logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Documenten

1925: Stadsgids - Onderwijs in Schiedam


OVERIGE BELANGRIJKE INRICHTINGEN

Behalve van de goede functioneering van bovengenoemde bedrijven, hangt de bewoonbaarheid van een stad af van de aanwezigheid van vele nuttige en noodige inrichtingen, waarom we hieronder op de voornaamste daarvan willen wijzen.
Bewaarschool aan de Laan.
École maternelle.
Kindergarten.
Infant School.

ONDERWIJS. Het voorbereidend onderwijs wordt gegeven in 2 openbare en 6 bijzondere bewaarscholen, waarvan de meeste geheel nieuw of nieuw ingericht zijn.
Voor het LagerOnderwijs zijn 15 openbare en 15 bijzondere scholen aanwezig. Voor hen die dit onderwijs moeilijk kunnen volgen, is nog een Gemeenteschool met verkort programma gesticht.
Het uitgebreid lager onderwijs wordt gegeven in 2 openbare en 4 bijzondere scholen.

O.L. School. Lekstraat.
École primaire publique.
Öffentliche Elementarschule.
Public School.

Voor het Middelbaar Onderwijs bezit Schiedam een Rijks Hoogere Burgerschool en voor het Hooger Onderwijs een Gemeentelijk Gymnasium.
Behalve deze scholen zijn er nog:

Ambachtsschool.
École des arts et métiers.
Gewerbe Schule.
Technical School.
Is dus goed gezorgd voor de geestelijke opleiding, niet minder voor de lichamelijke. Zoo hebben elke 4 scholen een gymnastiek-zaal.
De Hoogere Burgerschool heeft bovendien met het Gymnasium een terrein voor sport in de open lucht.
Zwembad.
Établissement de bains.
Badeanstalt.
Swimming-bath.
Ook de zwemsport kan in Schiedam uitstekend worden beoefend. Hiervoor zijn in de Wilhelminahaven een tweetal ZWEMSCHOLEN, één voor dames en één voor heeren, elk met een wateroppervlak van pl.m. 2000 M2 aangebracht. Het water wordt door eb en vloed op de rivier tweemaal per dag ververscht. De schitterende inrichting, die veel vreemden trekt, bevordert eveneens de ontwikkeling van de zwemsport. De Schiedamsche Zwemclub is bekend om haar jaarlijksche 3 K.M.-wedstrijden door de haven van Schiedam.
Ook des winters kan men baden in een tweetal badinrichtingen in de stad.
gewijzigd op 07-09-97

Trefwoorden

Trefwoorden> Startpagina > De Geschiedenis van Schiedam > Documenten