlenen aan de plannen voor de stichting van een café-restaurant aan de Maasboulevard; - een jachthaven in de Oude Spuihaven in te richten; - in het beginselbesluit van 30-11-1955 (bouw van ± 700 woningen in Nieuwland) te lezen: 904 woningen; - stichting van een RK Kleuterschool aan de Dr. Schaepmansingel.  meer informatie
28-7-1956De Eerste Schiedamse Bewakingsdienst bestaat 40 jaar.  meer informatie
1-8-1956De Floriade 1956 in het Julianapark wordt officieel geopend. De Plantsoenendienst heeft voor een sprookjesachtige verlichting gezorgd.  meer informatie
8-8-1956De Gemeente Technische Bedrijven nemen, primeur voor Schiedam, een nieuwe methode voor plaatsen van waterleidingbuizen in gebruik.  meer informatie
15-8-1956Deken R.J.J. Reijnen herdenkt heden zijn 40-jarig priesterfeest.  meer informatie
23-8-1956De Vakantieweek 1956 vangt aan. Er zullen veel festiviteiten komen o.a. kermis van 25/08 t/m 01/09 aan Nieuwe Haven en Westerkade en op 01/09 vuurwerk aan Vlaardingerdijk.  meer informatie
sep 1956Het Schiedamse Schoolbuitenhuis in Oosterhout ontvangt de eerste schoolkinderen.  meer informatie
1-9-1956Het wijkgebouw Nieuwland wordt officieel door burgemeester Peek geopend.  meer informatie
1-9-1956Op de werf Gusto wordt het motorvrachtschip-passagiersschip Bengawan, in aanbouw voor de Republiek Indonesia, te water gelaten.  meer informatie
6-9-1956De Schiedamse brandweer houdt heden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een receptie in de aula van het Stedelijk Museum.  meer informatie
12-9-1956De Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen houdt zijn eerste zitting in het nieuwe wijkcentrum in Nieuwland.  meer informatie
15-9-1956Opening van St. Liduinalyceum in een houten noodgebouw aan de Laan van Spieringshoek met 88 leerlingen.  meer informatie
19-9-1956Het gemeentelijke openluchtbad (het open bad) aan de Westfrankelandsedijk wordt voorgoed gesloten. Oud-Zwemmeester J.A. Daalmeijer verricht de officiële sluitingsceremonie.  meer informatie
28-9-1956In de gemeenteraad wordt het 25-jarig raadslidmaatschap herdacht van de heer G.J. Smit en het om gezondheidsredenen en drukke werkzaamheden vertrekkende lid de heer K. Bosch gehuldigd. Besloten wordt o.a.: - de heer Don te benoemen tot stadsbeiaardier; - tot verkoop van twee percelen bouwgrond aan de Burg. van Haarenlaan ter bebouwing met ongeveer 80 woningen en enkele garages; - tot de verkoop van drie percelen bouwgrond nabij de Molensingel voor de bouw van 43 woningen; - tot de bouw van 3 houten noodlokalen ten behoeve van het G.L.O. in Nieuwland; - om aan het gedeelte van Spieringshoek tussen P.J. Troelstralaan en het tennispark de naam "Laan van Spieringshoek" te geven; - en aan de nieuwe verbindingsweg, die het hart van Nieuwland met de Vlaardingerstraat en de Nieuwe Haven zal verbinden, Nieuwe Damlaan te noemen.  meer informatie
29-9-1956Met een carillonconcert vanaf de toren van de Gote of St. Janskerk neemt de heer F. Timmermans afscheid als beiaardier. Hij bespeelde het carillon dertig jaar.  meer informatie
29-9-1956Tijdens een orgelconcert in de aula van het Stedelijk Museum neemt de museumconservator, de heer D. Schwagermann afscheid.  meer informatie
3-10-1956Oud-wethouder H.v.d. Kraan overlijdt, 63 jaar oud.  meer informatie
4-10-1956Vijftigjarig bestaan van de Capsulefabriek NV Van den Toorn.  meer informatie
6-10-1956De vereniging Het Singelkwartier bestaat 25 jaar.  meer informatie
11-10-1956De Opera- en Operettevereniging Gemend Koor herdenkt haar 85-jarig bestaan.  meer informatie
11-10-1956De Rembrandt-expositie voor de jeugd wordt in het Stedelijk Museum geopend.  meer informatie
11-10-1956De Vereniging voor Dierenbescherming herdenkt 35-jarig bestaan.  meer informatie
12-10-1956Het zilveren jubileum van De Savornin Lohmanschool wordt heden herdacht.  meer informatie
18-10-1956Het vaste droogdok van Wilton-Fijenoord wordt officieel in gebruik genomen.  meer informatie
26-10-1956In de vergadering van de gemeenteraad wordt heden: - benoemd tot conservator van het Stedelijk Museum P.L.A. Janssen te Rotterdam; - besloten tot de bouw van een derde openbare school voor Gewoon Lager Onderwijs (GLO) in Nieuwland; - in beginsel medewerking te verlenen tot de bouw van een derde school voor G.L.O. ten behoeve van het Chr. Onderwijs in Nieuwland; - besloten tot de bouw van een derde openbare kleuterschool in Nieuwland en in beginsel medewerking te verlenen tot de bouw van een tweede kleuterschool in Nieuwland ten behoeve van het Chr. Onderwijs en een derde kleuterschool; - idem voor het Gereformeerde onderwijs aldaar een kleuterschool.  meer informatie
28-10-1956Receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der RK Grafische Bond.  meer informatie
31-10-1956In Nieuwland wordt heden de nieuwe Katholieke Dominicus Savioschool officieel geopend.  meer informatie
1-11-1956In het voormalig gebouw Astoria in de Kethelstraat wordt Sportschool Schiedam geopend.  meer informatie
4-11-1956Katholiek Schiedam houdt vanavond een stille omgang voor Hongarije.  meer informatie
8-11-1956Toneelvereniging Utile Dulci herdenkt het 45-jarig bestaan.  meer informatie
15-11-1956Burgemeester Peek hijst de vlag op de nieuwe Spuisluis aan de Havendijk die 1.63 miljoen gulden heeft gekost. De aanleiding voor de bouw was het feit dat de oude sluis het tijdens de watersnoodramp van 1 februari 1953 maar net uithield...  meer informatie
29-11-1956De nieuwe RK Huishoud- en Industrieschool St. Liduina aan de Burgemeester van Haarenlaan wordt plechtig ingezegend door deken Reijnen.  meer informatie
1956In de reeks Schiedamse Miniaturen, verschijnt het 5e deel onder de titel De opkomst van de Schiedamse arbeidersbeweging, geschreven door B. Kedde.  meer informatie
1956De Werf Gusto biedt arbeid aan ruim 1850 werknemers.  meer informatie
dec 1956Secretaris C.L. Moerman, Edisonstraat 27b meldt dat de Stichting Natuurbescherming Schiedam stopt met de Vrijwillige Natuurwacht. Men had ca. 30 vrijwilligers in dienst die de natuur vooral tegen vandalisme moesten beschermen. De belangstelling voor die functie loopt echter terug en er is gebrek aan leiding. Bovendien namen gesalarieerde krachten van de Plantsoenendienst de ordehandhaving over. Met film en excursies wil men nu het publeik bereiken.  meer informatie
1956In het slachthuis zijn in 1956 totaal 30.259 dieren geslacht voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.  meer informatie
1-12-1956Bij de NV Werf Gusto wordt het vracht- en passagiersschip Berau, gebouwd voor de Republiek Indonesië, te water gelaten.  meer informatie
7-12-1956In de vergadering van de Gemeenteraad ter behandeling van de begroting, wordt daarnaast o.a. besloten: - tot verhoging der marktgelden; - tot de bouw van 497 woningen in Nieuwland tussen de Ruys de Beerenbroucklaan en de Nieuwe Damlaan.  meer informatie
14-12-1956In de Beurs wordt een duivententoonstelling geopend.  meer informatie
17-12-1956De Spaarbank Anno 1820 opent een bijkantoor aan de Lorentzlaan.  meer informatie
18-12-1956De nieuwe verpleegstersschool van de Dr. Noletstichting, ook Nolet Ziekenhuis genoemd, wordt officieel geopend.  meer informatie
19-12-1956De Prof. Dr. Kohnstammschool aan het Lorentzplein wordt officieel geopend.  meer informatie
21-12-1956De kersttentoonstelling onder de titel Met meesterhand getekend, wordt in het Stedelijk Museum geopend.  meer informatie
24-12-1956De bouw van de nieuwe Westerkerk wordt gegund voor f. 400.500,- gulden.  meer informatie
1957In de polder Nieuwland worden dit jaar vele herinneringen aan het oude Schiedam gesloopt en voorbereidt voor sloop, zoals boerderijen (Oude Dijk en omgeving), de Konijnenbuurt, opstallen ter hoogte van molen De Vrijheid, etc. In de plaats hiervan komt binnen acht jaar een geheel nieuwe wijk Nieuwland, aldus architect E.F. Groosman.  meer informatie
jan 1957Start van de bouw van de Opstandingskerk. Het ontwerp is van architectenbureau Van den Broek en Bakema.  meer informatie
1957De eerste negen velden van sportpark Harga komen gereed: vier voor Hermes-DVS, drie voor SVV en twee voor HBSS en Ursus.  meer informatie
1957Maarten Elsing wordt voorzitter van SVV  meer informatie
1957Willem O. Duys, journalist en medewerker van het maandblad De Schiedamse Gemeenschap, verlaat Schiedam.  meer informatie
jan 1957Tafel- en lawntennisvereniging The Smashing Fellows (TSF) gaat voor het tafeltennis gebruik maken van de Beurs aan de Lange Haven.  meer informatie
17-1-1957Op Plein Eendragt worden alle bomen omgehakt omdat ze lijden aan een schimmelinfectie (glansziekte). Men is van plan om lijsterbessen als vervangers te plaatsen.  meer informatie
feb 1957Het Rowallanhuis - oorspronkelijk woonhuis van de familie Van der Schalk, wordt afgebroken. Het eertijds mooie pand, vooral als interieur, moet plaatsmaken voor een nieuw hoofdpostkantoor (tegenover het oude aan de Tuinlaan) aan de Lange Nieuwstraat,  meer informatie
23-2-1957Prinses Beatrix doopt het door de werf Wilton-Fijenoord, voor de Holland-Amerika Lijn, gebouwde passagiersschip Statendam.  meer informatie
voorjaar 1957Tafeltennisvereniging The Smashing Fools moet in opdracht van de Lawntennisbond de naam wijzigen in The Smashing Fellows nadat de club een lawntennisafdeling heeft opgericht.  meer informatie
18-4-1957Bij het uitbaggeren van de Wilhelminahaven stuit men in het talud van de Havendijk op een 250 kg zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bagger is overigens bestemd voor het opspuiten van een industrieterrein ten westen van de Schie waarvoor het ophogen al begon in de jaren 40 van de 20e eeuw.  meer informatie
11-5-1957Het nieuwe openluchtzwembad Bad Groenoord aan de Schiedamseweg in Kethel wordt geopend. Het ontwerp is van gemeentearchitect Ir. L.A. de Haas. Het bad is genoemd naar de boerderij van dezelfde naam die hier eerder stond.  meer informatie
13-5-1957De eerste paal voor het woning- en winkelcomplex aan de Mgr. Nolenslaan door fa. Muys en De Winter wordt geslagen. De winkelgalerij wordt 285 meter lang. Het ontwerp is van architectenbureau Spruyt & den Butter.  meer informatie
okt 1957Tafeltennis- en lawntennisvereniging The Smashing Fellows richt een badmintonafdeling op.  meer informatie
nov.1957De Schiedamse Gemeenschap constateert dat er vroeger in Schiedam (veel) meer kegelbanen waren, vooral bij café-restaurants zoals bij hotel 't Sterrebos van Jan Broekzitter, in Odeon (nu postkantoor), Zaal De Vriendschap in de Gordonstraat (later bioscoopje), in Musis Sacrum, etc. Alleen de hotel De Kroon en Atlantic hebben die banen nog.  meer informatie
26-11-1957ir. A.G. Maris slaat de eerste paal in de grond voor de aanleg van rijksweg 20 die dwars door het polderlandschap wordt aangelegd om Rotterdam te verbinden met Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en aldus de stadscentra van genoemde steden te ontlasten.  meer informatie
14-12-1957Het dierenasiel, gevestigd in het voormalige abattoir aan de Sint-Annazusterstraat, wordt geopend.  meer informatie
18-12-1957In Nieuwland wordt de Opstandingskerk door de Nederlands Hervormde Gemeente officieel in gebruik genomen.  meer informatie
1957-1958Dit is het laatste seizoen voor Hermes DVS dat er cricket en voetbal wordt gespeeld op het veld aan de Damlaan. Op het terrein, dat officieel de naam Schuttersveld krijgt, zullen woningen worden gebouwd. De vereniging is er niet echt rouwig om dat het veld wordt verlaten want het was eigenlijk te klein, er sneuvelden vele malen ruiten van de aanpalende woningen...  meer informatie
1958Tuinarchitect J.J. Schipper van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, bestemt een deel van het in aanleg zijnde Prinses Beatrixpark voor de aanleg van een heemtuin. Zijn assistent Gerritsma, bekend als ontwerper van de grote duiventil in het park, heeft eveneens een groot aandeel in de voorbereiding en uitvoering van de tuin.  meer informatie
1958Na amateurtoneelvereniging Kunst door Oefening (KDO) is nu ook toneelvereniging Amigo opgeheven wegens gebrek aan belangstelling van de leden zelf.  meer informatie
feb. 1958Men is bezig met de bouw van het restaurant aan de Maasboulevard dat de naam Europoort zal dragen. De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, de heer C.H. Buschmann zal als voorlopig directeur optreden.  meer informatie
apr 1958De Schiedamse Technische School is gereed met het model van de Hefbrug over de Koningshaven te Rotterdam, bestemd voor Madurodam. De vervaardiging heeft 8000 werkuren gekost en is uitgevoerd onder leiding van de heer J.J.B. van der Graaf, leraar Fijnmetaalbewerken.  meer informatie
20-6-1958Stadsbeiaardier Cor Don meldt dat vlak onder de basklok van het carillon in de Grote Kerktoren, een valk is genesteld die twee jongen heeft en moet voeden.  meer informatie
30-6-1958Afscheid van Ds. G. Brinkman wegens aangenomen beroep naar Kampen.  meer informatie
3-7-1958De Jeugd en Jolijtperiode wordt afgesloten met een gymnastiekdemonstratie waarvoor Tamboers- en Pijperscorps Harmonie en de Oranjegarde de muzikale bijdrage leveren.  meer informatie
aug 1958De kermis staat, in tegenstelling tot het vorige jaar, weer op de Broersvest tot genoegen van vele Schiedammers.  meer informatie
8-8-1958Vandaag opent de Sectie Culturele Ontwikkeling van de Stichting Schiedamse Gemeenschap onder leiding van secretaris P. Spruijt, de deuren in de Korenbeurs voor de tentoonstelling 'Hobby's en Bloemen'. Toegang: kinderen 15 en volwassenen 30 cent. De deelnemers zijn: de Algemene Fotokring Schiedam, de Aquariumvereniging 'Natuurgenot in huis', de Natuurvrienden, De Nederlandse Bond voor Volgelliefhebbers, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de Nederlandse vereniging tot Bescherming van de Bijenstand, de Vereniging tot Bescherming van Dieren, Volkstuindersvereniging 'Klein Babberspolder', de Teken- en Schildervereniging 'Studievrienden' van Jaap de Raat en de heer J. van der Most met zijn schelpenverzameling.  meer informatie
25-9-1958De Schiedamse IJsvereniging (SIJV) viert het 50-jarig bestaan, terwijl men (nog steeds) niet over een ijsbaan beschikt. Er wordt nu onderzocht of er een mogelijk is op de Zandvlakte, in combinatie meteen rolschaatsbaan...  meer informatie
1959De keersluis die in 1928 door het Hoogheemraadschap van Delfland in de Poldervaart bij de Polderwatering werd gebouwd, wordt met schotbalken afgesloten en is de middenopening van een electrisch beweegbare schuif voorzien.  meer informatie
1959Fusie van twee schaakverenigingen nl. de: Eerste Schiedamse Schaakvereniging (ESB) en de Schiedamse Schaak Club (SSC). De nieuwe naam is Schaakvereniging Schiedam. Men schaakt in gebouw Irene.  meer informatie
1959NV Machinefabriek A. Fontijne, (vanaf de oprichting in Schiedam gevestigd) bestaat 50 jaar.  meer informatie
1959Opgraving van een Fries-Bataafse hoeve uit de Romeinse tijd, 2e eeuw na Chr., in het tracé van de aan te leggen Rijksweg 20 bij de Oude Dijk (Kethel). De opgraving wordt verricht door de heren H.J. Verhagen, L.A. Kaal, Chr. de Roo en H. Apon, in samenwerking met de AWWN werkgroep Helinium en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.  meer informatie
feb. 1959In het Prinses Beatrixpark komt op termijn een kinderboerderij. De Stichting Schiedamse Gemeenschap heeft hiervoor de benodigde financiën toegezegd.  meer informatie
16-2-1959De heer A.M. Sunderman ontvangt uit handen van burgemeester J.W. Peek de Erepenning van de Schiedamse Gemeenschap. Hij is directeur van distilleerderij Wed. A. v.d. Eelaart en tevens vele jaren (27 jaar) in een leidende functie bij de padvinderij.  meer informatie
8-3-1959Ds. J. Couvée te Velp wordt bevestigd als predikant van de Gereformeerde Gemeente Schiedam.  meer informatie
12-3-1959Gymnastiekvereniging Door Oefening Kracht (DOK) heeft een uitvoering in het Passage Theater.  meer informatie
4-4-1959De heer J.F. van Buysen ontvangt de Penning van Verdienste van de Schiedamse Gemeenschap. Hij was o.a. 60 jaar lid van voetbal/cricketclub Hermes-DVS, waarvan 13 jaar voorzitter.  meer informatie
20-4-1959Aan de Maasboulevard wordt Café-Restaurant Europoort geopend  meer informatie
26-4-1959De heer G.J. Brand ontvangt de penning van Verdienste van de Schiedamse Gemeenschap (SG). Hij is o.a. 25 jaar leider aan de gymnastiekvereniging THOR.  meer informatie
29-4-1958Naar initiatief van de sectie Culturele Ontwikkeling van de Stichting Schiedamse Gemeenschap is er vanaf vandaag tot 5 mei a.s. een tentoonstelling in de Korenbeurs waarin de natuur centraal staat. Getoond worden (imitatie)landschappen, aquaria, terraria, volières, foto's etc. De technische leiding is in handen van de gemeentelijke tuinarchtitect J.J. Schipper.  meer informatie
mei 1959De verhoogde spoorweg van en naar richting Delft en verder, wordt in gebruik genomen. De drukste spoorwegovergang van Nederland aan de Overschieseweg, jarenlang een ernstige hindernis in het verkeer van en naar Rotterdam-Overschie, is eindelijk verleden tijd.  meer informatie
mei 1959Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz verricht met veel feestelijk vertoon de officiële opening van het Prinses Beatrixpark. Het park heeft dan in totaal 1.375.000, - gulden gekost.  meer informatie
Jun 1959Bij graafwerkzaamheden bij de Oude Dijk te behoeve van de nieuwe rijksweg 20, wordt een fries-bataafse boerderij uit de 2e eeuw n. C. ontdekt. De amateur-archeologen van Helinium onderzoeken de vondst.  meer informatie
26-6-1959De heer G. de Goederen overlijdt op 62-jarige leeftijd. Hij is o.a. lange tijd voorzitter van de afdeling Schiedam van de EHBO geweest.  meer informatie
28-6-1959Laatste dienst in de Plantagekerk, waarin ds. Krijger voorganger is. Het gebouw is verkocht aan de Stichting tot instandhouding ener kerkgenootschap te Schiedam ter verbreiding van de Gereformeerde leer.  meer informatie
2-7-1959De heer B.J. de Jongh overlijdt, 69 jaar oud. Hij is oprichter en conservator van het likeurmuseum aan de Lange Haven.  meer informatie
13-7-1959Aan de heer M. Holl wordt de zilveren erepenning van de Schiedamse Gemeenschap uitgereikt door burg. J.W. Peek. De heer M. Holl is voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap en neemt dit jaar afscheid.  meer informatie
29-7-1959De Schiedamse IJsfabrieken De Maas en Nova hebben het plan opgevat in de Spaanse Polder een overdekte ijsbaan te bouwen. Zij moeten in de polder een nieuwe fabriek bouwen omdat ze in Schiedam moeten wijken voor nieuwe bedrijven. Aan die fabriek kan dan een ijsbaan worden gekoppeld.  meer informatie
aug 1959De heer M.A.A. de Jonge ontvangt de zilveren erepening van de Schiedamse Gemeenschap. Hij is de scheidend voorzitter van de sectie toneel van de Schiedamse Gemeenschap.  meer informatie
27-8-1959Voorzitter de heer M. Holl van de Schiedamse Gemeenschap, draagt de voorzittershamer over aan de heer F.A. de Wolff.  meer informatie
30-9-1959De verhoogde spoorlijn naar Vlaardingen wordt met muziek en toespraken in gebruik genomen. Het grote oponthoud vanwege de drukst bereden spoorweg behoort tot het verleden. Nu is het wachten op een nieuw station naar ontwerp van ir. Van der Gaast van de Nederlands Spoorwegen. De schetsmatige plannen zijn inmiddels enthousiast ontvangen.  meer informatie
27-11-1959De eerste paal wordt geslagen voor de bouw van De Goede Havenkerk voor de Gereformeerde Kerk van Schiedam.  meer informatie
17-12-1959Mr. P. van Bochove ontvangt de penning van verdienste van de Schiedamse Gemeenschap. Hij is, naast andere functies, ook 25 jaar bestuurslid geweest van de Schiedamse Kunstkring.  meer informatie
1959Tafeltennisvereniging Ready and Play (RAP uit Kethel doorbreekt de hegemonie van de tafeltennisvereniging NOAD en wint de wisselbokaal (en dit gebeurt hierna nog 4 keer.)  meer informatie

> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Kroniek van Schiedam